Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyəti onun bioloji təsirini müəyyən edir?


Bronxoqrafiya nə zaman  daha çox  tələb olunur?Yüklə 354,73 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/14
tarix03.05.2018
ölçüsü354,73 Kb.
#41163
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

122

Bronxoqrafiya nə zaman  daha çox  tələb olunur?

A) Pay bronxunun mərkəzi xərçəngi zamanı    B) Cibləşmiş 

plevritin təyin olunması üçün     C) Bronxoektaziyaya şübhə 

zamanı    D) Ağciyərin periferik xərçəngi zamanı   E) 

İnfiltratda parçalanmanın aşkarlanması üçün

123


Krupoz pnevmoniya nədir?                                                                                                             

A) Krupoz pnevmoniya ağciyərin iltihabi xəstəliyi olub, 2 

mərhələlidir:        B) Krupoz pnevmoniya ya pnevmoplevrit , 

ya parenximatoz pnevmoniya- ağciyərin iltihabi xəstəliyi olub, 

əvvəl bir neçə seqmenti və sonra 1 payı  tuta bilməklə  4 

mərhələlidir.   C) Krupoz pnevmoniya ocaqlı pnevmoniyadır                                                                                

D) Krupoz pnevmoniya hiperemiya və sorulma-bərpa 

stadiyalarından ibarətdir    E) Krupoz pnevmoniya  

ağciyərlərin bütün paylarını zədələyir                                                                   

124


Vərəm infiltratı nə ilə xarakterizə olunur?

A) Plevra boşluğunda maye ilə   B) Formasına görə seqmentin 

və ya ağciyər payının üçbucaqlı qeyri homogen kölqəliyi ilə

C) Qeyri-dəqiq konturlu  səpələnmə ocaqların kölgəliyi ilə, 

buludvari, dairəvi, üç bucaq formada:: paycıq, seqment və payı 

tutmaqla      D) Mayenin səviyyəsi və dağılma ilə girdə fokuslu 

kölgəlik     E) Seqmentin azalmış həcminin kölgəliyi ilə

125


Periferik xərçənglə ağciyər tuberkulyomasının differensial 

diaqnostikasında skialoji əlamətlər hansılardır?

A) İntensivliyi    B) İntensivliyi və lokalizasiyası

C) Konturlar, struktur və ətraf ağciyər toxuması

D) Strukturası       E) Lokalizasiyası

126

Pnevmokoniozların xarekterik əlamətləri nədir ?

A) Pnevmokonioz- ağciyərlərin infeksion xəstəliyidir

B) Pnevmokonioz- tənəffüs yollarının, əsasən ağ  ciyərlərin 

tozlanma peşə xəstəliklərindən olub, ağciyərin şəklinin 

güclənməsi,əsasən yuxarı və orta paylarda müxtəlif ölçülü və 

sərtikli ocaqlı kölgəliklər,fibroz dəyişikliklər,plevranın 

qalınlaşması, ağciyər köklərinin böyüməsi və sərtləşməsidir

C) Pnevmokoniozlar  ən çox yeni doğulmuşlarda olur

D) Pnevmokoniozlu xəstələr vərəm xəstəliyinə tutulmurlar

E) Prevmokoniozlarda sağ mədəcik kiçilir

127

Hidatidoz exinokokkun daha çox rast gələn forması 

hansıdır?

A) Qeyri-düzgün formalı törəmə     B) Dairəvi, qeyri-homogen 

törəmə       C) Pay sərtləşmə     D) Ovoid formalı, homogen, 

böyük ölçülü,aydın konturlu  E) Dairəvi, homogen, kiçik 

ölçülü128

Timomalar daha çox divararalığının harasında yerləşir?

A) Yuxarı-ön   B) Yuxarı-arxa    C) Orta-ön

D) Aşağı-ön      E) Aşağı-arxa

129


Rentgenoloji  müayinə zamanı  Barium məhlulunun “per 

os”qəbulundan 24 saat sonra nələr öyrənilir?

A) Nazik bağırsağın patologiyalarının öyrənilməsində

B) Yoğun bağırsağın patologiyalarının öyrənilməsində

C) İleosekal hissənin öyrənilməsində

D) Mədə-bağırsaq traktınında barium məhlulunun yayılma 

müddəti  və çəmbər bağırsağın vəziyyətinin öyrənilməsində

E) Düz bağırsağın patologiyalarının öyrənilməsində

130


Öd-daşı xəstəliyində biliar sisteminin müayinəsində ən 

informativ və sadə metodika hansıdır?

A) Daxili xolesistixolanqioqrafiya       B) USM

C) Hepatobilissintiqrafiya    D) Endoskopiya

E) İnfuzlu xoleqrafiya

131

Onikibarmaq bağırsağın soğanağı üç yarpaq  şəklində 

deformasiyalıdır, xoralı taxçaları (öpüşən taxça) harada 

axtarmaq lazımdır?

A) Soğanağın mərkəzində, ön və arxa divarda   B) Heç harda

C) Soğanağın əsasında    D) Soğanağın zirvəsində

E) Soğanağın cibində

132

Mədənin endofit (infiltrativ) xərçənginin əsas əlamətləri 

hansılardır?

A) Mədənin kiçik əyriliyinin  qısalması, divarlarının rigid 

olması, büküşlərin silinməsi, mikroqastriya       B) 

Qastroektaziya

C) Mədə qaz qovuqcuğunun ölçülərinin kiçilməsi, 

peristaltikanın olmaması, mədə evakuasiyasının pozulması

D) Kənarı dolma deffekti, atipik relyef, peristaltikanın 

pozulması          E) Mərkəzi dolma deffekti, relyefdə deffekt, 

mədənin qaz qovuqcuğu fonunda əlavə kölgə

133


Qarın divarının yırtıq kisəsinin tərkibinin təyini üçün nə 

daha asan və informativdir?

A) Lateropozisiyada müayinə      B) Yan proyeksiyada mədə-

bağırsaq traktının kontrastlı müayinəsi    C) Düz proyeksiyada 

mədə-bağırsaq traktının kontrastlı müayinəsi   D) Qarının  

icmal   rentgenoloji müayinəsi    E) USM və lateropozisiyada 

rentgenoqramma
134

Süd vəzi xərçənginin əsas patoqnomonik əlaməti hansıdır?

A) Qeyri-həmcins struktura    B) Törəmə kölgəsinin həmcins 

strukturlu olması     C) Şüalı kontur     D) Kirəc əlavələrinin 

əmələ gəlməsi     E) Törəmə kölgəsinin konturlarının dəqiq 

olması

135


Sol qulaqçığın böyüməsi nəyin əsas əlamətidir?

A) Aorta qapaqların çatışmazlığı     B) Aortanın koarktasiya

C) Fallo tetradası    D) Aorta dəliyinin stenozu    E) Mitral 

dəliyinin daralması

136

Vərəmli ostit xəstəliyinin lokalizasiyasına adətən harada 

rast gəlinir?

A) Apofiz     B) Diafiz     C) Metafiz     D) Epifiz    E) Fərqi 

yoxdur

137


Skeletin radioizotop diaqnostika metodu ilə Yuinq 

sarkomasının müayinəsində nəyi müəyyənləşdirmək 

mümkündür?

A) Yuinq şiş kateqoriyasını dəqiqləşdirməyə  B) 

Sadalananların hamısı       C) Yuinq sarkomasını və sümük 

metastazlarını təyin etmək    D) Prosessin aktivliyini 

dəqiqləşdirmək     E) Daha effektiv terapiya planını seçmək

138


Hansı sümük bədxassəli şişin klinikası və rentgenoloji şəkli 

osteomiyeliti xatırladır?

A) Fibrosarkoma   B) Yuinq sarkoması    C) Xərçəngin 

metastazları   D) Osteogen sarkoma    E) Xondrosarkoma

139


Podaqra xəstəliyinə əsasən ən çox kimlərdə və hansı yaş 

dövründə rast gəlinir?

A) Cavan qadınlar    B) Cavan kişilər   C) 50 yaşından yuxarı 

qadınlar   D) 15-25 yaşlı insanlar   E) 40 yaşından yuxarı 

kişilər


140

Revmatoidli artritdə birinci növbədə hansi oynaq 

zədələnir?

A) Oma-qalça oynağı   B) Əl və ayaq oynaqları   C) Çənə-

gicgah oynaqları   D) İri oynaqlar    E) Fəqərəarası oynaqlar

141


Fəqərəarası disk yırtıqlarının diaqnostikasında aşağıdakı 

müayinələrdən hansıları qızıl standart sayılır?

A) USM   B) MRT   C) KT   D) Hamısı    E) Rentgen
Yüklə 354,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə