Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİYüklə 5,13 Mb.

səhifə4/190
tarix29.09.2017
ölçüsü5,13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190

Pulun  

diktaturası 

 

 

2010-cu ild

ə professor Şamil Saleh oğlu Qafarovun 3-cü dəfə 

Alman Akademik Mübadil

ə Xidmətinin (DAAD) müsabiqəsinin 

qalibi olark

ən Almaniyanın Ştuttqart Universitetinin dekanı, 

kafedra müdiri, professor Ulli Arnoldun Az

ərbaycan Dövlət İqtisad 

Universite

tinin rektoru, professor Şəmsəddin Hacıyev cənablarına 

gönd

ərdiyi məktub 

 

06-09-10 13:08 VON:                              AN: 4925940 _______SEITE:01 

 

Az

ərbaycan Dövlət İqtisad                              Ştuttqart Universiteti 

Universitetinin rektoru  

Şəmsəddin Hacıyev cənablarına            Əmtəə marketinqi, investisiyası və  

İstiqlaliyyət küçəsi 6 Bakı AZ -1001      məşğulluq menecmenti kafedrası 

                                                                                    

                                             F

əxri Prof.Dr. Ulli Arnold 

                              Kepler küç

əsi 17 

                                           

70174 Ştuttqart (Mərkəz) 

                                       Tel: 0711/685-8 3161 

                                          Faks: 0711-685-8 3131 

                                           e-mail: 

ulli.arnold@bwi

. 

                             uni-stuttgard.de 

                                                                                          

                                                                              Stuttqard, Den 7 Juni 2010 

T

ədqiqatla əlaqədar Professor Şamil Qafarovun Ştuttqart Universitetində 

olmasına dair 

 

Zati-Aliləri, 

Çox hörm

ətli cənab rektor Şəmsəddin Hacıyev

Kolleqamız cənab professor Şamil Qafarovun tədqiqat işləri 

il

ə əlaqədar olaraq Alman Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD) -  t

əqaüdü çərçivəsində  2010-cu  ilin  iyul  ayından  etibarən 3 ay 

müdd

ətində Ştuttqart Universitetində bizim kafedrada olacağı haq-da Siz

ə məlumat verə bildiyimdən fərəh duyuram. 

1998-ci ild

ə onun ilk gəlişi çox uğurlu olmuşdur. Bizim bir-

g

ə fəaliyyətimiz nəticəsində ən maraqlı və diqqətəlayiq mətbuatda “Az

ərbaycana  birbaşa investisiyalar” mövzusu üzrə dəyərli əsər 
Pulun  

diktaturası 

 

 n

əşr edilmişdir. Bu əsər nəzəri və praktiki əhəmiyyətinə görə in-vestorlar t

ərəfindən son dərəcə böyük maraqla qarşılanmışdır. 

C

ənab Kolleqa Qafarov 2004-cü ildə özünün 2-ci gəlişin-d

ən sonra “The contemporary economic system and globalizati-

on” (“Müasir iqtisadi sistem v

ə  qloballaşma”)  mövzusunda  bir 

kitab n

əşr  etdirmişdir.  Mən  əminəm ki, hörmətli professorun növb

əti gəlişi də Azərbaycanın inkişaf etmiş iqtisadi regionlara 

daha sür

ətlə və daha etibarlı inteqrasiya etməsinə zəmin yarada-

caq

dır. Bütün bunlar üçün elmi izahatlar tələb edilir. Bu baxım-dan elmi ya

radıcılıq əlaqələri istər bizim ölkələrimiz arasında, is-

t

ərsə də bizim Ştuttqart Universiteti ilə Sizin tezliklə yubileyini qeyd etm

əyə hazırlaşdığınız universitetinizlə qarşılıqlı əlaqələrin 

daha da möhk

əmlənməsinə yardım edəcəkdir. 

Bir daha vurğulamaq istərdim ki, Alman Akademik Müba-

dil


ə Xidməti təşkilatı çox nadir hallarda eyni bir şəxsə belə bir 

t

əqaüd ayırır. Bu bir tərəfdən bizim ölkələrimizin elmi əməkdaş-lığından, digər tərəfdən isə Sizin universitet əməkdaşlarının yük-

s

ək elmi-yaradıcı keyfiyyətindən xəbər verir. Ümid edir

əm ki, biz cənab professor Qafarovun bu tədqiqat 

s

əfəri vasitəsi ilə bundan sonra da əlaqə saxlaya biləcəyik və bu ümidl

ərlə də Sizə bir daha ən səmimi salamlarımı çatdırıram. 

  

İmza  


(Ulli Arnold) 


Pulun  

diktaturası 

 

 10 

Об авторе 

 

Шамил  Салех  оглы  Гафаров  родился  19  января 

1950  года  в  г.  Агдаме  Азербайджанской  Республики  в 

семье учителя.  

Отец Салех Мустафа оглы Гафаров 1912 года рож-

дения, уроженец г. Шуши, до 1985 года работал учите-

лем географии в средней школе г. Агдама. Его мудрость 

и  принципиальность  оказали  ощутимую  роль  в  вос-

питании и дальнейшей судьбе его сыновей.  

Мать Гафарова  Гумай Бейлер гызы родилась в 

1920 году. Она была домахозяйкой и скончалась в 1997 

году.  

С 1957-1967 гг. обучался в средней школе №1 г. Аг-

дама, с 1967-1971 гг. был студентом факультета эконо-

мики  промышленности  Азербайджанского    института 

народного  хозяйства,  который  закончил  с  отличием. 

Трудовой  стаж  был  начат  на  машиностроительном  за-

воде,  а  в  1972-1973  гг.  проходил  военную  службу  в  г. 

Североморске  Мурманнской  области  матросом  воен-

ного  корабля.  По  истечению  военной  службы,  с  1974-

1975  гг.  вновь  приступил  к  трудовой  деятельности 

научным  сотрудником  в  НИИ  Экономики  при  Госу-

дарственном  Плановом  Комитете  Азерб.  ССР,  а  1975-

197

8  гг.  посвятил  обучению  в  аспирантуре  АГУ  им.  

С.М.Кирова  по  специальности  политическая  эконо-

мика. Закончив аспирантуру в 1978 г., по назначению, 

приступает к педагогической деятельности на кафедре 

политической экономики того же университета.  

Под  руководством  известного  экономиста,  заслу-

женного  деятеля  науки,  члена  корреспондента  НАН 

Азербайджана,  доктора  экономических  наук,  профес-

сора  Теймура  Сулейман  оглы  Велиева  в  1980  г.  защи-

тил кандидатскую диссертацию.  
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə