B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə11/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

Sual: Fraxt üçün sifariş nədir? (Çəki: 1)
Nəqliyyat növünü, göndərilmə vaxtını və s. göstərməklə mal göndərənin 
daşıyıcıdan müəyyən miqdar göndərmə üçün yer saxlamasını xahiş etməsi barədə 
sənəddir
Əmtəənin daşınması barədə ixracçinintələblərini və əmtəə barədə məlumatları 
əks etdirən sənəddir
Əmtəəni alıcıya göndərən satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Satıcının yük alana malın göndərildiyi barədə məlumat verdiyi sənəddir
Sifariş olunan əmtəənin göndərilməyə hazır olması barədə alıcını xəbərdar edən 
və satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Sual: Hesab- faktura (invoice, final invoise): (Çəki: 1)
Hesablaşma sənədi olmayan, lakin hesab kimi əmtəə partiyasının qiyməti barədə 
məlumatı əks etdirən sənəddir
Əmtəənin nəzərdətutulan ölkədə qəbulu və hissəvi göndərmələrdə yazılan 
sənəddir
Alıcı tərəfindən mal tam qəbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Hər bir növ üzrə əmtəə vahidinin və əmtəə partiyasının dəyərini əks etdirən və 
özündə hesab və spesifikasiyanın rekvizitlərini birləşdirən sənəddir
Satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
Sual: Konosamentin hansı növləri var? (Çəki: 1)
Adlı; Orderli; Təqdim edənə; İmtiyazlı
Adlı; Orderli; Təqdim edənə
Daxili; Xarici
Avtomobil; Dəmir yolu; Avio
Adlı; Orderli
Sual: Beynəlxalq alqı- satqı sazişlərində bazis şərtləri nəyi təyin edir? (Çəki: 1)
Satıcı və alıcının vəzifələrini, əmtəənin satıcıdan alıcıya keçən vaxt onun 
zədələnməsi və ya məhv olması zamanı riskin keçməsi anını
Satıcıdan alıcıya əmtəə nəql edilərkən xərcləri kimin ödəyəcəyini
Əmtəənin daşınacağı nəqliyyat növünü
Fors-major şərtlərini
Sığortalama şərtlərini
Sual: Qiymətdən ümumi (sadə) güzəşt: (Çəki: 1)
Əmtəənin preyskurant və ya sorğu qiymətindən edilən güzəştdir
Xüsusi razılaşma əsasında daimi alıcılara verilən güzəştdir
Satıcıların xüsusilə maraqlı olduqları sifarişlərdə imtiyazlı alıcılara verilən 
güzəştdir
Əvvəlcədən razılaşdırılmış miqdardan artıq əmtəə alan alıcılara verilən güzəştdir


Satıcılar tərəfindən əmtəələrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilən 
güzəştdən artıq verilən güzəştdir
Sual: Sənaye xam mallarının alqı- satqısı üçün nümunəvi kontraktlar hansı təşkilat 
tərəfindən hazırlanır? (Çəki: 1)
Milli sahibarlar ittifaqları
Beynəlxalq sahibkarlar ittifaqları
Birja komitələri
Sahə birlikləri
BMT- nin AİK- sı
B
ÖLMƏ
: 15#02
Ad
15#02
Suallardan
1
Maksimal faiz
1
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Müqavilə tərəfləri arasında əlaqə hüquqi cəhətdən nə vaxt bitmiş hesab olunur? 
(Çəki: 1)
Aralarında müqavilə imzalandıqdan sonra
Götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirdikdən sonra
Əmtəəni göndərmək üçün gəmi fraxt etdikdən sonra
Əmtəə tam həcmdə istehsal olunduqdan sonra
Əmtəənin əksər hissəsi satıcı tərəfindən alıcıya göndərildikdən sonra
B
ÖLMƏ
: 15#03
Ad
15#03
Suallardan
90
Maksimal faiz
90
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
3 %
Sual: Ticarət- vasitəçilik əməliyyatı nədir? (Çəki: 1)
Ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Vasitəçinin köməkliyi ilə alıcı ilə satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə 
əməliyyatdır
Əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçiya irəlilədilməsinə kömək 
göstərilməsidir


Əmtəələrin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasıdır
İstehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçıının tapşırığı ilə 
aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Sual: «Tel-gel « üsulu nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
Əmtəənin seçilərək göndərilməsini
Əmtəənin necə varsa, elə də göndərilməsini
Yeni əmtəələrin istehsalını
Maşın və avadanlıqların göndərilməsini
Əmtəələrin ilkin baxış üzrə seçilərək alıcıya göndərilməsini
Sual: Lizinq ödəmələri nədir? (Çəki: 1)
Sövdələşmə obyektinin sadə istehsal istifadəsi üçün lizinq haqqının ödənilməsidir
Tərəflərin razılaşmaları əsasında lizinq müqaviləsində müəyyən edilmiş qaydada 
həyata keçirilən ödəmələrdir
İcarəyə verən tərfindən əvvəlcədən alınmış avadanlığın müəyyən müddət 
ərzində icarə müqaviləsində nəzərdə tutulan qiymətlə icarəyə verilməsidir
İcarəyə verən lizinq firması tərəfindən konkret malgöndərənə icarə üçün sifariş 
verən icarəyə götürəni maraqlandıran əmlakın, əsasında avadanlığın dəyərinin 
ödənilməsi
Avadanlıqdan istifadə edən istehlakçıların lizinq firmaları tərəfindən uzun 
müddətə kreditləşdirilməsidir 
Sual: Göndərmə barədə təlimat: (Çəki: 1)
Nəqliyyat növünü, göndərilmə vaxtını və s. göstərməklə mal göndərənin 
daşıyıcıya müəyyən miqdar göndərmə üçün yer saxlamasını xahiş etməsi barədə 
sənəddir
Əmtəənin daşınması barədə ixracçının tələblərini və əmtəə barədə məlumatları 
əks etdirən sənəddir
Əmtəəni alıcıya göndərən satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Satıcının yük alana malın göndərildiyi barədə məlumat verdiyi sənəddir
Sifariş olunan əm təənin göndərilməyə hazır olması barədə alıcını xəbərdar edən 
və satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Sual: Hesab- spesifikasiya (invoise- spesification) hansı sənəddir? (Çəki: 1)
Hesablaşma sənədi olmayan, lakin hesab kimi əmtəə partiyasının qiyməti barədə 
məlumatı əks etdirən sənəddir
Əmtəənin nəzərdə tutulan ölkədə qəbulu və hissəvi göndərilmələrdə yazılan 
sənəddir
Alıcı tərəfindən mal tam qəbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Hər bir növ üzrə əmtəə vahidinin və əmtəə partiyasının dəyərini əks etdirən və 
özündə hesab və spesifikasiyasının rekvizitlərini birləşdirən sənəddir
Satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə