Xocali soyqirimiYüklə 5,01 Kb.

səhifə37/81
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
63 
282. Məmmədova ġövkət Eybət qızı (1963) 
283. Məmmədova Lətifə Eyvəd qızı (1958) 
284. Məmmədov Sadiq Allahverdi oğlu (1986) 
285. Məmmədov Məmməd Qədir oğlu (1935) 
286. Məmmədov Allahverdi (1963) 
287. Məmmədov Zakir Qasım oğlu (1966) 
288. Məmmədov Əkbər Rəhman oğlu(1960) 
289. Mikayılov Aqil VəlikiĢi oğlu (1969) 
290. Mirzəyev Kamal Abbas oğlu (1962) 
291. Məhərrəmov Maqsud Heydər oğlu (1957) 
292. Məhərrəmova Nazlı Vəli qızı (1953) 
293. Məhərrəmov Vaqif Cəmil oğlu (1951) 
294. Məhərrəmov Tahir Ağarza oğlu (1956) 
295. Muradov PaĢa Əsgər oğlu (1939) 
296. Muradov Zahid Lətif oğlu (1965) 
297. Muradov ElĢən Kazım oğlu (1971) 
298. Muradov Gündüz Kazım oğlu (1961) 
299. Muradova Nuridə Kazım qızı (1931) 
300. Muradova AyĢən Zöhrab qızı (1991) 
301. Musayev Ġlqar Vaqif oğlu (1963) 
302. Mustafayeva YaxĢı Mehdiqulu qızı (1900) 
303. Mustafayev Vidadi ġəfa oğlu (1963) 
304. Mustafayev Rza BəĢir oğlu (1948) 
305. Nağıyeva Sara Ramiz qızı (1969) 
306. Nağıyev Yusif ġirin oğlu (1928) 
307. Nəbiyeva Səkinə Nabatalı qızı (1930) 
308. Nəbiyev Məhyəddin Həsən oğlu (1952) 
309. Nəbiyev Həsən QaraĢ oğlu (1930) 
310. Nəzərli Hikmət Baba oğlu (1966) 
311. Nəsibov Ramiz Sarı oğlu (1961) 
312. Nəsirova Tatyana Dimitriyevna (1952) 
313. Nəcəfov Alov Nəsib oğlu (1966) 
314. Nəcəfov ġiraslan MəmiĢ oğlu (1952)  
315. Nəcəfov Əsgər Hidayət oğlu (1940) 
316. NiĢanə Xocalı (1990) 
317. Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu (1949) 
318. Novruzov Əkbər Cənnət oğlu (1956) 
319. Novruzov Novruz Məhərrəm oğlu (1937) 
320. Novruzova Adilə Məhəmməd qızı (1937) 
321. Novruzov Zakir Novruz oğlu (1971) 
322. Novruzova Rəhilə Novruz qızı (1975) 
323. Novruzova Rübabə Novruz qızı (1977) 
324. Nuriyev Aydın Nəriman oğlu (1930) 
325. Nuriyev Hafiz Yusif oğlu (1962) 
326. Nurməmmədov Hüseyn Rza oğlu (1927) 
327. Nurməmmədova Pakizə Ġslam qızı (1936) 
328. Orucova Ġradə Əli qızı (1964)  
329. Orucova Məlahət Əli qızı (1975)  
330. Orucov Faiq Əli oğlu (1954)  
331. Orucov Fazil Ənvər oğlu (1981) 
332. Orucov Elman Ənvər oğlu (1956) 
333. Orucov Telman Ənvər oğlu (1957) 
334. Orucova Xəyalə Telman qızı (1986) 
335. Orucova Mələk Əli qızı (1968) 
336. Orucova Natəvan Nəbi qızı (1989) 
337. Orucov Miryusif Kərim oğlu (1940) 
338. Orucov Rafiq Miryusif oğlu (1972) 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
64 
339. Orucova Tamara Yunis qızı (1944) 
340. Orucova Gözəl Heydər qızı (1931) 
341. Orucov Cavan Canan oğlu (1976) 
342. PaĢayev Aleksandr Tapdıq oğlu (1932) 
343. PaĢayev Ələddin Bəhlul oğlu (1961) 
344. Pəzliyev Qədim Pəzli oğlu (1953) 
345. Rəcəbov Cəbrayıl Mehdi oğlu (1961)  
346. RəĢidov Nazim Adil oğlu (1972) 
347. RəĢidov Adil Məhəmməd oğlu (1941) 
348. Rzayev Canpolad Yaqub oğlu (1965) 
349. Rzayev Tapdıq Köçəri oğlu (1964) 
350. Rzayev Ġldırım Barat oğlu (1970) 
351. Rüstəmov Füzuli Salah oğlu (1966) 
352. Rüstəmov Eldar Əmir oğlu (1988)  
353. Sadıqova Çiçək Cəlil qızı (1928) 
354. Sadıqov Vaqif Ġmamverdi oğlu (1952) 
355. Sadıqov Əvəz Asif oğlu (1929) 
356. Sadıqova Qönçə Məmmədbağır qızı (1937) 
357. Salahov Məhəmməd Əbdül oğlu (1931)  
358. Salahova ġəkər Saday qızı (1963) 
359. Salahova Zəhra Əlabbas qızı (1932) 
360. Salahov ġakir ġamil oğlu (1966) 
361. Salahov Natiq Fərdalı oğlu (1961) 
362. Səlimov Bahadur Mikayıl oğlu (1928) 
363. Səlimov Araz Bahadur oğlu (1960) 
364. Səlimov Mikayıl Bahadur oğlu (1970)  
365. Səlimov Fəxrəddin Bahadur oğlu (1958) 
366. Səlimov Seydi Mikayıl oğlu (1934) 
367. Səlimov Tofiq Seyid oğlu (1968) 
368. Səlimova Adilə Allahverdi qızı (1930) 
369. Səlimov Rəfayıl Elyas oğlu (1970) 
370. Səlimov Xəzər SəyavuĢ oğlu (1974) 
371. Səlimova Tamilla Ağamirzə qızı (1936) 
372. Səmədov Gündüz Hidayət oğlu (1957) 
373. Səmədov Həmid Bəylər oğlu (1958) 
374. Səmədov Taryel Bəylər oğlu (1964) 
375. Səfərov Orduxan Aydın oğlu (1961) 
376. Səfərov ġahverdi Bəhlul oğlu (1956) 
377. Səfərova Pəri Muxtar qızı (1930) 
378. Səfərov Osman Aydın oğlu (1964) 
379. Səfiyev Elxan Nəsib oğlu (1961) 
380. Səfiyev Sarvan Elxan oğlu (1991) 
381. Səfiyeva Gözəl Vəli qızı (1923) 
382. Süleymanov RəĢid Surxay oğlu (1951) 
383. Süleymanova Nübar LələkiĢi qızı (1953) 
384. Talıbov Rəhim Xudaverdi oğlu (1908) 
385. Usubov ElĢad Kamran oğlu (1974) 
386. Usubov Əlyar Kamran oğlu (1967) 
387. Usubov Zakir Kamran oğlu (1965) 
388. Usubov SəyavuĢ Ramiz oğlu (1971) 
389. Usubova ġərqiyyə Usub qızı (1948) 
390. Fərzəliyev Cahan Binnət oğlu (1962)  
391. Fərzəliyev Qədim Fərzəli oğlu (1933) 
392. Xəlilov Qaçay Rəhim oğlu (1943) 
393. Xəlilova Lalə Tahir qızı (1988) 
394. Xəlilova Zərifə Zəkara qızı (1964)  
395. Xəlilov Arzu Xəlil oğlu (1977) 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
65 
396. Xəlilov Araz Xəlil oğlu (1984) 
397. Xudayarova Sürəyya AlıĢ qızı (1916) 
398. Xudiyev Zahid Bəhlul oğlu (1965) 
399. Haqverdiyeva Həvva Zeynalabdin qızı (1927) 
400. Haqverdiyev Davud MəĢədi oğlu (1951) 
401. Haqverdiyev ġahin MəĢədi oğlu (1962) 
402. Hacıyev Süleyman Lətif oğlu (1949) 
403. Hacıyev Əlif Lətif oğlu (1953) 
404. Hacıyev Tahir Hacı oğlu (1957) 
405. Həmzəyev Abdulla Köçəri oğlu (1965) 
406. Həmdiyeva Mehriban Rəcəb qızı (1954) 
407. Həmidova Kifayət Çıraq qızı (1955) 
408. Hənifəyev Bəhmən Salman oğlu (1957) 
409. Həsənov Ġmran Ələkbər oğlu (1940) 
410. Həsənova Tofiqə Həsən qızı (1955) 
411. Həsənova Xəyalə Eldar qızı (1987) 
412. Həsənov Tacir Eldar oğlu (1990) 
413. Həsənova Aygün Nazim qızı (1991) 
414. Həsənov Elgün Nazim oğlu (1988) 
415. Həsənov ġöhrət Usub oğlu (1944) 
416. Həsənov Həsən Ġbrahim oğlu (1933) 
417. Həsənov YaĢar Qaytaran oğlu (1961) 
418. Həsənova Qətibə Mirsiyab qızı (1952) 
419. Həsənova Fitat Əhməd qızı (1940) 
420. Həsənova Göyçək Heydər qızı (1933) 
421. Həsənova Lətafət Həsən qızı (1976) 
422. Həsənov Ramil Ġbrahim oğlu (1947) 
423. Həsənov Habil Qasım oğlu (1960)  
424. Həsənov Mehdi Ramil oğlu (1973) 
425. Həsənov Vahid Möhsüm oğlu (1958) 
426. Həsənov ElĢad Qaçay oğlu (1949) 
427. Həsənov RövĢən Qaçay oğlu (1958) 
428. Həsənov Tofiq Bəylər oğlu (1970) 
429. Həsənov Telman Yelmar oğlu (1939) 
430. Həsənova GünəĢ Əbdül qızı (1910) 
431. Həsənova Məxmər Ələkbər qızı (1942) 
432. Həsənova Sevil Əyyub qızı (1961) 
433. Həsənova Gülçöhrə Yaqub qızı (1968) 
434. Həsənov Əli Mürsəl oğlu (1936) 
435. Həsənov Ramiz Allahverdi oğlu (1971) 
436. HəĢimov ġövkət ġükür oğlu (1943)  
437. HəĢimov Səlim Kərim oğlu (1963) 
438. Hümbətov Muğan Cəlil oğlu (1973) 
439. Hümbətova Anahid Eldar qızı (1979) 
440. Hümbətova Firuzə Musa qızı (1934) 
441. Hümbətov TalıĢ Ġsgəndər oğlu (1931) 
442. Hümbətova Sevil Cəlil qızı (1967) 
443. Hümbətova Simuzər Cəlil qızı (1976) 
444. Hümbətov Hatəm Qurban oğlu (1960) 
445. Hümbətova Südabə RəĢid qızı (1969) 
446. Hümbətov Bəhlul Müseyib oğlu (1937) 
447. Hüseynov Hüseyn Fərəc oğlu (1936) 
448. Hüseynov RəĢid Hüseyn oğlu (1962) 
449. Hüseynov MürĢüd Səməd oğlu (1934)  
450. Hüseynova Zinyət Yunis qızı (1940) 
451. Hüseynova Maral Kamil qızı (1985) 
452. Hüseynova Qızbəs Mərdan qızı (1934) 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   81


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə