B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

xayrinq,kentinq, strateji alyanslar, holdinqlər

çerter, bankinq, Forfeytinq, konqlomerat

Çerter, Xayrinq, Lizinq 

Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq

Forfeytinq, çerter, xayrinq

B

ÖLMƏ

: 1201

Ad

1201Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Bir tərəfin (satıcı) malı digər tərəfin (alıcı) mülkiyyətinə satması, alıcının bu malı qəbul 

etməsi və əvəzində müvafiq pul vəsaitini ödəməsi haqqında tərəflər arasında bağlanan 

müqavilə necə adlanır: (Çəki: 1)

alqı – satqı müqaviləsi

təchizat müqaviləsi

franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilə) müqaviləsi

konosament (gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd)

lizinq razılaşması

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar alqı – satqı müqaviləsinə aid deyil? (Çəki: 1)

franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilə)

pərakəndə alqı – satqı haqqında müqavilə

malların tədarük edilməsi haqqında müqavilə

kontraktasiya (təsərrüfat təşkilatları arasında bağlanan müqavilə)

dövlət ehtiyacları üçün mal tədarükü muqaviləsi

Sual: Müqavilənin nömrəsinin, imzalanma yerininin və tarixinin, onu bağlayan tərəfin (təşkilat, 

şirkət) adının müəyyən edildiyi giriş hissəsi necə adlanır: (Çəki: 1)

preambula

prelüdiya

proloq

giriş


başlanğıc

Sual: Müddət əlamətləri üzrə təsnifləndirilən alqı – satqı sövdələşmələrinə aid deyil (Çəki: 1)

barter sövdələşmələri

uzun müddətli sövdələşmələr

qısa müddətli sövdələşmələr

müddətsiz sövdələşmələr

dərhal tədarük edilmə barədə sövdələşmə

Sual: Ticarət alqı – satqı sövdələşmələrinin əsas növlərinə aid edilir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

eksport södələşmələri
import södələşmələri 

reeksport södələşmələri

reimport södələşmələri

Sual: Balans nədir? (Çəki: 1)

balans iki hissədən ibarətdir

tərtib olunan günə müəssisənin vəziyyətini əks etdirən bütün aktiv və passiv hesabların 

yekun cədvəlidi

balans biznes planı tərkib hissəsidir 

balans rüblük hesabların 2-ci elementi

balans aktiv və passiv hesabların birillik dəyərlərinin üst-üstə düşməsidir

Sual: Balansın aktivinə hansı maddələr daxildir? (Çəki: 1)

nəğd pul, qiymətli kağızlar, uzunmüddətli investisiyalar, əsas kapital, qeyri-material aktivləri

nəğd pul, qeyri-material aktivləri

nəğd pul, qiymətli kağızlar, debitor borclar, maliyyə planı

nəğd pul, uzunmüddətli investisiyalar, marketinq büdcəsi

nəğd pul, əsas fondlar, qeyri-material aktivləri

Sual: Firmanın iş planı layihələri hansı şöbələr tərəfindən hazırlanır? (Çəki: 1)

koordinasiya, mətbuat, mediya, pablik rileyşinz şöbələri tərəfindən

marketinq, plan-analitik, alqı-satqı koordinasiya şöbələri tərəfindən

direktorlar şurası və ümumi iclas tərəfindən

yeni əmtəələrin yaradılması, reklam, ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi tərəfindən

tədqiqatlar şöbəsi, maddi texniki təchizat şöbəsi tərəfindən

Sual: Kommersiya müəssisəsinin işinin səmərəsinin ən mühüm göstəricisi nədir? (Çəki: 1)

gəlirlilik və xalis gəlirdir

mənfəətdir

operativ mənfəətdir

əməliyat mənfəətdir

tədavül xərcləridir

Sual: Müəssisələrin kommersiya fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

alqı-satqı

istehsal, emal

fərdi istehsal və satış

istehsal və alqı-satqı

istehsal, emal, alqı-satqıB

ÖLMƏ

: 1202

Ad

1202Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %Sual: Keyfiyyətsiz malın tədarükünə qarşı irəli sürülən iddia aşağıda göstərilən hallar olmadan 

rəsmiləşdirilə bilməz: (Çəki: 1)

qəbul etmə haqqında aktın əlavə olunması

alıcı müəssisənin müəyyən edilmiş qüsurların səbəbləri barədə versiyalarının 

əsaslandırılması

qüsurların aradan qaldırılması üsullarının tövsiyyəsi

xərclər və ziyanın əvəzinin ödənilməsi tələblərinin razılaşdırılması

dəbbə pulunun ödənilməsinin razılaşdırılması

Sual: Malın müqavilədə nəzərdə tutulan assortimentin pozulması ilə tədarük edilməsi halında 

alıcı müəssisənin hüququ vardır: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

malın bir hissəsinin dəyişdirilməsini tələb etmək

malın hamısından imtina etmək

ziyanın ödənilməsini tələb etmək

malın tədarükçünün hesaına daşınmasını tələb etmək

Sual: Alıcı tərəfindən ticarət sövdələşməsinin öyrənilməsi məqsədilə sifariş edilən malın 

hazırlanması üçün zəruri olan şərtlərin, xidmətlərin, bütün əhəmiyyətli elementlərin ətraflı 

göstərildiyi kommersiya sənədi adlanır: (Çəki: 1)

sifariş

tələbnaməkontrakt

müqavilə


arayış

Sual: Müqavilə münasibətinin rəsmiləşdirilməsini tezləşdirmək məqsədi ilə nə etmək olar? 

(Çəki: 1)

müqavilənin müddətinin uzadılması

müqavilənin işlənib hazırlanması

müqavilənin göndərilməsi

müqavilənin qeydiyyata alınması

müqavilənin ləğvi

Sual: Alqı-satqı müqaviləsi hansı müddətə bağlana bilər? (Çəki: 1)

beş illik, üç illik

iki illik, bir illik

mövsumi, birdəfəlik

beş illik, üç illik, iki illik, bir illik, mövsumi, birdəfəlik və qısa müddətli

qısa müddətli, mövsümü

Sual: Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsi nə vaxt bağlanmış sayılır? (Çəki: 1)

satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çekini malın dəyərinin ödənilməsini təsdiq edən sənədi 

təqdim etdiyi andan

alıcının malın çeşidini müəyyən etdiyi andan

alıcının malı piştaxtadan götürdüyü andan

mallar haqqında məlumatlar alıcıya təqdim edildikdə

mallar haqqında informasiya şifahi şəkildə verildiyi andan
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə