Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə19/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

 
 
 
86 

Antroponimlərin yaranma səbəbləri 
və formaları 
 
 
Məqalə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
M.Füzuli adina Əlyazmalar İnstitutu 
Filologiya məsələləri. Bakı- Elm və 
Təhsil- 2014-№9   
   s. 57-63 
 

İngilis toponomik adlarının törəmə 
yolları 
Məqalə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
M.Füzuli adina Əlyazmalar İnstitutu 
Filologiya məsələləri. Bakı- Elm və 
Təhsil- 2014-№9   
  s. 57-63 
 

Mətnin tərkib hissələrinin sintaktik 
əlaqə üsulları 
Məqalə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
M.Füzuli adina Əlyazmalar İnstitutu 
Filologiya məsələləri. Bakı- Elm və 
Təhsil -2015-№4   
s. 166-171 
 
 
 
 
 


 
 
 
87 
 
 
                                                                  
m.Hacıyeva Sevinc Təhməz qızı 
 
 
 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin 
həcmi 
Həmmüəlliflə

 1 

 1            
Лексико Семантические Функции 
Детерминативы в Английском 
Языке    
Məqalə
 
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitunun “ Filalogiya 
məsələləri toplusunun 2011 ci sayında. 
208-212 
s. 
 

Görkəmli Azərbaycan pedaqoqu 
Q.R.Mirzəzadənin həyatı.  
Məqalə
 
“Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə 
işin təşkil və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri.” 
Respublika elmi konfransının materialı, 
Bakı,“Mütərcim”, 2012. 
265-266 
s. 
 

Qafur Rəşad Mirzəzadənin yaşadığı 
dövrün ictimai-siyasi və pedaqoji 
səciyyəsi. 
 
Məqalə
 
Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, ADPU, 2012 
№4  
 
224-229 
s. 
 
 

Выдающийся Азербайджанский 
педагог Г.Р. Мирзазаде. 
Məqalə
 
Вестник серия “педагогические науки” Алматы, 
2012, № 2 (36). 
17-19 s. 
 


 
 
 
88 

Qafur Rəşad Mirzəzadə və XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanda pedaqoji 
mühit. 
Məqalə
 
“Dil və ədəbiyyat” Bakı, BDU, 2012, №4 (84). 
298-301s  
 

Q.R.Mirzəzadənin redaktorluğu ilə 
nəşr olunan məktəb jurnalında təhsil 
tərbiyyə məsələləri.   
Məqalə
 
Elmi-pedqoji xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası. 
Bakı, Odlar Yurdu,2013, №35 
 
112-117s 

 

Görkəmli Azərbaycan pedaqoqu 
Q.R.Mirzəzadənin yaradıcılığının 
əsas istiqamətləri. 
Məqalə
 
Pedaqoji universitet xəbərləri Bakı,ADPU, 2013, №4  
242-244s 
 

Qafur Rəşad Mirzəzadənin irsində 
tərbiyə məsələləri. 
Məqalə
 
Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual 
problemləri, Bakı, BSU, 2013, №2.  
227-232s  
 

XX-ci əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda təhsil-tərbiyə 
mühitinin Qafur Rəşad Mirzəzadənin 
yaradıcılığına təsiri. 
 
Məqalə
 
Elmi əsərlər, Bakı 2013,ARTPİ, №1. 
255-260s  
 
10 
Qafur Rəşad Mirzəzadənin 
tərcümələrində tərbiyyə məsələləri. 
Məqalə
 
Dil və Ədəbiyyat Bakı ,ADU,2013, №1. 
237-243s  
 
11 
XX əsrin 20-30cu illərində Qafur 
Rəşad Mirzəzadənin Pedaqoji 
Fəaliyyəti. 
Məqalə
 
Elmi Xəbərlər, Bakı, ADU,2013, №1. 
344-349 s  
 
12 
Qafur Rəşad Mirzəzadənin ``Ayineyi-
millət. Oyanız,qardaşlar`` əsərində 
maarifçilik ideyaları. 
Məqalə
 
Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji – 
psixoloji problemləri mövzusunda beynalxalq 
konfrans. Naxçıvan, “Mütərcim”,2013 
139-140s. 
 


 
 
 
89 
13 
Влияние педагогического наследия 
Г.Р. Мирзазаде на педагогическую 
мысль в Aзербайджане. 
Məqalə
 
Психология и педагогика: актуальные проблемы и 
тенденции развития. Новосибирск, “ Сибак”2013. 
71-76 s. 
 
14 
Деятельность выдающегося 
просветителя Гафур Рашад 
Мирзазаде в области оброзования. 
Məqalə
 
Реализачия сочиальных функчий непрерывного 
оброзования впрочессе подготовки сочиально 
педагогических кадров. Санкт-Петербург - Баку 
2015. 
90-91 s. 
 
15 
Motivation problem in teaching 
foreign language. 
 
 
Məqalə
 
X Международная научно-практическая  
конференчия.“Достижения й проблемы 
современный науки”. Научный журнал “Globus” 
Мультидисчиплинарный сборник научных 
публикаций.г. Сакт -Петербург 2016 
11-14 s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
90 
                                                                              m. Hüseynova Elnarə Tofiq qızı 
 
 
Işin adı 
Işin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
Işin həcmi 
Həmmüəlliflər Категория отрицания в 
современном английском языке 
Məqalə  Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi-
Nəzəri jurnal 4 (84), Bakı – 2012  
s.105-106 
 

Средство выражения отрицания в 
английском языке 
Məqalə  Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyasının Elmi Xəbərləri, 
Bakı- 2013  
s. 167-169 
 

Концепт «Олигарх» в 
современном русском языке  
Məqalə  Bakı Slavyan Universitetinin 
humanitar elmlərin öyrənilməsinin 
aktual problemləri, Bakı-2013   
s. 54-57 
 

Концепт «Олигарх» в 
современном русском языке 
Məqalə  Doktorantların və Gənc 
Tədqiqatçıların  XVIII Respublika 
Elmi Konfransının materialları, Bakı-
20113  
s. 211-213 
 

В поисках сущности 
концептуального содержания 
языковых единиц 
Tezis 
Грузинский Технический 
Университет. Вербальные 
каммуникативные технологии, 
материалы международной 
научной конференции, Тбилиси -
2014 
s. 71-74 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə