B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə7/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

70%

48%


67%

56%


Sual: Neolit dövründə əkinçiliyin və heyvandarlığın başlandığı vaxtda Azərbaycan Ərazisinin neçə faizi meşə 

ilə örtülü olmuşdur? (Çəki: 1)

11%-i

20%-i


60%-i

30%


9%-i

Sual: Hal-hazırda Azərbaycanın ümumi meşə ehtiyyatının 49%-i hansı reqioonun payına düşür? (Çəki: 1)

Kiçik Qafqaz

Böyük Qafqazın cənubu

Cənub-Şərqi Qafqaz

Talış dağları

Zənqəzur

Sual: Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu ərazisinin landşaftlarının çirklənməsinə səbəb olan sənaye müəssisəsi: 

(Çəki: 1)

Maşınqayırma zavodu

Aliminium zavodu

Elektron avadanlıqlar zavodu

Pambıqtəmizləmə zavodu

Fermer təsərrüfatı

Sual: Son 20 ildə ən çox antropogen təsirə məruz qalan meşə sahəsi hansıdır ? (Çəki: 1)

Pirqulu meşəsi

Sultanbud meşəsi

Hirkan meşəsi

Tuqay meşəsi

heç biri


Sual: Sənaye tullantılarının tənzimlənməsi üçün hansı qaydalar tətbiq olunur? (Çəki: 1)

zavodlar bağlanır

istehsalat azaldılır 

yerli müşahidə

dövlət standartları 

heç biri tədbiq görülmür

Sual: Antropogen təsirlərə məruz qalmayan təbii landşaft kompleksi hansıdır ? (Çəki: 1)

subnival-nival

orta dağlıq

yüksək dağlıq

subalp-alp

 düzənlik

Sual: Landşaftların neftlə çirklənməsi və ekoloji tarazlığın pozulması prosesi necə adlanır ? (Çəki: 1)

texnogen çirklənmə

antropogen çirklənmə

kimyəvi çirklənmə

biogen çirklənmə

radioaktiv çirklənmə

Стр. 20 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Sual: Yer üzündə təxminən nə qədər sahə suvarılır? (Çəki: 1)

2,5 mln.km² 

1,7 mln. km²

3 mln km²

5 mln.km²

4,5 mln.km²

Sual: Təsərrüfatda istifadə xarakterinə və dəyişilmə istiqamətinə görə landşaftlar hansı tiplərə bölünür? (Çəki: 

1)

mərz və fasiyageosfera və ekosistem

antropogen və mədəni 

akval və subakval

batial və abissal

Sual: Yüklənmə xüsusiyyətlərinə görə antropogen landşaft tipləri hansılardır ? 1. dəyişilməmiş 3.sıx meşələr 

5. pozulmuş 2.zəif dəyişilmiş 4.düzənliklər 6. çox dəyişilmiş (Çəki: 1)

1,3,6

2,4,5


3,4,5

1,4,6


2,5,6

Sual: Böyük şəhərlərin havasının zərərli maddələrlə yüksək cirklənmə hallarının 80 %-ə yaxın göstəricisi ilin 

hansı ayları arasında baş verir? (Çəki: 1)

aprel-oktyabr

yanvar-aprel

avqust-noyabr

dekabr-mart

fevral-may

Sual: Yer kürəsində təxminən nə qədər ərazi süni şəkildə qurudulmuşdur? (Çəki: 1)

7 mln. km²

3500 min km²

8 mln.km²

4,8 mln.km²

6 mln.km²

Sual: Nəqliyyat vasitələrindən təbiətə atılan və ən çox sinir-əsəb, qan-damar və əqli çatmamazlıqlar kimi 

xəstəliklərin yaranmasına şərait yaradan kimyəvi maddələr hansılardır? (Çəki: 1)

maqnezium, hidrogen-sülfid, karbon qazı

dəm qazı, azot oksidləri, qurğuşun qazı

helium qazı, dəmir oksidləri və natrium-xlor 

karbon oksidləri, benzol, təsirsiz qazlar 

hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu

Sual: Təbii landşaftlara çirkləndirici təsir göstərən və texnoloji avadanlıqlar tullantının zərərlik dərəcəsinə görə 

neçə qrupa bölünürlər? (Çəki: 1)

 üc


beş

 iki


 altı

dörd 


Sual: Abşeron yarımadasının hansı sahələrində radiasiya fonu çoxdur və radiasiyanın normadan yüksək 

olmasına əsas səbəb nədir? (Çəki: 1)

Sabunçu, Ramana, Balaxanı, Qala-neft mədənləri

Стр. 21 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Suraxanı, Mərdəkan, Binəqədi-tikinti materialları

Bibiheybət, Bilgəh, Sənqaçal-yodlu-bromlu sular

Qarabağ, Qobustan, Sahil-Qarabağ sement zavodu

Çiçək, Albalı, Nardaran, Zirə-kənd təsərrüfatı

Sual: Azərbaycanın dağlıq ərazilərinin təsərrüfat cəhətdən ən çox mənimsənilən hissəsi haradadır? (Çəki: 1)

Talış dağlarının orta dağlığı və dağətəyi əraziləri

Kürboyu düzənliklər və Ləngəbiz tirəsi 

Kiçik Qafqazın orta və yüksək dağlığı

Böyük Qafqazın cənubu və yüksək dağlığı 

Böyük Qafqazın şimal-şərqi, dağətəyi və alçaq dağlığı 

Sual: Ən tez dəyişikliyə uğrayan landşaft vahidləri hansılardır ? (Çəki: 1)

mərz və fasiya

kserofit və hidromorf

orta və yüksək dağlıq 

nival və subnival

tropik və subtropik qurşaq

Sual: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Azərbaycan ərazisində başlandığı və Gürcüstan Respublikası 

sərhəddində bitdiyi məntəqələ hansılardır ? (Çəki: 1)

Səngəçal terminalı-Ağstafa rayonu

Ələt qəsəbəsi-Qazax rayonu

Qarabağ rayonu-Qax rayonu

Bayıl qəsəbəsi-Zagatala rayonu

Bakı limanı-Balakən rayonu

Sual: Abşeron yarımadası ərazisində massivlərin bəziləri çox təhlükəli təbii obyektlər yaxınlığında salınır.Bu 

obyektlər hansılardır? (Çəki: 1)

Dəniz sahilində-Mərdəkan və Nardaran

Sənaye müəsisəsi yaxınlığında-Sanqaçal və Qaradağ

Palçıq vulkanlarının ətəklərində-Keyrəki və Zigilpiri

Sürüsmə zonalarında-Ziğ və sahil qəsəbələrində

Quraq-arid zonalarda-Qobustan kəndi

Sual: Antropogen landşaftları təsvir etmək üçün hansı tiplər götürülür? 1. rekreasiya landşaftı 4.seyrək 

meşələr 7.otlaq landşaftı 2. buzlaq landşaftı 5.səhralar 8.aqroirriqasiya landşaftı 3.şəhər landşaftı 6.dağ-

mədən landşaftı 9.palçıq vulkanları (Çəki: 1)

2,4,5,6,9

1,3,4,8,9

1,3,6,7,8 

5,6,7,8,9

3,4,5,7,8 

Sual: Morfogenetik xüsusiyyətlərinə görə hidromorf landşaftlar hansı komplekslər kimi xarakterizə edilir? 

(Çəki: 1)

 kserofit

 intrazonal

elyuvial

subakval


superakval

Sual: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Abşeron rayonundan keçən hissəsinin landşaftları əsasən hansı 

tiplərə aiddir ? (Çəki: 1)

əsasən boz-qonur torpaqlar formalaşan səhra tipi

orta dərəcəli parçalanmış ön dağlaq landşaft tipi

çox hissədə xəzər sahili rütubətli iqlim tipi

Стр. 22 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə