BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuli


TMMK – 6464. Tarixi: h. 1314 (m. 1897). Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: 87 vər. Ölçüsü: 14 x 21 sm. DƏFYüklə 3,81 Mb.
səhifə5/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
#18131
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

TMMK – 6464. Tarixi: h. 1314 (m. 1897). Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: 87 vər. Ölçüsü: 14 x 21 sm.

 • DƏF – 949/1. Tarixi: XIX əsr. Həjmi: 14 vər. Ölçüsü: 15,5 x 25,9 sm.

 • DƏİ – 1662. Tarixi: təxminən XIX əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 262 vər. Ölçüsü: 15,5 x 25,5 sm.

 • DƏF – 875. Tarixi: XIX əsr.

 • DƏİ – 3619. Tarixi: h. 1322 (m. 1904/05).

 • İMMK – 323. Katibi: Mahmud Rauf b. Şeyx Atə Vaiz.

 • AEXK3017.

 • AMKA1700; A-2193,

 • AUDTJFK – B1 (Şəmsəddin Günərin kitabları № 49067). Xətti: təliq. Həjmi: 302 vər. Ölçüsü: 16x26 sm.

 • AUDTJFK46920.

 • BDK. Ms, or. Ojt – 2191. Xətti: təliq. Həjmi: 143 vər. Ölçüsü: 11,5 x 20 sm.

 • BEXK1646.

 • DƏİ-№ 7716, № 8481 və № 8926.

 • EXHP - № 210

 • Esparta kitabxanası - № 330; № 350.

 • Ədirnə Sələmiyyə kitabxanası№ 603.

 • İAMK – 430. Xətti: təliq. Həjmi: 182 vər. Ölçüsü: 13,5 x 18,3 sm. Əvvəldən naqisdir.

 • İFK. – 4321.

 • İSK (Çorlulu Əli Paşa qismi) – 350. Xətti: nəsx. Həjmi: 248 vər.

 • İSK (Gədik Əhməd Paşadan alınmış əlyazma) - №-si yoxdur.

 • İSK (Həmdiyyə qismi) – 995; 936. (Çələbi Abdullah Əfəndi qismi) – 285.

 • İSK (Hajı Mahmud əfəndi) – 4394. Xətti: rüqə. Həjmi: 11 vər. Ölçüsü: 15,5x22,5 sm. Sonu naqisdir. Əsər sadələşdirilərək 14 bab üzrə tərtib edilmişdir.

 • İSK (Xalət əfəndi qismi) 593.

 • İSK (Çərəz qismi) 2691; Aşir əfəndi qismi) – 640.

 • İstanbul Xosrov Paşa kitabxanası-286.

 • İTSMK. V – 267. Xətti: nəsx. Həjmi: 227 vər. Ölçüsü: 18,8 x 25 sm.

 • İUK – 2642. Həjmi: 312 vər, Ölçüsü: 12,3 x 18,8.

 • İÜHJAK - № 190; № 790.

 • İzmir Sələfçioğlu – № 3795.

 • İz. MK – 1434. Həjmi: 286 vər.

 • KMMK - № 4260; № 4370.

 • KMMK – 2272. Tarixi: h. 985 (m. 1577/78). Həjmi: 223 vər.

 • KMMK. j. 848. Xətti: təliq. Həjmi: 297 vər. Ölçüsü: 11 x 19 sm.

 • KMMK. j. 531. Həjmi: 236 vər. Ölçüsü: 15,5 x 25,5 sm.

 • Konya – 1382.

 • KPƏK – 11194. Həjmi: 192 vər.

 • KYAK – 658. Xətti: təliq. Həjmi: 525 s.

 • KYAK - № 658 (əski-5729); № 128 (əski 5730).

 • Qahirə. Tarixi – Türki-i Təlat - 211 və 404.

 • Qahirə. Tarixi – Türki-i Mustafa Fadil - 220.

 • Qahirə. Tarixi – Türki-i Xəlilağa - 12.

 • Qahirə əl-Xidviyyə kitabxanası – s – 1, № 508

 • Qahirə əl-Xidviyyə kitabxanası – 220, ümumi № 9016.

 • QAMK – 2708. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 145 vər. Ölçüsü: 18 x 29 sm sondan naqisdir.

 • Qaysəri Rəşid əfəndi kitabxanası-E k. II-194

 • QDK - № 4420.

 • QXK – 60 (5958) Əli əfəndi Helmi Dağıstani. Xidviyə kitabxanasının föhristi. Misir h. 1306. (1888) s. 198-199.

 • QXK – 61. (5959) Əli əfəndi Helmi Dağıstani. Xidviyə kitabxanasının föhristi. Misir h. 1306. (1888) s. 198-199.

 • QXK - 9016. Həjmi: 241 vər.

 • QXK – 59. (5957) Helmi Dağıstani. Xidviyə kitabxanasının föhristi. Misir h. 1306. (1888) s. 198-199.

 • QTTT 3

 • QTTT 60

 • QTTT 202.

 • LUK – 12437. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 273 vər. 19 sətr, Ölçüsü: 19,1 x 11,1 sm.

 • MVAÜK – 337. Xətti: təliq. Həjmi: 209 vər. Ölçüsü: 18,8 x 28,5 sm.

 • MVAÜK – 868. Xətti: nəsx. Həjmi: 162 vər. Ölçüsü: 15 x 21,8 sm. Əvvəl və sonundan naqisdir.

 • MVAÜK – 496. Xətti: təliq. Həjmi: 283 vər. Ölçüsü: 16,5 x 24 sm.

 • Süleymaniyyə Müxtələt 53/8.

 • TSM – 8086. Xətti: nəsx. Həjmi: 78 vər. Ölçüsü: 15,5 x 21 sm.

 • Yuqoslaviya Piriştinin baş dəftəri - № 237.


  BAKI NÜSXƏLƏRİ


  1. BƏİ. B – 2643. Katibi: Dərviş Firuzi. Tarixi: h.994 (m.1585/86). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 276 vər. Ölçüsü: 12 x 20 sm.

  2. BƏİ. M – 249. Tarixi: h. 1001 (m.1592). Xətti: nəsx. Həjmi: 219 vər. Ölçüsü: 17 x 22 sm.

  3. BƏİ. S – 176. Tarixi: h. 1006 (m.1597). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 206 vər. Ölçüsü: 17 x 28 sm.

  4. BƏİ. B – 107. Tarixi: h. 1069 (m.1658/59). Xətti: nəsx. Həjmi: 200 vər. Ölçüsü: 16 x 21 sm.

  5. BƏİ. M – 244. Tarixi: XVII əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 206 vər. Ölçüsü: 18 x 29 sm.

  6. BƏİ. B – 163. Tarixi: h. 1168 (m.1754/55). Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: 118 vər. Ölçüsü: 15 x 21 sm.

  7. BƏİ. B – 7. Tarixi: h.1206 (m.1791) – XVIII əsr. Xətti: nəsx. Həjmi: 310 vər. Ölçüsü: 13 x 18 sm. Köçürülüb Dərbənddə.

  8. BƏİ. S – 223. Tarixi: h. 1229 (m.1813). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 191 vər. Ölçüsü: 15 x 24.

  9. BƏİ. M – 163. Katibi: Molla Əlinağı Əbjibəy oğlu. Tarixi: h. 1263 (m.1846). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 260 vər. Ölçüsü: 13 x 22 sm. Köçürülüb Ərkvan kəndində.

  10. BƏİ. D – 142. Tarixi: 1279 (m.1862). Xətti: şikəstə-nəs­təliq. Həjmi: 147 vər. Ölçüsü: 21 x 32 sm.

  11. BƏİ. D – 165. Katibi: Mola Məjid ibn Hajı Abdulla əfəndi. Tarixi: h. 1281 (m.1864). Xətti: təliq. Həjmi: 206 vər. Ölçüsü: 22 x 34 sm.

  12. BƏİ. S – 193. Katibi: Zeynəlabdin ibn Kərbəlayi Şərif. Tarixi: h. 1232 (m.1816). Xətti: rüqə-nəsx. Həjmi: 165 vər. Ölçüsü: 21 x 31 sm.

  13. BƏİ. B – 163. Tarixi: təxminən XVII əsr. Xətti: nəstəliq-şikəstə. Həjmi: 118 vər. Ölçüsü: 15-21 sm.

  14. BƏİ. B – 82. Xətti: nəsx. Həjmi: 240 vər. Ölçüsü: 13 x 19 sm.

  15. BƏİ. A – 292. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 281 vər. Ölçüsü: 11 x 18 sm.

  16. BƏİ. A – 432. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 235 vər. Ölçüsü: 11 x 20 sm.

  17. BƏİ. A – 437. Xətti: nəsx. Həjmi: 253 vər. Ölçüsü: 18 x 19 sm.

  18. BƏİ. S – 407. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 200 vər. Ölçüsü: 18 x 29 sm.

  19. BƏİ. B – 1237/1. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-88b. Ölçüsü: 17-21 sm.

  20. BƏİ. B – 2537. Xətti: nəsx. Həjmi: 177 vər. Ölçüsü: 13 x 18 sm. Əsər əvvəldən və sondan naqisdir.


  b) SƏHHƏT VƏ MƏRƏZ


  1. REAŞİ SPb. S – 1924. Tarixi: h. 997 (m.1588/89).

  2. TUK – 2591/146. Tarixi: h. 1004 (m. 1595).

  3. MAQK 14284. Tarixi: h. 1033 (m. 1623/24).

  4. TİF – 2464/2. Tarixi: h. 1038 (m. 1628).

  5. QAMK – 7935/12. Tarixi: h. 1056 (m. 1646/47). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 235b-237a. Ölçüsü: 19,5 x 32 sm.

  6. MAQK – 5798/7. Tarixi: h. 1058-1063 (m. 1648-1659).

  7. TUK – 2464/5. Tarixi: h. 1063-1073 (m.1652-1662). Xətti: təliq.

  8. İNOK – 4195 t. (9/11). Tarixi: h. 1065 (m.1654). Xətti: təliq. Həjmi: vər. 280b-281b. Ölçüsü: 13,4 x 22,4 sm.

  9. TMK – 6456/5. Tarixi: h. 1070 (m.1659).

  10. BMK. Or. – 3642 (422/2). Tarixi: h 1073-1088 (m.1662-1678). Həjmi: vər. 64b-70b.

  11. Bankpur Xudabəxş kitabxanası – 2133. Tarixi: h. 1080 (1669/70). Həjmi: vər. 299-305.

  12. TUK – 2950/13. Tarixi: h.1076 (m.1665).

  13. TUK – 1427/3. Tarixi: h.1079 (m.1668). Xətti: nəstəliq.

  14. TUK – 3098. Tarixi: h. 1083 -1086 (m.1672-1675). Xətti: nəstəliq.

  15. İSK (Rəisül-kitab qismi) – 303/975. Katibi: Məhəmməd b. Həsən Şəri. Tarixi: h. 1084 (m.1673). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 303b-314b. Ölçüsü: 17,5 x 27,2 sm.

  16. PMK – 2164. Katibi: Mola Mir Kari Jeylani-Baştaqi. Tarixi: h. 1087 (m.1676). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 222-229. Ölçüsü: 18,5 x 28,5 sm. Əsər «Kitabi-ruh və eşq» adı ilə verilib. Bu nüsxədə «Rindü Zahid» də var.

  17. TUK – 326/14. Tarixi: h.1088 (m.1677).

  18. MAQK – 6123/3. Tarixi: h. 1094 (m.1682).

  19. MAQK – 236/4. Tarixi: h. 1100 (m.1688).

  20. TƏMK – 284/9 və 3. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəs­təliq.

  21. Teh. MK – 4671/3. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəs­təliq.

  22. TMK – 4076/8. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəstəliq.

  23. MAQK – 4451. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəstəliq.

  24. BMK. Add – 18839/5. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəsx. Həjmi: vər. 66-69.

  25. MAQK – 235. Tarixi: h. 1116-1129 (m.1704-1706).

  26. OBK. Add – 69/25. Tarixi: h. 1200 (m.1786).

  27. MAQK – 10556/1. Tarixi: h. XII (m. XVIII) əsr. Xətti: nəstəliq.

  28. QAMK – 11483/1. Tarixi: XII (m. XVIII) əsr. Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: vər. 4-9. 14 sətir. Ölçüsü: 8 x 11 sm.

  29. Teh. MK – 566/7. Tarixi: h. XII (m.XVIII) əsr.

  30. TUK – 4935. Tarixi: h. 1222 (m.1807). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 8 vər. Ölçüsü: 15,5 x 19 sm.

  31. İGBK – 1026. Tarixi: h. 1230 (m.1814). Xətti: nəstəliq. Həjmi: s. 124. Fars dilində.

  32. TMK – 5858/9. Tarixi: h. 1235 (m.1819). Xətti: nəsx.

  33. QAMK – 7117/1. Katibi: Məhəmməd İsfəhani. Tarixi: h. 1251 (m.1835). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-11b. Ölçüsü: 11 x 19 sm.

  34. TSMK – 7552. Tarixi: h. 1259 (m.1843). Xətti: nəstəliq. Əsər «Eşqü-ruh-əqlü-ruh» adı ilə verilib.

  35. DƏİ – 2908/VIII. Tarixi: təxminən XIX əsrin birinji yarısı. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 50b-61b. Ölçüsü: 14,5 x 23,5 sm. «Hüsnü-eşqi-Füzuli» adı ilə verilib.

  36. MAQK – 15151. Tarixi: h. 1269 (m. 1852).

  37. QAMK – 6999/3. Katibi: Məhəmməd Rəzi İştiharn. Tarixi: H. 1271 (m.1854). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 355a x 361a. Ölçüsü: 15 x 21 sm. Köçürülmə yeri: Tehran.

  38. NƏMK – 13354. Tarixi: h. 1271 (m.1854).

  39. QXK – 2333/22. Katibi və türk dilinə tərjümə edəni: Məhəmməd Paşa Raqib. Tarixi: h. 1273 (m. 1856/57). Həjmi: 98 vər.

  40. MAQK – 6424. Tarixi: h. 1273 (m. 1856). Xətti: şikəstə-nəstəliq.

  41. MAQK 6425. Tarixi: h. 1273. (m. 1856)/57.

  42. Məsjidi-Əzəm 1899/2. Tarixi: h. 1277 (m.1860/61). Həjmi: 5 vər.

  43. REAŞİ SPb. A – 711. Tarixi: h. 1282 (m.1865). Həjmi: vər. 5a-29b.

  44. REAŞİ SPb. B – 937. Tarixi: h.1283 (m.1866).

  45. Məsjidi-Əzəm – 480/11. Tarixi: h. 1287. (m.1870-71).

  46. İUK. F. Y. – 864. Tarixi: h. 1289 (m.1872/73). Həjmi: 19 vər. Ölçüsü: 14,5 x 21 sm. Əsərin Adı «Münazarai ruh vəl-jəsəd» kimi verilmişdir.

  47. Tif. d – 612/1. Tarixi: h. 1292 (m.1875). Xətti: nəstəliq.

  48. MAQK 9701. Tarixi: h. 1294 (m. 1877).

  49. QAMK – 3829/1. Tarixi: H. 1294 (m.1877). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-12a. Ölçüsü: 12,5 x 19 sm.

  50. REAŞİ SPb. A – 1578. Tarixi: h.1302 (m.1884). Həjmi: vər. 113a-125a.

  51. MAQK – 12789. Tarixi: h. 1312 (m. 1894).

  52. TMK – 5125/2. Tarixi: h. XIII (m. XIX) əsr. Xətti: nəsx.

  53. MAQK – 10288/2. Tarixi: h. XIII (m. XIX) əsr.

  54. TMMK – 5698. Tarixi: 1318 (m.1900). Xətti: nəstəliq.

  55. TMMK – 62884. Tarixi: h. 1318 (m. 1900). Xətti: nəstəliq. Ölçüsü: 12 x 17,5 sm.

  56. AUDTJFK. A – 432. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 1-7. Ölçüsü: 12 x 17 sm.

  57. Bağdad Ovqat kolleksiyası – 4366/2.

  58. BMK – 16.

  59. BMK – 839.

  60. İMK (Rəşid əfəndi qismi) – 857. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 151b-163b. Ölçüsü: 11 x 18,5 sm.

  61. İUK – 2850. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 155a-162b. Türk divanının haşiyələrində.

  62. İUK. T.Y. – 4097. Həjmi: vər. 216-219. Topluda «Saqinamə» də verilib.

  63. İUK (Xalis əfəndi əlyazmaları) – 6781 və 7577.

  64. İSK - F. Y - 339. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 1-20. Ölçüsü: 12 x 20,5 sm.

  65. KÜK – 2761/1. Həjmi: 8 vər.

  66. QAMK – 6956/3. Xətti: nəsx. Həjmi: vər. 258b x 267b. Ölçüsü: 15 x 21sm.

  67. MAQK – 230/3 A/TDK. Həjmi: vər. 104-106.

  68. Məsjidi-Əzəm1899.

  69. Məsjidi-Əzəm2346/2.

  70. Məşhəd Əbdülhəmid Mövləvi kolleksiyası – 537.

  71. REAŞİ SPb. B – 937. Həjmi: vər. 202b-213b.

  72. REAŞİ SPb. B – 4294. Həjmi: 10 vər.

  73. Teh. MK. f – 1312. Həjmi: vər. 126 -146.

  74. Teh. MK. f – 2065. Həjmi: vər. 279-299.

  75. TƏF – 326/1.

  76. TMK – 3225/12. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 8 vər.

  77. TMK – 3225/2. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 8 vər. Ölçüsü: 12,5 x 21 sm.

  78. TMMK – 640. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 225 vər. (Məjmuədə16-jı əsərdir). Ölçüsü: 13 x 19 sm.

  79. TMMK – 441/1. Xətti: nəstəliq. Ölçüsü: 26 x 19 sm. Topluda «Rindü zahid» də verilib.

  80. TMMK – 441/1. Xətti: nəstəliq.

  81. TMMK – 636/4. Xətti: şikəstə. Həjmi: 208 vər. Ölçüsü: 13 x 20 sm.

  82. TMMK – 640/16. Xətti: şikəstə-nəstəliq.

  83. TSM – 2917/5.


  BAKI NÜSXƏLƏRİ


  1. BƏİ. A – 250. Tarixi: h. 1071 (m.1661). Həjmi: vər. 1b-20a.

  2. BƏİ. B – 2295/II. Tarixi: h.1207 (m.1792). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 18a-39a. Ölçüsü: 14 x 21 sm.

  3. BƏİ. D – 197/2. Katibi: Ələkbər ibn Məhəmməd-rəsul. Tarixi: h. 1235 (m.1819). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 18a-22b. Ölçüsü: 21 x 35 sm.

  4. BƏİ. B – 640. Tarixi: h.1251 (m.1835). Həjmi: vər. 7b-18b.

  5. BƏİ. fond 24, s. v. 611. Katibi: Mahmud ibn Məhəmməd Kazım Təbrizi. Tarixi: h. 1282 (m.1865/66). Həjmi: 8 vər. Ölçüsü: 20 x 31. «Səhhət və Mərəz» fars dilində.

  6. BƏİ. M – 168. Tarixi: h. 1282 (m.1865/66). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 19 vər. Ölçüsü: 14 x 21 sm.

  7. BƏİ. B – 2258. Katibi: Tağı ibn Kərbəlai Səfər. Tarixi: h.1304 (m.1887). Həjmi: vər. 200a-208a.

  8. BƏİ. B – 299/III. Katibi: Mola Əbdüləli Qarajadaği. Tarixi: h.1307 (m.1888). Həjmi: 31b-65b.

  9. BƏİ. B – 1398. Tarixi: h. 1315 (m.1897/98). Xətti: şikəstə- nəstəliq. Həjmi: 16 vər. Ölçüsü: 15 x 22 sm. Köçürülüb: Temurxanşura qalasında.

  10. BƏİ. A – 125. Katibi: Məhəmməd İsmayıl ibn Əbdüssəlam. Tarixi: h.1320 (m.1907). Həjmi: 12 vər.

  11. BƏİ. B – 1224. Tarixi: h. 1340 (m.1921). Həjmi: 55 vər.

  12. BƏİ. B – 1617. Katibi: Azər Buzovnalı. Tarixi: h. 1345 (m.1926/27). Xətti: rüqə. Həjmi: 24 vər. Ölçüsü: 21 x 31.

  13. BƏİ. B – 844. Həjmi: vər. 131a-134b. Əsər «Rumuz-ül Arifin» adı ilə verilibdir.


  j) RİNDÜ ZAHİD


  1. REAŞİ SPb. S – 1924. Tarixi: h. 997 (m.1588/89). «Külliyyat» da.

  2. İSK (Laləli qismi) – 1912. Tarixi: h.999 (m.1590/91). Xətti: təliq. Həjmi: vər. 18a, 81a-101a. Füzuli külliyyatı (haşiyyədə verilibdir).

  3. THF. j. 46/4. Tarixi: h.1063 (m.1652). Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: vər. 95-100.

  4. BMK – 422 (Oç. – 3642). Tarixi: h.1073-1088 (m.1662-1678). Xətti: nəstəliq- şikəstə. Həjmi: vər. 84b-95b. Ölçüsü: 51/4 x 9 ¼ inj.

  5. TUK – 3220/1 və 1427/4. Tarixi: h. 1079 (m.1663). Xətti: nəstəliq.

  6. Bankpur Xudabəxş kitabxanası - 2130 Tarixi: h. 1080 (m. 1669). Həjmi: vər. 207/228.

  7. PMK – 2164. Katibi: Molla Mir Qari Jeylani-Başmaqi. Tarixi: h. 1087 (m.1676). Xətti: hind nəstəliq. Həjmi: 229 vər. Ölçüsü: 18,5 x 28,5 sm.

  8. TMK – 4171/26. Tarixi: h.1092 (m.1681). Xətti: nəstəliq.

  9. İMMK (Əli Əmiri Əfəndi mənzum əsərlər qismi) – 344. Katibi: Seyid Murtaza vələdi Mir Heydər. Tarixi: h.1094 (m.1682/83. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 125-147. Ölçüsü: 16 x 26,4 sm.

  10. MASK – 623 (ədəbiyyat). Tarixi: h. XI (m.XVII) əsr. Xətti: nəsx.

  11. TƏMK – 284/4. Tarixi: h. XI (m.XVII) əsr. Xətti: nəstəliq.

  12. TSMK – 1116/13. Tarixi: h. 1123 (m.1711). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 586 vər. Ölçüsü: 16 x 28 sm.

  13. BMK. Or. – 2870/304. Tarixi: h.1140 (m.1727/28). Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: 36 vər. Ölçüsü: 5¼ x 9 ¼ inj.

  14. BMK – 304 (Or. 4911). Tarixi: h.1140 (m.1727/28). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 141b-167b. Ölçüsü: 4 ¾ x 7 ¾ inj.

  15. TMMK – 1188. Tarixi: h. 1203 (m.1788/89). Xətti: nəstəliq.

  16. TMMK – 13942. Tarixi: 1239 (m.1823/24). Xətti: şikəstə nəstəliq. Həjmi: s. 93-151. Ölçüsü: 16,5 x 27 sm.

  17. MAQK – 6423. Tarixi: h. 1273 (m. 1856/67). Xətti: şikəs­tə-nəstəliq.

  18. Ədirnə Səlimiyyə kitabxanası – 1441. Tarixi: h.1328 (m.1910).

  19. Berlin -683.

  20. İMK (Rəşid Əfəndi qismi) – 857. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 183b-188b. Ölçüsü: 11 x 18,5 sm. Toplu «Məjmüa­tül-lətaif sandukatul-maarif» adı ilə tərtib olunub.

  21. İSK (Əsəd əfəndi qismi) – 289.

  22. İSK - F.Y. – 339. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 21b-66b. Ölçüsü: 12 x 25,5 sm.

  23. İUK. F.Y. – 1183. Xətti: nəsx. Həjmi: 105 vər. Ölçüsü: 10 x 10,5 sm. Məjmuənin əvvəlində (vər. 2a-4b) «Rübayəti Mövlana Füzuli Bağdadi Rahimahullah» adı altında «Rin­dü Zahid» dəki qitə və rübailərdən bəziləri verilmişdir.

  24. İUK. F.Y. – 339. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 21b-66b. Ölçü­sü: 12x20,5sm.
   Topluda Füzulinin «Səhhət və Mərəz» (vər. 2b-20b) və «Saqinamə» (67b-81b) əsərləri də verilib.

  25. İzzət Koyunoğlunun şəxsi nüsxəsi. Həjmi: 61 vər.

  26. KMMK - j. 700. Xətti: təliq və nəsx. Həjmi: vər. 89a-97a. Ölçüsü: 13,5 x 22 sm.

  27. KYAK – 10460. Həjmi: 49 vər.

  28. MAQK – 3511. Xətti: nəsx. Həjmi: 6vər. Ölçüsü: 26 x 43 sm.

  29. MAQK – 3541. Xətti: nəsx.

  30. REAŞİ SPb. - 540.

  31. SQPK – 1642/53. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 1b-29a). Rindü Zahid.

  32. SQPK – 1642/53. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-29a. Ölçüsü: 14 x 20sm. Topluda Füzulinin «Bəngü Badə» və «Saqinamə» əsərləri də verilmişdir.

  33. TMMK – 441. Xətti: nəstəliq. Həjmi: - 162 vər. Ölçüsü: 16 x 26 sm.

  34. TMMK – 258/2. Xətti: nəstəliq.


  BAKI NÜSXƏSİ


  1. BƏİ. Fond 24, s. v.24. Həjmi: 7 vər. Ölçüsü: 22 x 36. «Ənisül-qəlb» haqqında məlumatlar.  ç) ƏNİSUL-QƏLB


  1. KPƏK – 857. Tarixi: h.994 (m.1585). Həjmi: vər.183-188. Fars dilində.

  2. İMMK (Rəşid Əfəndi qismi) – 1465. Katibi: Xəlil b. Əli əl-Vani. Tarixi: h.1084 (m.1673). Xətti: təliq. Həjmi: 10 vər. Ölçüsü: 14,3 x 20,7 sm.

  3. İz. MK – 517/11(Qayit № 21725). Tarixi: h.1271 (m.1855). Xətti: təliq. Həjmi: 12 vər.

  4. İUK. T.Y. – 902. Tarixi: h.1024 (m.1615).

  5. REAŞİ SPb. S – 1924. Tarixi: h.1998 (m.1589/90). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-9b.

  6. İTSMK (Xəzinə qismi) – 1248/9. Həjmi: 183 vər. Ölçüsü: 10 x 19 sm.

  7. İMK (Əli Əmiri Əfəndi qismi) – 4345. Həjmi: vər. 12b, 30b-31b.

  8. İMK (Həkimoğlu Əli Paşa qismi) – 168/1. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 1-7.

  9. REAŞİ SPb 1561 (540). Həjmi: vər. 1b-9b. Füzuli «Külliyyatı» nda verilib.

  10. Səlimiyyə kolleksiyası 1441. Fars dilində

  11. TUK – 63. Xətti: nəsx. Həjmi: 7 x 226 vər (Topluda 18-ji əsərdir). Ölçüsü: 6,7 x 12,5 sm.


  d) Hədisi-ərbəinin tərjüməsi


  1. İUK – 902. Tarixi: h. 1072 (m. 1661/62)

  2. KPƏK – 1465. Tarixi: h. 1084 (m. 1673). Həjmi: 8 vər.

  3. Milli kitabxana – 3833/ A. Tarixi: h. 1266. (m. 1849 50). Həjmi: 6 vər.

  4. İz. MK – 2024. Tarixi: h. 1271 (m. 1854/55). Həjmi: 13 vər.

  5. Dar əl-kutubül-Misriyyə – 4798/8. Həjmi: 18 vər.

  6. Əhməd Salis Yenilər kitabxanası – 3967. Həjmi: 14 vər.

  7. Əli Əmiri kolleksiyası – 4345.

  8. Həkim Oğlu – 168/1.

  9. Xəzinə kitabxanası – 1248.

  10. İz.MK – 517/11.

  11. İz.MK21725.

  12. REAŞİ SPb – 1561 (540). Xətti: nəsx. Həjmi: vər. 10-51 [322-373]

  13. Səlimaniyyə (İzmir) – 21725.

  14. Tehran Universiteti kitabxanası63.


  e) Mətləül-etiqad (müəmmalar)


  1. REAŞİ SPb – 1561 (540). Tarixi: H.997 (m.1589). Həjmi: vər. 90-103.

  2. BÜK (Əşrəfzadə kitabları) – 1241/19. Tarixi: h. 1218 (m.1803). Xətti: təliq. Həjmi: 37 vər. Ölçüsü: 10,5 x 20,5 sm.

  3. İUK.T.Y. 5548 (Topluda 39 ədəd müamma verilmişdir).

  4. TƏF – 76/6.  ə) MƏKTUBLAR


  1. İVƏK – 2735. Katibi: Dizfullu Mehmed b. Salih. Tarixi: h. 987-1000 (m.1579-1591). Xətti: nəsx. Həjmi: vər. 28a-30a; vər. 35b-36b. Ölçüsü: 19 x 33 sm. Şikayətnamə-Nişançı Jəlalzadə Mustafa Çələbi və ya Nişançı Paşa; Əhməd bəyə…məktubları. (Bəzi kataloqlarda «İştiyatna­mə» adı altında verilib).

  2. KVPK – 535. Tarixi: təxminən h. 990-1000 (m.1582-1591). Həjmi: vər. 284a-285b. Musul Mirlivasi Əhməd bəyə.

  3. İSK (Əsəd Əfəndi qismi) – 3790. Katibi: Abduljəmil b. Nəjəf əl-Bağdadi. Tarixi: h.998-999 (m.1589/90). Xətti: təliq. Həjmi: 197 vər. (Məjmuənin tam həjmi). Ölçüsü: 10,7 x 19,5 sm. Qazi Əlaiddinə məktub.

  4. REAŞİ SPb – 1561/5 (540). Tarixi: h.991 (m.1583) Şikayətnamə…

  5. Yüklə 3,81 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə