Teqvim-2015. pdfYüklə 42,04 Kb.

səhifə173/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173

380
Nəsirov Vaqif İbad oğlu ------------------ 262,  282
Nəsirov Vəli Hüseynəli oğlu ------------------ 314
Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin 
Kitabxanasının (indiki Kitabxana və İnformasiya 
Mərkəzi) yaranması ---------------------------- 348
Novruz bayramı (20-22.03) ---------------- 62, 91
Novruzov Ramiz Qəvvam oğlu --------- 121,  135
Nuriyev Elnur Eyvaz oğlu --------------- 208,  222
Nurqələm Mikayılov --------------------------- 346
Nyu-Yorkda dünyada ilk metro fəaliyyətə 
başlayıb---------------------------------------------35
O
Ordubad rayonunun təşkili -------------------- 348
Osmanlı Vəli Musa oğlu ----------------------- 122
P
Pənahova Amaliya Əliş qızı ------------- 160,  164
Pirimov Qurban Bəxşəli oğlu ----------- 261, 272
Prоkurоrluq İşçiləri Günü---------------------- 263
R
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi 
İşçilərinin Peşə Bayramı ----------------------- 315
Ramazan bayramı ------------------------- 184,  203
Rasi-zadə Artur Tahir oğlu------------------ 34, 49
Respublika Elmi Tibb Kitabxanasının yaranması- 
----------------------------------------------------- 348
Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının 
yaranması ---------------------------------------- 348
Rеspublika Günü -------------------------- 124, 158
Respublikada İctimai Televiziya yayıma 
başlamışdır --------------------------------------- 209
Rəfili Mikayıl Həsən oğlu  ---------------- 97,108
Rəfiyev Faiq Qəzənfər oğlu ---------------- 34, 47
Rəfiyev Hacı Məhəmmədhüseyn oğlu ------- 346
Rəhimov Rəhim Kərəm oğlu ------------------ 122
Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu ---------- 59,  64
Rəhman Sabit  -------------------------------- 60, 65
Rüstəmov Əhməd Ədil  bəy oğlu (Aşıq Əhməd)
 - 344
Rüstəmov Füzuli Salah oğlu ------------ 313, 325
Rüstəmov Hidayət Eldar oğlu ----------- 208,  221
Rüstəmov Qədir Çərkəz oğlu-------------------292
Rüstəmov Məzahir İzzət oğlu -------------- 60,  75
Rüstəmov Musa İsmayıl oğlu ----------- 123, 152
Rüstəmzadə Rüstəm Bayraməli oğlu -----------61
Rzaquliyev Cəbrayıl Manaf оğlu----------------347
Rzaquluzadə Mikayıl Manaf oğlu  -------- 59, 63
Rzayev Qasım Qara oğlu ---------------- 121, 137
Rzayev Nazim Əsədulla oğlu -------------------33
Rzayev Rəsul İbrahim oğlu (Rəsul Rza) -120, 126
Rzayev Səməndər Mənsim oğlu -------------5, 10
S
Sadıqov Fikrət Abbas oğlu (Fikrət Sadıq) --- 120
Sadıqov Nürəddin Sadiq oğlu ----------------- 313
Salamzadə Oqtay Məmmədhəsən oğlu- 242, 244
Samuel Morze teleqrafının kəşfi ---------------- -7
Sarıvəlli Osman  -------------------------- 312, 316
Sereteli Akaki Rostomoviç -------------------- 160
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə Güney 
Azərbaycanda Milli Hökumətin yaradılması-315
Seyidbəyli Həsən Mehdi oğlu ----------- 313,  324
Seyidov Mirəsgər Mirabdulla oğlu --------- 34,42
Seyidov Yəhya Qasım oğlu----------------------61
Seyidova İzzət Əli qızı ------------------------- 261
Seyidzadə Hüseyn Əli oğlu- -------------- 261,273
Səfərov  Bəşir Səfər oğlu (Bəşir Səfəroğlu)-60, 71
Səfərov Sərdar Mədəd oğlu ------------- 208, 220
Səfərov Yaşar Abutalıb oğlu- ------------------ 160
Səfərova Afaq Bəşir qızı ------------------ 207,217
Səhiyyə İşçiləri Günü - ------------------------- 162
Səlimova Cənnət Əlibəy qızı --------------------- 5
Səlimova Şövkət Şahbaz qızı ----------------- 313
Səmədli Əli Qafur oğlu ------------------ 242, 245
Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğlu ------- 121,  138
Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu- ------- 161,  175
Sənani Möhsün Sadıq oğlu -------------- 160, 165
Səttarov Məqsəd Məhəmmədəli oğlu -------- 346
Sərhəd Qoşunlarınının Peşə 
Bayramı Günü ----------------------------- 209, 236
Slesaryov Mixail Aleksandroviç -------- 121, 139
Sultanov Məlik bəy Qasım bəy oğlu --------- 347
Sultanov Məmmədağa Sultan  oğlu ------------- 6
Sultanova (Musabəyova) Ayna Mahmud qızı-346
Süleymanov Nizami Məmməd oğlu- --------- 262


381
Ş
Şabanov Əli Eyyub oğlu ----------------------- 122
Şahbazov Fəxrəddin İbrahim oğlu- ----------6,  15
Şaxtaxtinskaya Elmira Həbibulla qızı -- 261,  274
Şahtaxtinskaya Zəhra Mustafa qızı ----------- 294 
Şaxtaxtinski Həbibulla Baxşəli oğlu --------- 243
Şaxtaxtinski Toğrul Nemət oğlu -------------- 262
Şeyxzamanov Məmmədrza İsa oğlu --- 207, 216
Şəfiyeva Nərgiz Mahmud qızı ---------------- 261
Şəki şəhər MK-nın yaranması ----------------- 347
Şərifov Azad Ağakərim oğlu --------------------96
Şərifov Kamandar Kazım oğlu- ------------------ 6
Şərifzadə Əziz Qurbanəli oğlu (Əziz Şərif)-61,82
Şıxlinski Əli Ağa İsmayıl Ağa oğlu ------97, 107
Şirəliyev Oqtay Kazım oğlu ------------------- 347
Şirəliyev Şulan İsmayıl oğlu --------------------34
Şirvani Seyid Əzim ----------------------- 182,  185
Şirvanşahlar sarayının tikilməsi ---348, 366-367
Şirye Vera Karlovna ------------------------------- 6
Şoloxov Mixail Aleksandroviç- --------- 120, 129
Şopen Friderik Frantsişek -----------------------33
Ştraus İohan ------------------------------------- 260
Şuşa rayonunun işğalı Günü- ------------ 124, 154
Şükürov Sadiq Cəfər oğlu --------------------- 314
T
Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu ----------------------- 7
Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu- ------------- 183
Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı ------------------- 6
Tağızadə Süleyman İsmayıl oğlu- ------------ 345
Tatlıyev Süleyman Bayram oğlu --------------- 34
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü - ----- 98, 116
Tеlеviziya və Radiо İşçiləri Günü ------------ 294
Topçubaşov Mirzə Cəfər Əlimərdanbəy oğlu-
346,361
Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu ------ 209,233
Topçubaşova Reyhan İbrahim qızı ------ 312,319
Tovuz rayon MK-nın yaranması -------------- 347
Turxan Gənceyi --------------------------------- 347
Türkman İskəndər bəy Münşi ----------------- 346
Tvardovski Aleksandr Trifonoviç  ------------ 160
Tven Mark --------------------------------------- 292
U
Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiə Günü -------- 162
Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо 
Vеrilişləri Günü --------------------------------- 315
Ü
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü-98
Ümumdünya Diabet Günü --------------------- 294
Ümumdünya “Dialoq və İnkişaf üçün Mədəni 
Müxtəliflik” Günü ------------------------------ 124
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü -------98
Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü-162
Ümumdünya Gülüş Günü- ---------------- 98, 114
Ümumdünya Hemofiliya Günü -----------------98
Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü ------35
Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü - 124
Ümumdünya İstehlakçılar Günü ----------------62
Ümumdünya Qaçqınlar Günü ----------- 162, 179
Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Günü-124
Ümumdünya Metrologiya Günü -------------- 124
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü- ------------61
Ümumdünya Poçt Günü  ----------------------- 263
Ümumdünya Sağlamlıq Günü ------------------98
Ümumdünya Salam Günü --------------------- 294
Ümumdünya Siyasi Repressiya Qurbanlarının 
Xatirə Günü -------------------------------------- 263
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü ------- 124
Ümumdünya Yer Günü --------------------- 98, 116
Ümumdünya yoxsulluqla mübarizə Günü- -- 263
Ümumxalq Hüzn Günü  -----------------------7, 29
Ümumrusiya Müsəlmanlarının I Qurultayının 
keçirilməsi --------------------------------------- 209
Üzeyir bəy Hacıbəylinin xatirə ev-muzeyinin 
yaradılması--------------------------------------- 348
V
Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu ----- 207,  210
Vahid Əliağa  ------------------------------ 260, 265
Vahid Poeziya Evinin yaradılması ------------ 348
Verdiyeva Zemfira Nadir qızı ----------------- 293
Vergilər Nazirliyinin yaradılması ---------- 35,  53
Vəkilov İlyas Sultan oğlu ------------------------60
Vəkilov Yusif Səməd oğlu --------------- 312,  317
Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı -------- 313,  329
Vəlixanova Fəridə Ağaəli qızı ---------- 262, 281
Vəzirov Firidun bəy Cəlal bəy oğlu ------------97


382
Vəzirov Süleyman Azad oğlu ----------- 293, 300
Y
Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlu (Zəlimxan Yaqub)
-5,8
Yesenin Sergey Aleksandroviç-------------260, 269
Yevlax rayonunun yaranması----------------------35
Yəhya ibn Əli Xətib Təbrizi----------------344, 349
YUNESKO-nun yaranması Günü -------------294
Yunus Əmrə-----------------------------------345, 353
Yusifli Xəlil Həmid oğlu--------------------183, 200
Yusifov Naiq Nəsir oğlu------------------------6, 13
Yusifov Rəşid Əliməmməd oğlu----------------242
Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlu ------------------6,20
Yеni il---------------------------------------------7, 28
Z
Zeynalov Cahangir Məşədi Rza oğlu -- 345, 356
Zəngilan rayonunun işğalı Günü- ------- 263, 290
Zərdab rayonunun yaranması -------------------35
Zorge Rixard ------------------------------------ 261
Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlu ----------------- 7
Zülfüqarov  Cahangir Oqtay oğlu ------------ 261


383
İstifadə olunmuş ədəbiyyat
1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə.-Bakı, 2004-2005.
2. Azərbaycan XX əsrin informasiya məkanında: I və II cild.-Bakı, 2007.- 820 s.
3. Azərbaycan qadını ensiklopediyası.- Bakı, 2002.-404 s.
4. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə. C.1-2 .-Bakı, 2009-2010.
5. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə: “Azərbaycan cildi” .-Bakı, 2007.- 884 s.
6. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası:10 cilddə.-Bakı, 1976-1986.
7. Azərbaycan tarixi günbəgün: kitab-təqvim.- Bakı, 2008.-368 s.
8. Azərbaycanda kim kimdir: ensiklopedik sorğu kitabı.- Bakı, 2010.- 392 s.
9. Azərbaycanın elmi elitası-elmlər doktorları: məlumat kitabçası.- Bakı, 2011.- 320 s.
10. Azərbaycanın tanınmış xanımları=Famous ladies of Azerbaijan.-Bakı, 2002.- 270 s.
11. Cəfərov,T. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti.- Bakı, 2007.- 219 s.
12. Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası.- Bakı: Şərq Qərb, 2008.- 320 s.
13. Dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar=Role models: Women daring to change.-  Bakı, 2008.-
135 s.
14. Əhmədov, S. Azərbaycan tarixindən 100 şəxsiyyət.- Bakı, 2006.- 267 s.
15. Əhmədov, T. Azərbaycan Yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə).- Bakı, 2011.-1056 s.
16. Əlizadə,Y.M. Azərbaycan efiri:tarix və müasirlik.- Bakı: Nurlan, 2006.- 184 s.
17. Əsgərov, V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları .- Bakı, 2010.- 288 s.
18. Fəxri Xiyaban=The Honorary Cemetery.- Bakı, 2007.- 208 s.
19.Qarabağ:Yaddaş.-Bakı, 2010.-192 s.
20. Qocayev,  Ə. Bayramlar və tarixi günlər.- Bakı: Altun Kitab, 2006.- 152 s.
21. Mərdanov, M.Azərbaycan təhsil tarixi:3 cilddə.-Bakı, 2011.
22. Muğam ensiklopediyası.- Bakı, 2008.- 215 s.
23. Naxçıvan Ensiklopediyası.-Bakı, 2002.- 594 s
24. Nicat,  Ə. Müdriklik məbədi /Əlisa Nicat.- Bakı, 2005.-1108 s.
25. Rəhimli, İ. Azərbaycan teatr tarixi.-Bakı: Çaşıoğlu, 2005 - 864 s.
26. Rəhimli, İ. Üç əsrin yüz otuz ili.-Bakı: “Qapp-poliqraf” korporasiyası, 2003.-264 s.
27. Seyidzadə, M. Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- 252 s.
28. Şərif, A. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri=Творческие династии Азербайджана в XX 
веке.- Bakı, 2007.-120 s. +120 s.
29. Üzeyir  Hacıbəyli Ensiklopediyası.-Bakı: Şərq-Qərb, 2008.-239 s.
30. Varlıq: ensiklopedik toplu.- Bakı, 1998.- 283 s.
31.İnternet resursları


384
Münd
əricat
Keçi (qoyun) ili ............................................................ 3
Yanvar .......................................................................... 4-31
Qan yaddaşımız .......................................................... 36
Fevral ........................................................................... 32-57
Mart .............................................................................. 58-94
Aprel ............................................................................ 95-118
May............................................................................... 119-158
İyun .............................................................................. 159-180
İyul ............................................................................... 181-205
Avqust ......................................................................... 206-240
Sentyabr ...................................................................... 241-258
Oktyabr ........................................................................ 259-290
Noyabr ......................................................................... 291-310
Dekabr ......................................................................... 311-342
Əlavələr........................................................................ 343-371
Əlifba göstəricisi......................................................... 372-381
Ədəbiyyat siyahısı ...................................................... 382


Nəşriyyat rеdaktоru: 
Mehriban Cəfərova
Kompyuter yığımı: 
N.Alışova
Kompyuter dizayneri:
İ.Zəkəryəyev
 
Ünvan:  
AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç.57
Е-mail: contact@anl.az
URL: www.anl.az
Sifariş №: 26
Çapa imzalanmışdır: 20.11.2014
Tiraj: 300
Pulsuz
Mətbəənin direktoru: 
Elman Qasımov
Zərdabi LTD MMC
Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi.
Sifariş №409
Tel.: iş (012) 514 73 73 
mob. (050, 055) 344 76 01
e-poçtu: zerdabi_em@mail.ru
2015Dostları ilə paylaş:
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə