Volume , issue impact Factor: 249Yüklə 1,85 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/58
tarix28.11.2023
ölçüsü1,85 Mb.
#133320
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   58
564-99-PB

Kalit so’zlar: 
maqollar, struktura, zoonim, lisoniy mavqei, semantika. 
Нормурадова Мехруза Бахтияровна 
Школа 21, г.Термез, учитель английского языка 
Normurodova.m@gmail.com 
СТРУКТУРА ПОСЛОВИЦ С ЗООНИМНЫМ КОНЦЕПТОМ В АНГЛИЙСКОМ И 
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 
АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена структуре пословиц-понятий зоонимов в английском и узбекском 
языках. Изучение пословиц, их языковой статус, пословица как вербализация концепта 
доказывается на основе мнений лингвистов. Пословицы с понятием зооним в английском и 
узбекском языках были подвергнуты семантическому анализу на фактическом материале. 
Пословицы с понятием зооним в обоих языках были изучены структурно и пословицы 
разделены на типы по цели выражения. 
Ключевые слова: 
пословицы, структура, зооним, языковая позиция, семантика. 
Normuradova Mekhruza Bakhtiyarovna 
School 21, Termiz city, English teacher 
Normurodova.m@gmail.com
STRUCTURE OF PROVERBS WITH ZOONYM CONCEPT IN ENGLISH AND UZBEKI 
 
ABSTRACT
This article is devoted to the structure of zoonym concept proverbs in English and Uzbek languages. 
The study of proverbs, its linguistic status, the proverb as a concept verbalization is proved based on 
the opinions of linguists. Proverbs with zoonym concept in English and Uzbek languages were 


MUALLIM | 
УЧИТЕЛЬ | TEACHER
 

№6 | 2023


 
27 
subjected to semantic analysis based on factual materials. Proverbs with zoonym concept in both 
languages were studied structurally and proverbs were divided into types according to the purpose of 
expression. 
Keywords: 
proverbs, structure, zoonym, linguistic position, semantics. 
Kirish. 
Ma’lumki, barcha tillarda maqollar o‘z strukturasiga ko‘ra gap shaklida uchraydi. Maqol – 
predikativ birlik. U ingliz tilida ham, o‘zbek tilida ham mustaqil gap shaklida bo‘lishi yoki qo‘shma 
gaplar tarkibiga kirishi mumkin. Z.K.Tarlanov maqollar sintaksisi haqida so‘z yuritib, ularning 
strukturasini o‘rganish muhimligini qayd etadi:
“1. Ma’lum davr jonli so‘zlashuv nutqining tarkibiy qismi bo‘lgan holda, maqollar o‘zida 
uning muhim xususiyatini jamlaydi. Maqollarning sintaktik qurilishiga ko‘ra, butun u yoki bu davr 
so‘zlashuv nutqining sintaksisi haqida fikr yuritish mumkin.
2. Shu sababli maqollar tarixiy sintaksisni yoritish uchun muhim asos bo‘lishi mumkin.
3. Modomiki, maqollarning sintaktik tuzilishi kompozitsiya bilan uzviy bog‘liq ekan, ular 
grammatik va poetik kategoriyalarning o‘zaro ta’siri bilan bog‘liq muammolarni ko‘rib chiqish uchun 
juda yaxshi manba bo‘ladi.
4. Maqollarning qisqaligi, sig‘imliligi, strukturaviy-semantik jihatdan tugallanganligi ularni 
og‘zaki, badiiy ijodning etalonli (andozali) namuna asarlari darajasiga ko‘taradi”.
Ingliz maqollarining sintaksik tahliliga bag‘ishlangan ilmiy ishlar unchalik ko‘p emas. 
O.Yu.Polyakov, M.O.Polyakovalarning ilmiy tadqiqot ishida maqollar strukturasini tartibga solish 
tamoyillari ishlab chiqilgan, modellar, ularning variantlari (psevdomodellar, formodellar, sof 
modellar)ni va tarkibi (maksi-, mini- i ekvimodellar)ning o‘zgarishi hisobiga paydo bo‘ladigan 
turlariga ajratish bo‘yicha mantiqiy jarayonlar tavsiflangan, shuningdek, ajratilgan qurilmalar asosida 
yotuvchi qo‘shma, murakkab va sodda sintaktik konstruksiyalarga tavsif berilgan. Undov mazmunli 
rus va ingliz maqollarini tadqiq qilgan L.M.Grichenko ingliz paremiyalarning sintaktik tuzilishini 
tahlil qilgan. S.M.Adamova har xil tipli laks va ingliz tillari sintaktik qurilishi va strukturaviy 
tuzilishiga paremiyalarning ta’sirini aniqlagan.N.N. Ochilova va boshqalar ingliz va o‘zbek tillarida 
mehnatni madh etuvchi maqollarning qiyosiy tahlili haqida so‘z yuritib, ularning verbalizatorlar 
orqali ifodalanishini ko‘rsatishga harakat qilganlar.I.G.Trofimova va I.G.Nikitinaning ilmiy tadqiqot 
ishi ergashgan qo‘shma gap ko‘rinishidagi ingliz va chuvash paremiologik birliklarining sintaktik 
qurilishini o‘rganishga bag‘ishlangan. Chog‘ishtirilayotgan tillar maqollarida eng ko‘p uchraydigan
tiplar tahlil qilingan, umumiy va o‘ziga xos belgilar aniqlangan.

Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   58
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə