Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilib


) Meninqokok infeksiyasının əsas klinik formaları hansıdır?Yüklə 1,63 Mb.
səhifə4/17
tarix03.05.2018
ölçüsü1,63 Mb.
#41278
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

174) Meninqokok infeksiyasının əsas klinik formaları hansıdır?

A) kəskin hepatit və splenit

B) kəskin sepsis

C) meningit və nefrit

D) kəskin pnevmoniya və bronxit

E) meningit və meninkokkok sepsisi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


175) Meninqokok infeksiyasının hematogen generalizə olunmuş forması hansıdır?

A) pnevmoniya

B) qarışıq forma, enterokolit

C) kəskin nazofaringit

D) meninqokokemiya, meningit

E) meninqokok gəzdirmə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


176) Aşağıdakılardan hansı kəskin meninqokok nazofaringiti üçün səciyyəvidir?

A) Yüksək qızdırma və onun uzun müddətli olması

B) Rinoreya

C) Kataral hallar, qızdırma, faringit

D) Rozenberq simptomu

E) Xoralı - nekrotik angina


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


177) Meninqokok sepsisi üçün patoqnomonik əlamət hansıdır?

A) Hepatolienal sindromun olması

B) Üz və boynun hiperemiyası, sklera damarlarının infeksiyası

C) İlk gündən ulduzvarı hemorragik səpkilərin olması

D) Ürəkbulanma, qusmanın olması

E) IV gündən rozelyoz səpkilərin olması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


178) Meninqokok infeksiyasının əsas və qorxulu ağırlaşması hansıdır?

A) Sonsuzluq və düşüklərin olması

B) Xroniki ağciyər - ürək çatışmazlığı

C) Pnevmoniya və beyin ödemi

D) İnfeksion - toksik şok, hidrosefaliya

E) Hipertonik kriz və beyinə qansızma


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


179) Meninqokok sepsisini hansı xəstəliklə diferensiasiya etmək lazımdır?

A) Epidemik parotit, skarlatina ilə

B) Hemorragik qızdırmalarla

C) Brüselyozla

D) Qızılca ilə

E) Listeriozla


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


18 ) Meninqokok infeksiyasının əsas laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

A) Seroloji reaksiyalar

B) Dəridaxili sınaq

C) Qanın və likvorun bakterioloji müayinəsi

D) Bioloji sınaq

E) Qanda mikroelementlərin təyini


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


181) Difteriya ekzotoksininin təsirindən çoxqatlı epitel nahiyəsində hansı iltihab inkişaf edir və nə əmələ gəlir?

A) hemorragik dəyişiklik, krupoz iltihab

B) kataral dəyişiklik, krupoz iltihab

C) eroziv dəyişiklik, irinli iltihab

D) fibrinoz ərp, difteritik iltihab

E) xoralı dəyişiklik, difteritik iltihab


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


182) Udlaq difteriyasının lokal forması hansıdır?

A) Adacıqşəkilli

B) Eroziv

C) İrinli

D) Zonalı

E) Hemorragik


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


183) Udlaq difteriyasının lokal formasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) boynun dərialtı toxumasının ödemi

B) boğazda artan ağrı

C) mezenterial limfa düyünlərinin böyüməsi və ağrılı olması

D) subfebril hərarət, badamcıqlarda ərp, hiperemiya, ödem, limfadenit

E) badamcıqların kəskin ödemi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


184) Difteriyanın yayılmış formasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) uzun müddətli yüksək qızdırma

B) febril hərarət, badamcıqlar və ətrafında ərp, ödem, hiperemiya

C) udqunma zamanı boğazda kəskin ağrı

D) üzün qızdırması, oyanıqlıq, taxikardiya

E) irinli limfadenit, periadenit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


185) Difteriyanın toksik formasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) Dispeptik pozğunluqlar

B) İlk gündən yüksək hərarət, boynun dərialtı toxumasının ödemi

C) Burun - dodaq üçbucağının dolğunluğu

D) Traxeobronxit əlamətləri

E) Hepatolienal sindrom


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
186) Qırtlaq difteriyasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) Poliadenit

B) Boğazda kəskin ağrı, ağrının irradiasiyası

C) Hipersalivasiya, ağızdan pis qoxu

D) «Hürücü» öskürək, afoniya, boğulma

E) Burundan ifrat selik ifrazı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
187) Difteriyanın daha çox rast gəlinən klinik forması hansıdır?

A) Dəri, yara və cinsiyyət orqanlarının difteriyası

B) Kombinəolunmuş difteriya

C) Qırtlaq difteriyası

D) Ağız - udlaq difteriyası

E) Göz, burun difteriyası


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


188) Difteriyanın toksik forması zamanı II dərəcəli boyun ödemi necə müəyyən edilir?

A) Boynun ödeminin körpücük sümüyündən aşağı yayılması

B) Boynun ödeminin döş qəfəsinin yuxarı hissəsinə qədər yayılması

C) Boyun ödeminin Yalnız boynu əhatə etməsi

D) Boyun ödeminin korpücük sümüyünədək yayılması

E) Boynun ödeminin çənəaltı nahiyəyə qədər yayılması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


189) Difteriya zamanı spesifik ağırlaşma hansıdır?

A) Bağırsaq parezi, atoniyası

B) İnfeksion - toksik şok

C) İnfeksion - toksik miokardit

D) Dehidratasion şok

E) Öskürək refleksinin itməsi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
19 ) Difteriya diaqnozunun təsdiqi üçün vacib müayinə üsulu hansıdır?

A) İnstrumental

B) Bakterioloji

C) Seroloji

D) Bioloji

E) İmmunoloji


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


191) Difteriyanın müalicəsində spesifik terapiya necə aparılır?

A) Hiposensibilizəedici terapiya

B) Seroterapiya

C) Qeyri - spesifik dezintoksikasiya

D) Ağız - udlaqda giriş qapısının sanasiyası

E) Antibakterial terapiya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
192) İnfeksion mononukleozda hemoqramda olan dəyişikliklərə hansı aiddir?

A) Limfomonositoz, atipik mononukleositlər

B) Eritrositlərin çökmə sürətinin azalması və ya yüksəlməsi

C) Leykopeniya

D) Eozinofiliya

E) Qanda Hb və eritrositlərin miqdar dəyişiklikləri


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


193) İnfeksion mononukleozun aparıcı əsas əlamətləri hansılardır?

A) Uzunmüddətli, durğun və kəskin nəzərə çarpan sarılıq

B) Zökəm, aftoz stomatit

C) Qastrointestinal sindrom

D) Qızdırma, əsnəyin zədələnməsi, limfadenopatiya, hepatolienal sindrom

E) Boynun dərialtı birləşdirici toxumasının ödemi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


194) Qripin laborator diaqonostikasında hansı müayinə üsulu istifadə edilir?

A) Ağız - udlaq yaxmasında qrip virusunun antigeninin təyini

B) Dəri - allergik sınaqlar

C) Borde -Janqu reaksiyası

D) Seroloji reaksiyalar - immunferment analiz üsulu, immunfluoressensiya, komplementin birləşmə, neytrallaşma reaksiyaları

E) Ağız - udlaq yaxmasında qrip virusuna qarşı əkscinsmlərin təyini


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


195) Rinovirus infeksiyasının klinik mənzərəsi necə olur?

A) Kəskin başlanğıc, ifrat rinoreya, burunun göynəməsi, subfebril və ya normal hərarət

B) Ağciyərlərdə infiltratın olması

C) Qarında ağrı, ishalın olması

D) Limfadenopatiya

E) Xəstəliyin tədricən başlanması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


196) Rinovirus infeksiyası zamanı hansı sistem zədələnir?

A) Sinir sistemi

B) Yuxarı tənəffüs yolları, mədə - bağırsaq traktı

C) Ödçıxarıcı sistem

D) Ürək - damar sistemi

E) Dayaq - hərəkət aparatı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


197) Legionellyozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

A) Sefalosporinlər

B) Polimiksin

C) Sulfanilamidlər

D) Eritromisin, ftorxinolonlar

E) Penisillin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


198) Ornitozun törədicisi hansıdır?

A) S. aureus

B) S. enteritidis

C) C. perfringens

D) B. pertussis

E) C. psittaci


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


199) Ornitozun əsas klinik forması hansıdır?

A) enterokolit

B) tipik (pnevmonik)

C) meningit və nefrit

D) urogenital

E) kəskin hepatit və splenit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


2 ) Ornitozun tipik (pnevmonik) formasının əsas əlamətləri hansılardır?

A) splenomeqaliya

B) meningeal əlamətlər

C) qızdırma və quru öskürəklə taxeobronxit

D) hepatomeqaliya

E) opistotonus


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


2 1) Quş qripinin törədicisi hansı ştamlı virusdur?

A) H6N1


B) H1N1

C) H5N2


D) H5N1

E) H3N1
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.
2 2) Qrip virusunun hemaqlütini hesabına aşağıdakı hansı proses baş verir?

A) Virusun transduksiyası

B) Virusun transkripsiyası

C) Virusun hüceyrənin daxilinə keçməsi

D) Virusun hüceyrəyə replikasiyası

E) Virusun reproduksiyası


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
2 3) Qrip virusunun neyraminidaza qlikoprotlidi hansı prosesi təmin edir?

A) Virusun transformasiyasını

B) Transduksiya prosesini

C) Virusun replikasiyasını

D) Virusun hüceyrə daxilinə keçməsini

E) Virusun reproduksiyasını


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
2 4) Ornitozun retrospektiv diaqnostikasında hansı üsul istifadə edilir?

A) İmmunferment analiz üsulu

B) Komplementin birləşmə reaksiyası

C) Hemaqlütinasiyanın tormozlanma reaksiyası

D) Dəri - allergik sınaq

E) Neytrallaşma reaksiyası


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
2 5) Legionellyozda təsadüf edilən hansı klinik əlamətlər bakterial pnevmoniyalarda müşahidə olunmur?

A) Meningeal sindromlar, şüurun pozulması

B) Döş qəfəsində ağrı

C) İrinli bəlğəmli öskürək

D) Təngnəfəslik

E) Pnevmoniya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


2 6) Legionellyoz və ornitozun diferensial diaqnostikasında hansı məlumatlar daha informativdir?

A) Laborator müayinə

B) Epidemioloji anamnez

C) İmmunoloji göstəricilər

D) Klinik mənzərə

E) Fizikal müayinə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
2 7) Legionellyozun müalicəsində aşağıdakı hansı antibiotiklər daha effektivdir?

A) Levomisetinuksinat

B) Eritromisin + rifampisin

C) Streptomisin

D) Penisillin

E) Tetrasiklin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
2 8) «Qəhvə» rəngində qusma aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir?

A) Qida toksikoinfeksiyaları

B) Fulminant meninqokoksemiya

C) Salmonelyoz

D) Dizenteriya

E) Vəba
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.


2 9) Kəmərləyici herpes zamanı səpkilər dəridə harada lokalizasiya olunur?

A) Çiyinlərdə

B) Sinirlərin gedişi boyunca

C) Aşağı ətraflarda

D) Qarın nahiyəsində

E) Yuxarı ətraflarda


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


21 ) Su çiçəyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 1 - 2 ay

B) 1 - 2 gün

C) 3 - 4 ay

D) 4 - 5 ay

E) 1 - 21 gün


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
211) Prion xəstəliklərinin törədiciləri hansıdır?

A) Viruslar

B) Protein prionlar

C) Bakteriyalar

D) Spiroxetlər

E) Rikketsiyalar


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


212) Ornitozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

A) Penisillin

B) Streptomisin

C) Levomisetin

D) Sulfapiridazol

E) Doksisiklin, azitromisin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
213) Aşağıdakı hansı əlamət follikulyar anginadan fərqli olaraq difteriyada olur?

A) Qusmanın

B) Baş ağrısının olması

C) Halsızlıq, əzginliyin olması

D) Badamcıqlarda sərt, bozumtul – ağ ərpin olması

E) Yüksək hərarət


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


214) Difteriyanın etiotrop müalicəsində ilk əvvəl nə tətbiq edilməlidir?

A) Reoploliqlükin

B) Antibiotiklər

C) Kortikosteroidlər

D) Ürək - damar fəaliyyətini yaxşılaşdıran preparatlar

E) Difteriya əleyhinə antitoksik zərdab


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


215) Aşağıdakı hansı əlamət infeksion mononukleozu difteriyadan fərqləndirir?

A) Ərpin üzərinin hamar olması

B) Ərpin kənarının kələ - kötür olması

C) Ərpi qopartdıqda qanaması

D) Badamcıq üzərində massiv ərpin olması və asan qopması

E) Ərpin badamcıqlardan kənara çıxması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


216) İnfeksion mononukleozun ən xarakterik təzahürü nədir?

A) ürək - damar sistemində baş verən dəyişiklik

B) qanın morfoloji tərkibinin dəyişməsi

C) sinir sistemində olan dəyişikliklər

D) mədə - bağırsaq sistemində olan dəyişiklik

E) nefrotik sindrom


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


217) Beliski - Filatov - Koplik əlaməti hansı infeksiyanın patoqnomonik əlamətidir?

A) qızılca

B) su çiçəyi

C) epidemik parotit

D) skarlatina

E) məxmərək


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


218) Aşağıdakı hansı əlamət skarlatina üçün səciyyəvidir?

A) çənəaltı limfa düyünlərinin böyüməsi

B) qoltuqaltı limfa düyünlərinin böyüməsi

C) qasıq limfa düyünlərinin böyüməsi

D) qulaqarxası limfa düyünlərinin böyüməsi

E) boyun limfa düyünlərinin böyüməsi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


219) Herpetik infeksiya zamanı nüvədaxili virus əlavələrini hansı üsulla təyin etmək olar?

A) Komplementin birləşmə reaksiyası

B) İmmunferment analiz üsulu

C) Neytrallaşma reaksiyası

D) Romanovski - Gimza üsulu ilə boyama

E) İmmunfluoressensiya üsulu


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
22 ) Gözün buynuz qişa korluğunun daha çox rast gəlinən səbəbi aşağıdakı hansı infeksiyadır?

A) Botulizm

B) Herpetik infeksiya

C) Toksoplazmoz

D) Sitomeqalovirus infeksiyası

E) Adenovirus infeksiyası


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
221) Paraqripin ən çox rast gəlinən fəsadlarına aşağıdakılardan hansı aidir?
A) Otit

B) Miokardit

C) Pnevmoniya

D) Pielonefrit

E) Haymorit
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-8 8 стр.


222) Aşağıdakılardan hansı qızılca virusuna xas deyil?
A) Fiziki və kimyəvi faktorların təsirlərinə davamlı olması

B) Hemaqlütinasiyaedici, hemolizedici və komplement birləşdirmə aktivliyinin olması

C) Sitopatogen təsirinin olması

D) RNT tərkibli paramiksovirus olması

E) Xromosomların zədələnməsini törətməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


223) Aşağıdakılardan hansı qızılca üçün epidemioloji xarakter daşımır?
A) İnfeksiyanın residivləşən gedişli olması

B) Xəstəliyin qış - yaz fəsilliliyi

C) İnfeksiya mənbəyinin xəstə insan olması

D) Antroponoz infeksiya olması

E) İnsanların qızılcaya yüksək həssaslığı və davamlı ömürlük immunitetin olması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


224) Qızılca üçün hansı klinik əlamət səciyyəvi deyil?
A) İfadəli kataral təzahürlər

B) Ekzantema və enantemalar

C) İntoksikasiya

D) Hepatolienal sindrom

E) Kəskin başlanğıc
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


225) Qızılcanın prodromal dövründə ən səciyyəvi əlamət hansıdır?
A) Traxeit, bronxit

B) Hərarət

C) Rinit, konyunktvit

D) Belski - Filatov - Koplik ləkələri

E) Boyun limfa düyünlərinin böyüməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


226) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı qızılca səpkisi üçün səciyyəvi deyil?
A) Hiperemiya fonunda nöqtəvarı səpkilərin olması

B) Xəstəliyin 3 - 4 - cü günündən səpkilərin mərhələliyi

C) Səpkilər söndükdən sonra 2 həftə ərzində piqmentasiya və kəpəkvari qabıqlanma

D) Qovuşan

E) Ləkəli - papulyoz
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


227) Aşağıdakılardan hansı məxmərəyin fəsadlarına aid deyil?
A) Seroz meningit

B) Ensefalit

C) Miokardit

D) Trombositopenik purpura

E) Artrit
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


228) Aşağıdakılardan hansı məxmərəyi qızılcadan fərqləndirən əlamət deyil?
A) Yüksək hərarət

B) Xəstəliyin qızğın dövründə səpmənin mərhələliyinin olmaması

C) Yuxarı tənəffüs yolarının katarının az ifadəli olması

D) Səpki piqmentasiya və qabıqlanma qoymur

E) Belski - Filatov - Koplik ləkələrinin olmaması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


229) İnfeksion mononukleozda məxmərəkdən fərqli olaraq aşağıdakılardan hansı müşahidə olunmur?
A) Kataral əlamətlər ifadəlidir

B) Qanda atipik mononuklearların olması

C) Hepatolienal sindrom daha tez - tez rast gəlir

D) Daha ifadəli poliadenit

E) Angina inkişaf edir
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


23 ) Aşağıdakılardan hansı məxmərəyi skarlatinadan fərqləndirmir?
A) Angina rast gəlinir

B) Artralgiyaların olması

C) Yumşaq damağın selikli qişasında al hiperemiyanın və anginanın olmaması

D) Dilin xarakterik «moruğabənzər» olmaması

E) Ətrafların bükücü səthlərində və dəri büküşlərində səpkilərin sıxlaşmaması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


231) Anadangəlmə məxmərək sindromu zamanı dölün inkişafı üçün səciyyəvidir:
A) Sinir sisteminin zədələnməsi (makrosefaliya, ətrafların iflici, psixiki inkişafın pozulması)

B) Görmə orqanının zədələnməsi (katarakta, mikroftalmiya, qlaukoma, retinopatiya, göz qapaqlarının inkişaf etməməsi) və eşitmə üzvünün zədələnməsi(karlıq, korti orqanının defektləri)

C) Qüsurlar çox nadir halda baş verir

D) Ürək qüsurları(açıq arterial axacaq, ağciyər arteriyasının stenozu, mədəcikarası arakəsmənin defekti, Fallo tetradası, aortanın koarktasiyası)

E) Skeletin, kəllənin, sidik - cinsiyyət və həzm traktı orqanlarının inkişaf qüsurları
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


232) Aşağıdakilardan hansı anadangəlmə məxmərəyin patogenezində əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Dölün zədələnmə tezliyinin hamiləliyin müddətindən asılı olması

B) Məxmərək virusunun ananın yuxarı tənəffüs yollarının epitel hüceyrələri vasitəsi ilə daxil olması

C) Döl toxumalarına virusun hematogen və limfogen yolu ilə daxil olması

D) Allergik komponentin olması

E) Məxmərək virusunun embrional toxumaya tropizminin olması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


233) Su çiçəyi və kəmərləyici dəmrov törədicisi hansı viruslara aiddir?
A) Herpes viruslar

B) Retroviruslar

C) Enteroviruslar

D) Arboviruslar

E) Pikoviruslar
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə