B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə9/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

çatdırılma
yer-məkan
rahatlıq
müştəri həlli
Bütün cavablar səhvdir
Sual: “Azercell“ şirkətinin fəlaiyyətinin bazar yönümlü təsviri necə olacaq? (Çəki: 1)
Biz GSM operatoruyuq
Biz rabitə şirkətiyik
Biz insanlar arasında ünsiyyət vasitəçisiyik
Biz insanlara telefon satırıq
Bütün cavablar doğrudur
Sual: “Şirkət” mikromühit elementi nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
Şirkətin satış gücünü
Şirkətin marketinq işçilərini
Digər departamentləri
Heç birini
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Bunlardan hansı makromühit elementidir (Çəki: 1)
Şirkət
Rəqiblər
Mədəniyyət
İctimaiyyət
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Missiya - (Çəki: 1)
şirkətin daha konkret olaraq müəyyən etdiyi hədəfdir
şirkətin cəmiyyətə baxışını bildirir
şirkətin cəmiyyətdə hansı məqsədlərə nail olmaq istədiyini bildirir
bütün cavablar səhvdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Şirkətin məqsədi - (Çəki: 1)
şirkətin daha konkret olaraq müəyyən etdiyi hədəfdir
şirkətin cəmiyyətdə hansı vəzifələrə nail olmaq istədiyini bildirir
şirkətin cəmiyyətdə hansı məqsədlərə nail olmaq istədiyini bildirir
bütün cavablar səhvdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Məhsul - (Çəki: 1)
şirkətin daha konkret olaraq müəyyən etdiyi hədəfdir
istehlak və ehtiyacı ödəyə bilən və bazarın diqqətinə yönələn bir şeydir


satış üçün təklif olunan fəaliyyətdir
bütün cavablar səhvdir
Bütün cavablar doğrudur 
Sual: Davranışa görə seqmentasiyaya aiddir: (Çəki: 1)
alıcılar məhsulu almaq bərədə fikirə gəlməyi, doğurdan da onu almağı düşünür
Avstriya, İtaliya, AFR, Braziliyada yaşayan alıcılara görə qruplaşdırılır
həkimlər, müəllimlər, fermerlər, iqtisadçılar
bütün cavablar səhvdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Psixoloji seqmentasiyaya aiddir: (Çəki: 1)
həkimlər, müəllimlər, fermerlər, iqtisadçılar 
ictimai təbəqə, həyat tərzi və şəxsiyyətin tipi
alıcılar məhsulu almaq bərədə fikirə gəlməyi, doğurdan da onu almağı 
düşünməsi
bütün cavablar səhvdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Şirkətin mikromühiti ibarətdir... (Çəki: 1)
şəxs, təşkilat, şirkət və qurumlar
faktorlar
idarəçilər, işçilər, məsləhətçilər
sosial ünsürlər
Bütün cavablar doğrudur
B
ÖLMƏ
: 13#03
Ad
13#03
Suallardan
16
Maksimal faiz
16
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Məqsədli bazar seqmentində 800 min ailənin televizoru var. Amma reklam 
yerləşdirmək istədiyimiz proqrama 160 min ailə baxır. Radio və televiziyada reklam 
auditoriyasının əhatə olunması kriteriyası hansıdır? (Çəki: 1)
20
50
60
40
30


Sual: Əgər kompaniya yüksək qiymətli zərgərlik məhsulları istehsal edərsə və onun 
alıcıları bir coğrafi regionda yerləşirsə, mal irəlilədilməsinin hansı metodu daha 
məqsədəuyğundur? (Çəki: 1)
şəxsi satış
şəxsi satış
şəxsi satış
poçtla satış
avtomatlarla satış
Sual: Beynəlxalq bazarda KİV-in istifadə məhdudiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Reklamın reqlamentləşmə, proteksionizm, monopolizasiya.
Ödənilmə şərtləri, yerləşmə şərtləri, beynəlxalq nəşrlərin məhdudiyyətləri.
Xərclərin səviyyəsi, məqsədli auditoriyanın seçilməsi.
Əhatəolunma haqqında məlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü 
problemi
Əldə olunmuş gəlirlərin xərclənməsi problemi.
Sual: Nəqliyyatda reklam hansı ölkələr üçün aktualdır? (Çəki: 1)
Şəxsi avtomobillər az olan ölkələrdə.
Piyadaların az olduğu ölkələrdə
Piyadaların və avtomobillərin çox olduğu ölkələrdə.
Turizmin inkişaf etdiyi ölkələrdə.
Bütün bunların hamısında.
Sual: Elektron reklam və telemarketinq yayılma imkanı nə ilə məhdudlaşır? (Çəki: 1)
Ölkənin iqtisadi və texniki inkişaf səviyyəsi ilə.
Piyadaların, avtomobillərin sayı ilə.
Televizora baxanların sayı ilə.
Nəqliyyatdan istifadə edənlərin sayı ilə.
Səyahət edənlərin sayı ilə.
Sual: Beynəlxalq reklamın aktual problemi nədir? (Çəki: 1)
Reklamın standartlaşması və uyğunlaşması arasındakı seçimidir.
Müxtəlif ölkə bazarlarına sinxron çıxışı tezləşdirmək.
Reklamın istehsalına xərclərin azaldılması.
İstehlakçının bir ölkədən digərinə hərəkəti və KİV-də məlumatın 
qarışdırılmasından kənar qaçmaq.
Əmtəənin beynəlxalq imicinin yaradılması.
Sual: Reklamın standartlaşmasının məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? 
(Çəki: 1)
Əmtəənin beynəlxalq imicinin yaradılması.
Reklamın istehsalına xərclərin azaldılması.
Müxtəlif ölkə bazarlarına sinxron çıxışı tezləşdirmək.


İstehlakçının bir ölkədən digərinə hərəkəti və KİV-də məlumatın 
qarışdırılmasından kənar qaçmaq.
Reklamın standartlaşması və uyğunlaşması arasındakı seçimi.
Sual: Standartlaşmış reklam nə vaxt effektlidir? (Çəki: 1)
Universal tələbat malları üçün effektlidir.
Milli xüsusiyyətlərə çox bağlı əmtəələr üçün.
İşsizlik xüsusiyyətli əmtəələr üçün.
İstifadəsi adət halını almamış əmtəələri reklam etmək üçün.
Əmtəənin üstünlüyü istənilən ölkədə eyni ilə qarşılanmadığı halda.
Sual: Beynəlxalq reklam hansı formada həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Reklamı tamamilə standartlaşdırılır, hissə-hissə standartlaşdırılır, milli şəraitə 
uyğunlaşmış formada.
Tam standartlaşmış, yerli uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
Tamamilə uyğunlaşmış, hüquqi uyğunlaşmış
Qismən uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
İkiqat uyğunlaşdırılmış, hüquqi uyğunlaşmış
Sual: Beynəlxalq reklamın hüquqi uyğunlaşması nədir? (Çəki: 1)
Həm milli, həm də xarici reklamverənlərə aid olan reklam təcrübəsinə 
münasibətdə qanunverici tələblərə əməl olunmasıdır.
Cəmiyyətin iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri və səviyyəsidir.
TV çarxlarının davamiyyətinə, nümayiş vaxtına hüquqi yanaşmadır.
Standartlaşmış reklamın mənfi qəbul edilməsinə görə tətbiq olunan hüquqi 
uyğunlaşmadır.
Beynəlxalq bazarda reklama görə cavabdehliyi yerli şirkətin öz üzərinə 
götürməsidir. 
Sual: “Coca-Cola” şirkəti üçün marketinq vasitəçisi saymaq olmaz... (Çəki: 1)
Neptun supermarketi
Topdan satış şirkəti
McDonalds restoranı
Azersun şirkəti
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Xidmət - (Çəki: 1)
şirkətin daha konkret olaraq müəyyən etdiyi hədəfdir
istehlak və ehtiyacı ödəyə bilən və bazarın diqqətinə yönələn bir şeydir
satış üçün təklif olunan fəaliyyət, fayda və ya alıcının razı salınması, həmçinin 
heç bir əşyaya fiziki sahibliklə nəticələnməyən məhsullar
bütün cavablar səhvdir
Bütün cavablar doğrudur
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə