T. C. Abant izzet baysal üNİversitesi Zİraat ve doğa biLİmleri faküLtesi TARLa biTKİleri BÖLÜMÜ ders programiYüklə 0,51 Mb.
səhifə4/4
tarix06.05.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#41575
1   2   3   4

Ders Kitabı

➢ Mehmet Çakır (2002). Sağlık ve Trafik Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

➢ Serkan Şenşekerci ve Alpaslan Türkkan (2003). Sağlık ve Trafik Eğitimi, Ezgi Kitabevi, Bursa.

➢ Yalçın T (2003). Türkiye’de Çocuk Sağlığı Durumu, Ankara.

➢ Adem Özdemir, S Hakan Durmuş (2007). Sağlık Bilgisi El Kitabı Zeus Kitabevi, İstanbul.

Çim Bitkileri Yetiştiriciliği (2-2) 3

Çim bitkisi türlerinin ve çim alanların önemi. Çim bitkilerinin genel morfolojik özellikleri. Çim bitkilerinin ekolojisi. Çim alan oluşturma teknikleri. Çim alanlarda toprak hazırlığı ve ekim. Çim alanların sulanması ve gübrelenmesi. Çim alanlarda biçim ve yabancı ot mücadelesi. Hastalık ve zararlıların kontrolü ve çim bitkilerinde tohum üretimi.Ders Kitabı

➢ Açıkgöz E (1994). Çim Alanlar. Yapım ve Bakım Tekniği. Çevre Peyzaj Mimarlığı Ltd. Şti., Bursa.

➢ Turgeon AJ (2011). Turfgrass Management (9th Edition). Prentice Hall, 408 p.

➢ Serin Y ve Tan M (2012). Buğdaygil Yembitkileri. Atatürk Üniv. Yay. No: 859, Ziraat Fak. Yay. No: 334, Ders Kit. No: 81, 172s Erzurum.Genel Mikrobiyoloji (2-2) 3

Mikroorganizmaların genel özellikleri; sınıflandırılması ve isimlendirilmesi; Mikrobiyal genetik; Mikroorganizmaların çoğalması; Çoğalmayı etkileyen faktörler; Besi yerleri ve sterilizasyon; Mayalar; Küfler; Algler; Protozoalar ve virüsler; Mikrobiyal metabolizma; Mikroorganizma kontrolü; İzolasyonDers Kitabı

➢Genel Mikrobiyoloji. 2000. Sert, S. Atatürk Üni. Zir. Fak. Yay. No:228, Erzurum

➢Gıda Mikrobiyolojisi Tatbikat Notları, Özdemir, S., Sert, S., Atatürk Üni. Zir. Fak. Yay. No:228, Erzurum, 2001

Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik sistemleri (2-0) 2

Toplam kalite yönetimi felsefesi, tplam kalite araç ve tekniklerini bilme ve bunları kullanabilme, kalite standartları, farklı gıda güvence sistemleri, bireylerde kalite bilinci oluşturma

Ders Kitabı

Tekin, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi.

Halis, M. (2008). Toplam Kalite Yönetimi.

Kıngır, S. (2006). Toplam Kalite Yönetimi.


DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL DERSLERİ

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi (2-2) 3

Tohumluk kavramı ve ekonomisi. Genel tohum biyolojisi ve morfolojisi. Tohumların yaşam süreleri. Tohumlarda dormansi. Tohumluk yetiştiriciliğini etkileyen faktörler. Tohumluk üreticileri ve tohum yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenler. Tohumluklarda sertifikasyon sistemi. Tohumluk Sınıfları. Kendine döllenen bitkilerde tohumluk üretimi. Yabancı döllenen bitkilerde tohumluk üretimi. Tohumculukla ilgili yasal düzenlemeler. Tohumculukla ilgili yönetmeliklerin uygulanması.Ders Kitabı

➢ Sehirali S (1998). Tohumluk Teknolojisi. Trakya Üniversitesi.

➢ Rubinstein I (1979). The Plant Seed. Department of Genetics and Cell Biology.

➢ Thomson SR (1979). An Introduction to Seed Technology.. Course Director in Seed Tochnology. The Edinburgh School of Agriculture.

➢ McDonald MB and Copeland LO (1989). Seed Science and Technology Labarotory Manual. Iowa State University Press / Ames. 1989.

➢ Akgün İ ve Kaya M (2003). Türkiye’de tohumculuğun dünü ve bugünü. S.D.Ü. Fen Bilimleri Ens. Der., 7 (1): 35-46.

➢ Anonim (2004). Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları.

➢ Sağsöz S (2000). Tarımsal üretimde tohum ve tohumculuk. Türktarım, 154: 50-53. Tohumluk Bilimi. Atatürk Ü. Ziraat Fak. Ders Kitabı.Nişasta ve Şeker Bitkileri (2-2) 3

Nişasta ve şeker bitkilerinin sınıflandırılması, ülke ekonomisindeki yeri, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri ve ıslahı.Ders Kitabı

➢ İlisulu K (1986). Nişasta ve Şeker Bitkileri. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 960. Ankara.

➢ Arıoğlu H (2000). Nişasta ve Şeker Bitkileri. Ç. Ü. Z. F. Genel Yayın No: 188. Adana.

➢ Er C ve Uranbey S (2009). Nişasta ve Şeker Bitkileri. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1573. Ankara.Serin İklim Tahılları (2-2) 3

Serin iklim tahıllarının ekonomik önemini, adaptasyonunu, morfolojisini, standardizasyonu ve depolamasını, hastalık ve zararlılarını tanımalarını sağlamaktır.Ders Kitabı

➢ Yürür N (1998). Serin İklim Tahılları(Tahıllar-I). Güncelleştirilmiş 2. Basım, Uludağ Üniversitesi Yayınları Yayın No: 7-035-0295, 250 s.

➢ Stoskopf NC (1985). Cereal grain crops. A Prentice-Hall Comp.

➢ Kün E (1996). SERİN İKLİM TAHILLARI. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay., No: 1451, Ankara.Lif Bitkileri (2-2) 3

Lif bitkilerine giriş; Tekstil endüstrisinde kullanılan lifler ve bunların ekonomik önemi. Başta pamuk olmak üzere bitkisel liflerin Dünyada ve Ülkemizde ekonomik önemlerini, sorunlarını, modern yetiştirme tekniklerini, ıslah yöntemlerini.Ders Kitabı

➢ Kara K (2010). Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı.

➢ Turan ZM. Lif Bitkileri, UÜZF Ders Notları No: 83, Bursa.

➢ İncekara F. Endüstri Bitkileri, Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi yayınları No: 263. Bornova, İzmir.Mezuniyet Tezi (0-4)2

Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları

Ders Kitabı

İnternet ve çalışma konuları ile ilgili kitap ve dergilerVII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

Bitki Yetiştiriciliğinde Alternatif Teknikler (2-2) 3

Alternatif tarım sistemleri, tarım ekolojisi ve sürdürülebilirliğin ilkeleri, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi, alternatif tarımsal sistemleri ve teknolojileri tasarımı, polikültür ve çoklu yetiştiricilik, iç bitki yetiştiriciliği, yardımcı bitkiler, faydalı otlar, tuzak bitkiler, örtü bitkileri ve canlı malç, örtü bitkilerinin işlevlerinin yönetimi, koruma tampon şeritler, sürdürülebilir bitki yetiştiriciliği sistemleri, alternatif tarım, doğal tarım ve doğa tarımı, düşük girdili tarım, hassas tarım, ekolojik tarım, biyodinamik tarım, bütünsel yönetim, sürekli kültür, İyi tarım uygulamaları ve organik tarım konularında öğrenciye bilgiler kazandırmaktır.Ders Kitabı

➢ Çakmakçı R ve Erdoğan ÜG (2008). Organik Tarım Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Yayın No 236.

➢ Liebman M (1995). "Polyculture Cropping Systems," in Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture, M. A. Altieri, ed., Intermediate Technology Publications, London.

➢ Lemaire G, Recous S and Mary B (2004). Managing residues and nitrogen in intensive cropping systems. New understanding for efficient recovery by crops. 12th Australian Agronomy Conference, "Australian Agriculture, Learning from the past, planning for the future Farming and cropping systems.

➢ Gliessman SR, Swezey SL and Rosemeyer M (2009). The Conversion to Sustainable Agriculture: Principles, Processes, and Practices. Taylor & Francis.

Temel Fotoğrafçılık (2-2) 3

Fotoğrafın ve fotoğraf makinesinin tarihçesi. Fotoğraf makinesi ve tekniği. Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler. Fotoğraf makinesinin fonksiyonları. Dijital fotoğrafçılık. Fotoğraf ve kompozisyon. Sanat fotoğrafı. Haber fotoğrafı. Belge fotoğrafı. Portre fotoğrafı. Ajans fotoğrafçılığı. Türkiye’de fotoğrafçılık.Ders Kitabı

➢ Kamburoğlu Özer (2004). A’dan Z’ye Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları. Kılıç, Levend (2000). Fotoğrafa Başlarken. Dost Yayınevi, Ankara.

➢ Ang Tom (2003). Dijital Fotoğrafçılık. çev. Melih Zafer Arıcan. İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Bitki Doku Kültürleri Teknikleri (2-2) 3

Doku Kültürü: Temel Laboratuar Teknikleri. Organogenesis ne demektir?. Somatik embriyogenesis. Hücre Süspansiyon Kültürleri. Protoplast Kültürü ve Somatik Melezleme. Anter ve Polen Kültürleri. Embriyo Kültürü. Organ Kültürü. Hastalıksız Bitki Üretimi. Doku Kültürü İle Sekonder Metabolitlerin Üretilmesi. Yapay tohum üretimi. Doku Kültürü Yöntemlerinin Hastalıklara Dayanıklılık Islahında Kullanılması. Gen Kaynaklarının Muhafazası konuları hakkında bilgilerin verilmesi.Ders Kitabı

➢ Babaoğlu ME, Gürel S ve Özcan SU (2001). Bitki Biyoteknolojisi I Doku Kültürü ve Uygulamaları, 2001. Vakfı Yayınları, Konya. Sayfa 1-456.

➢ Hatipoğlu R (1999). Bitki Biyoteknolojisi Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 190 Ders Kitapları Yayın No:A-58.

➢ Plant Propagation by Tissue Culture. Handbook and Directory of Commercial Laboratories, 1984. Eds. E.F. George and P.D. Sherrington, Exegetics Ltd., England.Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (2-0) 2

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)’ ın tarihçesi ve tanımı, Model organizmalar, GDO ların geliştirilmesi ve elde edilme yolları, GDO kullanılma nedenleri, GDO ların sınıflandırılması, GDO ların üretimi ve yayılımı, genetiği değiştirilmiş mikrobiyal, memeli ve bitki organizmaları, GDO ların araştırma, çevre, endüstri ve tarımsal üretimde kullanılmaları, GDO ların potansiyel riskleri, GDO ların üretilmesi ve ticaretindeki ulusal ve uluslararası düzenlemeler, GDO lar ve biyogüvenlik, ahlaki ve sosyal sorunlar, GDO lar ve gıda güvenliği.Ders Kitabı

➢ Akdemir S (2009). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Mı?. Ekonometri, (37), 116-117.

➢ Atsan T ve Erem Kaya T (2008). Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Tarım ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 1-6.

➢ Aydın H (2008). Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Toprak Ekosistemine Etkileri. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 22(1), 49-52.

➢ Çelik V ve Turgut Balık D (2007). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1-2), 13-23.

➢ Demir A. ve Pala A (2007). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Toplumun Bakış Açısı. Hayvansal Üretim, 48(1), 33-43.

➢ Demir A, Seyis F ve Kurt O (2006). Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar: I.Bitkiler. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 21(2), 249-260.

Çayır Mera Islahı (2-2) 3

Çayır Mera ve Yayla Kavramları, Kaba yem kaynakları, mera ıslahının temel ilkeleri ve meralarda tohumlama. Mera karışımları, karışımda kullanılan bitki grupları, karışım özellikleri ve meralarda tohum yatağı hazırlama. Suni meraların ekimi ve tohumlanan meraların idaresi. Meralarda yabancı bitkiler ve mücadelesi. Meralarda yakma ve biyolojik mücadele. Çayır meralarda besin maddelerinin çevrimi, bitki ve hayvan açısından minerallerin önemi ve gübrelemede dikkat edilecek hususlar. Çayır meralarda su düzeni, sulama ve drenaj. Meralarda hayvan yönetimini kolaylaştırıcı yapı ve tesisler. Meraların parsellenmesi ve bakımı. Çayır arazilerinin ıslahında dikkat edilecek hususlar.Ders Kitabı

➢ Altın M, Gökkuş A ve Koç A (2005). Çayır Mera Islahı.

➢ Gökkuş A, Koç A ve Çomaklı B (2005). Çayır Mera Uygulama Kılavuzu.

Bitki Mukavemet Islahı (2-0) 2

Bitki Mukavemet ıslahının tanımı ve önemi. Bitki Mukavemetinin genetik mekanizması. Bitki patojen arasındaki genetik interaksiyonlar ve çevre koşullarının etkisi. Vertikal mukavemet. Horizantal mukavemet ve agressivite. Bitki mukavemet ıslahında kullanılan temel ıslah yöntemleri (pedigree, bulk, back cross)


Multilineal çeşit eldesi. Hastalıkların yapay olarak olarak bulaştırılması (inokulasyon). Hastalıkların yapay olarak olarak bulaştırılması (inokulasyon). Yabancı gen aktarım şekilleri. Tüm genomun aktarılması. Gen transferi yöntemleri.

Ders Kitabı

➢ Maxwell FG and Jennings PR (1980). Breeding Plant Resistant to Insect.. Deparment of Entomology Texas A and M. University.

➢ Allard RW (1960). Plant Breeding. University of Agronomy Davis, California.

➢ Breeding for Durable Disease and Pest -Resistance. Food and Agriculture Organisation or the United Nations. 1984.

➢ Walden R (1988). Genetic Transformationin Plants. Open University Press. Milton Keynes.

Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi (2-2) 3

Değişik çevre koşullarına göre yeşil alanların seçimi, tohum ve toprağın hazırlanması, ekimi bakımı ve yeşil alanların bozulan yerlerinin yeniden oluşturulması, yeşil alanlarda kullanılan bitki türlerinin özellikleri, adaptasyonları, tanımı ve yeşil alan tesisinde kullanımı tanımlanacaktır.Ders Kitabı

➢Avcıoğlu, R., 1997. Çim Tekniği, Yeşil Alanların Ekimi Dikimi ve Bakımı. Ege Üniv. Matbaası, İzmir. ➢Açıkgöz, E., 2004. Çim Alanlar Yapım ve Bakım Tekniği.Çevre Peyzaj Mimarlığı yayınları, Bursa


Tarım ve Çevre (2-0) 2

Tarım ve çevre etkileşimleri. Küresel ısınma ve çevresel kirliliğinin ago-ekosistemler üzerine etkileri. Erozyon, çölleşme, toprak-su kaynaklarında bozulma ve gen kaynaklarının yok olması. Doğal kaynaklarda kirlilik problem. Endistriyel uygulamların agro-ekosistemler üzerine etkileri. tarımsal sanayiinin çevre ve agro-ekosistemler üzerine etkileri. Entegre ürün yönetimi. Tarımda atık idaresi. Çevre dostu tarımsal girdiler. Tarımsal sistemlerde sürdürülebilirlik.Ders Kitabı

➢ Agriculture and the environment. Eds.C.A. Edwards, M.K. Wali, D.J. Horn, F. Miller. Elsevier Science. 1993.

➢ Ecevit O, Mennan H, Aksoy M, Akça İ (1999). Tarımsal mücadele ilaçları ve çevreye olan etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:32, s: 145.

➢ Aydoğdu M ve Gezer K (2007). Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. s: 224.

➢ Ertürk H (2009). Çevre Bilimleri. Ekin Yayınları, 524 s.

Beden Dili (2-2) 3

Etkili iletişim ve beden dilinin ne olduğunu öğretmek, birbirleriyle etkileşimini anlatmak. İletişim kurarken konuşma ve mesaj içeriği ile beraber beden dili ve vurgu ile tonlamanın önemini anlatılması. Etkili iletişim kurabilmek için hangi beden dilini hareketlerini yapılması gerektiğinin anlatılması. İş görüşmelerinde topluluk içinde, toplum önünde bedeni nasıl kullanılması gerektiğini ve beden dilinde kültürlerarası farklılıkların öğretilmesi.Ders Kitabı

➢ Öğretim üyesi ders notlarıYaratıcı Düşünce Yöntem ve Tekniği (2-2) 3

Yaratıcılık, yaratıcı düşünce ve analitik düşünce kavramları. Yaratıcılığa etki eden faktörler. Yaratıcı düşünce süreci ve bu süreci olumlu/olumsuz yönde etkileyen etmenler. Yaratıcılığın kuramsal açıklamaları. İş yaşamında yaratıcılık. Yaratıcı sorun çözme teknikleri.

Ders Kitabı

Sungur, Nuray; Yaratıcı Düşünce, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997.

Bentley, Trevor; Yaratıcılık (Creativity), Hayat Yayınları, İstanbul, 1999. 

Foster, Jack; Fikir Nasıl Bulunur?, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2009


VIII. YARIYIL DERSLERİ

Sıcak İklim Tahılları (2-2) 3

Öğrencinin, sıcak iklim tahıllarının ekonomik önemi, adaptasyonu, morfolojisi, tarımı, hastalıkları, zararlıları ve tüketim alanlarını öğrenmesidir.Ders Kitabı

➢ Turgut İ (2001). Tahıllar II.(Sıcak İklim Tahıllar), Uludağ Üniv.Ziraat Fak.Ders Notları No: 87, 92s.

➢ Kırtok Y (1998). Mısır Üretimi ve Kullanımı, Kocaoluk Basım ve Yayınevi, 445s., İstanbul.

➢ Kün E (1994). Sıcak İklim Tahılları (Tahıllar II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 1360, Yardımcı Ders Kitabı, 394, Ankara.Yağ Bitkileri (2-2) 3

Bitkisel yağların kimyasal özellikleri, beslenmedeki önemi; yağlı tohumlu bitkilerin önemi, kullanımı ve üretimindeki gelişmeler; soya, ayçiçeği, yerfıstığı, susam, kolza ve aspir gibi önemli yağ bitkilerinin bitkisel özellikleri, tarımı ve ıslahı; alternatif yağ bitkileri ve bitkisel yağ teknolojisiDers Kitabı

➢ İlisu K (1973). Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çağlayan Kitabevi, 366s, İstanbul.

➢ İncekara F (1965). Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Cilt 2. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Yay. No: 83, 198s.

➢ Weiss EA (1983). Oilseed Crops. Longman, London and Newyork .660s.

➢Arıoğlu, H. 2009. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Yayın No:220, Adana

➢Atakişi, İ. 1999. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Trakya Üniv. Zir. Fak. Yayın No: 148., TekirdağKeyif ve Baharat Bitkileri (2-2) 3

Baharatçılarda satılan tıbbi ve aromatik bitkilerin neler olduğu öğrenilecek. Baharat ve Keyf Bitkilerinin ekonomi ve ticari önemini bilecek. Tütünün orijini ve tarihçesi, kullanım alanları, Dünyadaki durumu, tütünün sınıflandırılması, Tütün yaprağının morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri, iklim ve toprak istekleri, tarımı ve işlenmesi, fide üretimi, tarlaya şaşırtma ve yetiştiriciliği, gübreleme, sulama, tepe kırma ve filiz alma, hasat, kurutma ve yöntemleri, fermantasyon ve yöntemleri, tütün hastalıkları, tütün zararlıları, Şerbetçi otu ve anason bitkilerinin önemi ve yetiştiriliş tekniği.Ders Kitabı

➢ Akgül A (1993). Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği. Ankara. 451s.

➢ Er C (1994). Tütün İlaç ve Baharat Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları. 1359, Ders kitabı 393, 343s. Ankara.

➢ İncekara F (1971). Endüstri Bitkileri Ve Islahı. Ege Üniv., Ziraat Fak., Cilt 4 Yay. No: 84 İzmir.

➢ Layten Davis D and Nielsen M (1999). Tobacco: Production, Chemistry, and Technology. Wiley-Blackwell, 467p.

➢ Ceylan A (1979). Tıbbi Bitkiler I. Ege Üniv., Ziraat Fak., Yay. No: 312, İzmir.Mezuniyet Tezi (0-4) 2

Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları

Ders Kitabı

İnternet ve çalışma konuları ile ilgili kitap ve dergilerVIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

Bitkisel Üretim Teknikleri (2-2) 3

Bitki çoğaltımının tanımı ve bu konuda genel bilgiler. Tarla bitkileri içersine giren tüm bitkilerin sınıflandırılması. Vegetatif ve generatif çoğaltım metotları hakkında bilgi. Tarla bitkilerinin çoğaltımında kullanılan metodlar. Bitkilerde üreme şekilleri 1. Eşeyli üreme, 2. Eşeysiz üreme, bitkilerde çiçek ve kısımları. Tarla bitkilerinde tohumla çoğaltma, Tohum oluşumu, tohum morfolojisi, tohumun çimlenmesi. Çimlenmeyi önleyici unsurlar. Tohum fizyolojisi. Tarla bitkilerinde vejetatif çoğaltma 1. Buğdaygil ve baklagil bitkileri 2. Çayır-Mera ve yem bitkileri bitkileri 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 4. Endüstri Bitkileri. Doku kültürleri ile çoğaltım metotları-I (Meristem). Doku kültürleri ile çoğaltım metotları-II (Embriyo). Doku kültürleri ile çoğaltım metotları-III (Kallus kültürleri).Ders Kitabı

➢ Ekingen HR (1992). Bitki Islahı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No.: 31

➢ Şehirali S (1997). Tohumluk ve Teknolojisi, Fakülteler Matbaası, İstanbul.

Ekim Nöbeti (2-0) 2

Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde uygulanan ekim nöbetinin genel etkileri, ekim nöbetinde toprak, iklim ve bitkiler arası ilişkiler, ekim nöbeti sistemlerinin özellikleri, ekim nöbetinin planlanması, çeşitli tarım koşullarında uygulanmaları, sürdürülebilir tarımDers Kitabı

➢Acar, Z., Ayan, i., Günaydın, G., 2009. Ekim Nöbeti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 62. Samsun.

➢Könnecke, G., 1978. Münavebe. Türkiye Şeker Fab. A.Ş. Yayın No:207, s: 500. Ankara.
Mesleki Sorumluluk ve Etik İlkeler (2-0) 2

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır. Mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.Ders Kitabı

➢ Seyhan Uygur Onbaşıoğlu (2003). Mühendislik Etiği, Doğa Yayıncılık.

➢ Immanuel Kant (2003). Ethica Etik Üzerine Dersler, Pencere Yayınları.

➢ Veysel Atayman, Gönül Sezer (1999). Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, Annemarie Pieper, Einführung in die Etik? kitabından çevirildi.

➢ Carl Mitcham R and Shannon Duval (2000). Engineering ethics, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

Tarımsal Danışmanlık (2-0) 2

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kavramı, İletişim Teknikleri, Sunuş Teknikleri, Gruplarla Çalışma Teknikleri, Motivasyon Teknikleri, Yeniliklerin Yayılması, Yetişkin Eğitimi, Kırsal Sosyoloji, Grup Yayım, Danışmanlık Metotları Bireysel Yayım, Danışmanlık Metotları Kitle Yayım/Danışmanlık, Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi, Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerin Mevcut Durum Analizi, Proje Yönetimi İzleme ve DeğerlendirmeDers Kitabı

➢Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmelik. 2006, AnkaraSözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri (2-0) 2

Öğrencilerle tanışma, dersin amacını ve öğretim yöntemini bildirme, kaynaklar hakkında bilgi verme, klasik yöntem ve APA tekniğiyle kaynak gösterimi. Dinleme tekniği, iyi dinleme yolları, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler. Okuma-anlama tekniği, okumanın amacı, çeşitleri, kuralları. Etkili okumayı ve okuma hızını engelleyen faktörler, sözlü ve yazılı anlatıma engel olan insan tipleri. Hızlı okuma teknikleri. Gevşeme çalışmaları. Doğru nefes alma ve nefesi kontrol etme alıştırmaları. Boğumlanma çalışmaları. Türkçenin bürün yapısı (vurgu, ulama). Türkçenin bürün yapısı (tonlama, durak). Şiir okuma teknikleri. Düz yazı okuma teknikleri. Duygu değerlerine göre okuma alıştırmaları.Ders Kitabı

➢ Uygulamalı Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım. Papatya Yayincilik Eğitim Yusuf Çotuksöken Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon. Emin Özdemir, REMZİ KİTABEVİ.

➢ Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Mustafa Cemiloğlu, Aktüel Yayinlari.

Proje Hazırlama Tekniği (2-0) 2

Projelendirme ve Planlamaya İlişkin Temel Kavramlar, Proje Hazırlama Yatırım Konusunun Belirlenmesi ve Proje Kararı Kapasitenin Belirlenmesi, İşletme Yerinin Seçimi (Arazi ve İklim, Pazara Uzaklık, Girdilerin Temini, Altyapı ve Diğer Etmenler), Projenin Çevreye Etkisi (Atıklar, ÇED raporu), Projenin Teknik Yönü (Üretim Tekniği, Üretim Planı, Proje Mühendisliği)

Ders Kitabı

İnan, H., 2000. Proje Hazırlama Ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ.

Yurdakul, O, 1999. Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ç.Ü. Yayın No: 147, Ders Kitapları: A-48, Adana.

Fitoterapi (2-0) 2

Tıbbi drogların teşhisi, tanınması, tıbbi droglardan çay örnekleri hazırlayabilme ve tıbbi droglardan tedavide kullanılacak farklı farmasötik preparatlar(ekstre, tentür vs) hazırlayabilmeDers Kitabı

➢ G. Samuelsson, Drugs of Natural Origin, 4 th ed. Swedish Pharmaceutical Press, 1999, Sweden.

➢ T. Baytop, Farmakognozi Ders Kitabı Cilt I, Baha Matbaası, 1970, İstanbul

➢ V. Schulz, R. Hansel, M. Blumenthal, V.E. Tyler, Rational Phytotherapy, 5 th ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, Germany.

➢ M. Heinrich, J. Barnes, S. Gibbons, E. W. Williamson, Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Churchill Livingstone, Elsevier Science Ltd., 2004, Spain.
Bireysel Çalgı Eğitimi (3-0) 3

Müziğin, insan sesi ile ifade edilmesinin yanı sıra ağırlıklı olarak bir enstrümanın aracılığı ile icra edilleceği düşüncesinden hareketle her öğrencinin en az bir enstrüman çalabilmesi, genel olarak enstrüman bilgisi ve kültürünü alabilmesi, enstrümanın ulusal ve uluslararası kullanım alanları, kökeni ve gelişiminin bilgisini alabilmesi, enstrümanın çalma tekniklerini, bakımı, onarımı ve koruma yöntemlerini öğrenebilmesi ve müzikal becerilerini enstrümanı vaıtasıyla aktarabilmesini sağlamaktır.Ders Kitabı

➢ Öğretim Üyesi Ders Notları
Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə