Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİYüklə 5,13 Mb.

səhifə1/190
tarix29.09.2017
ölçüsü5,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190


Pulun  

diktaturası 

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  TƏHSİL  NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  İQTİSAD  UNİVERSİTETİ 

 

 

 

 

 

Şamil  Saleh  oğlu  Qafarov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P U L U N 

DİKTATURASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI  - 2014 


Pulun  

diktaturası 

 

 

Elmi redaktor:  T

ofiq Əvəz oğlu Quliyev – Azərbaycan  

Dövl


ət İqtisad Universitetinin “Əməyin 

iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının müdiri, 

əməkdar elm xadimi, i.e.d., professor. 

 

Rəyçilər:             Şahbaz Musa oğlu  Muradov – Azərbaycan         

                            Milli Elml

ər  Akademiyasının  müxbir  üzvü,

 

 i.e.d., professor.  

     


                 

Hacı Məmməd Həsən Xanlar oğlu    

                 Meybullayev – 

“İqtisadi Nəzəriyyə”kafedra-            

                 

sının müdiri, i.e.d., professor. 

 

                Zahid Fərrux oğlu Məmmədov –“Bank  işi”     

   kafedr

asının müdiri, i.e.d., professor. 

 

Qafarov Ş.S. Pulun diktaturası. Monoqrafiya. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2014. - 554 səh. 

 

  

Monoqrafiyada pulun bütün inc

əliyinə  və  eybəcərliyinə  qədər cəmiyyət 

h

əyatında  oynadığı  rol,  onun  diktatorluğu,  pula verilən elmi təriflər,  pul  haqqında müxt

əlif deyimlər, bu möcüzəli, sirli, cazibədar, qeyri-adi güc və qüdrətə malik bəşər 

sivilizasiyasına meydan oxuyan, dünyada bütün müharibələrin, toqquşmaların səbəbi 

olan, h


əm də  insanlara zənginlik gətirən və  onlara sanki “qürurluq” verən, insan 

olmayanı “insan” edən, maddi dünya adlanan bir dünyanı formalaşdıran pulun təhlili 

verilir. 

Monoqrafiyada daha d

ərinə  gedərək  aşağıdakı  suallar  cavablandırılır:  pul- 

siyas


ətdirmi, iqtisadiyyatdırmı, vəzifədirmi, ailədirmi, məhəbbətdirmi, mənəviyyat-

dırmı,  dostluqdurmu,  yoldaşdırmı,  namusdurmu,  qeyrətdirmi,  ədalətdirmi, həqiqət-

dirmi v

ə s. və i.a...? Rüşvət və korrupsiya pulun “yeni” funksiyasıdırmı? Bazar iqti-sa

diyyatı pul iqtisadiyyatıdırmı? Pul yaşadığımız cəmiyyətdə bütün hadisə və proses-

l

ərdə diktatordurmu? Bir sözlə - pul bütün münasibətlərin əsasıdırmı? Monoqrafiya elmi işçilər, müəllimlər, doktorantlar, magistrlər, bakalavr təh-

si

li alanlar, iqtisadçılar və iqtisadi məsələlərlə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün n

əzərdə  tutulmuşdur.  İqtisadi  islahatların  aparılmasında,  gənclərin mənəviyyatının 

pozul

masının, boşanma problemlərinin qarşısının alınmasında, qadının iqtisadiyyat-da, siyas

ətdə rolu məsələsində, iqtisadi-maliyyə böhranının aradan qaldırılması sahə-

sind

ə, neftdən əldə edilən gəlirin bölüşdürülməsində və dövlət büdcəsinin formalaş-ması sahəsində iş aparan dövlət və qeyri-dövlət strukturları da monoqrafiyada irəli 

sürülmüş elmi-nəzəri müddəalardan bəhrələnə bilərlər.   

© Qafarov Ş.S.- 2014 

© İqtisad Universiteti – 2014 


Pulun  

diktaturası 

 

 əllif haqqında 

 

Şamil  Saleh  oğlu  Qafarov  1950-ci  ilin  yanvar  ayının  

19-da Az

ərbaycan  Respublikasının  Ağdam  şəhərində  müəl-

lim ail

əsində dünyaya göz açmışdır. 

Atası Saleh Mustafa oğlu Qafarov 1912-ci ildə Şuşa şə-

h

ərində anadan olmuşdur. 1985-ci ilə qədər Ağdam şəhərin-

d

ə  coğrafiya  müəllimi  işləmişdir.  1985-ci  ilin  mart  ayında 

v

əfat etmişdir.  

Qeyd ed

ək ki, el ağsaqqalı, müdrik insan Saleh müəlli-

min övladlarının zəhmətkeş, prinsipial insan, həqiqi mənada 

v

ətəndaş  kimi  formalaşmasında  və  tərbiyəsində  müstəsna 

xidm

ətləri olmuşdur. 

Anası Qafarova Humay Bəylər qızı 1920-ci ildə Ağdam 

ra

yonunda anadan olubdur. O,  evdar qadın olumuş və 1997-

ci ild

ə vəfat etmişdir. 

İlk  ailə  tərbiyəsi və  təhsil  Ş.Qafarovun  bütün  sonrakı 

h

əyatını  müəyyənləşdirmişdir.  O,  1957-1967-ci illərdə  Ağ-

dam şəhərində 1№li orta məktəbdə, 1967-1971-ci illərdə isə 

D.Bünyadzad

ə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu-

nun S

ənayenin iqtisadiyyatı fakültəsində təhsil almış və oranı 

əla qiymətlərlə bitirmişdir. 

T

əyinatla Bakı Maşınqayırma Zavoduna göndərilmiş və 

1972-1973-cü ill

ərdə  Murmansk vilayətinin Severomorsk  şə-

h

ərində hərbi gəmidə matros kimi xidmət göstərmişdir. 1974-

1975-ci ill

ərdə  isə  Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi 

n

əzdindəki Elmi-Tədqiqat  İqtisadiyyat  İnstitutunda elmi işçi 

v

əzifəsində çalışmışdır. Elm və təhsilə olan marağı, daim ax-

tarışda olma həvəsi onu S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin  aspiranturasına  gətirmişdir.  1975-1978-ci 

ill

ərdə burada siyasi iqtisad ixtisası üzrə aspiranturada təhsil 

almışdır. 

Aspiranturanı  qurtarandan  sonra,  1978-ci ildən təyi-

nat

la  Universitetin  Siyasi    iqtisad  kafedrasında  müəllimliyə 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə