Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİYüklə 5,13 Mb.

səhifə3/190
tarix29.09.2017
ölçüsü5,13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190

Pulun  

diktaturası 

 

 

sadiyyat üzr

ə  Problem  Şurasının  Büro  üzvü,  2002-ci ildə 

Respub

likada  keçirilmiş  ictimai-kütləvi  sorğuya  əsasən 

“Az

ərbaycanın  tanınmış  alimləri” Beynəlxalq Layihəsinin 

qalibl

ərindən biri olmuşdur. 

O, Az

ərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 

2011-ci ild

ə elan etdiyi müsabiqədə qalib olaraq “Azərbaycan 

Respublikasında  regional  sosial-iqtisadi  inkişaf  proq-

ramlarının nəticəliyinin diaqnostikası və regional iqtisadi in-

kişaf modelinin formalaşması” mövzusunda layihənin yerinə 

yetirilm

əsində böyük ekspert qismində iştirak etmişdir. 

Prof. Ş.Qafarov 2012-2013-cü illər ərzində Azərbaycan 

Res

publikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun 

makroiqtisadiyyat istiqam

əti üzrə  fundamental tətbiqi xa-

rakterli “Az

ərbaycanda dayanıqlı inkişafın təmin edilməsin-

d

ə fiskal və monetar siyasətin əlaqələndirilməsi mexanizmi-

nin qiym

ətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin əyyənləşdirilməsi” elmi-tədqiqat layihəsində  böyük eks-

pert  olmuş,  2011-ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinin  (EİF  – 

2011-1(3)) qalibidir v

ə müvafiq sertifikat almışdır. 

Ş.Qafarov 1982-ci və 1988-ci illərdə (hər dəfə 5 ay müd-

d

ətində) Moskva Dövlət  Universitetinin  İxtisasartırma  İn-

stitutunda dinl

əyici  olmuşdur.  1986-cı  ildə  Kiyevdə, 1987-ci 

ild

ə  Yerevanda, 1989-cu ildə  Sverdlovsk  şəhərində, 1992-ci 

ild

ə Təbrizdə konfranslarda iştirak etmiş, 1994-cü ildə Mosk-

va Dövl

ət Universitetində Dünya Bankının təşkil etdiyi, 1995-

ci ild

ə  Ankara və  İstanbulda  Sahibkarlığa  kömək proqramı 

üzr

ə kurslar keçmiş və müvafiq sertifikatlar almışdır. 

Professor Ş.S.Qafarov Azərbaycanda yeganə iqtisadçıdır 

ki, 3 d

əfə  DAAD (Alman Akademik Mübadilə  Xidməti) 

müsabiq

əsinin qalibi olub. Dəqiq elmlərdə bəlkə də bu müm-

kündür. 

İctimai elmlərdə və xüsusən də iqtisad elmi sahəsində 

bu nadir hadis

ədir. Müsabiqə qalibi kimi ilk dəfə 1 oktyabr 

1998-ci ild

ən 1 dekabr 1998-ci ilədək Almaniyanın Ştuttqart 

Universitetinin iqtisadiyyat fakült

əsinin dekanı,  kafedra 


Pulun  

diktaturası 

 

 

müdiri, dünyada nadir olan v

ə Ştuttqartda son illər yaradılan 

Biznes m

əktəbinin direktoru, Pentaqon və Bundestaqın iqtisa-

di m

əsələlər üzrə  məsləhətçisi (hərbin iqtisadi sahədə  məslə-

h

ətçisi  olduğu  üçün  o,  eyni  zamanda  polkovnikdir), Alma-

niyada neç

ə-neçə  jurnalların  redaktoru  və  redkollegiyasının 

üzvü olan professor Ulli Arnoldla birlikd

ə  1999-cu ildə 

“Az

ərbaycana  birbaşa  investisiya-alman investorlarına 

köm

ək mexanizmi” adlı kitabı alman dilində çapdan çıxıb. 

Dünya şöhrətli alman iqtisadçısı, professor Ulli Arnold 

2003-

cü  ilin  sentyabr  ayının  9-15-də  professor  Ş.Qafarovla 

birg

ə tədqiqatı davam etdirmək məqsədilə Almaniyanın he-

sa

bına Azərbaycana gəlib. 

Professor Ş.Qafarov ikinci dəfə DAAD yolu ilə 2004-cü 

ild

ə  üç  aylıq  yenidən  Ştuttqart  Universitetində  elmi fəaliy-

y

ətini davam etdirmişdir.  

2006-

cı ildə professor U.Arnold Ş.Qafarovla elmi-tədqiqat 

işlərini davam etdirmək üçün yenidən Azərbaycana gəlir. 

Professor Ş.Qafarov üçüncü dəfə DAAD müsabiqəsinin 

qalibi kimi 3 ay (25 iy

undan  ―  25  sentyabr  2010-cu ildə) 

Ştuttqart Universitetində fəaliyyət göstərib. 

Professor  Ş.  Qafarovun  iqtisadçı  alim  kimi  xidmətləri 

böyükdür. O, elmi ictimaiyy

ət tərəfindən qəbul edilir. Alimin 

h

əyatında zaman-zaman müəyyən çətinliklər, ona qarşı haq-

sızlıqlar, anlaşılmazlıqlar olsa da o, sarsılmayaraq elmi fəa-

liyy

ətini davam etdirmişdir. 

Professor Şamil Saleh oğlu Qafarov bu xidmətləri qar-

şısında öz layiqli qiymətini alacaqdır. 

Ş.Qafarov hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni-

ver

sitetinin  İqtisadi  nəzəriyyə  kafedrasının  professorudur. 

Eyni zamanda, Az

ərbaycan Dövlət  İqtisad  Universitetinin 

n

əzdində  olan  İqtisadi  Araşdırmalar  Elmi-Tədqiqat  İn-

stitutunun böyük elmi işçisidir.  

Ail

əlidir, bir oğlu, bir qızı var.               
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə