BağIŞlayan və mehriban allahin adi iLƏ


II ƏLAVƏ  YEYİLMƏSİ HALAL OLAN BƏZİ PULCUQLU BALIQLARYüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə58/58
tarix15.01.2022
ölçüsü2 Mb.
#82881
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58
azari-book-25246

II ƏLAVƏ 
YEYİLMƏSİ HALAL OLAN BƏZİ PULCUQLU BALIQLAR 
 
azər.0703717670 
rus. 
ing. 

sardina 
сардина 
sardine (pilchard) 

sayda 
сайда 
coal fish (pollock) 

karp (sazan) 
карп 
carp 


 
206 

kefallar 
кефалевые 
mugil (mullets) 

tunes 
тунцы 
tunny (tuna) 

uzunüzgəc tunes 
длиннопёрый тунец 
white tunny 

qızılbalıq 
лосось 
salmon 

alabalıq 
форель 
trout 

dəniz dili 
морской язык 
sole 
10 
siyənək 
сельдь 
herring 
11 
xanı balığı 
окунь 
perch 
12 
treska 
треска 
cod (codfish) 
14 
lavrak 
лаврак 
sea bass 
15 
çöprə balığı 
вьюн 
pond loach 
16 
durna balığı 
щука 
pike (esox) 
17 
koryuşka 
европейская 
корюшка (снеток) 
smelt 
28 
xarius 
хариус 
grayling 
21 
alosa 
алозы 
allice shad 
22 
 
бычеглазы 
catalufa (bigeye) 
23 
lilbalıq (tinqa) 
линь 
tench 
24 
şirbit 
усач 
barbel (barbus) 
25 
qızılüzgəclər 
краснопёрки 
rudd 
26 
 
горчаки 
bitterling 
27 
 
верховка 
blinca 
28 
 
быстрянка 
spirlin 
29 
 
уклейка 
bleak 
30 
 
альпийская плотва 
danube roach 
31 
 
чехонь 
sabre carp 
(sabrefish) 
32 
göy balıq 
синец 
zope 
33 
 
золотистый спар 
gilthead 


 
207 
34 
qalxan balığı 
камбала 
flounder 
35 
 
гладкий ромб 
brill 
36 
xəşəm 
жерех 
asp 
37 
xanı balığı 
обыкновенный ёрш 
ruffe (pope) 
38 
 
обыкновенный 
подуст 
common nase 
39 
qara xanı balığı 
чёрные окуни 
black bass 
40 
qolavl balığı 
елец 
dace 
41 
 
пагры 
porgy 
42 
çömçə balığı 
обыкновенная 
плотва 
roach 
43 
qarasol balığı 
рыбец, сырть 
vimba 
44 
enlibaş balıq 
язь 
ide 
45 
qolyan 
обыкновенный 
гольян 
minnow 
46 
qolavl balığı 
голавль 
chub 
47 
skumbriya 
скумбрия 
mackerel 
48 
çapaq 
лещ 
(common) bream, 
(abramis brama) 
49 
 
пагели, бесуги 
red porgy 
50 
dabanbalığı 
белый саргус, 
полосатый карась 
sargo 
 
 
 
İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 
 
1) 
Qurani-Kərim.
 
 
2) Məhəməd ibn Yəqub Kuleyni
Usul əl-Kafi,
 Dar əl-əzva, Beyrut, 1985 m. 
 
3) Məhəmməd ibn Həsən Tusi, 
əl-Əmali,
 Müəssisətəl-vəfa, Beyrut, 1981 m. 


 
208 
 
4) Seyid İzzəddin Bəhrulülum, 
əl-İnfaq fi səbilillah,
 Dar əz-Zəhra, Beyrut, 
1989 m. 
 
5) Məhəmmədbaqir Məclisi, 
Bihar əl-ənvar,
 Müəssisətəl-vəfa, Beyrut, 1989 
m. 
 
6)  Məhəmməd  ibn  Həsən  Hürr  Amili, 
Təfsili  Vəsail  əş-şiə, 
Alül-beyt  li 
ihyaut-turas, Qum, 1409 h.q. 
 
7) Məhəmməd ibn Həsən Tusi, 
Təhzib əl-əhkam,
 Dar əl-əzva, Beyrut, 1985 
m. 
 
8)  Məhəmməd  ibn  Əli  ibn  Hüseyn  ibn  Babəveyhi  Qumi, 
Səvab  əl-əmal  və 
iqab əl-əmal, 
Müəssitəl-ələmi, Beyrut, 1983 m. 
 
9) Məhəmmədmehdi Nəraqi, 
Cami əs-səadat, 
Müəssisətəl-ələmi lil-mətbuat
Beyrut, 1988 m. 
 
10)  Məhəmməd  ibn  Əli  ibn  Hüseyn  ibn  Babəveyhi  Qumi, 
əl-Xisal,
 
Məktəbətəs-Səduq, Tehran, 1389 h.q. 
 
11) Nəcib Yusif və Muhsin Ətəvi, 
Dəlil əl-muslim fi bilad əl-ğurbə, 
Dar ət-
təaruf lil-mətbuat, Beyrut, 1988 m. 
 
12) Seyid Əbdülhüseyn Dəstğeyb, 
əz-Zunub əl-kəbirə,
 əd-Dar əl-islamiyyə, 
Beyrut, 1988 m. 
 
13)  Seyid  İzzəddin  Bəhrulülum, 
əz-Zəvac  fil-Quran  vəs-sünnə,
  Dar  əz-
zəhra, Beyrut, 1984 m. 
 
14) Seyid Məhəmmədtəqi Həkim, 
əz-Zəvac əl-muəqqət və davruhu fi həlli 
muşkilat əl-cins, 
Dar əl-əndəlus, Beyrut, 1963 m. 
 
15)  Əbdülhadi  Məhəmmədtəqi  Həkim, 
əl-Fətava  əl-muyəssərə, 
Dar  əl-
muərrix əl-ərəbi, Beyrut, 1996 m. 
 
16)  Seyid  Məhəmmədhadi  Hüseyni  Milani, 
Qadətuna  kəyfə  nərifuhum?, 
Müəssisətəl-vəfa, Beyrut, 1407 h.q. 
 
17)  Abdullah  Himyəri, 
Qurb  əl-isnad, 
Alül-beyt  li  ihyaut-turas,  Beyrut, 
1987 m. 
 
18) əl-Məcmə əl-aləmi li Əhlil-beyt, 
əl-Kövsər (sınaq sayı), 
Qum, 1994 m. 


 
209 
 
19)  Seyid  Əbulqasim  Musəvi  Xoyi, 
əl-Məsail  əş-şəriyyə, 
Məhəmmədrəfi 
Muərrifi müəssisəsi, Küveyt, 1996 m. 
 
20) Seyid Əli  Hüseyni Sistani, 
əl-Məsail  əl-muntəxəbə,
  Dar  əl-muərrix  əl-
ərəbi, Beyrut, 1994 m. 
 
21) Mirzə Hüseyn Nuri, 
Müstədrək əl-vəsail, 
Alül-beyt li ihyaut-turas, 1987 
m. 
 
22)  Hacı  Şeyx  Abbas  Qumi, 
Məfatih  əl-cinan,
  Müəssisətəl-ələmi  lil-
mətbuat, Beyrut, 1992 m. 
 
23)  Həsən  ibn  Fəzl  Təbərsi, 
Məkarim  əl-əxlaq,
  Dar  əş-Şərif  Rəzi,  Qum, 
1371 h.ş. 
 
24)  Seyid  Əli  Hüseyni  Sistani, 
Mənasik  əl-həcc,
  Dar  əl-muərrix  əl-ərəbi, 
Beyrut, 1994 m. 
 
25)  Məhəmməd  ibn  Əli  ibn  Hüseyn  ibn  Babəveyhi  Qumi, 
Mən  la 
yəhzuruhul-fəqih,
 Dar əl-əzva, Beyrut, 1985 m. 
 
26)  Seyid  Əli  Sistani, 
Minhac  əs-salihin,
  Məhəmmədrəfi  Muərrifi 
müəssisəsi, Küveyt, 1996 m. 
 
27)  Seyid  Şərif  Rəzi, 
Nəhcül-bəlağə, 
Sübhi  Salehin  redaktəsi  ilə,  Dar  əl-
kutub əl-Lubnani və məktəbətəl-mədrəsə, Beyrut, 1982 m. 
 

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə