Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə nümunəvi test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilib


) Erlixiozun əsas əlamətləri hansıdır?Yüklə 1,63 Mb.
səhifə11/17
tarix03.05.2018
ölçüsü1,63 Mb.
#41278
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

579) Erlixiozun əsas əlamətləri hansıdır?

A) kardial əlamətlər

B) qızdırma, dəri səpgisi, əzələ-oynaq ağrısı

C) mədə-bağırsaq pozğunluğu, sarılıq

D) meningit, meninqoensefalit

E) qlomerulonefrit əlamətləri


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
58 ) Epidemik yatalağın əsas əlamətləri hansılardır?

A) qızdırma, qusma, ishal

B) qızdırma, meningeal əlamətlər

C) qızdırma, səpgi, dalağın böyüməsi

D) qızdırma, sarılıq, mialgiya

E) qızdırma, qaraciyərin böyüməsi, trizm


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


581) Erlixiozun etiotrop müalicə preparatı hansıdır?

A) sefalosporinlər

B) delegil, primaxin

C) kortikosteroidlər

D) penisillin və onun preparatları

E) tetrasiklin sırası preparatları


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


582) Laym xəstəliyinin müalicəsində daha çox hansı preparatlar tətbiq olunur?

A) sefalosporinlər

B) tetrasiklin, levomisetin

C) hormonal preparatlar

D) penisillin və onun preparatları

E) nitrofuran preparatları


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


583) Aşağıdakı hansı temperatur əyrisi qayıdan yatalaq üçün səciyyəvidir?

A) subfebril

B) fasiləli

C) Vunderlix tipli

D) qayıdan

E) sabit tipli


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


584) Səpgili yatalaq üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?

A) moruğabənzər dil

B) qalınlaşmış, kənarlarında dişlərin yeri olan dil

C) sarımtıl ərplə örtülü dil

D) quru, bozumtul-ağ ərplə örtülü dil

E) tünd qəhvəyi ərplə örtülü dil


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


585) Aşağıdakılardan hansı Bril-Sinser xəstəliyinin ağırlaşmasıdır?

A) irinli otit

B) nefrozlar

C) meningit

D) qlomerulonefrit

E) səthi venaların trombozu, tromboflebit


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


586) Gənə ensefalitinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 15 saat

B) 2 il

C) 1 il


D) 1-2 ay

E) 1-3 gün


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
587) Gənə ensefalitinin müalicəsində nə təyin olunur?

A) sidikqovucular

B) immunoqlobulin

C) vitaminlər

D) hemodez

E) qanburaxma


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.
588) Gənə ensefalitinin meningeal formasında likvorda gedən dəyişikliklərə nə aid deyil?

A) Limfositoz

B) Fibrin pərdə

C) Zülal


D) Neytrofilyoz

E) Təzyiqin artması


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с.
589) Gənə ensefalitinin etiotrop terapiyasında əsas hansı preparat istifadə olunur?

A) Qammaglobulin

B) Vitaminlər

C) Antibiotiklər

D) Kortikosteroidlər

E) Fermentlər


Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


59 ) Hansı xəstəlik üçün generalizə olunmuş limfoadenopatiya xarakter deyil?
A) Məxmərək

B) Qarın yatalağı

C) İnfeksion mononukleoz

D) Su çiçəyi

E) Qızılca
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 199


591) Tulyaremiya xoraları qara yara xoralarından hansı xüsusiyyəti ilə fərqlənmir?

A) Periferiyaya doğru yumşaq toxumaların ödemi

B) Səthi yerləşməsi ilə

C) İfadəli limfadenitin olması

D) Palpasiya zamanı ağrılı olması

E) Zədələnmənin mərkəzində qara qartmağın olmaması ilə


Ədəbiyyat:N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7. Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


592) Tulyaremiyanın əsas klinik simptomlarına aid olmayan hansıdır?
A) Anuriya

B) Ayaq, kürək, bel əzələlərində ağrılar

C) Limfadenopatiya, polimorf səpki

D) Hepatolienal sindrom

E) Hərarət, baş ağrıları, tərləmə
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


593) Tulyaremiya zamanı bubon nə ilə nəticələnə bilməz?
A) Tam sorulma

B) Maliqnizasiya

C) Çapıqlanma və sklerotizasiya

D) Xoralanma

E) İrinləmə
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


594) Tulyaremiyanın generalizəolunmuş formaları üçün hansı xarakterik deyil?
A) Dəridə səpkilər

B) Xəstəliyin qısa müddətli süst gedişi

C) Uzun müddətli hərarət, ifadəli intoksikasiya

D) Generalizəolunmuş limfadenipatiya, birincili affektin və regionar limfadenitin olmaması

E) Qaraciyərin və dalağın böyüməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


595) Tulyaremiya zamanı ümumi profilaktika metodlarına aid olmayan hansıdır?
A) Sanitar - maarifi işi

B) Gəmiricilərin məhv edilməsi, mikrob kulturası ilə işlədikdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayyət edilməsi

C) Tulyaremiyalı xəstə ilə təmasda olan şəxslərin izolyasiyası

D) Hidromeliorativ işlər və aqrotexniki tədbirlər sisteminin təkmilləşdirilməsi

E) Tulyaremiya ocaqlarında planlı vaksinasiyanın aparılması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


596) Leptospirozun patogenezinin əsas fazalarına daxil olmayan hansıdır?
A) Birincili leptospiremiya

B) İnfeksiyanın generalizasiyası, leptospiremiya

C) Törədicinin daxil olduğu yerdə birincili affektin inkişafı

D) Leptospiraların orqan və toxumalarda çoxalması

E) Orqan zədələnmələri, toksemiya, universal kapillyarotoksikoz
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


597) Leptospirozun aparıcı klinik simptomlarına aid olmayan hansıdır?
A) Qaraciyərin və dalağın böyüməsi, oliqoanuriya, sarılıq

B) Ənsə, baldır, kürək və qarın əzələlərində ağrılar

C) Tireoidit

D) Hərarət, intoksikasiya, baş ağrıları

E) Hemorragik sindrom, dəridə səpkilər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


598) Aşağıdakilardan hansı leptospiroz üçün səciyyəvi deyil?
A) Xəstələrin 5 % - dən az hissəsində dalağın böyüməsi

B) Arterial təzyiqin azalması

C) Qaraciyərin xəstəliyin 2 - 3 - cü günündən etibarən böyüməsi

D) Leykopeniya, EÇS - in ləngiməsi

E) Üzün, konyunktivanın hiperemiyası, sklera damarlarının inyeksiyası
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


599) Aşağıdakilardan hansı leptospiroz zamanı hemorragik sindromun təzahürlərinə aid deyil?
A) Burun, mədə - bağırsaq, uşaqlıq qanaxmaları

B) Konyunktiva altına, skleralara qansızmalar

C) Beyinə, miokarda və digər orqanlara qansızmalar

D) Trombositoz

E) Dəridə petexial səpkilər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 ) Leptospirozun laborator diaqnostikası üçün istifadə olunmayan meyyar hansıdır?
A) Laborator heyvanların yoluxdurulması

B) Qanın, sidiyin, likvorun əkilməsi

C) Seroloji reaksiyalar

D) Mikroskopiya zamanı leptospiraların qanda və sidikdə aşkarı

E) Kreatinin klirensinin müəyyən edilməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 1) Aşağıdakilardan hansı leptospiroz zamanı spesifik terapiya kimi istifadə olunur?
A) Normal insan immunoqlobulini

B) Kortikosteroidlər

C) Antibiotiklər

D) Təzə dondurulmuş plazma

E) Spesifik immunoqlobulin
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 2) Toksoplazmaların xarici mühitdə davamlı formalarına aşağıdakilardan hansılar aiddir?
A) Qamontlar

B) Makroqametlər

C) Oosistlər, sistlər

D) Merozoitlər

E) Mikroqametlər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 3) Toksoplazmozlu xəstələrin müalicəsinə göstəriş olmayan hansıdır?
A) Xəstəliyin kəskin gedişi

B) Latent formalı xroniki qazanılmış toksoplazmoz

C) Hamilələrdə latent gediş

D) Anadangəlmə toksoplazmoz

E) Xroniki toksoplazmozun kəskinləşməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 4) Aşağıdakilardan hansı yalançı vərəm üçün səciyyəvi deyil?
A) Kəskin başlanğıc

B) Tez - tez duru, sulu nəcis ifrazı

C) İfadəli intoksikasiya, yüksək hərarət

D) Titrətmələr, baş ağrıları

E) Ürəkbulanma, qusma, qarında ağrılar
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 5) Aşağıdakilardan hansı yalançı vərəm zamanı yaranan hərarət üçün səciyyəvi deyil?
A) Hərarətin 38 - 39° və daha çox yüksəlməsi, çox vaxt daimi hərarət

B) Əsasən subfebril olması

C) Titrətmələr, tərləmə ilə müşayət olunması

D) Hərarətin müddəti adətən 6 - 7 günü keçmir

E) Hərarətin xəstəliyin ilk günlərində maksimal yüksəlməsi
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 6) Aşağıdakilardan hansı yalançı vərəmin laborator diaqnostikası üçün istifadə olunmur?
A) Mikroskopiya zamanı yersinyaların sidikdə aşkar olunması

B) Dolayı hemaqlütinasiya reaksiyası

C) Qanın əkilməsi

D) Nəcisin, sidiyin, əsnəkdən yaxmanın əkilməsi

E) Aqlütinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 7) Yalançı vərəmin patogenetik terapiyasına aşağıdakilardan hansılar daxildir?
A) Cərrahi müalicə

B) Dezintoksikasiya və desensibilizasiya

C) Yalnız dezintoksikasiya

D) Fototerapiya

E) Antimikrob terapiya
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 8) Ornitozun patogenezinin fazalarına aid olmayan hansıdır?
A) Bronx, bronxiol və alveolların epitelinə törədicinin daxil olması

B) İkincili ocaqların formalaşması ilə orqanların hematogen zədələnməsi

C) Hüceyrələrin daxilində törədicinin çoxalması

D) Dəridən daxil olduqda birincili affekt inkişaf etmir

E) Törədicinin qana daxil olması, toksemiya
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


6 9) Aşağıda sadalananlardan hansılar xoşxassəli limfaretikulyoz törədir?
A) Göbələklərlə

B) Bakteriyalarla

C) İbtidailərlə

D) Viruslarla

E) Xlamidiyalarla
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


61 ) Xoşxassəli limfaretikulyoz zamanı klinik simptomlara daxil olmayan hansıdır?
A) Ümumi intoksikasiya

B) Hepatosplenomeqaliya

C) Birincili effekt, hərarət

D) Regionar limfadenit

E) Kəskin qlomerulonefrit
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


611) Sapın patogenezinə aid olmayan hansıdır?
A) Törədicinin daxil olduğu yerdə ilkin affekt inkişaf etmir

B) Əkscisimciklərin hazırlanması

C) İmmunitetin formalaşması

D) Törədicinin insan orqanizminə zədələnmiş dəridən və selikli qişalardan daxil olması

E) Bakteriemiya, toksemiya
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


612) Sapın təzahürlərinə aid olmayan hansıdır?
A) Hərarət və titrətmə

B) Çox saylı ikincili düyüncük, xora, papula, abseslərin, svişlərin əmələ gəlməsi

C) Mialgiyalar, artralgiyalar

D) Leykopeniya, EÇS - in ləngiməsi

E) Törədicinin daxil olduğu yerdə dərinin hiperemiyası, sonradan pustula və xoranın əmələ gəlməsi ilə
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


613) Aşağıdakilardan hansı sapın müalicəsində istifadə olunmur?
A) Vaksinoterapiya

B) İkincili infeksiya zamanı antibiotiklər

C) Hemodializ

D) Sulfatiazol

E) Kristalloid və kolloid məhlullar
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


614) Aşağıdakilardan hansı sapın profilaktikasına daxil deyil?
A) Sapla xəstələnmə halları baş verdikdə karantinin müəyyən olunması

B) Veterinar nəzarət, sapın kəskin forması ilə xəstələnmış heyvanların tələf edilməsi

C) Heyvanlarda sapa şübhə olduqda onun dezinfeksiyaedici məhlullarla işlənməsi zamanı xüsusi geyimin istifadəsi

D) İmmunoprofilaktika

E) Sapdan tələf olmuş insan və heyvan meyitlərinin yarılması qaydalarına əməl olunması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


615) Melioidozun törədicisi nədlir?
A) Göbələklərlə

B) Viruslarla

C) Xlamidiyalarla

D) Rikketsiyalarla

E) Bakteriyalarla
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


616) Aşağıdakilardan hansı melioidoz xəstəliyinin patogenezi üçün səciyyəvi deyil?
A) Törədicinin orqanizmə daxil olması

B) Davamlı immunitetin formalaşması

C) Bakteriemiya, toksemiya

D) İnkişaf edən allergik vəziyyət prosesin aktivliyini müəyyən edir

E) Əkscisimciklərin hazırlanması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


617) Melioidoz xəstəliyin əsas klinik simptomlarına aid olmayan hansıdır?
A) Qanlı - selikli xarakterli bəlğəm

B) Kəskin qaraciyər çatışmazlığı

C) Titrətmələrlə gedən hərarət (Hərarət titrətmələrlə)

D) Qarında ağrıların əmələ gəlməsi, tez - tez duru ishalla, qaraciyərin və dalağın böyüməsi ilə

E) Spesifik pnevmoniyanın, meningitin formalaşması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


618) Aşağıdakilardan hansı melioidozun müalicəsində istifadə olunmur?
A) Kolloid və kristalloid preparatlar

B) Vaksinoterapiya

C) Hormonlar

D) Sulfanilamidlər

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


619) Hansı ölkələrdə melioidoz kütləvi surətdə rast gəlir?
A) Türkiyə, İranda

B) Cənubi - Şərqi Asiya ölkələrində

C) Panama, Ekvadorda

D) Madaqaskarda

E) Keniya, Nigeriyada
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


62 ) Melioidozun müalicəsində hansı yanaşma düz deyil?
A) Biseptolla müalicənin müddəti 6 - 15 gün

B) Baktrimlə (biseptol) müalicə

C) Penisillinlə müalicə

D) Antibakterial terapiyanın müddəti 3 gündən az deyil

E) Tetrasiklinlər, levomisetinlə müalicə
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


621) Kampilobakteriozun ötürülmə faktoruna aid olmayan hansıdır?

A) Xəstə heyvanlarla təmas

B) Su

C) Ət məhsullarıD) Çiy süd

E) Antropodlar


Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с, В. Ф. Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. ГЭОТАР - МЕДИА1998


622) Kampilobakteriozun patogenezinə aid olmayan hansıdır?
A) Bakteriyemiya

B) Enterositlərin iltihabi dəyişiklikləri

C) Törədicinin dəridən daxil olması

D) İntoksikasiya

E) Orqan və toxumaların hematogen səpələnmə ilə yoluxması
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


623) Listeriozun patogenezinə aid olmayan hansıdır?
A) Prosesin generalizasiyası, törədicinin retikuloendotelial sistemdə və sinir sistemində toplanması

B) Regionar limfadenitin formalaşması

C) İnfeksiyanın giriş qapısı - həzm traktının selikli qişasıdır

D) Listeriyaların badamcıqlardan daxil olması mümkündür

E) Orqanizmin listeriyalardan təmizlənməsində humoral immunitet mühüm rol oynayır
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7. Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


624) Kəskin listerioz zamanı klinik mənzərədə nəyə rast gəlinmir?
A) Dəri örtüklərində iri oynaqlar nahiyyəsində sıxlaşan iri ləkəli və ya eritomatoz səpkilər əmələ gəlir, limfatik düyünlər (çənəaltı, boyun, qoltuqaltı, mezenterial) böyüyüb və ağrılıdır

B) Xəstəlik qəflətən intoksikasiya əlamətləri - titrətmə, hərarətlə başlayır

C) Kəskin qastroenterit, kəskin pielit, endokardit, qaraciyər və dalaq böyüyüb

D) Sinir formalarında meningeal simptomlar

E) Qastroenteritik formada intoksikasiya mülayim ifadəlidir, letallıq susuzlaşma və peritonitin inkişafı ilə əlaqədardır
Ədəbiyyat:N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


625) Yenidoğulmuşların listeriozunun əsas klinik simptomlarına daxil olmayan hansıdır?
A) Hərarət, təngnəfəslik, burnun tutulması, sianoz

B) Sarılıq, hepatomeqaliya, bəzən dalağın böyüməsi

C) Ekzantema, faringit, konyunktvit, ishal, meningeal simptomlar, qıcolmalar, paraliçlər

D) Bronxopnevmoniya, irinli plevrit

E) İntranatal yoluxma zamanı yenidoğulmuşun hipotrofiyası, çəkisinin az olması, ilk saatlardan hərarət, dəri səpkilərinin olması
Ədəbiyyat:N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


626) Rikketsiyaların hansı növü səpkili yatalağın törədicisidir?
A) Muzer

B) Kiari


C) Bernet

D) Akari


E) Provaçek
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


627) Siçan səpkili yatalağının törədicisidir nədir?
A) Akari rikketrsiyaları

B) Bernet rikketsiyaları

C) Konori rikketsiyaları

D) Provaçek rikketsiyaları

E) Muzer rikketsiyaları
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


628) Siçan səpkili yatalaq zamanı səpkilər nə ilə xarakterizə olunmur?
A) Rozeolyoz elementlərlə

B) Rozeolyoz - papulyoz elementlərlə

C) Yumşaq damaqda enantemalarla

D) Təkrar səpmələrlə

E) İkincili petexiyalarla
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. , Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с


629) Aşağıdakilardan hansı gənə səpkili yatalağının təbii ocağında törədicisinin əsas rezervuarıdır?
A) Quşlar

B) İnsan


C) Gəmiricilər

D) Gənələr

E) Vəhşi məməlilər
Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2 7, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 199 – 558 с

Qarışıq suallar

63 ) “Jilber” sindromunun manifestasiyası nə zaman baş verir?
A) Vəba

B) Dizenteriya

C) Virus hepatitləri

D) Qarın yatalağı

E) Mexaniki sarılıq
Ədəbiyyat:Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 3 6 с. Шаханина И.Л. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней , М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.


631) “Kurvuazye” simptomu hansı hallarda müsbət olur ?
A) Qarın yatalağı

B) Mexaniki sarılıq

C) A virus hepatiti

D) Vəba


E) Dizenteriya
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


632) Aşağıdakı hansı növ sarılıq zamanı dəri qaşınmır ?
A) B hepatiti sarılığı

B) Mexaniki sarılıq

C) C hepatiti sarılığı

D) Leptospiroz sarılığı

E) A hepatiti sarılığı
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


633) Aşağıdakı hansı infeksiya zamanı sarılıq hemolitik ola bilər ?
A) Leptospiroz

B) B virus hepatiti

C) Listerioz

D) A virus hepatiti

E) C virus hepatiti
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh.


634) Qarın yatalağının törədicisi üçün səciyyəvi deyil:
A) D qrupu salmonellalara aiddir

B) Yalnız insan üçün patogendir

C) Spor və kapsul əmələ gətirmir

D) B qrupu salmonellalara aiddir

E) Ekzotoksin əmələ gətirir
Ədəbiyyat:N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2 7, 59 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 199 – 558 с.


Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə