Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilib


) Kəskin bagırsaq amobiazının qəti diaqnozu üçün nəcisdən hansı tapılmalıdır?Yüklə 1,63 Mb.
səhifə7/17
tarix03.05.2018
ölçüsü1,63 Mb.
#41278
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

341) Kəskin bagırsaq amobiazının qəti diaqnozu üçün nəcisdən hansı tapılmalıdır?

A) sista forması

B) vegetativ forma

C) toxuma ve sista forması

D) boşluq forması

E) toxuma forması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev.İnfektologiya,Bakı ,2 7.


342) Strongiloidozun törədiciləri, mədə-bağırsaq traktının hansı şöbələrinə yumurta qoyurlar?

A) yoğun bağırsağın distal şöbəsi

B) yoğun bağırsağın sagital şöbəsi

C) onikibarmaq bağırsaq və nazik bağırsağın yuxarı şöbəsi

D) nazik bağırsağın aşağıı şöbəsi

E) kor bağırsaq


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


343) Teniozu teniarinxozdan fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?

A) mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi

B) qarında ağrılar

C) proqlottidlərin (buğumların) aktiv xaric olmaması

D) eozinofiliya

E) hərarət


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
344) Qaraciyərin amyöblü abses üçün hansı xarakterik deyil?

A) Qaraciyər nahiyəsinin ağrılı olması

B) Diafraqmanın sağ kümbəzinin yüksəkdə durması

C) Leykositoz

D) Səpkilər

E) Hərarət


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


345) Xroniki bağırsaq amöbiazının xarakterik əlaməti hansıdır?

A) apatiya

B) sidiyin tündləşməsi

C) dəridə ekzantema

D) dildə ağrı və sancma hissi

E) qarında tutma şəkilli kəsici ağrılar


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


346) Lyamblyozun klinik şəkli üçün hansı xarakterik deyil?

A) Ürəkbulanması, mədə qıcqırması

B) Diareya

C) Qarında ağrılar

D) Təkrari qusmalar

E) Zəiflik, oyanıqlıq


Ədəbiyyat:D.V.Uçaykin «İnfeküionnıe bolezni», «Mediüina», Moskva, 1994

N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.
347) Lyamblyozun müalicəsi üçün nə istifadə olunmur?

A) Metronidazol

B) Ranidazol

C) Xlorixin

D) Furazolidon

E) Tetrasiklin


Ədəbiyyat:D.V.Uçaykin «İnfeküionnıe bolezni», «Mediüina», Moskva, 1994

N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.
348) Xəstənin ultrasəslə müayinəsi zamanı qara ciyərin sağ payında 3,5 sm ölçüdə dəqiq konturları olan dairəvi formalı törəmə aşkar edilmişdir. Göstərilən helmintozlardan ən çox uyğun gələni hansıdır?

A) Bağırsaq sitosomozu

B) Exinokokkoz

C) Fasilyoz

D) Trixosefalyoz

E) Opistorxoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
349) Hərarət, mialgiya, sifətin ödemi, eozinofiliya əlamətləri aşağıdakılardan hansı üçün patoqnomikdir?

A) Stronqiloidoz üçün

B) Trixosefalyoz üçün

C) Exinokokkoz üçün

D) Fasilyoz üçün

E) Trixinelyoz üçün


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


35 ) Askaridozda hemoqramma və EÇS vəziyyəti necə olur?

A) EÇS azalması

B) eozinofiliya olmur

C) eozinofiliya, leykositoz, EÇS artması

D) trombositopeniya

E) leykopeniya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
351) Trixosefalyoz zamanı hərarət necə olur?

A) 38-4 ºC

B) vunderlix tipli

C) 37-37,5 C

D) subfebril

E) olmur
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


352) Trixinelyoz zamanı qaraciyər, dalaqda hansı dəyişikliklər olur?

A) hepatit

B) xarakterik deyil

C) hepatomeqaliya

D) splenomeqaliya

E) dəyişiklik olmur


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


353) Ankilostomidoz zamanı tənəffüs yollarının hansı tip zədələnmə simptomları daha çox rast gəlinir?

A) quru plevrit

B) bəlğəmdə qan

C) bronxit, laringit

D) eksudativ plevrit

E) vazomotor rinit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


354) Ankilostomidozun xronik mərhələsində xəstəliyin əsas təzahürlərinin meydana çıxma səbəbi nədir?

A) Qəbizliyin olması

B) Helmintlərin düz bağırsaqda parazitlik etməsi

C) Helmintlərin ağciyərlərə düşməsi

D) Helmintlərin 12 barmaq və nazik bağırsaqda parazitlik etməsi

E) Helmintlərin aralıq, tənasül orqanlarına yayılması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


355) Enterobioz zamanı hərarət necə olur?

A) 38 - 39°C

B) 4 - 41°C

C) 39 - 4 °C

D) 37 - 38°C

E) 35 - 36 °C


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


356) Strongiloidozun klinikasının kəskin fazası üçün xarakter simptomlar hansılardır?

A) nefrit

B) pnevmoniya

C) haymorit

D) otit

E) meningit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
357) Strongiloidozun müalicəsində hansı preparat təyin edilir?

A) levomisetin

B) immunomaks

C) helmizol

D) omeprozol

E) zoviraks


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


358) Enterobiozda aparıcı simptom hansı hesab olunur?

A) Qusma və ürək bulanma

B) Duru nəcis

C) Subfebril hərarət

D) Qarında ağrılar

E) Analətrafı nahiyyədə qaşınma


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


359) Aşağıdakı hallardan hansında B12 defisitli anemiya inkişaf edə bilər?

A) Askaridoz

B) Angilostomidoz

C) Trixinelyoz

D) Difillobotrioz

E) Teniarinxoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
36 ) Hansı halda dəmir preparatları patogenetik vasitə kimi təyin olunur?

A) Trixinelyozda

B) Trixosefalyozda

C) Angilostomidozda

D) Difillobotriozda

E) Askaridozda


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
361) Xəstədə anusdan lentvari qurdun buğumlarının aktiv xaric olması müşahidə olunur. İnvaziyalardan hansı daha uyğundur?

A) Renioz

B) Teniarenxoz

C) Qnolepidoz

D) Tosefalyoz

E) Difillobotrioz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


362) Bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Ankilostomidoz

B) Stronqiloidoz

C) Askaridoz

D) Trixosefalyoz

E) Enterobioz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


363) Ağciyərləri nə zədələmir?

A) Toksokaroz

B) Exinokokkoz

C) Askaridoz

D) Enterobioz

E) Paraqonimoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
364) Aşağıda göstərilən preparatlardan hansının tətbiqi amöbiazın müalicəsində əsil inqilab oldu?

A) tetrasiklin

B) trixopol

C) penisillin

D) levomisetin

E) duz turşulu ementin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
365) Xroniki gedişli hansı infeksion xəstəlik üçün generalizə olunmuş limfoadenopatiya xarakter deyil?
A) Brusellyoz

B) Xroniki hepatit B

C) Xroniki hepatit C

D) Toksoplazmoz

E) HİV - infeksiya
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


366) Kriptosporidiozun xüsusiyyəti deyil:
A) Yalnız insanlar xəstələnirlər, heyvanlar ancaq infeksiya mənbəyidir

B) İnsan parazitin sistlərinin həzm traktına daxil olması zamanı yoluxur

C) Törədici - parazitik ibtidaidir

D) Bağırsağı örtən epitelin xovlarının atrofiyasına səbəb olur

E) İnsan orqanizmində bağırsağın selikli qişasında enterositlərin daxilində lokalizasiya olunur
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


367) Aşağıdakilardan hansı teniozun xüsusiyyəti deyil?
A) İnsanın yoluxması çiy donuz ətini qəbul etdikdə baş verir

B) Sistiserkoz donuz soliterinin yumurtalarının mədəyə düşməsi nəticəsində inkişaf edir

C) Böyük yaşlı helmint nazik bağırsaqda illərlə parazitlik edir

D) Törədici insan orqanizmində cinsi yetişkən və süfrə mərhələlərində parazitlik edə bilir

E) Parazitin süfrələri anusdan aktiv xaricə çıxır
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


368) Trixinellyozun diaqnostikası üçün nümunə hardan götürülmür?
A) Deltayabənzər əzələdən

B) Baldır əzələsindən

C) Başın tüklü hissəsindən

D) Trapesəbənzər əzələdən

E) Kürəyin enli əzələsindən
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


369) Böyük yaşlı uşaqlarda və böyüklərdə urogenital xlamidioza səciyyəvi deyil:
A) Artrit, nodoz eritema, Reyter sindromu, endokardit

B) Faringit, pnevmoniya

C) Oftalmoxlamidioz

D) Sonsuzluq, uşaqlıqdan kənar hamiləlik, ölü döl, qarın boşluğunun bitişmələri, perihepatit

E) Meningit
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА 1998

Hemorragik qızdırmalar

37 ) Ku - qızdırmasının retrospektiv diaqnostikası üçün hansı müayinə üsulu daha əlverişlidir?

A) komplementin birləşmə reaksiyası

B) mikroaqlutinasiya reaksiyası

C) C burnetii allergeni ilə dəri daxili allergik sınaq

D) bioloji sınaq

E) immunferment analiz üsulu


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
371) «Pik simptomu» hansı infeksiya zamanı rast gəlir?

A) Denge qızdırması

B) Laym borreliozu

C) Sarı qızdırma

D) Ku-qızdırması

E) Flebotom qızdırması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
372) Əl barmaqları və dabanlarda iri lövhəli qabıqlanma aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir?

A) məxmərək

B) skarlatina

C) difteriya

D) qızılca

E) su çiçəyi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


373) Flebotom qızdırması zamanı Taussiq simptomu nədir?

A) ptoz


B) diplopiya

C) göz almalarını sağa və sola hərəkət etdirdikdə ağrı

D) midriaz

E) göz almalarına təzyiq etdikdə və ya göz qapağını qaldırdıqda ağrı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


374) Yayılmış nekroz şəklində «Kaunsilmen cismcikləri» sarı qıdırma zamanı hansı orqanda qeydə alınır?

A) dalaq


B) ağciyər

C) mədənin divarında

D) böyrəklərdə

E) qaraciyərdə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


375) Aşağıdakılardan hansı hemorragik qızdırmalara aiddir?

A) sarı qızdırma

B) malyariya

C) manqo


D) leptospiroz

E) kriptosporidaz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
376) Hemorragik qızdırmaları hansı mikroorqanizmlər törədir?

A) bakteriyalar

B) prionlar

C) parazitlər

D) viruslar

E) patogen göbələklər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
377) Böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırmanı hansı xəstəliklərdən fərqləndirmək lazımdır?

A) tulyaremiya

B) virus hepatitləri

C) leptospiroz

D) qlomerulonefrit

E) listerioz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


378) Respublikamızda hemorragik qızdırmalardan hansı qeydə alınır?

A) Marğurq qızdırması

B) Qərbi Nil qızdırması

C) Pappataçı qızdırması

D) Ebol qızdırması

E) Ku-qızdırması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


379) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmanın hansı dövrləri var?

A) intoksikasiya və sarılıq

B) intoksikasiya və meningizm

C) intoksikasiya və hərəki pozğunluqlar

D) intoksikasiya və dispepsiya

E) oliquriya, poliuriya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


38 ) Sarı qızdırmanın başlanğıc əlamətləri hansıdır?

A) sarılıq, qanaxmalar

B) qarında güclü ağrı, ishal

C) yüksək qızdırma, oyanıqlıq

D) hərarət, sarılıq

E) hərarət, səpgilər, ishal


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
381) Sarı qızdırmanın qızğın dövrünün əlamətləri hansıdır?

A) qızdırma, qusma, ishal

B) qızdırma, səpgi, sarılıq

C) qızdırma, titrətmə, üşütmə

D) hemorragiyalar, ishal, sarılıq

E) sarılıq, qanaxmalar, taxikardiya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
382) Omsk hemorragik qızdırmasından residiv olurmu?

A) nadir hallarda olur

B) residiv olmur

C) xarakterik deyil

D) tez-tez olur

E) residiv olur


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
383) Papataçi qızdırmasının müalicəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

A) ağrıkəsicilər

B) antidepressantlar

C) ciddi yataq rejimi, çoxlu maye

D) ürək-damar preparatları

E) spesifik antibiotikoterapiya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


384) Papataçi qızdırması zamanı aşağıdakılardan hansı olmur?

A) yüksək temperatur

B) milçək dişləyən yerdə infiltrat

C) qanlı ishal

D) nevroloji əlamətlər

E) leykopoezin ləngiməsi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


385) Papataçi qızdırmasının hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

A) malyariya ilə

B) vərəm ilə

C) difteriya ilə

D) leyşmanioz ilə

E) tetanus ilə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


386) Papataçi qızdırması zamanı hərarət neçə gün davam edir?

A) 2 gün


B) 12-24 saat

C) 3-4 gün

D) 2 həftə

E) 1 həftə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


387) Papataçi qızdırmasında əsas simptom hansıdır?

A) papulyoz səpgilər

B) Kapoşi simptomu

C) ənsə əzələlərinin rigidliyi simptomu

D) Ptoz

E) Taussiq simptomu


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


388) Hemorragik qızdırmanın nəticəsi deyil:
A) İnfeksion-toksik şok

B) Xroniki interstisinal nefropatiya

C) İnfeksiyadan sonrakı anemiya

D) Xroniki pielonefrit

E) Postinfeksion miokardiodistrofiya
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.; Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


389) Böyrək sindromlu hemorragik qıdırma zamanı xəstəliyin qızğın dövründə periferik qanın müayinəsində hansılar müəyyən olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Bütün sadalananlar həqiqətə uyğun deyil

C) Eritrositlərin və hemoqlobinin miqdarının artması

D) Leykositlərin sayının artması

E) Sola meyilliliklə neytrofilyoz, EÇS-in artması
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.; Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


39 ) Hemorragik qızdırma zamanı oliqouriyanın proqressivləşməsi fazasında sidikdə aşağıdakilardan hansılar müəyyən edilir?
A) Eritrositlər və leykositlər

B) Bütün göstərilən dəyişikliklər

C) İzohipostenuriya, proteinuriya

D) Bütün göstərilən dəyişikliklər həqiqətə uyğun deyil

E) Böyrək epiteli hüceyrələri, danəli, fibrin silindrlər
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.; Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


391) Hemorragik qızdırma zamanı xəstə hansı şərtlərin əməl olmasından sonra evə yazılır?
A) Bütün cavablar dogrudur

B) Ağır gedişli formalarda xəstəliyin başlanğıcından 3-4 həftədən tez olmayaraq

C) Qanın və sidiyin morfoloji və biokimyəvi göstəriciləri normallaşdıqdan sonra

D) İzohipostenuruya və poliuriya evə yazılmaq üçün əksgöstəriş deyil

E) Xəstəliyin klinik əlamətlərinin itməsindən sonra
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.; Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


392) Sarı qızdırmanın törədicisi üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Xarici mühitdə davamlıdır

B) Pantropluq, xüsusən vissero- və neyrotrop xüsusiyyətinə malikdir

C) Sarı qızdırmanın törədicisi 12 - 27 nm ölçülü filtrasiya edən virusdur

D) Arboviruslara aid olub RNT tərkiblidir

E) Yoluxmuş ötürücü ağcaqanadın bədənində 4 həftəyədək sağ qalır
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


393) Sarı qızdırma üçün xarakter epidemioloji məlumatlara aid olmayan hansıdır?
A) Şəhər sarı qızdırması antroponoz transmissiv xəstəlikdir

B) Sarı qızdırmanın endemik (cəngəllik) və epidemik (şəhər) olmaqla 2 epidemioloji variantı mövcuddur

C) Sarı qızdırmaya həssaslıq kiçikdir

D) Cəngəllik sarı qızdırması heyvan - ağcaqanad - heyvan tsikli üzrə ötürülür

E) Tropik qurşağı zonası yayılma arealı ilə təbii - ocaqlı xəstəlikdir
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


394) Aşağıdakilardan hansı sarı qızdırma zamanı infeksiya mənbəyi və ötürücüsü deyil?
A) Quşlar

B) Cəngəllik primatları

C) Ağcaqanadlar

D) Gəmiricilər, kirpi

E) Xəstə insan inkubasion dövrün sonunda və xəstəliyin ilk 3 - 4 günündə
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


395) Sarı qızdırmanın patogenezində xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiyən hansı amildir?
A) Toksinemiya

B) Daxili orqanların kapillyarlarının endotelinin zədələnməsi və qanın səpələnmiş damardaxili laxtalanmasının inkişafı

C) Virusemiya

D) Ağcaqanadın dişləməsindən sonra dəridən virusun daxil olması

E) Virusun regionar limfa düyünlərinə limfogen daşınması
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


396) Sarı qızdırma zamanı patoloqoanatomik dəyişikliklərə hansılar aiddir?
A) Böyrəklərin yumaqcıq və kanalcıq aparatının zədələnməsı

B) Bütün sadalananlar

C) Sarılıq

D) Qaraciyərin piy distrofiyasının və eozinofil nekrozunun( Kaunsilmen cisimcikləri) olması

E) Daxili orqanların hemorragik diatezi
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


397) Sarı qızdırma zamanı hemorragik sindroma hansı aid deyil?
A) Burun qanaxması

B) Hematuriya

C) Mədə-bağırsaq qanaxması

D) Dəri və selikli qişalarda polimorf səpkilər

E) Trombositopeniya
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


398) Sarı qızdırma zamanı qaraciyər və böyrəklərin zədələnməsınə nə xasdır?
A) Qaraciyər və böyrəklərin damarlarının endotelinə virusun tropizmi ilə əlaqədar deyil

B) Xəstəliyin fəsadıdır

C) Qızdırmanın ikinci dalğasında inkişaf edir

D) Çox vaxt xəstəliyin 1-2-ci günü inkişaf edir

E) Bütün xəstələrdə müşahidə olunur
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


399) Aşağıdakılardan hansı sarı qızdırmanın klinik - epidemioloji diaqnozunu əsaslandırmır?
A) Tipik iki dalğalı temperatur əyrisi

B) Hemorragik diatez əlamətləri

C) Nəbz dəyişikliyi

D) Qaraciyər və böyrək zədələnməsi

E) Epidemik ocaq
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


4 ) Sarı qızdırmanın differensial - diaqnostikası aşağıda göstərilən hansı xəstəliklərlə aparılır?
A) Malyariya ilə

B) Leptospirozla

C) Hemorragik qızdırma ilə

D) Virus hepatiti ilə

E) Bütün sadalananlarla
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


4 1) Hemorragik qızdırmalar sarı qızdırmadan nə ilə fərqlənir?
A) Qanın müayinəsində dəyişikliklər: leykopeniya, neytropeniya, limfopeniya ilə

B) Spesifik laborator məlumatların olmaması (virusun əldə edilməsi, komplementin birləşmə reaksiyası, dolayı hemaqlütinasiyanın tormozlanması reaksiyası)

C) İkinci hərarət dalğasının olmaması ilə

D) Hərarətin enməsi fonunda hemorragik sindromun inkişafı ilə

E) Qaraciyərin böyüməsi və sarılığın olmaması ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə