Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə15/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

iletişim dünyası

iletişim dünyası

42maksimumbiz

_

 ARPR İletişim Danışmanlığı’nın ku-

ruluşundan  ve  verdiği  hizmetlerden 

bahseder misiniz?

ARPR, ağırlıklı olarak sosyal sorumlu-

luk projeleri ile ilgili fikir üreten, geliş-

tiren ve Türkiye genelinde hayata ge-

çiren  bir  iletişim  danışmanlığı  şirketi. 

Sosyal sorumluluk, stratejik iletişim ve 

sponsorluk olarak 3 ana başlıkta danış-

manlık hizmeti veriyoruz. 

Projeye  başladığımız  dönemde  ku-

AnAdolu SigortA 

Türkiye’nin en Büyük 

Milli Markalarından

Şirketimizin, 85. yılında başlattığı yerel meslekleri 

yaşatmayı hedefleyen “Bir Usta Bin Usta” projesi 5. yılına 

girdi. Artık olgunlaşma dönemini yaşayan projemizin 

geliştirilmesi ve yürütülmesinde bizlere destek veren 

ARPR İletişim Danışmanlığı ortaklarından Arzu Çekirge 

Paksoy ile kurumsal sosyal sorumluluk ve “Bir Usta Bin 

Usta” üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.maksimum

biz | 


43

Başta Anadolu Sigorta yönetimi olmak üzere, 

Anadolu Sigorta ekibine, kendi ekibime ve 

projeye emeği geçen herkese çok teşekkür etmek 

istiyorum. Bu proje, projeye gönül vermiş insanların 

sinerjisiyle bu noktaya geldi. Bu kadar benimsendiği 

için başarılı oldu, eminim daha da başarılı olacak. 

rumumuzun  ismi  Arya  Sponsorluk’tu. 

Arya  Sponsorluk,  2000  yılında  ku-

rulan  Türkiye’nin  ilk  sponsorluk  ve 

sosyal  sorumluluk  danışmanlık  şir-

ketiydi.  2011  yılında  Arya  Sponsorluk 

farklı  bir  yapılanmaya  gitti  ve  stratejik 

iletişim  konusunda  deneyimli  Serap 

Gökçebay’ın  da  katılımıyla  ARPR  İleti-

şim  Danışmanlığı’na  dönüştü.  Şu  anda, 

10 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. 

_  Bugüne  kadar  gerçekleştirdiğiniz 

projeler ve hizmet verdiğiniz diğer ku-

rumlar konusunda bilgi verir misiniz?

Geçmiş  dönemde  yaptığımız  projeler 

arasında; Avon’la Sağlığa Yolculuk, So-

yak Team, Visa ile Renkli Ufuklar, Taç 

Bir  Desen  Tasarla,  TSKB  ile  Çevreci-

yiz  Biz,  İTO  Açıkhava  Sanat  Merkezi, 

HSBC Fotoğraf Yarışması, Ramenka ile 

Dünya Müzeleri Moskova’da  gibi bizim 

geliştirdiğimiz  sosyal  sorumluluk  pro-

jeleri  ile    Vakıfbank,  Soyak,  The  Great 

Masters  Sergisi  iletişim  ve  sponsorluk 

danışmanlığı,  OMV  Petrol  Ofisi  sosyal 

sorumluluk  arama  konferansı,  İstanbul 

Fashion Week sponsorluk danışmanlığı 

gibi çalışmalar yer alıyor.

Son  dönemde  devam  eden  projeleri-

miz ve hizmet verdiğimiz kurumlar ara-

sında ise Kredi Kayıt Bürosu için üniver-

siteli  gençler  arasında  düzenlediğimiz 

“Hayal  Edin  Gerçekleştirelim”  Sosyal 

Sorumluluk  Proje  Yarışması,  stratejik 

iletişim  danışmanlığı  ve  etkinlik  yöne-

timi hizmeti verdiğimiz Burgan Bank, 6 

oteli  ile  The  Marmara  Collection  Gru-

bu, Deva İlaç, Şenpiliç, AVM etkinlikleri 

düzenlediğimiz Metro Grubu, Carrefour 

ve Forum İstanbul’u sayabiliriz. 

_  Sosyal  sorumluluk  projelerinin  bir 

kurum için önemi nedir? Bir sosyal so-

rumluluk projesinde olması gerekenler 

nelerdir?

Sosyal  sorumluluk  büyük  kurumların 

ve  artık  KOBİ’lerin  de  yükümlülüğü-

dür. Nasıl bireysel olarak sorumluluk-

larımız  varsa,  bu  toplumdan  kazanan 

kurumların  da  yine  bu  topluma  geri 

verecek  şekilde  bu  sorumluluğu  üst-

lenmeleri gerekir. Bu sebeple, kurum-

ların bütçelerinin bir bölümüyle sağlık, 

çevre,  eğitim  kültür,  sanat  veya  spor 

gibi toplumsal konularda yatırım yap-

ması gerektiğine inanıyorum.

Ancak  sosyal  sorumluluk  projesi  ya-

pacak kurumun, bunu samimiyetle yap-

ması, arkasında durması, sürdürülebilir-

liğini sağlaması, çalışanlarını da motive 

etmesi ve projeyi tümüyle sahiplenmesi 

büyük önem taşıyor. Öncelikle, bir sos-

yal  sorumluluk  projesi  sadece  kurumu 

tanıtmak  için  yapılmamalıdır.  “Diğer 

kurumlar  yapıyor,  biz  de  yapalım”, 

“Herkes eğitimde proje gerçekleştiriyor 

biz de olmalıyız” gibi düşüncelerle yola 

çıkılmamalıdır. Kamuoyu, bir sosyal so-

rumluluk  projesinin  iyi  niyetle  yapılıp 

yapılmadığını, kurumun gerçek beklen-

tisinin ne olduğunu çok iyi anlıyor. Ger-

çekten kamuya katma değer yaratmayı, 

bu  toplumun  eksikliklerine,  yaralarına 

bir derece olsun derman olmayı isteyen 

kurumlar sosyal sorumluluk projesi yap-

malı diye düşünüyorum.

Bir  sosyal  sorumluluk  projesinin  du-

yulması  ve  kamuoyunun  algısında  yer 

edinmesi için en az üç yıllık bir süreç ge-

rekiyor. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli 

bakabilen  kurumlar  bu  sorumluluğun 

altına girmelidir.

_ Sosyal sorumluluk projesinin süreci 

nasıl olmalıdır?

Bir  kurum  bize  sosyal  sorumluluk 

projesi  yapma  isteğiyle  geldiğinde, 

öncelikle kurumun misyon, vizyon ve 

değerlerini,  ilgili  sektörde  yurtiçinde 

ve yurtdışında yapılan çalışmaları, ra-

kiplerinin  neler  yaptığını,  dataları  ve 

araştırma  sonuçlarını  değerlendiriyo-

ruz.  Elimizdeki  bu  bilgileri  işleyerek, 

kamuoyu ve hedef kitlenin kurumdan 

beklentilerini  tespit  ediyoruz.  Diye-

lim  ki,  kamuoyunun  beklentisi  eğitim 

yönünde  oldu.  Ancak  eğitim  alanında 

bir yığın proje var. Bu durumda kurum, 

eğitimde proje yaparsa arada kaybola-

bilir.  Bizim  en  çok  üzerinde  durdu-

ğumuz  nokta  bu;  eğitim  üzerine  bir 

proje  tasarlayalım  ancak  bir  farklılık 

yaratalım.  Anadolu  Sigorta’da  olduğu 

gibi; kamuoyu beklentisi eğitimle ilgili 

bir sosyal sorumluluk projesi iken biz 

yerel  mesleklerle  ilgili  eğitim  üzerine 

bir proje yapmayı önerdik. Yerel mes-

lekler  Türkiye’de  üzerinde  daha  önce 

durulmamış bir örnekti. 

Biz  her  zaman  kurumlar  için  farkın-

dalık  yaratabilecek  projeler  geliştirme-

ye  çalışıyoruz.  Değişik  alanlardan  en 

az  üç  fikir  sunuyoruz.  Bu  fikirleri  sun-

duktan  sonra  kuruma  sıcak  gelen  fikri 

detaylı  projelendiriyoruz.  Bu  aşamada, 

uygun  STK’ları,  bütçeyi,  zaman  planını 

belirliyoruz ve uygulama sürecine geçi-

yoruz. Uygulama sürecinde ise, STK ile 

ilişkiler, üçüncü partilerin koordinasyo-

nu, raporlamalar gibi işler yürütülüyor. 

Yani,  sosyal  sorumluluk  danışmanlığı 

A’dan  Z’ye  bir  süreç  yönetimi.  Sadece 

fikir yeterli değil, nasıl uyguladığınız da 

çok önemli.

_ Dünyadaki örnekleri ile karşılaştırdı-

ğınızda  Türkiye’de  sosyal  sorumluluk 

projelerini nerede görüyorsunuz?

Dünyada  sosyal  sorumluluk  projeleri 

daha çok sponsorluk çatısı altında de-

ğerlendiriliyor.  Sponsorluk  alanında 

yapılan harcamaların %10’u sosyal so-

rumluluk projelerine gidiyor. Amerika 

ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş 

ülkelerde  çok  daha  detaylı  ve  birebir 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə