Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilib


) Sarı qızdırmanın ən dürüst laborator diaqnostika metodları hansılardı?Yüklə 1,63 Mb.
səhifə8/17
tarix03.05.2018
ölçüsü1,63 Mb.
#41278
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

4 2) Sarı qızdırmanın ən dürüst laborator diaqnostika metodları hansılardı?
A) Qaraciyər bioptatında səciyyəvi histoloji şəkil

B) Virusun xəstənin qanından, ölənlərin qaraciyər və beyin toxumasından əldə edilməsi

C) Virusun neytrallaşma reaksiyası

D) Komplementin birləşmə reaksiyası 1:16 və daha yüksək titrdə

E) Hemaqlütinasiyanın tormozlanması reaksiyası
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


4 3) Aşağıdakilardan hansı sarı qızdırmanın müalicəsində istifadə olunmur?
A) Dezintoksikasion məhlullar, gündə 2-3 l həcmdə

B) Spesifik immunoqlobulin

C) Qlyukortikoid hormonlar, parenteral

D) Ürək-damar vasitələri (strofantin, korqlükon, kamfora)

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


4 4) Sarı qızdırmanın profilaktikası tədbirlərinə hansılar aiddir?
A) Tibb personalının xüsusi geyimdə işləməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Epidemik ocaqlarda ötürücü-ağcaqanadların məhv edilməsi

D) Xəstəliyin ilk 5 günü ərzində xəstənin boksda təcrid edilməsi

E) Əhalinin 17D «Dakar» vaksini ilə peyvənd edilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2 9.- 1 56 с.


4 5) İldırımsürətli meninqokok meningiti üçün hansı səciyyəvi deyil?
A) Yüksək hərarətlə çox kəskin başlanğıc

B) Taxikardiya aritmiya ilə Taxiaritmiya və ya bradikardiya, AT yüksəlməsi

C) Müsbət meningial simptomlar fonunda qıcolmaların və huşsuz vəziyyətin üstünlük təşkil etməsi

D) Üzün hiperemiyalı və şişkin olması, tezləşmiş dərin tənəffüs

E) Dəridə çoxsaylı hemorragik səpkilərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


4 6) Tetanusun patogenezində hansı faktor iştirak etmir?
A) Metabolik asidoz

B) Metabolik alkaloz

C) Həyatı vacib mərkəzlərin zədələnməsi (tənəffüs mərkəzi və azan siniri nüvələrinin)

D) Sinir - əzələ sinapslarının buraxıcı qabiliyyətinin artması

E) Simpatik sinir sisteminin hiperaktivliyi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


4 7) Aşağıdakilardan hansı tetanus zamanı xəstəliyin erkən kardinal əlamətləri deyil?
A) Trizm

B) Sardonik gülüş

C) Disfagiyalar

D) Tetanik qıcolmalar

E) Əzələ ağrıları
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


4 8) Tetanusun əsas ağırlıq dərəcəsi meyarına aid olmayan hansıdır?
A) Qıcolma sindromunun ifadəliyi

B) Fəsadların olması

C) Temperatur reaksiya, ürək - damar sisteminin vəziyyəti

D) Əl və ayaq barmaqlarının qıcolmalara cəlb olunması

E) İnkubasion dövrün uzunluğu və qıcolmaların xəstəliyin başlanğıcından baş vermə tezliyi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


4 9) A.ağıdakilardan hansı tetanus zamanı tənəffüsün pozğunluqının səbəbi deyil?
A) Tənəffüs əzələlərinin qıcolmalı spazmaları

B) Tənəffüs hərəkətlərinin amplitudasının azalması

C) Tənəffüs mərkəzinin zədələnməsi

D) Diafraqmanın və qabırğaarası əzələlərin tonik gərginliyi

E) Huşun itirilməsi itməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


41 ) Tetanus zamanı qıcolma sindromu hansı ilə səciyyələnmir?
A) Ümumi tetanik qıcolmalarla

B) Əzələlərdə güclü ağrılarla

C) Güclü taxikardiya və tutmalar zamanı tərləmə ilə

D) Əzələlərin tonik gərginliyi ilə

E) Hiperkinezlərlə
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


411) Tetanus zamanı əzələlərin zədələnməsi və qıcolmalarla əlaqədar mümkün fəsadlara aid olmayan hansıdır?
A) Onurğanın kompression sınıqları

B) Əzələlərin cırılması, əzələ kontrakturaları

C) Aşağı çənənin sınığı

D) Lüləvari Borulu sümüklərin sınıqları

E) Əzələlərin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


412) Aşağıdakilardan hansı tetanusun çox rast gələn fəsadlarına aid deyil?
A) Sepsis

B) Ağciyər infarktı

C) Bronxopnevmoniya

D) Lobar pnevmoniya

E) Ağciyərin atelektazı
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


413) Aşağıdakilardan hansı tetanuslu xəstələrin ölüm səbəbi ola bilməz?
A) Ürəyin dayanması

B) Tənəffüs mərkəzinin paraliçi

C) Hemolitik anemiya

D) Asfiksiya

E) İrinli - septik fəsadlar
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


414) Yenidoğulmuşlarda tetanusun klinik xüsusiyyətlərinə aid olmayan hansıdır?
A) Trizm, əmmənin pozulması

B) Güclü oyanıqlıq, narahatçılıq

C) Qıcolmaların olmaması

D) Yuxarı ətrafların xarakter yığılması

E) Sepsislə çox vaxt fəsadlaşma
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7. Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


415) Tetanusun müalicəsinin əsas prinsiplərinə aid olmayan hansıdır?
A) Turşu - qələvi müvazinətinin korreksiyası

B) Qıcolma sindromunun aradan qaldırılması

C) Qanda dövr edən toksinin neytrallaşdırılması

D) Tənəffüs analeptiklərinin işlədilməsi

E) Yaranın cərrahi işlənməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7. Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


416) Ekonomo xəstəliyi üçün aşağıddakılardan hansının olması səciyyəvi deyil?
A) Son mərhələdə parkinsonizmin inkişafının müşahidə olunması

B) Qış - yaz fəsilliliyinin olması

C) Xəstəliyin çox yayılması

D) Yuxululuq, qızdırma, ifliclər, göz - hərəki sinirlərin zədələnməsi

E) Törədicisinın virus olması
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9

Xarici örtük infeksiyaları

417) «Beynəlxalq tibbi - sanitar qaydalar» aid edilən yoluxucu xəstəlik hansıdır?

A) Tulyaremiya

B) Difteriya

C) Qara yara

D) İİV infeksiya

E) Taun
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.


418) Tulyaremiya xəstəliyinin törədicisi hansı növ mikroorqanizmlərə aiddir?

A) Prionlar

B) Rikketsiya

C) Göbələk

D) Bakteriya

E) Virus
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.
419) Qarayara zamanı etiotrop müalicə vasitələri hansılardır?

A) kortikosteroidlər

B) antitoksik zərdab

C) antibiotiklər, immunoqlobulinlər

D) sulfanilamid preparatları

E) anatoksin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


42 ) Qızılyel infeksiyasının inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 2-7 günə qədər

B) 1 il

C) 6 ay


D) 1-1,5 ay

E) 1 gündən çox


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


421) Qızılyel infeksiyası zamanı yerli dəyişikliklərə görə aşağıdakılardan hansı forma səhvdir?

A) xoralı

B) eritematoz-bulloz

C) eritematoz-hemorragik

D) bulloz-hemorragik

E) eritematoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


422) Qızılyel infeksiyasının hansı ağırlaşması olmur?

A) nefrit

B) dəridə nekroz

C) sepsis

D) qastrit

E) pnevmoniya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


423) Qızılyel orqanizmin hansı hissəsində əmələ gəlir?

A) beyində

B) ağciyərdə

C) gözdə


D) dəridə

E) qaraciyərdə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


424) Qızılyel infeksiyasında residivlər zamanı yerli proses harada inkişaf edir?

A) ilkin ocaqda heç zaman olmur

B) yuxarı ətraflarda

C) ilkin ocaqda

D) adətən üzdə

E) adətən aşağı ətraflarda


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


425) Qızılyel infeksiyasının müalicəsində nə tətbiq olunmur?

A) Timolin

B) Antibiotiklər

C) Aloe


D) qan köçürmə

E) Nitrofuran törəmələri


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


426) Qızılyel infeksiyasının profilaktikasında residivlər zamanı nə təyin edilir?

A) Biseptol

B) Bisillin-5

C) Levomak

D) Baktrim

E) Penisillin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


427) Qarayaranın ən çox rast gələn forması hansıdır?

A) qarışıq

B) ağciyər

C) dəri


D) mədə-bağırsaq

E) silinmiş


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


428) Melioidozun etiotrop müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?

A) prednizolon

B) timolin

C) levomizol

D) immunomaks

E) levomisetin, tetrasiklin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


429) Meliodozun inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 4-6 gün

B) 1 ay

C) 6-1 saatD) 25-3 gün

E) 2-1 gün


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


43 ) Qarayaranın dəri formasının növləri hansıdır?

A) səpgili, eritematoz

B) karbunkulyoz, ödematoz, bulloz, erizipeloid

C) karbunkulyoz, furunkulyoz, xoralı

D) yalnız karbunkulyoz

E) ödematoz, qanqrenoz, furunkulyoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


431) Aşağıdakılardan hansı erizipeloid infeksiyasının ağırlaşması deyil?

A) endokardit

B) oynaq deformasiyası

C) mədə qanaxması

D) artrit

E) meningit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


432) Erizipeloidin dəri-oynaq formasında aid olmayan əlamət hansıdır?

A) oynağın ağrılı olması

B) oynağın hiperemiyası

C) oynağın hərəkətinin məhdudlaşması

D) oynağın şişməsi

E) oynağın sınması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
433) Erizipeloidin müalicəsində hansı preparat istifadə edilir?

A) penisillin

B) tetrasiklin

C) 5 - nok

D) ampisillin

E) levomisetin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
434) Ağırlıq dərəcəsinə görə tetanusun neçə forması olur?

A) 1


B) 3

C) 5


D) 2

E) 4
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.
435) Tetanusun müalicəsində nə tətbiq edilir?

A) qan köçürmə

B) streptomisin

C) xinin


D) antibiotik

E) tetanus əleyhinə zərdab


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
436) Tetanus zamanı ən çox rast gələn ağırlaşma hansıdır?

A) bronxopnevmoniya, paycıq pnevmoniyası

B) böyrək çatışmazlığı

C) ağciyərin şişi, ağciyərin atelektazı

D) meningit

E) miokardit, ürək çatışmazlığı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
437) Tetanus zamanı infeksiyanın giriş qapısı hansıdır?

A) mədə-bağırsaq

B) ağciyər

C) cinsiyyət sistemi

D) dəri, selikli qişa

E) konyunktiva


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
438) Aşağıdakılardan hansı tetanus zamanı xəstəliyin ilkin əlamətidir?

A) ürək bulanması

B) arterial təzyiqin artması

C) qusmanın olması

D) əzələ dartılması

E) səpgilərin olması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
439) Tetanusun əsas simptomu hansıdır?

A) qusma


B) sardonik gülüş

C) ishal


D) qarında ağrı

E) meningeal əlamətlər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
44 ) Tetanusun yerli formasında hansı əlamət olmur?

A) qara qartmaq

B) tetanik qıcolma

C) yara yerində hipertonus

D) əzələ dartılması

E) yara yerində ağrı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


441) Tetanusun ən ağır forması hansıdır?

A) Brunnerin baş tetanusu

B) Rozenin paralitik üz tetanusu

C) fulminant forma

D) silinmiş forma

E) Yerli forma


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
442) Tetanusun xarakterik, klinik simptomu hansıdır?

A) artralgiya

B) opsitotonus, trizm

C) hepatomeqaliya

D) ekzantema

E) diareya


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
443) Quduzluq xəstəliyi zamanı hansı sistem zədələnir?

A) sümük-əzələ sistemi

B) sinir sistemi

C) ürək-damar sistemi

D) mədə-bağırsaq sistemi

E) tənəffüs sistemi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


444) Quduzluq xəstəliyini hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

A) Taun


B) Qızılca

C) Tetanus, ensefalitlər

D) Vəba

E) Botulizm


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


445) Tetanusu aşağıdakı hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?

A) malyariya ilə

B) meninqokokk infeksiyası ilə

C) poliomielit ilə

D) qarın yatalağı ilə

E) qarayara ilə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
446) Tetanusun spesifik müalicəsində tətbiq edilən preparatlar hansıdır?

A) heparin

B) delagil

C) antitoksik zərdab

D) normal insan immunoqlobulini

E) sulfadimezin


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
447) Aşağıdakılardan hansı Manqo xəstəliyinin klinik formasıdır?

A) kataral

B) silinmiş

C) kəskin, xronik

D) yarımkəskin

E) latent


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


448) Manqo xəstəliyi zamanı hemoqramda hansı dəyişikliklər baş verir?

A) limfositoz

B) neytropeniya

C) neytrofil leykositoz, EÇS-in artması

D) limfopeniya

E) monositoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


449) Manqonun dəri formasında hansı dəyişikliklər əmələ gəlir?

A) ekzema, neyrodermit

B) abses, limfadenit, limfanqit

C) limfaqranulamatoz

D) karbunkul, furunkul

E) artrit, bursit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


45 ) Manqo xəstəliyinin əsas əlamətləri hansıdır?

A) qızdırma, mialgiya, artralgiya

B) qızdırma, hepatolienal sindrom

C) qızdırma, ekzema, səpgilər

D) qabırğaaltı əzələlərin qıcolması, təngnəfəslik, bronxit

E) hemorragik, qaraciyərin böyüməsi


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


451) «Təbaşirlə örtülmüş dil» aşağıdakı hansı infeksiya zamanı olur?

A) taun


B) dizenteriya

C) vəba


D) yersinioz

E) qarın yatalağı


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


452) Taun infeksiyası zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansı olmur?

A) qusma


B) hərarətin yüksəlməsi

C) limfangitlər

D) dilin böyüməsi və quruluğu

E) Bubon
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


453) Aşağıdakılardan hansı taun zamanı mühüm diaqnostik əlamət sayılır?

A) yüksək hərarət

B) ürəkbulanma, qusma

C) bubonun ətrafında periadenitin əmələ gəlməsi və bubonun konturunun hamarlaşması

D) qaraciyər, dalağın böyüməsi

E) hemorragiyalar


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
454) Dabaq virusu hansı orqanlarda fiksə olunur?

A) selikli qişalar, döl, dırnaqətrafı

B) əzələlər

C) baş tükü

D) sümüklər

E) qaraciyər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


455) Dabaq xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 6-12 saat

B) 2-12 gün

C) 1 aya qədər

D) 15-2 gün

E) 2 həftə


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


456) Aşağıdakılardan hansı dabaq xəstəliyi üçün səciyyəvidir?

A) hepatolienal sindrom

B) sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrı

C) titrətmə, əzələ ağrıları, büküşlərdə səpgi

D) afoniya, diplopiya, ptoz

E) qızdırma, sarılıq, səpgi, qusma


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


457) «Yenidoğulmuşların qranulomatozu» aşağıdakılardan hansıdır?

A) Legionelyoz

B) yersinioz

C) Listerioz

D) salmonelyoz

E) şigelyoz


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


458) Hansı xəstəliklərdə nöqtəvari səpki rast gəlinmir?
A) Yalançı vərəmdə (psevdovərəmdə)

B) Skarlatinada

C) Qızılcada

D) Stafilokok infeksiyasında

E) Medikamentoz səpkidə
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


459) Hansı xəstəliklərdə ləkəvari səpki rast gəlmir?
A) Skarlatinada

B) Təbii çiçəkdə

C) İnfeksion mononukleozda

D) Məxmərəkdə

E) Leptospirozda
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


46 ) Trixinellyozun xarakter erkən əlaməti deyil:
A) Hərarət, eozinofiliya

B) Anemiya

C) Miokardit

D) Əzələlərdə ağrılar

E) Üzün şişkinliyi, konyunktvit
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


461) Trixinellyoza şübhə olduqda xəstəyə təyin etmək lazımdır:
A) Xlosil

B) Kombantrin

C) Dekaris

D) Mintezol, vermoks

E) Vankin
Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199 , Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2 9


462) Taun zamanı birincili bubonun ən əsas xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Birincili bubonun çox vaxt tək olması

B) Bubon üzərindəki dərinin iltihablaşması, qırmızı və ya göyümtül rəngli olması

C) Limfa düyünlərinin və ətraf toxumanın iltihabı

D) Birincili bubonun qasıq, qoltuqaltı, boyun, qulaqətrafı nahiyələrdə yerləşməsi

E) Ödemin ağrılı olması və bərabər yayılması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


463) Taunun ağciyər forması üçün nə səciyyəvidir?
A) Döş qəfəsində kəsici ağrıların, təngnəfəsliyin olması

B) Köpüklü, qanlı bəlğəmli öskürəyin olması

C) Yüksək intoksikasiya zamanı cüzi obyektiv fizikal məlumatların olması

D) Ağciyər - damar çatışmazlığının artması

E) Bəlğəm vasitəsilə çoxlu miqdarda taun çoplərinin ifrazı
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


464) Tulyaremiyanın müalicəsi üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?
A) Gentamitsin

B) Levomisetin

C) Tetrasiklin

D) Rifampisin

E) Sulfanilamidlər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


465) Aşağıdakilardan hansı qızıl yeldə eritemanın səciyyəsi deyil?
A) Həlqəvari eritema

B) İntakt dəridən yüksəkdə yerləşir

C) Parlaq qırmızı rəngli, bərabər boyanmış

D) Sərhədləri dəqiq, periferiyaya yayılmaq meyilliyi ilə

E) Kənarlar düz deyil
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


466) Aşağıdakilardan hansı qızıl yel ödemi üçün səciyyəvi deyil?
A) İri ölçülü nekroz sahələrinin olması

B) Yanaşı limfangitin olması

C) Müxtəlif ölçülü seroz və hemorragik qovucuqlar

D) Dərinin mərmər olması

E) Epitelin qopması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7. Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə