Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilib


) Leptospirozun törədicisi hansıdır?Yüklə 1,63 Mb.
səhifə2/17
tarix03.05.2018
ölçüsü1,63 Mb.
#41278
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

65) Leptospirozun törədicisi hansıdır?

A) Y. enterocolitica

B) L. pneumoniae

C) L. icterohaemorrahadioe

D) Y. pestis

E) L. monocytogenes


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


66) Leptospiralar aşağıdakı hansı sarılığın səbəbi ola bilər?

A) infeksion sarılıq

B) mexaniki sarılıq

C) kataral sarılıq

D) fizioloji sarılıq

E) B hepatit sarılığı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


67) Leptospiroz zamanı hansı orqanlar zədələnir?

A) nazik və yoğun bağırsaq

B) baş beyin, qaraciyər, böyrəklər

C) dalaq, mədəaltı vəzi

D) timus vəzi

E) ağciyərlər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
68) Leptospiroz zamanı hemorragik sindromun əmələ gəlməsində hansı faktor iştirak edir?

A) neyrolizin

B) plazmolizin

C) plazmokoaqulaza

D) qlükoza -6-fosfatdehidrogenaza

E) hemolizin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
69) Leptospiroz üçün hansı klinik əlamətlər səciyyəvidir?

A) dispeptik əlamətlər

B) kəskin oynaq ağrıları

C) kəskin susuzlaşma

D) kəskin əzələ ağrıları

E) meningeal əlamətlər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


7 ) Leptospiroz xəstəliyində hansı ağırlaşma olmur?

A) parotit

B) meningit

C) nefrit

D) mielit

E) ensefalit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


71) Leptospirozun ilkin əlamətləri hansılardır?

A) poliadenopatiya

B) hepatolienal sindrom

C) diffuz tərləmə qızdırma

D) kəskin əzələ ağrıları

E) kəskin qarın ağrıları


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


72) Leptospirozu hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

A) Tetanus

B) Botulizm

C) Toksoplazmoz

D) qarın yatalağı, paratiflər

E) qazanılmış immundefisit çatışmazlığı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с
73) Yoluxucu xəstəliklərdə spesifik laborator müayinə üsulu hansıdır?
A) biokimyəvi

B) bakterioloji

C) urinoqram

D) hemoqram

E) histoloji
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


74) “Ksantoxromatoz” simptomu nədir?
A) Qarın nahiyyəsində saralma

B) Ovucun və ayaqaltının dərisinin saralması

C) Kürək nahiyyəsində saralma

D) Yuxarı ətrafların dərisinin saralması

E) Döş qəfəsi nahiyyəsində saralma
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


75) İnfeksion xəstəliklərin qeyri-spesifik müalicə metodlarına nə aiddir?
A) Kortikosteroid terapiya

B) Qan preparatları və qan əvəzedicilər

C) Dezintoksikasion terapiya

D) Hemodializ, plazmoferez

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


76) Profilaktik peyvəndlər üçün nələr istifadə olunur?
A) Diri vaksinlər

B) Bütün sadalananlar

C) Anatoksinlər

D) Kimyəvi vaksinlər

E) Öldürülmış vaksinlər
Ədəbiyyat:Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


77) Mikroorqanizmlərin patogenliyinin əsas molekulyar amillərinə nə aiddir?
A) Kortikosteroid hormonları

B) Araxidon turşusunun metabolik məhsulları

C) Ekzotoksinlər, endotoksinlər

D) Azad radikal oksidləşmənin fəallaşması

E) Hüceyrədaxili siklik nukleotidlər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 , 558 с


78) İnsan orqanizmini infeksion prosesin inkişafından hansı şərtlər mühafizə edir?
A) Liqand - reseptor qarşılıqlı təsirinin əmələ gəlməsi imkanı

B) Törədicinin liqandlarına azad (boş) reseptorların olması

C) Makroorqanizm toxumalarında mikroorqanizm liqandlarına reseptorların olmaması

D) Makroorqanizmin steril lokuslarında mikroorqanizmin çoxalma qabiliyyətinin olması

E) Törədicinin virulentliyi və dozası
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


79) Bakterial infeksiyalarda infeksion prosesin erkən mərhələlərinə aşağıdakilardan hansı aid deyil?
A) Komplement sisteminin fəallaşması

B) Аdgeziya

C) Ekzotoksinin əmələ gəlməsi və ya endotoksinin azad olması

D) Antigen - əks cisimcik kompleksinin əmələ gəlməsı

E) Çoxalma
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


8 ) Bakteriyaların patogenlik faktorlarına nə aid deyil?
A) Ümumi xovların olması

B) Depolimerizə edən mikrob fermentləri

C) Toksin ifraz etmək qabiliyyəti

D) Antifaqositar təsirli səthi strukturlar

E) Taksonomik əlamətlər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


81) Virus infeksiyaları üçün hansı patogenetik mexanizm xasdır?
A) Sitopatik effektin inkişafı

B) Ekzotoksinlərin ifrazı

C) Komplement sisteminin aktivləşməsi

D) Neytrofillərin faqositozunun stimullaşması

E) Endotoksinlərin ifrazı
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


82) Aşağıdakılardan hansı virus infeksiyası müalicəsinin molekulyar əsaslarına aid deyil?
A) Makroorqanizmin reseptorlarının blokadası

B) Törədicinin liqandlarının blokadası

C) Antibiotiklərin istifadəsi

D) İnterferon və onun məhsullarının istifadə olunması

E) Reseptorların daxil edilməsi (antiidiotipik əkscisimciklər)
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Е. П. Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


83) Bakterial infeksiyaların terapiyasının molekulyar əsasını hansı komponentlər təşkil edir?
A) Passiv immunoterapiya

B) İmmunostimulyatorlar və immunokorreksiya edici vasitələr

C) İmmunosupressiv vasitələr

D) Araxidon turşusu kaskadının inhibitorlarının istifadə olunması

E) Antibakterial vasitələr
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


84) Temperaturun ifadə dərəcəsindən asılı olaraq onun növlərinə aid deyildir:
A) Yüksək

B) Dalğavari

C) Subfebril

D) Hiperpiretik

E) Mülayim
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


85) Daimi hərarət üçün nə xarakter deyil?
A) Temperaturun gündəlik 1°C - dən az dəyişilmələri

B) Temperaturun gündəlik 1°C - dən çox dəyişilmələri

C) Hipotermiya

D) Temperaturun səviyyəsi 39°C - dən yuxarı olması

E) Temperaturun yüksəlməsinin daimi xarakter daşıması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


86) İnfeksion xəstəliklər zamanı yaranan ensefalopatiyanın səbəblərinə aid deyil:
A) Toxumaların keçiriciliyinin azalması

B) Baş beyinin və / və ya onun qışalarının iltihabı

C) Sidik - ifrazat sisteminin funksiyasının pozulması

D) Mikrob mənşəli intoksikasiya

E) Qan dövranının və metobolizmin pozğunluğu
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


87) Somnolensiya üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Tormozlanma, yuxululuq

B) Danışıq kontaktının olmaması

C) Tez üzülmə

D) Birmənalı, ləng cavablar

E) Ağrıya aktiv reaksiya
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


88) Aşağıdakilardan hansı infeksion xəstəliklərin müalicəsinin əsas prinsiplərinə aid deyildir?
A) Törədiciyə təsir

B) Detoksikasiya

C) Aktiv immunitetin yaradılması

D) Makroorqanizmə təsir

E) Toksinin neytrallaşdırılması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


89) Törədiciyə spesifik təsir vasitələrinə nə aid deyildir?
A) Zərdab, vaksin, immunoqlobulinlər

B) Bakteriofaqlar

C) Antibiotiklər, sulfanilamidlər, nitrofuranlar

D) Dezintoksikasion vasitələr

E) İnterferonlar
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


9 ) İnfeksion xəstəliklərin müalicəsinin qeyri - spesifik müalicə metodlarına nə aid deyil?
A) Zərdab, vaksin, immunoqlobulinlər

B) Qan preparatları və qan əvəzedicilər

C) Kortikosteroid terapiya

D) Dezintoksikasion terapiya

E) Hemodializ, plazmaferez
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


91) Profilaktik peyvəndlər üçün nələr istifadə olunmur?
A) Diri vaksinlər

B) Öldürülmış vaksinlər

C) Kimyəvi vaksinlər

D) Anatoksinlər

E) Bakteriofaqlar
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


92) Hansı dərman vasitələri bağırsaq disbiozuna səbəb ola bilər?
A) Antimikotiklər

B) Trankvilizatorlar

C) Sitostatiklər

D) Antibiotiklər

E) Kortikosteroidlər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


93) Bağırsaq disbiozunun aparıcı klinik simptomu hansıdır?
A) Hərarət

B) Həzm traktının disfunksiyası

C) Artralgiya

D) Stomatit

E) Dəri səpkisi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


94) «Dərman qızdırması» diaqnozu üçün əsas olmayan hansıdır?
A) Aparılan terapiyaya kortikosteroidlərin əlavə olunmasından sonra hərarətin normallaşması

B) Hərarətin yüksəlməsinin «sensibilizəedici» preparatın qəbul vaxtı ilə əlaqəsi

C) Hərarətin yüksəlməsinə səbəb olacaq xəstəliklərin olmaması

D) «Sensibilizəedici» preparatın işlədilməsi dayandırıldıqdan sonra hərarətin normallaşması

E) Dərman vasitəsinin qəbulunun dayandırıldıqdan sonra 72 saat ərzində bədən hərarətinin normallaşması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


95) Xüsusi təhlükəli xəstəliklərə aid olmayan infeksion xəstəlik aşkar olunduqda təcili xəbərdarlıq vərəqəsi hansı müddətlərdə göndərilməlidir?
A) 2 gün ərzində

B) 1 gün ərzində

C) Dərhal

D) 7 gün ərzində

E) 6 saat ərzində
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


96) Yenidoğulmuşlara hansı antibakterial preparatların təyini tövsiyyə olunmur?
A) Beta - laktamlar

B) Qlikopeptidlər

C) Ftorxinolonlar

D) Aminoqlikozidlər

E) Metronidazol
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


97) Uşaqlarda kombinə olunmuş antibakterial terapiyaya göstərişlər hansılardır?
A) Uşaqda hipotrofiyanın olması

B) Təsdiq olunmuş göy - irin çöpü infeksiyası

C) Törədicinin rezistentliyinin aşkar edilməsi

D) Ağır bakterial infeksiyanın əlamətləri

E) Yüksək hərarət
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


98) Aşağıdakilardan hansı qarın yatalağının patogenezində iştirak etmir?
A) Bağırsaq epiteli hüceyrələrinin bilavasitə zədələnməsi

B) Nazik bağırsağın selikli qişasının trofik və damar zədələnmələri

C) Bakteriyemiya, endotoksinemiya

D) Törədicinin limfogen və hematogen yollarla yayılması

E) Ürək - damar və sinir sisteminin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


99) Qarın yatalağı zamanı törədicinin hematogen yayılmasının xüsusiyyətlərinə aid olmayan hansıdır?
A) Bir anda baş verir

B) Residivlər zamanı qanda bakteriyaları aşkar etmək mümkündür

C) Bakteriyemiya bütün hərarətli dövrdə saxlanılır

D) Orqan və toxumalarda infeksiyanın toxuma ocaqları əmələ gəlir

E) Toxuma ocaqlarından törədicinin qana təkrar daxil olması mümkündür
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 ) Salmonelyozun qastrointestinal formasında inkubasiyon dövrün müddəti çox vaxt neçə saat təşkil edir?
A) 25 - 48 saat

B) 72 saatdan çox

C) 12 - 24 saat

D) 6 saata qədər

E) 49 - 72 saat
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 1) Salmonellyozun tifəbənzər variantının simptomlarına aid olmayan hansıdır?
A) Qara ciyərin və dalağın böyüməsi

B) Rozeolyoz səpki

C) Dişlərin izləri ilə qalınlaşmış dil

D) Ağciyərlərdə yayılmış quru xırıltilar

E) Güclü əzələ ağrıları
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 2) Aşağıdakilardan hansı qida toksikoinfeksiyalarının patogenezində iştirak etmir?
A) Qastroenteritin inkişafı

B) Bioloji aktiv maddələrin sintezinin pozulması

C) Ümumi toksik sindrom

D) Autoimmun reaksiyaların inkişafı

E) Mədə - bağırsaq traktında toksinin yerli təsiri
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 3) Qida toksikoinfeksiyaları zamanı toksinin təsirindən həzm traktında hansı dəyişiklik baş vermir?
A) Həzm traktının motorikasının pozulması

B) Bağırsaq epitelinin xovlarının atrofiyası

C) Müxtəlif bioloji maddələrin sintezinin dəyişilməsi

D) Hüceyrə membranlarının keçiriciliyinin yüksəlməsi

E) Selikli qişanın iltihabı
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 4) Aşağıdakilardan hansı Stafilokok enterotoksininin əsas xüsusiyyəti deyil?
A) Yüksək temperaturlara davamlıdır

B) Kiçik temperaturlara davamlıdır

C) Orqanizmə daxil olduqda dərhal təsir göstərir

D) 1 °C qədər qızdırıldıqda 5 dəqiqə ərzində parçalanır

E) Xarici mühitdə uzun müddət saxlanılır
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 5) Aşağıdakilardan hansı klostridiya etiologiyalı qida toksikoinfeksiyalarının patogenezinin əsas mexanizmi deyil?
A) Toksemiya

B) Bakteriyemiya

C) Nekrotik enteritin inkişafı

D) Bağırsağın selikli qişasının toksinlərlə zədələnməsı

E) Bağırsağın selikli qişasının bakteriyalarla zədələnməsı
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 6) Ağır metallarla və arsenlə zəhərlənmə nəticəsində baş verən qastroenteritin klinik xüsusiyyətinə aid olmayan hansıdır?
A) Tenezmlər, nəcisdə çoxlu miqdar seliyin olması

B) Ağız - udlağın hiperemiyası, epiqastral nahiyyənin, bağırsaq boyunca palpasiya zamanı ağrılı olması

C) Təkrar duru nəcis ifrazı, qusma

D) Bədən hərarətinin yüksəlməsi

E) Ağızda metal dadının olması, ürəkbulanma, udma zamanı qida borusu boyunca ağrılar
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 7) Botulizmli xəstələr üçün hansı şikayətlər xarakter deyil?
A) Görmənin pozulması

B) Ağızda quruluq

C) Zəiflik

D) Udmanın pozulması

E) Baş ağrıları
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 8) Aşağıdakilardan hansı botulizm zamanı tənəffüs çatışmazlığının klinik təzahürü deyil?
A) Diafraqmal tənəffüsün olmaması

B) Qabırğaarası əzələlərin hərəkətliyinin kəskin məhdudlaşması

C) Dizartriya

D) Təngnəfəslik, ağciyərlərin həyat tutumunun azalması

E) Öskürək refleksinin itməsi
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


1 9) Aşağıdakilardan hansı botulizm zamanı laborator tədqiqat üçün götürülmür?
A) Sidik

B) Nəcis


C) Qan

D) Mədə möhtəviyyatı

E) Öd
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


11 ) Aşağıdakilardan hansı botulizm zamanı patogenetik vasitə kimi istifadə olunmur?
A) Dezintoksikasiya

B) Hemodializ

C) Xəstənin adekvat qidalanmasının təmin olunması

D) Hiperbarik oksigenasiya

E) Mədənin yuyulması və təmizləyici imalə
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


111) Dizenteriya zamanı əsas patogenetik mexanizmə aid olmayan hansıdır?
A) Toksemiya

B) Toksinin təsirindən bağırsaq divarında mikrosirkulyasiyanın pozulması

C) Bağırsaq epitelinin keçiriciliyinin azalması

D) İltihabi və destruktiv dəyişikliklərin inkişafı

E) Toksinin mərkəzi və periferik sinir sisteminə təsiri
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


112) Şigellalar tərəfindən yoğun bağırsağı epitel hüceyrələrinin zədələnməsinə aid olmayan hansıdır?
A) Epitelin parçalanması və qopması

B) Şigellaların hüceyrələrin daxilində çoxalması

C) Yoğun bağırsaq epitelinin regenerasiyasının güclənməsi

D) Epitel hüceyrəyə daxil olma

E) Epitelin degenerasiyası
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


113) Aşağıdakilardan hansı dizenteriyanın kolitik variantının ağırlıq dərəcəsinin meyarı deyil?
A) Hemodinamik pozğunluqlar

B) Hərarətin yüksəkliyi və müddəti

C) İntoksikasiya dərəcəsi

D) Susuzlaşma

E) Defekasiyanın sayı
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


114) Dizenteriyanın qastroenteritik və qastroenterokolitik variantlarının ağırlıq dərəcəsinin meyarı hesab olunmayan hansıdır?
A) Hərarətin yüksəkliyi və müddəti

B) Susuzlaşma

C) İntoksikasiyanın dərəcəsi

D) Xəstəliyin süst gedişi

E) Hemodinamik pozğunluqlar
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


115) Dizenteriyanın mümkün fəsadlarına aid olmayan hansıdır?
A) Peritonit, invaginasiya

B) Bağırsaq qanaxması

C) Appendisit

D) İnfeksion - toksik şok

E) Düz bağırsağın sallanması, paraproktit
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


116) Aşağıdakilardan hansının əsasında Eşerixioz diaqnozu qoyula bilər?
A) Bakterioloji təsdiq

B) Koproloji tədqiqatlar

C) Epidemioloji məlumatlar

D) Qastroenteritik sindromun olması

E) Hərarətin yüksəlməsi, intoksikasiya
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


117) Enteropatogen bağırsaq çöpləri hansı antibiotiklərə həssas deyil?
A) Streptomisin

B) Ofloksasin

C) Levomisetin

D) Biseptol

E) Siprofloksasin
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


118) Aşağıdakilardan hansı Rotavirus qastroenteriti zamanı infeksiya mənbəyidir?
A) Balıqlar, reptiliyalar

B) Quşlar

C) Siçanabənzər gəmiricilər

D) İri buynuzlu mal - qara

E) İnsan
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


119) Rotavirus qastroenteriti zamanı virusun xəstələr tərəfindən ifraz olunmasının maksimal müddəti:
A) 13 - 21 gün

B) 1 - 6 gün

C) 31 - 48 gün

D) 7 - 12 gün

E) 22 - 3 gün
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə