The Holy Bible in Azerbaijani of Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey [abz] EzekielYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/35
tarix17.11.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#80783
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

20

Əgər bir saleh adam öz salehliyindən dönüb pislik etsə və Mən onun qarşısına maneə qoysam, o öləcək. Ona xəbərdarlıq etmədiyin 

üçün o adam öz günahı içində öləcək və etdiyi saleh əməlləri hesaba 

alınmayacaq, lakin onun qanı üçün məsuliyyəti Mən sənin üzərinə 

qoyacağam. 21

Ancaq günah etməməsi üçün saleh adama xəbərdarlıq etsən və o günah etməsə, hökmən yaşayacaq, çünki xəbərdarlığı qəbul 

etmişdir, sənsə məsuliyyətdən qurtarmış olursan».22

Orada Rəbbin əli mənim üzərimdə idi. O mənə dedi: «Qalx, düzənliyə çıx, Mən səninlə orada danışacağam». 

23

Mən qalxıb düzənliyə çıxdım. Orada da Kevar çayının sahilində gördüyüm izzət kimi Rəbbin 

izzəti durmuşdu. Mən üzüstə yıxıldım. 24

Ruh daxilimə girdi və məni ayaq üstə qaldırdı. O mənimlə danışıb belə dedi: «Get, evində qapını 

arxadan bağla. 25

Ey bəşər oğlu, sənə kəndir vuracaqlar, səni kəndirlərlə bağlayacaqlar, daha xalqın arasında gəzə bilməyəcəksən. 

26

Dilini damağına yapışdıracağam və sən lal olacaqsan, üsyankar bir xalq 

olsalar da, onları məzəmmət edə bilməyəcəksən. 27

Yalnız Mən səninlə danışmağa başlayanda dilini açacağam, sən də onlara deyəcəksən: 

“Xudavənd Rəbb belə deyir”. Qoy eşitmək istəyən eşitsin, eşitmək 

istəməyən eşitməsin, çünki onlar üsyankar bir xalqdır.

Yerusəlimin mühasirəsinin təsviri

 1

Sən ey bəşər oğlu, özün üçün bir kərpic götür və onu qarşına qoyub üstündə Yerusəlim şəhərini təsvir et. 

2

Onu mühasirəyə al, önündə mühasirə divarı tik, qarşısında torpaq qalağı düzəlt, ətrafında 

ordugahlar qur və ona qarşı hər tərəfdən qoçbaşı alətləri qoy. 3

Bir dəmir sac götürüb onu dəmir divar olmaq üçün özünlə şəhərin arasına qoy və 

üzünü ona çevir. Şəhər mühasirədə olacaq və sən onu mühasirəyə al. Bu, 

İsrail nəslinə bir əlamət olacaq.

4

Sən sol yanın üstünə uzan və İsrail nəslinin cəzasını öz üzərinə götüro tərəfə uzandığın günlərin sayına görə onların cəzasını çəkəcəksən. 

5

Mən onların cəza illərinin sayı qədər sənin üçün gün ayırdım. Beləcə üç yüz doxsan gün İsrail nəslinin cəzasını çəkəcəksən. 

6

Bunu etdikdən sonra bu dəfə sağ yanın üstündə uzan və Yəhuda nəslinin cəzasını çək. 

Sənin üçün qırx gün – hər il üçün bir gün ayırdım. 7

Üzünü Yerusəlimin mühasirəsinə çevir, çılpaq qolunu qaldırıb ona qarşı peyğəmbərlik et. 

8

Bax Mən səni kəndirlə bağlayacağam və təsvir etdiyin mühasirə günləri qurtarmayınca bir yanından o biri yanın üstünə çevrilə bilməyəcəksən.

9

Sən buğda, arpa, paxla, mərci, darı və pərinc götürüb onları bir qaba qoy. Onlardan özünə çörək yap. Bir yanın üstünə uzandığın üç yüz 

doxsan gün ərzində onu ye. 10

Gündəlik yeməyinin çəkisi iyirmi şekel olacaq, onu müəyyən vaxtlarda ye. 

11

Həmçinin suyu da ölçü ilə – bir hinin altıda biri qədər iç, onu da müəyyən vaxtlarda iç. 

12

Ondan arpa  

1283 

Yezekel 3 ,  4

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
 

j

 5:10 Qanun. 28:57; Mərs. 4:10 

kökəsi düzəldərək hamının gözü qabağında insan nəcisinə od vurub 

üstündə bişirib ye». 13

Rəbb yenə dedi: «Bax İsrail övladları da aralarına sürgün edəcəyim millətlərin içində beləcə murdar yemək yeyəcək». 

14

Mən dedim: «Aman, ya Xudavənd Rəbb! Mən heç vaxt murdar olmamışam. Cavanlığımdan indiyə qədər nə leş, nə də heyvan parçalamış 

ət yemişəm, bir murdar ət mənim ağzıma dəyməyib». 15

O mənə dedi: «Yaxşı, Mən insan nəcisini mal təzəyi ilə əvəz edirəm. Çörəyini onun 

üstündə bişir». 16

Yenə mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, Mən Yerusəlimdən çörəyin kökünü kəsəcəyəm. Çörəyi dərd içində çəki ilə yeyəcəklər, suyu 

da çaşqınlıq içində ölçü ilə içəcəklər. 17

Çünki çörəyə və suya möhtac olacaqlar. Hər kəs çaşqınlığa düşərək öz təqsiri içində əriyib yox olacaq.

 1

Sən ey bəşər oğlu, bir iti qılınc götürüb ondan dəllək ülgücü kimi istifadə et, onu başına və saqqalına çək. Sonra bir tərəzi götür və 

qırxdığın tükləri hissələrə ayır. 2

Onların üçdə birini şəhərin mühasirə vaxtı qurtaranda şəhərin ortasında odda yandırar, üçdə birini götürüb şəhərin 

ətrafında doğrayar, üçdə birini isə küləyə sovurarsan, Mən də onların 

arxasınca qılınc çəkəcəyəm. 

3

Tüklərin bir azını da götürüb paltarının ətəyinə bağlayarsan. 

4

Onlardan bir qədər də götürüb odun içinə atar və onları odda yandırarsan. Bundan bütün İsrail nəslinin üstünə od yağacaq».

5

Xudavənd Rəbb belə deyir: «Bu, Yerusəlimdir. Mən onu millətlərin, ətrafında olan ölkələrin arasında yerləşdirdim. 

6

Onun xalqı isə başqa millətlərdən, ətrafındakı ölkələrdən də çox pislik edərək hökmlərimə 

və qaydalarıma qarşı üsyan etdi, çünki hökmlərimi rədd etdilər, 

qaydalarıma əməl etmədilər». 

7

Buna görə də Xudavənd Rəbb belə deyir: «Siz ətrafınızda olan millətlərdən də çox azğınlıq etdiniz, qaydalarıma 

əməl etmədiniz, hökmlərimi yerinə yetirmədiniz, hətta ətrafınızda olan 

millətlərin hökmlərinə görə də davranmadınız».

8

Buna görə də Xudavənd Rəbb belə deyir: «Budur, Mən Özüm də sənə qarşı durmuşam və başqa millətlərin gözü qabağında səni 

cəzalandıracağam. 9

Bütün iyrənc işlərindən ötrü indiyə qədər etmədiyim və bundan sonra da bir daha etməyəcəyim şeyi sənin başına gətirəcəyəm. 

10j

 Buna görə də sənin torpağında atalar oğullarını, oğullarsa atalarını 

yeyəcək. Səni cəzalandıracağam, salamat qalanlarının hamısını hər 

tərəfə sovuracağam».

11

Xudavənd Rəbb bəyan edir: «Buna görə də, Varlığıma and olsun, bütün iyrənc və murdar şeylərinlə Müqəddəs məkanımı murdarladığın 

üçün Mən hökmən səni qırıb-çatacağam, sənə yazığım gəlməyəcək və 

rəhm etməyəcəyəm. 

12

Sənin əhalinin üçdə biri vəbadan öləcək, sənin içində aclıqdan tələf olacaq, üçdə biri ətrafında qılıncla həlak olacaq

üçdə birini isə hər tərəfə sovurub arxalarınca qılınc çəkəcəyəm.Yezekel 4 ,  5 

1284 

 

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə