Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi naxçivan böLMƏSİYüklə 5,32 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/205
tarix06.05.2018
ölçüsü5,32 Mb.
#42063
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   205

Elçin İbrahimov.  Sahibkarlıq münasibətlərinin mahiyyəti və

iqtisadi münasibatlər sistemində yeri..........189

Rəhman Məmmədov. Aqrar sektorda məhsulun keyfiyyətinin

və rəqabət qabiliyyətinin

artırılması yolları.................................. 193

Səhət Həbibbəyli. Daxili bazarın tənzimlənməsində

gömrük  amili.............................................199

Mehriban Qasımova, iqtisadi artım və əhalinin

rifahı -  sosial-iqtisadi inkişafın

əsas amili kimi...................................... 202

Məmmədcəfər Sadıqov. Hazırlıq  iclasının nəticələrinə dair

çıxarılmış xüsusi qərar...............  

207

III. FİLOLOJİ ELMLƏR VƏ İNCƏSƏNƏTMəhərrəm Cəfərli.  Məhəbbət dastanlarında şərti amil........... 212

Rafiq Babayev.  Bədii dünyanın bulalı Şeyx Sənanı................ 217

Məhsəti İsmayıl. Əfsanələrdə mifik  inamın təzahürü............. 222

Nazirə Əsgərova. Naxçıvan lətifələri və onların ideya-bədii

xüsusiyyətləri............................................. 225

Yusif Səfərov.  Bəzi nağılların tarixi kökləri............................229

Firudin Rzayev. Naxçıvan və onun ətraf bölgələrində qədim

Sak türkləri................................................... 233

Kəmalə  ismayıllı. Naxçıvan toponimlərinin

tədqiqi tarixindən......................................242

Adil Bağırov. Naxçıvan ərazisində bəzi oykonimlərin

mənşəyi haqqında............................................ 248

Nuray Əliyeva. Azərbaycan dilinin şahbuz rayon

şivələrində cümlənin  baş üzvləri..................... 253

Şirməmməd Quliyev. Dilçilikdə sahə nəzəriyyəsinə dair......... 258

Sədaqət Həsənova. Söz-cümlə (cavab cümləsi)

və predikativlik........................................ 261

Fərqanə Kazımova.  Akademik Məmməd  Cəfər Cəfərovun

bədii yaradıcılığı.................................... 267

Aynur Cəlilova. Naxçıvan regionu əfsanə və rəvayətlərinin

bədii xüsusiyyətləri..............;.......................273

Surə Seyid.  Mirzə İbrahimovun Naxçıvanda ədəbi proses və

mətbuatın inkişafında rolu............................ 

277


5


Azadə Zeynalova. Güllü Məmmədovanın

«Qarabəkir əfsanəsi» romanı..................... 283

Aypara Behbudova. Adil Babayevin lirikası və onun

əsas xüsusiyyətləri................................... 288

Lütvüyyə Əsgərzadə. «İblis» - şərq mifologiyasının

tipoloji həlli..........................................293

Nəzakət İsmayılova. Mədəni irsimizin güney qolu

istiqamətində öyrənilməsi......................299

Əli Qəhrəmanov. Rza Təhmasibin teatr, kino və

'  pedaqoji fəaliyyəti...................................... 304

Cəlil Vəzirov. «Vaqif», «Frhad və Şirin» pyesləri

Naxçıvan səhnəsində........................................311

Rüxsarə Hüseynova. Azərbaycan xalq teatrında

musiqinin rolu.......................................317

Mehriba n Sultan. «Yeni yol» qəzetində

teatrşünashq məsələləri............................. 322

Gülnarə Qənbərova. Memarlıq və xalçaçılıqda naxış

yaradıcılığının ortaq  prinsipləri............. 328

IV. TƏBİƏT ELMLƏRİ

Tariyel Talıbov, Abbas Dəmənabi.  Cənubi Azərbaycanın

Kiyaməki ərazisinin endemik və

nadir bitkiləri............................................... 336

Varis Quliyev. Hibridləşmə yolu ilə yeni üzüm

formalarının alınması.....................................339

Teyyub Paşayev. Naxçıvan MR lixenoflorası üçün yeni

şibyə növləri................................................ 343

Ənvər İbrahimov. Naxçıvan MR ərazisində yayılan yabanı

armud növlərinin fenoloji xüsusiyyətləri ....347 

Seyfəli Qəhrəmanov. Naxçıvan MR-də yayılmış bir sıra

yaşıl yosunlar................................... 350

Aydm Qənbərli, Rüstəm  Rəhimov. Sənaye əhəmiyyətli bəzi

bitkilərdə efir yağlarının toplanılma

dinamikasının və yağ çıxımının təyini........... 354

Ramiz Ələkbərov. Naxçıvan MR briofiorasmm

sistematik təhlili..........................................358

Arzu Məmmədov. H.Ə.Əlij'ev adına Ordubad Milli

parkının ornitofaunas.............................. 362

6Loğman Bayramov. Naxçıvan MR ərazisində yayılmış  bəzi

yerli alma sortlarmm biomorfoloji

xüsusiyyətləri......................................... 368

Abbas İsmayılov.  Gilançay hövzəsinin səhra və

yarımsəhra bitkiliyi.....................................372

Pərviz Fətullayev.  Naxçıvan MR şəraitində buğda

bitkisinin müxtəlif sort və formalarının

öyrənilməsi............................................... 376

• 

____


Səyyarə Ibadullayeva, Tamaşa Nəzərəliyeva.  Kərəvüzkimibrin

bəzi yabanı ədviyyat

bitkiləri haqqında...............................380

Orxan Bağırov.  Naxçıvan MR ərazisində gilas və gilənarın

sort müxtəlifliyinin tədqiqinə dair................ 385

Şəfiqə AJlahyarova. Tiilpan cinsinə daxil olan növlərin Nəbatat

bağında toplanılması və biomorfoloji

xüsusiyyətlərinin tədqiqi............................. 390

Günay Rüstəmova. Naxçıvan MR-in səlıləbkimilər

fəsiləsi bitkiləri.........................................392

Aytən Vəlisoy.  Naxçıvan  MR-də yayılmış ardıç növlərinin

biomorfoloji xüsusiyyətləri............................ 395

Zülfiyyə Salaycva.  Naxçıvan MR-in Naxçıvan düzənliyi

botaniki-coğrafi rayonunun süsənləri.... 397

Gültəkin Əliyeva, İlhamə Mustafayeva.  Dərman təyin

edilməsinin bəzi xüsusiyyətlərinə dair........ 403

Fərman Xudaverdiyev. Naxçıvan MR-də becərilən yerli və

gətirilmə gavalı sortları...................... 410

İsmayıl Sadiqov. Naxçıvan florasının yeni taxıl növləri......... 412

Xanbala Rüstəmov, Naibə Əliyeva. Naxçıvan MR-də otlaq

və biçənəklərin mühafizəsinə d air........... 416

Musa Piriyev.  Andız bitkisinin biologiyası və əhəmiyyəti__ 421

Əli Məmmədov.  Nalbənd ağacı Naxçıvanın gözəl

bəzək bitkisidir............................................. 425

Daşqın Qənbərov.  Arazboyu düzənlik zonasının epigey

şibyələrinin indikatorluq xüsusiyyətləri  ...429 

Hamlet Nəzərov. Naxçıvan MR-də qoz bitkisinin  bəzi bioloji

xüsusiyyətləri.............................................. 432

İsmayıl Məmmədov. Naxçıvan MR-də xırdabuynuzlu

heyvanların sarkosporidiozu................ 436

7Yüklə 5,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   205
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə