Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilibYüklə 1,63 Mb.
səhifə1/17
tarix03.05.2018
ölçüsü1,63 Mb.
#41278
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilib.


1) Göstərilən yoluxucu xəstəliklərdən hansı ləng infeksiyalar qrupuna aiddir?

A) Brüsellyoz

B) Xlamidioz

C) Sitomeqalovirus infeksiyası

D) Proqressivləşən məxmərək panensefaliti

E) Toksoplazmoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 - 558 с.


2) Yoluxucu xəstəliklərdə rast gələn ümumi intoksikasiya əlaməti hansıdır?

A) Səpki


B) Opistotonus

C) Öskürək

D) Hərarətin yüksəlməsi

E) Filatov - Koplik ləkələri


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.
3) Yoluxucu xəstəliklərdə spesifik laborator - instrumental müayinə üsulu hansıdır?

A) Rektoromanoskopiya

B) Biokimyəvi

C) Histoloji

D) Hemoqramma

E) Bakterioloji


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


4) Yoluxucu xəstəliklərdə etiotrop müalicə vasitəsi hansıdır?

A) Antibakterial terapiya

B) Hemoterapiya

C) Hormonoterapiya

D) Dezintoksikasiya

E) Vitaminoterapiya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.5) Qarın yatalağı, paratif A və B zamanı dəridə baş verən dəyişikliklər necə olur?

A) Dəri hiperemiyalaşmış olur

B) Dəridə pustulyoz elementləri olur

C) Rozeol xarakterli səpkilər əmələ gəlir

D) Dəridə qırışlar olur

E) Qansızmalar


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.6) Qarın yatalağı və paratif A, B zamanı gözlənilən fəsadlar hansıdır?

A) Ensefalit

B) Otit

C) BlefaritD) Bağırsaq qanaxması

E) Pnevmoniya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.7) Qarın yatalağı və paratif A, B zamanı zəruri laborator müayinə üsulu hansıdır?

A) Virusoloji müayinə

B) Endolumbal mayenin müayinəsi

C) Rektoromanoskopiya

D) Biokimyəvi

E) Hemokultura


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.8) Vəbada xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi nəyə görə müəyyən edilir?

A) Yüksək hərarətin olmasına görə

B) Törədicinin selikli qişada invaziyasına görə

C) Nəcisin xarakterik görünüşünə görə

D) İzotonik dehidratasiyaya görə

E) İntoksikasiya əlamətlərinə görə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
9) Vəbada hipovolemik şok üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?

A) Qanın nisbi sıxlığının artması

B) Hipotermiya və ya hərarətin normada olması

C) A/T (arterial təzyiqin) yüksəlməsi

D) Oliqouriya

E) İkigörmə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
1 ) Algid forma vəba zamanı IV dərəcəli susuzlaşma bədən çəkisinin neçə faizinin itməsidir?

A) 3 % - ə qədər

B) 7 - 9%-ə qədər

C) 1 % - dən çox

D) 4 - 6%- ə qədər

E) 3% - dən yuxarı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
11) Vəba vibrionlarını harada tapmaq olar?

A) Onurğa beyini mayesində

B) Nəcisdə

C) Sidikdə

D) Qanda

E) Tüpürcəkdə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
12) Qarın yatalağı zamanı antibiotikoterapiya temperatur normallaşdıqdan sonra neçənci gününədək aparılır?

A) 22 - ci

B) 1 - cu

C) 3 - cü

D) 7 - ci

E) 16 - cı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya, Bakı, 2 7


13) Yoluxucu xəstəliyin qızğın dövrü hansıdır?

A) Stadium fastiqi

B) Stadium dekrementi

C) Stadium inkubasii

D) Stadium rekonvalessensi

E) Stadium akme


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


14) Vəba üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?

A) Tenezmlər

B) "Paltaryuyanın əli"

C) Yüksək hərarət

D) Hepatosplenomeqaliya

E) Epiqastral nahiyədə sancışəkilli ağrılar


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
15) Vəba xəstəliyinin törədiciləri hansı qrupa aiddir?

A) Rikketsiyalar

B) Viruslar

C) İbtidailər

D) Bakteriyalar

E) Spiroxetlər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
16) Vəba xəstəliyində infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) Xəstə insan və ya vibriongəzdirən

B) İri buynuzlu heyvanlar

C) Həşəratlar

D) Ev quşları

E) Gəmiricilər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
17) Vəba xəstəliyinin diaqnozunu təsdiq etmək üçün hansı müayinə həlledici rol oynayır?

A) Ödün bakterioloji müayinəsi

B) Nəcisin bakterioloji müayinəsi

C) Qanın biokimyəvi müayinəsi

D) Nəcisin ümumi müayinəsi (koproqramma)

E) Sidiyin müayinəsi (urinoqramma)


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
18) Vəbanın spesifik terapiyası zamanı hansı qrup preparatları təyin etmək olar?

A) İmmunostimulyatorlar

B) Ftorxinolon preparatları

C) Nitrofuran törəmələri

D) Xinqamin

E) Tetrasiklin sırası


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
19) Vəba xəstəliyində orqanizmin susuzlaşması üçün xarakter olmayan obyektiv əlamətlərə hansı aiddir?

A) Hematokrit göstəricisinin yüksəlməsi

B) Qanda atipik monositlərin olması

C) Diarreya sindromu

D) Eritrositlərin və leykositlərin sayının artması

E) Qanın ümumi kütləsinin azalması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
2 ) Vəba xəstəliyi zamanı daha çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?

A) Kəskin böyrək çatışmazlığı

B) İnfeksion - toksiki şok

C) Hepatoensefalopatiya

D) Sepsis

E) Ağciyər absesi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
21) Vəba xəstəliyinə daha çox kimlər yoluxur və xəstəliyin ağır forması məhz onlarda baş verir?

A) Şəkərli diabeti olanlar

B) Hipertoniyalı xəstələr

C) Travmadan sonra

D) Böyrək xəstəliyi olanlar

E) Hipo - antasid qastriti olan şəxslər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
22) Dizenteriya infeksion xəstəliklərin hansı qrupuna aiddir?

A) Xarici örtük infeksiyalarına

B) Tənəffüs yolu infeksiyalarına

C) Zoonoz infeksiyalara

D) Bağırsaq infeksiyalarına

E) Transmissiv infeksiyalara


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


23) Dizenteriya törədiciləri mikroorqanizmlərin hansı növünə aiddir?

A) Viruslara

B) Spiroxetlərə

C) İbtidailərə

D) Rikketsiyalara

E) Bakteriyalara


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


24) Dizenteriya zamanı aşağıdakı sistemlərdən ən çox hansı zədələnir?

A) Ürək - damar sistemi

B) Sidik - cinsiyyət sistemi

C) Tənəffüs sistemi

D) Mədə - bağırsaq sistemi

E) Sinir sistemi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
25) Dizenteriyanın infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Vəhşi heyvanlar

B) Ev heyvanları

C) Quşlar

D) Gəmiricilər

E) Xəstə insan


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
26) Kəskin dizenteriyanın kolitik variantının klinikasında əsas sindrom hansıdır?

A) Hepatolienal sindrom

B) Kolitik sindrom

C) Enteritik sindrom

D) Dispepsik sindrom

E) Sarılıq sindromu


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
27) Hansı preparat şigelyozun etiotrop müalicəsində tətbiq edilir?

A) Dekaris

B) Delagil

C) Festal

D) Furazolidon

E) Atropin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
28) Qida toksikoinfeksiyasında inkubasion dövrün müddəti nə qədərdir?

A) 3 dəqiqədən 24 saatadək

B) 1 - 2 həftə

C) 3 - 4 gün

D) 2 - 3 gün

E) 5 - 7 gün


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


29) Hansı bağırsaq infeksiyası üçün əvvəl ishalın sonra qusmanın olması xarakterikdir?

A) Bağırsaq yersiniozu

B) Stafilokok toksikoinfeksiyası

C) Vəba


D) Salmonelyoz

E) Bağırsaq amöbiazı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
3 ) Botulizmin törədicisi hansıdır?

A) Cl. perfringes

B) Cl. tetani

C) Cl. botulinium

D) P. vulgaris

E) St. aureus


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


31) Botulizmdə toksin ifraz etmək üçün hansı şərait olmalıdır?

A) Mənfi temperatur

B) Ultrabənövşəyi şüalar

C) Aerob şərait

D) Günəş şüaları

E) Anaerob şərait


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
32) Botulizmdə oftalmoplegik sindromla bərabər hansı erkən sindrom aşkar edilir?

A) Hepatolienal

B) Meningeal

C) Qastritik

D) Bulbar

E) Kataral


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
33) Enterovirus infeksiyasının bağırsaqdan kənar forması hansıdır?

A) Dermatit

B) Pnevmoniya

C) Artrit

D) Konyunktivit

E) Meningit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
34) Virus diareyasında istifadə edilən laborator müayinə üsülu hansıdır?

A) Biokimyəvi müayinələr

B) Sidiyin ümumi analizı

C) Bakterioloji

D) Qanın ümumi analizı

E) Seroloji


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
35) Virus hepatitlərinin kəskin dövrlərinin əsas əlamətləri hansılardır?

A) Qaraciyərin və ürəyin hüdudlarının böyüməsi

B) Qaraciyərin kiçilməsi və arterial hipertoniya

C) Ağciyərlərdə lurğunluq və dalağın böyüməsi

D) Qaraciyərin və dalağın böyüməsi

E) Dəri səpkisi və taxikardiya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
36) Virus hepatitlərində əsasən hansı orqanlar zədələnir?

A) Qaraciyər və öd yolları

B) Ağciyərlər və yuxarı tənəffüs yolları

C) Sidik - cinsiyyət yolları

D) Hərəki istinad aparatı

E) Nazik və yoğun bağırsaqlar


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 - 558 с.
37) B virus hepatitinin əsas ağırlaşması nədir?

A) Profuz bağırsaq qanaxması

B) İnfeksion toksik şok

C) Kəskin qaraciyər çatışmazlığı

D) Ağciyər ödemi

E) Kəskin böyrək çatışmazlığı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
38) Virus hepatitlərinin uzaq nəticələri hansılardır?

A) Ağıl zəifliyi və sonsuzluq

B) Xroniki anemiya və hipersideroz

C) Piqment hepatozları və hemolitik sarılıq

D) Xroniki hepatit və qaraciyər sirrozu

E) Xroniki böyrək çatışmazlığı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
39) C virus hepatitinin qorxulu uzaq nəticəsi nədir?

A) Ağır şəkərli diabet

B) Xronik ağıl zəifliyi

C) Xronik ürək - ağciyər çatışmazlığı

D) Sonsuzluq

E) Hepatosellular karsinoma


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
4 ) Virus hepatitlərinin xüsusi diaqnoz üsulları hansılardır?

A) Hb və qanın morfoloji tərkibinin yoxlanması

B) Virus antigenləri və əks cisimlərinin təyini

C) Qanda şəkərin və zülal sınaqlarının təyini

D) Qanda fermentlərin və xolesterinin təyini

E) Aqlütinasiya və presipitasiya reaksiyaları


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


41) Virus A hepatitınin bazis terapiyası necədir?

A) Öd qovucuların və antibiotiklərin təyini

B) Antibiotikoterapiya

C) Kortikosteroid hormonların təyini

D) Pəhriz, yataq rejimi, vitaminlərin təyini

E) Dezintoksikasiya məhlullarının köçürülməsi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
42) Qarın yatalağı zamanı xəstəliyin 1-2-ci həftəsində aşağıdakı hansı kulturanın əkilməsi vacibdir?

A) Hemokultura

B) Duodenal möhtəviyyatın əkilməsi

C) Sümük iliyinin əkiməsi

D) Urinokultura

E) Koprokultura


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


43) Aşağıdakılardan hansı qarın yatalağının spesifik ağırlaşmasıdır?

A) Pielit

B) Bağırsaq qanaxması

C) Pnevmoniya

D) Meningit

E) Bağırsağın atoniyası


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


44) «Paltaryuyan qadın əli» simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı patoqnomonikdir?

A) Salmonellyoz

B) Vəba

C) Qarın yatalağıD) Virus diarreyası

E) Dizenteriya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
45) «Uoterhauz - Fridrehson» sindromu salmonelyoz zamanı nə ilə əlaqədərdır?

A) Böyrək çatışmazlığı

B) Böyrəküstü vəzi çatışmazlığı

C) Ürək - damar çatışmazlığı

D) Qaraciyər çatışmazlığı

E) Su - duz mübadiləsinin pozulması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 - 558 с.


46) Aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qaraciyər və dalaq böyümür?

A) Dizenteriya

B) Salmonelyoz

C) Qarın yatalağı

D) Eşerixioz

E) Botulizm


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


47) «Jilber» sindromu aşağıdakı hansı vəziyyətlərin hansına deyilir?

A) Qaraciyərin sarı atrofiyası

B) İrsi piqment hepatozu

C) Hepatomeqaliya

D) Qaraciyər sirrozu

E) Kəskin qaraciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
48) Virus hepatitində kortikosteroid - terapiyayasına mütləq göstəriş nədir?

A) Ürək - ağciyər çatışmazlığı

B) Xəstəliyin latent və xroniki gedişi

C) Xəstəliyin dispepsiya və artralgiya verməsi

D) Xəstəliyin sarılıqlı forması

E) Kəskin qaraciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


49) Qarın yatalağında mədə - bağırsaq traktının əsasən hansı şöbəsi zədələnir?

A) Düz bağırsaq

B) «S» - ə bənzər bağırsaq

C) Nazik bağırsağın limfotik aparatı

D) Mədə

E) Kor bağırsaq


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
5 ) Qarın yatalağının başlanğıc dövr əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Baş ağrısı, yuxusuzluq, hərarətin yüksəlməsi

B) «İnfeksion-toksiki böyrək» sindromu

C) Rozeolyoz səpki

D) Miokardiodistrofiya

E) Pnevmoniya əlamətləri


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
51) Qarın yatalağında səpkinin xarakteri necə olur?

A) Eritema

B) Pustulyoz

C) Herpetik

D) Hemorragik

E) Rozeolyoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
52) Vəba diaqnozu qoymaq üçün hansı sindrom əsas götürülür?

A) Kataral sindrom

B) Artralgik sindrom

C) Diareya sindromu

D) Hemorragik sindrom

E) Hepatolienal sindrom


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
53) Eşerixiozun törədicisi aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) Viruslar

B) Prionlar

C) İbtidailər

D) Spiroxetlər

E) Bakteriyalar


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


54) Eşerixiozun dizenteriyayabənzər variantının müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?

A) Almagel

B) Norsulfazol

C) Levomisetin

D) Kortikosteroidlər

E) Delagil


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
55) Virus diareyalarının əsas əlamətləri hansıdır?

A) Yuxarı tənəffüs yollarının katarı və diareya

B) Limfadenopatiya və ilkin affekt

C) Dispepsiya əlamətləri

D) Oynaq - istinad aparatının zədələnməsi

E) Qaraciyərin böyüməsi və saralıq


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
56) Virus hepatitində qanın əsas biokimyəvi göstəriciləri hansılardır?

A) Albumin və qlobulinlərin artması

B) Qaraciyər fermentlərinin və bilirubinin səviyyəsinin çoxalması

C) Lipidlərin və xolesterinin çoxalması

D) Na, K, Ca ionlarının azalması

E) Qlükoza və azot qalığının artması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
57) A virus hepatitlərinin kəskin dövrünün əsas simptomları hansılardır?

A) Beyinə qansızma və dalağın böyüməsi

B) Qaraciyərin kiçilməsi və arterial hipotoniya

C) Dalağın böyüməsi və ağciyərlərdə durğunluq

D) Qaraciyərin və ürəyin hüdudlarının genişlənməsi

E) Qaraciyər və dalağın böyüməsi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
58) Brusellyoz diaqnozunun qoyulmasında istifadə edilən spesifik seroloji reaksiya hansıdır?

A) Vidal reaksiyası

B) Kumbs reaksiyası

C) Vesserman reaksiyası

D) Rayt reaksiyası

E) Askoli termopresipitasiya reaksiyası


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


59) Bağırsaq yersiniozunun törədicisi hansıdır?

A) Yersinia enterokolitica

B) Staphylococcus aureus

C) Şigella flexneri

D) Salmonella typhi

E) Yersinia pestis


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


6 ) İri oynaqların, həm də xırda falanqalararası oynaqların zədələnməsi bağırsaq yersiniozunun hansı forması üçün səciyyəvidir?

A) Septik forma

B) Appendikulyar forma

C) Artritik forma

D) Silinmiş forma

E) Qastroenterokolitik forma


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
61) Bruselyoz zamanı adətən hərarət hansı tip olur?

A) daimi


B) Botkin tipli

C) qayıdan

D) dalğavarı

E) normal ya subfebril


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


62) Bruselyoz zamanı xəstələrdə yeni septiko-metastatik ocaqlar meydana çıxdıqda hansı müalicə tətbiq olunur?

A) antibiotikoterapiya

B) autohemoterapiya

C) vitaminoterapiya

D) qanın ozonoterapiyası

E) vaksinoterapiya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


63) Listerioz xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

A) Listeria monocytogenes

B) Listeria saprophiticus

C) Yersinia pestis

D) Listeria interhemorragies

E) Lissa virus


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


64) Vəbada müalicənin əsas istiqamətləri necə olmalıdır?

A) rehidratasiya, remineralizasiya

B) ağrıkəsicilərin tətbiqi

C) antitoksin zərdabın vurulması

D) hemostatiklərin təyini

E) mədə-bağırsaq traktının təmizlənməsi, yuyulması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə