Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə53/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   88

158 
 
a)
 
çətin vəziyyətlərdə nə vaxt ki, soyuqqanlılığı saxlamaq lazımdır; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
nə vaxt ki, insanlarla yola getmək bacarığı tələb olunur. 
182. Məni yüksək Ģövqlü insan hesab edirlər: 
a)
 
bəli; 
b)orta mövqe; 
b)
 
xeyr. 
183.  Mənim  dəyiĢikliklər,  müxtəlifliklər,  ezamiyyətlər  tələb  edən  iĢdən      - 
hətta o bir qədər təhlükəli olsa da- xoĢum gəlir: 
a)
 
bəli; 
b)
 
 orta mövqe; 
c)
 
xeyr. 
184. Mən kifayət qədər tələbkar insanam və  həmiĢə təkid edirəm ki, hər Ģey 
imkan daxilində düzgün edilsin: 
a)
 
düzdür; 
b)
 
 orta mövqe; 
c)
 
düz deyil. 
185.  Mənim  vicdanlı  münasibət,  dəqiq  vərdiĢ  və  bacarıq  tələb  edən  iĢdən 
xoĢum gəlir: 
a)
 
bəli; 
b)
 
 orta mövqe; 
c)
 
xeyr. 
186. Mən həmiĢə baĢı iĢə qarıĢan, enerjili insanlar tipinə aidəm: 
a)
 
bəli; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
xeyr. 
187. Mən əminəm ki, heç bir sualı buraxmamıĢam və hamısına  lazım olduğu 
kimi cavab vermiĢəm: 
a)
 
bəli; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
xeyr. 
 
Məlumatların emalı 
 
Nəticələr  açarın  köməyi  ilə  iĢlənilir  (Ģəkil  1).Yoxlanılan  Ģəxsin 
verdiyi ―a‖ və ―b‖ cavabları ―açarla‖ üst-üstə düĢəndə 2 balla, "b" cavabı üst-
üstə düĢəndə 1 balla qiymətləndirilir. Hər qeyd  olunmuĢ qrup üzrə balların 
cəmi faktorun qiymətini göstərir. ‖B‖ faktoru istisnadır - burada açarla üst-
üstə düĢən hər bir cavab 1 balla qiymətləndirilir. 
Hər faktorun nəticəsi verilmiĢ cədvəllərinin köməyi ilə sıralara ayrılır 
(beĢ-beĢ). 
ġəkil 1 


159 
 
   
 
 
 
64 
 
 
 
127 
 
 
 

 
 
 
65 
 
 
 
128 
 
 
 

 
 
 
66 
 
 
 
129 
 
 
 

 
 
 
67 
 
 
 
130 
 
 
 

 
 
 
68 
 
 
 
131 
 
 
 

 
 
 
69 
 
 
 
132 
 
 
 

 
 
 
70 
 
 
 
133 
 
 
 

 
 
 
71 
 
 
 
134 
 
 
 

 
 
 
72 
 
 
 
135 
 
 
 
10 
 
 
 
73 
 
 
 
136 
 
 
 
11 
 
 
 
74 
 
 
 
137 
 
 
 
12 
 
 
 
75 
 
 
 
138 
 
 
 
13 
 
 
 
76 
 
 
 
139 
 
 
 
14 
 
 
 
77 
 
 
 
140 
 
 
 
15 
 
 
 
78 
 
 
 
141 
 
 
 
16 
 
 
 
79 
 
 
 
142 
 
 
 
17 
 
 
 
80 
 
 
 
143 
 
 
 
18 
 
 
 
81 
 
 
 
144 
 
 
 
19 
 
 
 
82 
 
 
 
145 
 
 
 
20 
 
 
 
83 
 
 
 
146 
 
 
 
21 
 
 
 
84 
 
 
 
147 
 
 
 
22 
 
 
 
85 
 
 
 
148 
 
 
 
23 
 
 
 
86 
 
 
 
149 
 
 
 
24 
 
 
 
87 
 
 
 
150 
 
 
 
25 
 
 
 
88 
 
 
 
151 
 
 
 
26 
 
 
 
89 
 
 
 
152 
 
 
 
27 
 
 
 
90 
 
 
 
153 
 
 
 
28 
 
 
 
91 
 
 
 
154 
 
 
 
29 
 
 
 
92 
 
 
 
155 
 
 
 
30 
 
 
 
93 
 
 
 
156 
 
 
 


160 
 
31 
 
 
 
94 
 
 
 
157 
 
 
 
32 
 
 
 
95 
 
 
 
158 
 
 
 
33 
 
 
 
96 
 
 
 
159 
 
 
 
34 
 
 
 
97 
 
 
 
160 
 
 
 
35 
 
 
 
98 
 
 
 
161 
 
 
 
36 
 
 
 
99 
 
 
 
162 
 
 
 
37 
 
 
 
100 
 
 
 
163 
 
 
 
38 
 
 
 
101 
 
 
 
164 
 
 
 
39 
 
 
 
102 
 
 
 
165 
 
 
 
40 
 
 
 
103 
 
 
 
166 
 
 
 
41 
 
 
 
104 
 
 
 
167 
 
 
 
42 
 
 
 
105 
 
 
 
168 
 
 
 
43 
 
 
 
106 
 
 
 
169 
 
 
 
44 
 
 
 
107 
 
 
 
170 
 
 
 
45 
 
 
 
108 
 
 
 
171 
 
 
 
46 
 
 
 
109 
 
 
 
172 
 
 
 
47 
 
 
 
110 
 
 
 
173 
 
 
 
48 
 
 
 
111 
 
 
 
174 
 
 
 
49 
 
 
 
112 
 
 
 
175 
 
 
 
50 
 
 
 
113 
 
 
 
176 
 
 
 
51 
 
 
 
114 
 
 
 
177 
 
 
 
52 
 
 
 
115 
 
 
 
178 
 
 
 
53 
 
 
 
116 
 
 
 
179 
 
 
 
54 
 
 
 
117 
 
 
 
180 
 
 
 
55 
 
 
 
118 
 
 
 
181 
 
 
 
56 
 
 
 
119 
 
 
 
182 
 
 
 
57 
 
 
 
120 
 
 
 
183 
 
 
 
58 
 
 
 
121 
 
 
 
184 
 
 
 
59 
 
 
 
122 
 
 
 
185 
 
 
 
60 
 
 
 
123 
 
 
 
186 
 
 
 
61 
 
 
 
124 
 
 
 
187 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə