Ana Sayfa Tıbbi Makaleler Anamnez AnamnezYüklə 396,04 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/13
tarix17.09.2017
ölçüsü396,04 Kb.
#138
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Alpha Fetoprotein (AFP) normalde 

fetüs

te üretilen bir glikoproteindir. Hepatosellüler karsinom (HCC, primer karaciğer kanseri), ve germ hücreli 

testis

 ve

over tümörlerinin tanı ve takibinde kullanılır (bunlarda yükselir).

Alpha Fetoprotein (AFP) nin yükseldiği 

benign

 durumlar şunlardır. Siroz, hepatik 

nekroz


akut


 hepatit, 

kronik


 aktif hepatit, ataksi telenjiektazi, Wiskott-Aldrich

sendromu ve gebelik. Yeni doğanlarda Alpha Fetoprotein (AFP) düzeyleri 100 000 ng/mL nin üzerindedir. 5 ay sonra 150, 1 yıldan sonra da normal seviyelere

düşer.

Alpha Fetoprotein (AFP), yüksek riskli hastalarda (Hepatit B taşıyıcıları, siroz) hepatosellüler karsinom (HCC) taraması yapmak için yeterince yüksek spesifite

(%65) ve sensitiviteye (%98) sahiptir. Ancak günümüzde gelişen görüntüleme teknolojileri ile birçok hastada hepatosellüler karsinom (HCC) tanısı, Alpha

Fetoprotein (AFP) yükselmeden konabilmektedir.

Cerrahi


den 1 ay sonra Alpha Fetoprotein (AFP) düzeyi normale dönmezse, 

rezidü hepatosellüler karsinom (HCC) düşünülür.

Remisyondan sonra Alpha Fetoprotein (AFP) düzeyi tekrar yükselirse, hepatosellüler karsinom (HCC) un 

rekürrens

i düşünülür.

CA 125 (Cancer Antigen 125) (Normal Değeri: 0-35 U/ml)

CA 125 

over kanserinin tanı ve takibinde (

nüks


lerde) kullanılır.

CA 125 bir glikoprotein antijendir, sölomik epitelde (over, fallop tüpü, 

periton


, plevra, perikard, kolon, böbrek, mide) normalde de salgılanır.

İlerlemiş epitelyal over kanserlerinin %80 inde CA 125 artar. Ancak erken evrede her zaman artmaz. Evre 1 over kanserinde CA 125 sensitivitesi %50 iken, evre 2

de %90 dır.

Serum CA 125 seviyesini artıran over dışı kanserler: Servikal, karaciğer, pankreas, akciğer, kolon, mide, safra yolu, uterus, fallop tüpü, meme ve endometrium

karsinomları.Serum CA 125 seviyesini artıran 

benign

 hastalıklar: Siroz, hepatit, endometrioz, gebeliğin ilk trimesteri, over kisti ve pelvik inflamatuar hastalık.

Cerrahi


den ve kemoterapiden sonra CA 125 düzeyi tekrar yükselirse 

nüks

ü düşündürür. Bununla birlikte CA 125 yükselmeden de 

nüks


 görülebilir.

CA 125 


over kanseri taraması için uygun değildir.

Kaynaklar

1. 

NCBI (PubMed) MeSH Database, CA-125 Antigen 

2. 


Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Cancer Antigen 125 (CA 125), Serum

 

Tiroglobulin, Tg (Normal Değeri: 1.5-30 pmol/L)Tiroglobulin (Tg), 

diferansiye tiroid kanserlerinin (papiller ve foliküler) 

cerrahi tedavi

 ve radyoaktif iyot ablasyonu sonrasında takipte kullanılır.

Tiroglobulin (Tg) tiroide has bir glikoproteindir. Tiroid foliküllerinde, tiroksin (T4) ve triiodotironin (T3) üretiminde rol alan bir bileşiktir. T3 ve T4 kana salgılanacağı

zaman, tiroglobulin tirositlerce reabsorbe edilir ve parçalanır. Yine de az bir miktar tiroglobulin T3 ve T4 ile ile beraber dolaşıma karışır.Tiroglobulin (Tg) düzeyinin arttığı 

benign

 hastalıklar: Guatr, Graves hastalığı, tiroiditler.

Total tiroidektomi ve radyoaktif iyot tedavisinden sonra, tiroglobulin (Tg) düzeyi ölçülemeyecek seviyeye veya çok düşük düzeylere gerilemelidir. Total

tiroidektomili hastada serum tiroglobulin (Tg) düzeyi 1 pmol/L altında olmalıdır.Kaynaklar

1. 


NCBI (PubMed) MeSH Database, Thyroglobulin

2. 


Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Thyroglobulin, Tumor Marker, Serum

Kalsitonin (Normal Değeri: Erkek:<16 pg/ml, Kadın: <8 pg/ml)Medüller tiroid kanserinin (MTC) tanı ve takibinde kullanılır. Normal fizyolojik durumda kalsitonin tirpidin parafoliküler C hücrelerinden (kalsitonin hücreleri, C

hücreleri de denir) salgılanan polipeptid yapıda bir hormondur. Kalsitoninin ana etkisi, kemiklerdeki osteklast hücrelerinin sayısı ve çalışmasını etkileyerek kemik

rezorpsiyonunu azaltmaktır. Kanda kalsiyum arttığı zaman (hiperkalsemi) kalsitonin salgılanır. Bununla beraber, kalsitoninin, kan kalsiyum düzeylerine olan etkisi,

parathormon ve D vitaminiile karşılaştırıldığında oldukça azdır. Bu yüzden kalsiyum metabolizma bozuklukjlarında nadiren kalsitonin seviyesine bakılır.

Tiroidin parafoliküler C hücrelerinden kaynaklanan malign tümörler 

(medüller tiroid karsinomu, MTC) kalsitoninin yükselmesine neden olur. Medüller tiroid

kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %5 ini oluşturur. Bunların da %75’i sporadik, %25i kalıtsal kaynaklıdır (MEN 2A, MEN 2B ve Familyal (ailesel) Medüller

tiroid kanseri). Prognoz iyiden kötüye doğru şöyledir: Familyal (ailesel) medüller tiroid karsinomu, MEN 2A, sporadik MTC, MEN 2B.

Kalsitonin, nadiren adacık hücre tümörlerinde de yükselir ve takipte kullanılır.

Kalsitonin yükselmesine neden olan diğer durumlar:

Pankreas adacık hücre tümörleri

Akciğer, meme ve pankreas kanseriİntestinal, gastrik ve bronş karsinoidleri

Kronik


 böbrek yetmezliği (KBY), Zollinger-Ellison sendromu, pernisiyöz 

anemi


Termdeki gebeler

YenidoğanlarSporadik medüller tiroid karsinomunda (MTC) hemen her zaman kalsitonin düzeyi artarken, genetik geçişli MTC de (familyal medüller tiroid karsinomu (MTC)

ya da MEN II sendromuna bağlı) %30 oranında normal seviyeler görülür.

Cerrahi

 sonrası tam kür sağlanmış MTC de, serum kalsitonin seviyeleri birkaç hafta içinde ölçülemeyecek düzeye geriler. Ameliyat sonra kalsitonin seviyelerininyüksek olarak devam etmesi 

yetersiz kürü gösterir. Bunun sebepleride loko

regional


 lenf nodu metastazı ya da uzak metastazdır.

Ameliyat sonrası saptanamayacak düzeye düşen kalsitoninin yeniden yükselmesi rekürrens

 (

nüks

) ya da uzak metastaz göstergesidir ve ileri inceleme

yapılmalıdır.Kaynaklar

1. 


NCBI (PubMed) MeSH Database, Calcitonin

 

2. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Calcitonin, Serum

 

Parathormon (Paratiroid Hormon, PTH) (Normal Değeri: 15-65 pg/mL)Parathormon (PTH) düzeyi şu durumlarda yararlıdır:

Hiperkalsemi tanı ve ayırıcı tanısında

Primer, 

sekonder


, tersiyer hiperparatiroidi tanısında

Hipoparatiroidizm tanısında

Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda renal osteodistrofi takibinde kullanılır.

Parathormon (PTH) tiroid bezinin arkasında bulunan 4 adet (2 sağda, 2 solda) mercimek büyüklüğündeki paratiroid bezlerinden salgılanır. Parathormon 115

aminoaistli olarak üretilir (

pre-pro-PTH), sonra bir kısmı 

kesi


lir 

pro-PTH olur, sonra bir kısmı daha 

kesi


lir ve parathormon 84 amino

asit


ten oluşan bir proteine

dönüşür. İlk iki yapı paratiroid hücrelerinde kalır.

Salgılanan parathotmon (PTH), dolaşımda üç parçaya ayrılır. 

PTH-C (karboksi terminal, uç), PTH-N (amino terminal, uç), ve PTH-M (Mid-molecule, orta).

Bınlardan sadece PTH-M biyolojik olarak aktiftir ve yarılanma ömrü 5 dakikadır. İnaktif PTH-C nin yarılanma ömrü 24-36 saatir ve dolaşımdaki toplam PTH nın

%90’ını oluşturur ve böbreklerden atılır. 

Kronik


 böbrek yetmezliğinde PTH-C parçası birikebilir. Bu hastalarda orta derecede bir PTH 1-84 (tam hormon) artışı

gözlenir ve bu artış böbrek yetmezliğinde gözlenen end organ PTH rezistansına karşı faydalıdır.Serum kalsiyum düzeyleri parathormonun (PTH) seviyesini belirler. Düşük kalsiyum düzeyi parathormon (PTH) salınımını artırır. Parathormon (PTH) böbrekten

kalsiyum geri emilimini artırır, fosforunkini azaltır. Parathormon ayrıca kalsiyumun kemikten kana geçmesini sağlar ve böbrekte 1,25-dihidroksi vitamin D sentezini

artırır. Vitamin D de bağırsaktaki kalsiyum emilimini artırır.

3 tip hiperparatiroidizm vardır. Primer, 

sekonder

 ve tersiyer.Primer hiperparatiroidizm, %80 tek adenom, %15-20 multipl adenom ya da hiperplazi, %1 karsinom.

Sekonder

 hiperparatiroidizm kompansatuar olarak gelişir. 

Kronik


 böbrek yetmezliği (KBY), GİS malabsorbsiyonuna bağlı gelişir.

Tersiyer hiperparatiroidizm

sekonder


 hiperparatiroidizmden sonra altta yatan neden düzeltilmesine rağmen, parathormon yüksekliğinin devam etmesidir.

Paratiroid bezler ototnomi kazanmıştır. Genellikle böbrek transplantasyonuna rağmen, parathormon düzeylerinin düşmemesi kliniği ile ortaya çıkar.Hiperparatiroidizm, hiperkalsemi, hipofosfatemi, hiperkalsüri ve hipofosfatüriye neden olur. Uzun dönemde ise böbrek taşları, hipertansiyon,

gastrointestinal hastalıklar, osteoporoz (kemik erimesi), nöropsikiyatrik ve nöromuskuler problemlere neden olur.Hipoparatiroidizm en çok tiroid 

cerrahi

sine bağlı olarak gelişir. Hipoparatiroidinin 

semptom


ları hipokalsemi nedeniyledir, güçsüzlük, tetani ve optik sinir

atrofi


sine neden olabilir.

Parathormon (PTH) düzeyleri serum kalsiyum ve fosfor hatta magnezyum düzeyleriyle beraber değerlendirilmelidir.

Düşük magnezyum düzeyleri parathormonu baskılar ve hipoparatiroidiyi taklit eder.

Hiperkalsemi, yüksek PTH, düşük fosfor = Primer hiperparatiroidi

Hiperkalsemi, düşük PTH, yüksek fosfor PTH ya da PTH benzeri hormon (paraneoplastik sendrom) salınımı dışındaki nedenlere bağlıdır.

Hiperkalsemi, düşük PTH, düşük fosfor = PTH benzeri hormon (paraneoplastik sendrom) salınımına bağlıdır (paraneoplastik sendrom).

Hipokalsemi, düşük ya da normal PTH= Hipoparatiroidi

Hipokalsemi veya normokalsemi, yüksek PTH, 

kronik

 böbrek yetmezliği = Sekonder

 hiperparatiroidizm

Hipokalsemi, yüksek PTH, normal böbrek fonksiyonu = Psödohipoparatiroidizm (PTH rezistansı)

Kaynaklar

1. 


NCBI (PubMed) MeSH Database, Parathyroid Hormone

 

2. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Parathyroid Hormone (PTH), Serum

 

 
Gaitada Gizli Kan (Normal De

ğ

erleri)

GGK-1 (Negatif)

GGK-2 (Negatif)

GGK-3 (Negatif)

Diğer Tetkikler

Konvansiyonel Grafiler

PA Akci

ğ

er Grafisi (.../.../...) : 

 

Ayakta Direkt Batın (Karın) Grafisi (.../.../...) :

 

 

Yatarak Direkt Batın (Karın) Grafisi (.../.../...) :

 

 

İ

ki Yönlü Servikal Grafi (.../.../...) : 

 

Posteroanterior (PA) Akci

ğ

er GrafisiPosteror

anterior

 akciğer (PA) grafisi toraks boşluğunun görüntülemesinde en sık kullanılan yöntemdir. Posteror

anterior


 akciğer (PA)grafisinde hasta göğüs ön

duvarını kasete yaslar ve X-ışını yaklaşık 180 cm arkadan gelir. Antero

posterior

 (AP) grafilerde büyütme etkisi oluşur. Bu durumda kalp ve vasküler yapılar

kasetten uzaklaşır ve daha büyük görünür. Posteror

anterior


 (PA) akciğer grafisi tam inspirasyonda çekilir. Uygun dozda (penetrasyonda) çekilen bir

Posteror


anterior

 (PA) akciğer grafide kalbe superpoze intervertebral disk mesafeleri görülebilmeli ancak kemik detay seçilememelidir. Penetrasyonu yüksek

grafilerde akciğerler daha siyah görülür ve patolojik dansiteler atlanabilir.

Posteror


anterior

 (PA) akciğer grafileri inspiryumda çekilir. İnspiryum yetersizse akciğerlerdeki hava azalacağı için parankim daha dens (beyaz) görünür ve diffüz

akciğer hastalığına benzer bir görüntü oluşur. Kalp ve mediastende daha geniş görünür.

PA akciğer grafisinin dönük çekilip çekilmediği 

klavikula simetrisi ve orta hattaki spinöz proçeslere olan mesafelerden anlaşılır. Ne taraf kasete daha yakın

çekilmişse o akciğer daha koyu (siyah) görünür.

Posteror

anterior


 (PA) akciğer grafide, 

filmin yönü mutlaka 

belirti


lmelidir (R, L veya sağ-sol). Eğer 

belirti


lmemişse, mide fundus gazının olduğu yer, aort topuzu ve

kalbin sivri kısmı (sol ventrikül) sola bakar. Karaciğer nedeniyle sağ diyafram genellikle soldan yukarıdadır. Tabiki bunlar situs inversus veya dekstrokardi yoksa

geçerlidir.

Posteror


anterior

 (PA) akciğer grafisi eğer mümkünse daima ayakta çekilmelidir. Bu şekilde az miktardaki (200 ml) plevral effüzyon ya da hemotoraks ya da

küçük pnömotorakslar tespit edilebilir.Değerlendirme

Trakea; orta hat ile ilişkisi ve çapı değerlendirilmelidir.

Kardiotorasik oran; erişkinlerde 1:2 nin altında olmalıdır.

Aorta ve pulmoner arterler; kalibrasyonları değerlendirilir.

Her iki hilus; genişlikleri kitle ve lenfadenopatiler değerlendirilir.


Akciğer parankimi; op

asit


e veya radyolusan alanlar incelenir.

Pnömotoraks varlığı. Ayakta çekilen posteror

anterior


 (PA) akciğer grafide hava miktarına göre 

apeks


ten başlayarak, 

lateral


den aşağı uzanan bir hat şeklinde

görülür. Hava (pnömotoraks) akciğer dokusundan daha koyudur ve homojendir (parankimdeki normal bronkovasküler yapısı görülmez).Plevral effüzyon (hemotoraks dahil). Plevral effüzyonda önce kostofrenik açı kapanır.

Diyafram altında serbest hava posteror

anterior


 (PA) akciğer grafide, ayakta direkt karın rafisinden (ADBG) daha net seçilir. Önce sağda sonra her iki tarafta

belirir.


Kemik yapıların kontrolü genellikle son aşamada yapılır. Kostalar, vertebra incelenir. Kadın hastalarda meme gölgesi de incelenir.

Kaynaklar

1. 


POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA. Çağatay Çimşit Nuri, Ergelen Rabia. Bulletin of Thoracic Surgery / Toraks

Cerrahisi Bülteni . Sep2013, Vol. 4 Issue 3, p122-126. 5p. 

 

UltrasonografiKarın (Batın) Ultrasonu (.../.../...) :

 

 

Meme Ultrasonu (.../.../...) :

 

 

Tiroid Ultrasonu (.../.../...) :

 

 

Boyun Ultrasonu (.../.../...) :

 

 

Yüzeyel Doku Ultrasonu (.../.../...) :

 

 

Meme


Mammografi ve meme Ultrasonu (.../.../...) :

 

 

Bilgisayarlı Tomografi (BT)Üst Abdomen BT (.../.../...) :

 

 


Alt Abdomen (Pelvis) BT (.../.../...) :

 

 

Dinamik BT (karaci

ğ

er, pankreas, böbrek vb) (.../.../...) : 

 

Boyun BT (.../.../...) :

 

 

Toraks BT (.../.../...) :

 

 

Abdominal Aorta BR Anjiografi (.../.../...) :

 

 

MR (Manyetik Rezonans) (BT)Üst Abdomen MR (.../.../...) :

 

 

Alt Abdomen MR (.../.../...) :

 

 

MR Kolanjiopankreatikografi (.../.../...) :

 

 

Boyun MR (.../.../...) :

 

 

Meme MR (.../.../...) :

 

 

İ

laçlı Grafiler (BT)Özofagus-Mide-Duodenum Grafisi (.../.../...) :

 


 

Çift Kontrastlı Kolon Grafisi (.../.../...) :

 

 

Perkütan Kolanjiografi (.../.../...) :

 

 

T tüp Kolanjiografi (.../.../...) :

 

 

İ

nce barsak Pasaj Grafisi (.../.../...) : 

 

Enteroklizis (.../.../...) :

 

 

IVP (intravenöz pyelografi) (.../.../...) :

 

 

Fistülografi (.../.../...) :

 

 

Po

ş

 Grafisi (Po

ş

ografi) (.../.../...) :

 

 

SintigrafiTiroid Sintigrafisi (.../.../...) :

 

 

Paratiroid Sintigrafisi (.../.../...) :

 

 

Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi (.../.../...) :

 

 

İş

aretli Eritrosit Sintigrafisi (.../.../...) : 


 

Gastroenterolojik TetkiklerÜST G

İ

S Endoskopisi (Özofague, Mide, Duodenum) (.../.../...) : 

 

Anoskopi (.../.../...) :

 

 

Rektoskopi (.../.../...) :

 

 

Rektosigmoidoskopi (.../.../...) :

 

 

Kolonoskopi (.../.../...) :

 

 

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Panreatikografi) (.../.../...) :

 

 

Anamnez

Anamnez Nedir Nasıl Alınır

Fizik Muayene

Özel Bulgular

Biyokimya

Hemogram


Tam İdrar Mikroskopi Gaita

Hepatit Marlerları

Tiroid Hormonları

Tümör Markerları

CEA (Karsinoembriyonik Antijen)

CA 19-9


CA 72-4

CA 15-3


< PA Akciğer Grafisi

Anamnez Nedir Nasıl Alınır >

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
© 2015 turkcerrahi.com | Laparoskopik & Genel Cerrahi Sitesi

AFP (Alfa Feto Protein)

CA 125

Tiroglobulin (Tg)Kalsitonin

Paratiroid Hormon (PTH)Anamnez – Tüm Makale

PA Akciğer Grafisi

Genel Cerrahi Anamnez ve Muayene FormuAna Menü

ANA SAYFATIBBİ MAKALELER

Anamnez YENİ !Herniler (Fıtıklar)

Özofagus (Yemek Borusu)

Mide

KaraciğerSafra Kesesi ve Safra Yolları

Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları

POPÜLER MAKALELERGENEL CERRAHİ DERS NOTLARI

AMELİYAT VİDEOLARITIP SÖZLÜĞÜturkcerrahi.com

    Bizi Bulun

Yüklə 396,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə