Bitiruv malakaviy ishi ilmiy rahbarYüklə 455,6 Kb.
səhifə5/7
tarix20.09.2017
ölçüsü455,6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Shunday qilib, ota-ona munosabati ko’rsatkichlarining o’zgaruvchanlik doirasi biz tadqiq etayotgan onalar va otalar kontingenti doirasida mos ravishda quyidagicha bo’ldi: Wn=3,0 dan 4,9 gacha; 3,0 dan 4,4 gacha, bu ko’rsatkichning 32-39%ni tashkil etdi. Onalar va otalarda ota-ona munosabatlari umumiy ko’rsatkichlarining mos kelish darajasi 0 dan 5 gacha bo’ldi. Ya’ni, otalar va onalarning o’z ota-onalik rollariga nisbatan baholaridagi muvofiqlikning darajasini umuman olganda o’rtadan yuqori, deb tavsiflash mumkin. Buni biz “Men va mening bolam” testi natijalari bilan solishtirib ko’ramiz.

“Men va mening bolam” testi bo’yicha rasmda ota-ona va bolaning borligi, bola obrazining mazmuni va uning yoshi, ona (ota) bilan bolaning birgalikdagi faoliyati, psixologik masofa, shuningdek, psixodiognostikada qabul qilingan rasmning formal belgilari (chiziq sifati, varaqda joylashuvi, rasm detallari va hokazo) bo’yicha umumiy holat (ko’ngildagidek hokazo, o’ziga ishonmaslik, hadiksirash, rasmda ifodalangan antipatiya va nizokashlik belgilari) tavsifnomasi hisobga olindi. Natijalar tahlili rasmli testing boshqa ko’rsatkichlar bilan barqaror uyg’unlashuvchi diagnostik qiymati katta ekanligini ko’rsatdi. Shuni ham hisobga olish kerakki, rasmlar sinovda ishtirok etayotgan hamma otalardan ham olinmadi, natijalar muvofiqlik holatlari yaqqol ifodalangan holatlar yuzasidan chiqarildi. Olingan ma’lumotlar o’ziga ishonmaslik, nizokashlik va hadiksirash simptomlarining unchalik aniq ifodalanmaganligini ko’rsatdi.

Dalillarni asoslash uchun quyidagi rasm turlarini ajratib ko’rsatdik:  • Ko’ngildagidek vaziyat – yuqori ko’rsatkichlar: (qoniqqanlik ishonch qabul qilish) 21-30b;

  • Nisbatan ko’ngildagidek vaziyat – o’rtacha: (qoniqqanlik-ishonch-qabul qilish) 11-20b;

  • Ko’ngilsiz vaziyat – past : (qoniqqanlik-ishonch-qabul qilish) 1-10b;

Test o’tkazish natijasida ikki guruhdagi – ko’ngildagidek va nisbatan ko’ngildagidek vaziyatli rasmlar aniqlandi. Biz rasmlarda quyidagi xususiyatlarni aniqladik va tavsifladik:

1)O’zini bola bilan idenfikatsiya qilish: obraz, qiyofa va faollikada-yuqori daraja 12-18b, o’rtacha daraja – 6-11b, past daraja – 0-56b;

2)Onaning jins-rol bo’yicha aynan bir xilligi: yuqori daraja4-6b o’rtacha daraja 2-3b, past daraja 0-1b.

3) Bolaning jins-rol bo’yicha aynan bir xilligi: yuqori daraja-4-6 b, o’rtacha daraja - 2-3b, past daraja-0-1b.

Tadqiqot davomida biz onalar chizgan “Men va mening bolam” rasmlarida quyidagi mazmuniy belgilarni aniqladik va baholadik:


  1. O’zini bola bilan tashqi jihozlanish bo’yicha uyg’un obrazda ifodalanganlar – a) birxil kiyim-bosh va oyoq kiyimi (kiyinish tarzi-bashang kiyim, sport kiyimi, ish kiyimi, uy kiyimi; jins bo’yicha aynanlik –ayollar ko’ylagi, yubka yoki shim; ko’ylak fasoni; etik yoki tufli, o’xshash detallar rasmi, tugmalari, cho’ntaklari,yoqasi);

  • b) bir xillik (sumka, gullar) yoki tipik aksessuarlarning mavjudligi;

  1. va b) bo’yicha ularning ifodalanganlik darajasiga qarab 1 – 3 ball berilgan, maksimum – 6 ball.

  1. O’zini bola bilan yuz va tana qiyofasida idenfikatsiya qilish – a) yuz ko’rinishi (bir xil chiziqlar sifati, tasvirda mayda qirralarning mavjudligi, chiziqlarning o’xshashligi, umumiy tasviriy tarz, yuz ko’rinishining o’xshashligi); b) ko’zguli holatlar (aynan bir xil, yoki bir-birini to’ldiruvchi), a) va b) bo’yicha ularning ifodalanganlik darajasiga qarab 1 – 3 ball berilgan, maksimum – 6b.

  2. O’zini bola bilan faollikda identifikatsiyalash – a) istalgan turdagi umumiy faoliyatning (o’yin, mehnat, bilim olish, kommunikativ) mavjudlik; b) rasmdagi dinamika (bir-biriga tomon yoki bir xil yo’nalishda umumiy harakatlanish); a) va b) bo’yicha ularning ifodalanganlik darajasiga qarab 1 – 3 ball berilgan, maksimum 6b.

  3. Onaning jinsiy yo’llar bo’yicha aynan bir xilligi – a) kiyim (rasm chekkalari hoshiyalangan yoki ayol figurasini bo’rttirib ko’rsatuvchi ko’ylak, aksessuarlar – bezaklar, belbog’, sumkacha; tufli – bejirim, uchi o’tkir, poshnali); b) yuz (bo’yalgan lablar, kipriklar, ko’zga e’tibor qaratish – atrofi chizilgan va bo’yalgan, ayollar soch turmagi yoki uzun sochlar, ziraklar); a) va b) bo’yicha ularning ifodalanganlik darajasiga qarab 1 – 3 ball berilgan, maksimal 6b.

  4. Bolaning jinsiy rol bo’yicha aynan bir xilligi – a) yuz, soch turmagi, kiyim, oyoq kiyimi va aksessuarlar – jinsga mos keluvchi; b) faoliyat – jins bo’yicha tiplashtirilgan; a) va b) bo’yicha ularning ifodalanganlik darajasiga qarab 1 – 3 ball berilgan, maksimal – 6b.

Yuqoridagi xususiyatlar yoki sifatlar bo;yicha umumiy ball miqdori quyidagi tarzda hisoblandi: onaning bola bilan umumiy jins bo’yicha aynan bir xilligi – t/r.(1+2+3), ona va bolaning umumiy jins bo’yicha aynan bir xilligi – t/r.(4+5), ona va bolaning umumiy idenfikatsiyasi – t/r.(1+2+3+4+5), aynan bir xillik tuzilishi – t/r.(1+2+3(4/5)).

Ushbu jihatdan olingan natijalarimiz 2.1.7-jadval va 10=ilovada keltirilgan.

2.1.7-jadval

“Men va mening bolam” proyektiv rasmli testi va bolalar xulq-atvorining jins bo’yicha tipizatsiyasini kuzatish natijalariUmumiy idenfikatsiya

Onaning bola bilan idenf.

Umumiy jins-rol bo’yicha idenf.

Onaning jins-rol bo’yicha idenf.

Bolaning jins-rol bo’yicha idenf.

Umumiy udenfikatsiya

1

0,438*

-0,262

0,857*

0,038

Onaning bola bilan idenf.
1

0,467*

0,708*

0,846**

Umumiy jins-rol bo’yicha idenf.1

0,237

0,856**

Onaning jins-rol bo’yicha idenf.


1

0,538**

Bolaning jins-rol bo’yicha idenf.

1

Izoh: *p<0,05, **p<0.01
Jadvalda keltirilgan natijalarga murojaat etaylik.“Men va mening bolam” proyektiv testi natijalarga tayanib, onalarning farzandlari bilan idenfikatsiyalashuvini bir necha jabhada baholashga erishildi. Buning uchun ular orasidagi ichki bog’liqlik va munosabatlar korrelatsion tahlil etildi (3.3.7-jadval).

Tadqiqot natijalarida onaning farzandi bilan idenfikatsiyalashuvi bolaning o’zini anglashda yetakchi o’rin tutadi, degan xulosani asoslashimizga sabab bo’luvchi asoslar yetarli, ya’ni ona doimiy ravishda farzandining tuyg’u va kechinmalarini his etishga, uning jins jihatidan o’zini anglashida ham belgilovchi o’rniga ega ekanligini aytib o’tish lozim. Chunki onaning bola bilan idenfikatsiyalashuvi umumiy holatdagi idenfikatsiyalashuvida (r=0,438, r<0,05), umumiy jinsiy rol bo’yicha identifikatsiyalashuvida (r=0,467, r<0,05), onaning jinsiy rol bo’yicha idetifikatsiyalashuvida (r=0,708, r<0,01), bolaning jins rol bo’yicha idetifikatsiyalashuvida (r=0,846, r<0.01); shuningdek, onaning jins-rol bo’yicha idetifikatsiyalashuvi bilan bolaning jins-rol bo’yicha identifikatsiyalashuvini kuzatishimizga (r=0,538, r<0.05 to’g’ri keladi.

Bundan ko’rinib turibdiki, ona ta’siri farzandning tarbiyasi, ijtimoiylashuvi va o’zini anglashda yetakchi omillardan biri sifatida gavdalanadi.

10 – ilovadagi natijalarga ham murojaat etganimizda bolaning jins-rol bo’yicha aynan bir xilligi xulq-atvor belgilari (kuzatuv) va uning jins-rol bo’yicha aynan bir xillik ko’rsatkichlari (ona rasmi) o’rtasida yaqqol ifodalangan aloqa bo’lib, bu a) rasmning axborotlilik darajasidan dalolat beradi va b) ona ongida bola obrazining jins-rol bo’yicha xulq-atvor steriotiplarini o’zlashtirish darajasi o’rtasida aloqa mavjudligini aniqlaydi. Otalar rasmi bilan vaziyatda bu rasmlar mavjudligini o’ziyoq diagnostik hisoblanadi, chunki faqat 25% erkaklargina bu sinovni o’tkazishga ruxsat beradilar. Biz otalarning “Men va mening bolam” rasmini chizishni ota-ona mas’uliyati, tarbiya jarayoniga jalb etilganligi va manfaatdorlik darajasi yuqoriligini dalil sifatida baholaymiz. Xuddi shu tarzda biz onalarning rasminichizishda rangli qalam va flomasterlardan foydalanishlarini ham baholaymiz- bu sinovda ishtirok etayotganlarning 20% iga teng bo’ldi. Yuqorida bayon qilinganlarning barchasi rasmning proyektiv qimmati va axborot uchun berilganligidan dalolat beradi hamda ona ongida bola obrazining jins-rol bo’yicha ifodalanganligi va uning jinsiy ijtimoiylashuvi – jins-rol bo’yicha xulq-atvor steriotiplarini o’zlashtirish darajasi o’rtasida aloqa borligini tasdiqlaydi. Shu tariqa, proyektiv test davomida olingan ma’lumotlarning sifat tahlili verbal uslubiyatni qo’llash davomida olingan natijalarni tasdiqlab beradi.

Ilovadagijadvaldanyanashunie’tirofetishmumkinki, tajribadaqatnashganonalarning 60%io’zlarinifarzandlaribilanidenfikatsiyaqilinishiniyuqoribaholaganbo’lsalar, otalarbujihatdanhamonalardanbirozpastko’rsatkichlarni – 40% niko’rsatdi. O’zlarini past idenfikatsiyada baholagan otalarga nisbatan shunday toifali onalar atigi 10% ni, ya’ni bir kishini tashkil etdi. Endi jinsiy rollar nuqtaiy nazaridan bir-birini identifikatsiya qilishda onalar bilan farzandlarning baholari o’rtasida keckin farq yo’q: farzandlarning 43 foizi vaonalarning 33 foizi bu mavqeda bir-birlarni yuqori baholagan bo’lsalar, past baholavchilar teppa-teng chiqdi (3 nafardan). Ko’p holatlarda onaning bahosi bilan farzandning bahosi bir-birga yaqin, masalan, past baholaganlar past yoki o’rtacha, yuqorilar yuqori va hokazo. Demak, umuman olganda, onalarning farzandlar bilan identifikatsiya otalarnikiga nicbatan tahlil qilinganda ancha yaqin va o’xshashdir.

Shunday qilib, maktabgacha bo’lgan yoshda yosh bo’yicha aynan bir xillik jarayoni umuman olganda yakunlanish bosqichiga yaqinlashgan, ya’ni o’z yoshiga oid tasavvurlarning shakllanganlik darajasi o’rtachadan baland; ijtimoiy jihatdan jamiyatdagi o’rnini anglash endi shakllanayotgan, ya’ni yaqin turgan ijtimoiy muhit to’g’risidagi tushuncha va tasavvurlarning shakllanganlik darajasi o’rtachadan past; bolaning o’z jinsi bilan bog’liq rollar to’g’risidagi tasavvurlarning shakllanganlik darajasi pastdan yuqorigacha bir xilda taqsimlanadi. Nominativ tasavvurlar, ya’ni o’z ismi, uning ma’nosi atrofidagi tasavvurlar ham mavjud bo’lib, ular shu yosh uchun yuqori darajasi shakllangan; qadriyatlar identifikatsiyasi esa endi rivojlanish bosqichida ekanligi ma’lum bo’ldi. Ushbu fikrlarning identifikatsion tasavvurlar nuqtai nazaridan olingan va biz tomonimizdan umumlashtirilgan ma’lumotlar quyidagi 3.3.8 – jadvalda keltirilgan.

2.1.8-jadval

Bolalarning “Men” konsepsiyasiga oid tarkibiy qismlarning shakllanishi bo’yicha taqsimlash

N=45


“Men” konsepsiyasi komponentlarning shakllanganlik darajasi


“Men” konsepsiyasi komponentlarning shakllanganlik darajasi bo’yicha guruhlar soni (%)


Nominative

Yoshga oid

Jinsiy

Ijtimoiy

Qadriyatli

Past

0

0

43.3

50

96.7

O’rta

0

50

36.7

46.7

3.3

Yuqori

100

50

20

3.3

0

Jadvaldan ko’rinib turibdiki, ko’rsatkichlarning maksimal doirasi maktabgacha bo’lgan yoshdagi bolalarning o’z jinsiga rollar bo’yicha aynan bir xilligiga xos bo’lib, bu ko’rsatkich 1 dan 10 ballgacha, yosh bo’yicha va ijtimoiy aynan bir xillikning dolzarb darajalari o’zgaruvchanlik doirasi mos ravishda 30 va 20%ga past. Bunda jins-rol bo’yicha aynan bir xillik yuqori ko’rsatkichlariga bolalalarning 20%i ega, yosh bo’yicha – 50% va ijtimoiy mavqega moslik – 3.3%, o’rtacha mos ravishda – jins bo’yicha 36.7%, yosh bo’yicha – 50% va ijtimoiy aynan bir xillik – 46.7%. Jins-rol bo’yicha aynan bir xillikning past ko’rsatkichlari – 43.3%da, yosh bo’yicha –0%, ijtimoiy aynan bir xillik bo’yicha – 50%da. Ya’ni, sinovda ishtirok etayotgan bollalarning 100% i amalda yosh bo’yicha erishilgan identifikatsiyani (darajalar nisbati – yuqori 50; o’rtacha 50; past 0), taxminan 50%i endi shakllanishni boshlayotgan ijtimoiy identifikatsiyani (darajalar nisbati – yuqori 3; o’rtacha 47; past 50) va 57%i faol rivojlanayotgan jins-rol bo’yicha identifikatsiyani (darajalar nisbati – yuqori 20; o’rtacha 37; past 43) namoyish etadi. Shunday qilib, ko’rib turibmizki, mazkur bosqichda yosh bo’yicha aynan bir xillik amalda yakunlangan bo’lib, ijtimoiy aynan bir xillik eng boshlanayotgan, end yaqqol ifodalangan, jarayon esa bolaning jins-rol bo’yicha aynan bir xilligning rivojlanishi hisoblanadi. Bularning barchasi shakllanayotgan “Men” konsepsiyasining ushbu bosqichdagi asosiy tarkibiy qismi sifatida jins-rol bo’yicha aynan bir xillikni hamda maktabgacha bo’lgan yoshdagi bolaning o’zini anglash jarayoni dadil shakllanayotganligini ko’rsatadi.


2.2. Maktabgacha yoshdagi bolaning “Men” konsepsiyasi shakllanishiga ta’sir etuvchi oiladagi shaxslararo munosobatlarni o’rganish natijalari

Biz tadqiqotimizning ushbu bosqichida maktabgacha yoshdagi bo’lgan bolaning “Men” konsepsiyasi shakllanishiga ta’sir etuvchi oiladagi ota-onalarning o’zaro ep-xotin hamda sifatidagi munosabatlarining o’ziga xosliklarini o’rganishga harakat qildik. Ma’lumki, oiladagi shaxslararo munosobatlar tabiatli bo’ylib, unda rolli munosobatlar bevosita shaxslararo munosobatlar bilan chambarchas bog’langan bo’ladi.

Oiladagi shaxslararomunosabatlar xarakteriga ko’ra er-xotin o’rtasidagi munosabatlar, ota-onalarning o’z farzandlari bilan shaxslararo munosabatlariga bo’linadi.

Biz maktabgacha yoshda bo’lgan bolalarning psixologiyasidagi shunday jihatga e’tiborni qaratdiki, ular aynan shu davrda o’z qiziqishlari, yetakchi faoliyati bo’lgan syujetli-rolli o’yinlardagi harakatlari bilan birgalikda ijtimoiy dunyoning, avvalo, ota-ona oilasidagi rollarga va o’zaro munosabatlarga e’tiborli bo’lib, aynan ota-onalikka xos qiliqlarni o’zlashtirishga kiritdilar. Bola bundan uning oilada ro’y berayotgan voqea-hodisalarning kuzatuvchisi va ishtirokchisiga aylanib, bu jarayonlar qanchalik dinamik bo’lsa, shunchalik faol va qiziquvchan bo’ladi, ota-ona va bola o’rtasidagi munosabatlariga nisbatan ko’proq, to’laroq va turli-tuman axborotlarni oladi, o’zlashtiradi va fikrlaydi. Bunda oila bola “Men” ini shakllantiruvchi muhimijtimoiy muhitga aylanib, o’zining ushbu muhitga aloqadorligini anglashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu yerda shu qayd etib o’tish joizki, ijtimoiy psixologlarning fikricha, oiladagi shaxslararo munosabatlar tuzilmasida “ota-ona – bola” munosabatlari evalyutsion jihatdan nisbatan kecki va mazmunan aniqroq hisoblanadi, chunki ular shakllanib bo’lgan er-xotin munosabatlari asnosida vujudga keladi.

Biz tadqiqotimiz davomida aynan nikoh juftligidagi er-xotin munosabatlari bolaning ijtimoiy tasavvurlarida bilvosita ifodalangan ota-onalik munosabatlariga nisbatan moslashuvchan va dinamik bo’lishi, shu sababli bolaning ota-ona munosabatini aks ettirishi uning shaxsida ifodalangan o’zgarishlarga zamin bo’lishiga ishonch hosil qildik. Masalan, onalar va otalarda ota-ona munosabatining umumiy ko’rsatkichlari mos kelish darajasi 0 dan 5 gacha bo’lgan bir paytda oilaviy qadriyatlar iyerarxiyasida umumiy ko’rsatkichlarning mos kelmaslik darajasi 1 dan 11 gacha, ya’ni ota-ona munosabatlarining xuddi shunday ko’rsatkichiga nisbatan 2 baravar katta bo’ldi. Ota-ona munosabatlarining umumiy ko’rsatkichlari mos kelish darajasi bo’yicha ota-onalarning uch guruhi aniqlangan: farq – 0 ya’ni to’liq moslik 20% juftlikda, moslik darajasi yuqori – 0,1 dan 0,2 gacha 44% juftlikda, moslik darajasi o’rtacha – 0,3 dan 0,5 gacha 36% juftlikda. Biroq, aytib o’tish kerakki, bunday bo’linish shartli hisoblanadi, chunki tadqiq etilayotgan shaxslar aynan ota-ona munosabatlari tavsifnomasi bo’yicha eng o’xshash va kam farq qiluvchi bo’lib, ularning mos kelish ko’rsatkichlari juda yuqori va eng katta farq ham maksimal ko’rsatkichning 10%ini yoki juftlik ichidagi 6,8%ni tashkil qiladi. Oilaviy qadriyatlar ierarxiyasi va oilaviy rol bo’yicha yo’nalganlikdagi muvofiqlik darajasi bo’yicha nikoh juftliklarini biz uch guruhga ajratdik:

1) Oilaviy qadriyatlar ierarxiyasining moslik darajasi yuqori bo’lgan juftliklar (farq 0 dan 3 ballgacha) – 60% ;

2) Oilaviy qadriyatlar ierarxiyasining moslik darajasi o’rtacha bo’lganlar (4–7)-28%;

3) Oilaviy qadriyatlar ierarxiyasining moslik darajasi past bo’lganlar (8-15) – 12%

Er-xotin juftligi a’zolarining oilaviy qadriyatlar ierarxiyasining moslik darajasi nuqtaiy nazaridan farqlanishi oilaviy munosabatlar amaliyotida mojarolarning vujudga kelishiga olib kelishi ko’plab omillar tomonidan e’tirof etilgan (K.Vitaker, V.Satir, V.Karimova) [140], [89], [41].Aynan shu tamoyil bo’yicha biz 60% juftlikda kuzatuvlar olib borib, oilaviy qadriyatlar ierarxiyasining moslik darajasidagi farq 3 balldan ortiq bo’lmagan er-xotinlar orasida nizokashlik darajasi ham yuqori bo’lishini aniqladik. Ayni shunday munosabatlarni muntazam kuzatgan bolada ham o’zi va jamiyatdagi o’z o’rni to’g’risidagi tasavvurlarning shakllanishida turlicha muammolar bo’lishi muqarrar ekanligini taxmin qildik. Ya’ni, bizning taxminimizcha, bola “Men” konsepsiyasining rivojlanganlik darajasi er-xotin munosabatlari bilan o’zaro bog’liqlikka ega lekin “ota-ona-bola” munosabatlarining xarakteri bilan bunday uzviylik kuzatilmaydi. Bizning datlabki taxminimiz shundan iborat ediki, ota-ona munosabatlari mohiyat jihatdan maktabgacha yoshgacha bo’lgan bolaning shaxs sifatida o’zini anglashda yoshiga oid, jinsiga oid va ijtimoiy mavqeyga oid kongnitiv tasavvurlarning shakllanishiga jiddiy ta’sir ko’rsatmaydi. Zero, ota-onalik roli bilan er-xotinlikrollari o’rtasidagi o’ziga xos farq bunda katta rol o’ynaydi. Chunki bolaning ota-onasiga bo’lgan munosabatlari, ularning aynan ota va ona deb idrok qilishi orqali o’z tasavvurlarini boyitishi, avvalo, uning kelajakdagi obrazini, katta yoshdagi shaxs sifatidagi obrazini shakllantiruvchi tamal toshi bo’lib xizmat qiladi. Shu nuqtaiy nazardan bolaning ko’z oldiga keluvchi dinamik oilaviy vaziyat, oilada kattalar o’rtasidagi mazmuniy jihatlarga boy o’zaro munosabatlar, ota-onaning faol ijtimoiy va ma’naviy hayoti silsilasi voqea-hodisalarga maksimal darajada boy bo’lgan holda bolaning ham faolligini uyg’otib, uning shaxs sifatida rivojlanish jarayonini jadallashtirishga xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning ota-ona timsolida er va xotin munosabatlarini idrok etishi tasirliroq bo’lib, uning yaqin kelajakdagi ijtimoiy xulqining asoslarini tashkil etadi.

Shunday qilib, oiladagi ichki munosabatlar va ota-onaning bolaga munosabati ta’siri ostida shakllanuvchi birlamchi o’ziga munosabat, o’zini idebtifikatsiyalashning barcha ko’rinishlarida va kommunikativ faoliyat subyekti sifatida bolaning birlamchi kichik ijtimoiy guruh sifatida oilada o’zini anglashi rivojlanishini hal qiluvchi omili hisoblanadi. Bunda nafaqat er-xotin ota-ona o’rtasidagi munosabatlar va ularning bolaga bo’lgan munosabvati balki aynan shu munosabatlarning bevosita u bialan muloqotda aks ettirilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha bo’lgan yoshdagi bolada o’ziga nisbatan munosabat ota-ona bilan muloqoti ta’siri ostida shakllanishi isbotlandi, ya’ni bolalardan olingan ma’lumotlardan shu narsa ma’lum bo’lmoqdaki, ulardagi aksariyat belgi va xislatlar, avvalo, onasining ta’sirida shakllanadi. Bu yoshda o’zini baholashga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi yagona omil bu – ota-ona, xususan, onaning farzandiga bo’lgan munosobatining yaxshi emasligidir. Masalan, bizning eksperimentda, o’zini baholashga o’rtacha umumiy bahosi 3.8 ballga ega bo’lgan faqat bir nafar bola “Men va mening bo’lam” proyektiv rasmli testida uning onasi tomonidan identifikatsiya darajasi past bo’lganligi uchun shunday natijani berdi. Boshqa barcha bollarning (97%) onalarni rasmda yuqori yoki past darajali identifikatsiyani bilan taqdim etilgan bo’lib, ularning o’rtacha darajasi 4.8 ball bo’lgan. Bizningcha, faqat etarli darajada ota-ona mehridan bahra olmagan bolalargina maktabgacha bo’lgan yoshdagi bolalikdayoq o’z imkoniyat va qobiliyatlarini beqaror, o’ta tanqidiy baqolaydi. Aynan shu kabi xulosalar boshqa tadqiqotlarda, masalan, O.V.Lobza [149] tomonidan ham aniqlangan edi.

Shunday qilib, maktabgacha bo’lgan kata yoshdagi bolalarda oilaviy qadriyatlar va ular ta’sirida shakllanadigan “Men” konsepsiyasining pastligi aniqlandi.

Bizning fikrimizcha, shubhasiz, bolaning o’zi haqidagi tasavvurlari kamdan kam hollarda neytral, bahosiz xarakterga ega bo’lib, o’ziga emotsional-qadriyatli munosabat bilan bog’liq bo’ladi. Bu esa maktabgacha bo’lgan yosh davomida “Men” konsepsiyasining asosan affektiv, emotsional-qadriyatli tarkibiy qisimlari shakllanishi va fakat bu davrning oxiriga kelibgina asosiy e’tibor kognitiv sohaga o’tishidan dalolat beradi. Bunda “Men” konsepsiyasi kognitiv va affektiv tarkibiy qismlari hali bir-biridan qam, ichki jihatdan qam unchalik differentsiyalanmagan bo’lib, buni biz doimo emotsional ijobiy bo’lgan o’zini baholashni tadqiq etishda ko’rdik. Ko’rib tupibmizki, maktabgacha bo’lgan yoshdagi bolaning “Men” konsepsiyasi barcha tarkibiy qismlarida (o’zini baholashni istisno qilganda) albatta jins-rol bo`yicha tushuncha mavjud bo’lib, bolaning belgilangan jins vakili sifatida o’zi haqidagi tasavvur namoyon bo’ladi, ya’ni, parallel ravishda o’tuvchi turli identifikatsiya jarayonlari yig’indisi bu yoshda, avvalo, jins bo`yicha identifikatsiya bilan bog’liq, yosh bo`yicha identifikatsiya korrelyatsiyasi r =0.65, ijtimoiy identifikatsiyaning korrelyatsiyasi r=0.84ni tashkil qiladi.

Kelitirilgan materiallar bizga o’zini muayyan jins vakili sifatida jinsiy o’zini anglashning shakllanishi uchun eng senzitiv davr – maktabgacha bo’lgan yosh davri deb hisoblashga imkon beradi, bu davr davomida ushbu struktura jadal sur’atlar bilan rivojlanadi, natijada “maskulinlik” va “femininlik” xususiyatlari, sifat jihatidan yangi ruhiy hosilalarning yig’indisi sifatida jinsi to’g’risidagi tasavvur vujudga kelishi uchun asos yaratiladi. Xususan, “Men” obrazining turli elementlariga aloqador, lekin jins belgilari yoki jinsga mansublikni albatta esga olib o’tuvchi o’zini tavsiflashdan iborat barqaror so’z birikmalaridan hamma joyda foydalanish bolalar bilan suhbatlashish natijasida aniqlandi. Masalan, men – “kichkina qiz” (jins+yosh), “chiroyli qiz” (jins+tana), “chiroyli Kamola” (jins+ism), “onasini himoya qilishi kerak”, “yoqimtoy va tartibli bo’lishi kerak”, “kuchli va mexribon bo’lish lozim”, “pul ishlab topishi va gul hadya eta olishi lozim”, (jins+burch-huquq), “onasining qizi, otasining qizi”, ( jins+ijtimoiy muhit) kabi fikrlar bunga dalildir. Bunda o’g’il bolalarda jins bo’yicha o’zini tavsiflash ko’proq burch-huquq tizimi bilan, shaxsning ijtimoy makoni haqidagi tasavvur bilan bog’liq bo’ladi, qiz bolalarda esa shu bilan birga, o’zini anglashning jihatlari va aynan bir xillik turlari ham jalb etiladi. Shaxsning o’zini anglashda shakllanish qonuniyatlari uning jihatlaridan biri sifatida jinsiy o’zini anglashning rivojlanishini belgilab beradi, degan taqsimlovchi nazariy qoidalar nima to’g’ri v anima noto’g’ri ekanligini taxmin qilishga imkon beradi. Demak, jinsiy o’zini anglashning rivojlanish darajasini o’rganish bizga bolaning yaxlit tarzda o’zini anglashning rivojlanish darajasi haqida mulohaza yuritish imkonini beradiki, biz bunga ko’plab tasdiqlar topganmiz.

Shunday qilib, maktabgacha bo’lgan katta yosh bizningcha bolaning jinsiga aloqador rollar tizimida o’zini tasav vur qilish uchun maqbul davr bo’lib, o’zini anglashning rivojlanishidagi asosiy yo’nalish esa jinsiy o’zini anglash jarayoni hisoblanadi. Shakllanayotgan jins konsepsiyasi bu davrdagi asosiy yangilikka aylandi, uning shakllanish darajasi mos keluvchi aynan bir hillikning shakllanganlik darajasi kabi mazkur yosh davrida “Men” konsepsiyasi rivojlanishining umumiy darajasini tavsiflaydi va uni baholash mezoni bo’la oladi. Shu tariqa, bizningcha, maktabgacha bo’lgan katta yoshdagi bolalarda jinsiy o’zini anglashning rivojlanish darajasi “Men” konsepsiyasining markaziy tizim hosil qiluvchi va integratsiyalovchi tarkibiy qismi sifatida bolaning “Men” obrazi shakllanishining umumiy darajasini aniqlash va uning o’zini anglash jarayonining rivojlanish bosqichlari asosiy mezonlaridan biri bo’lib xizmat qila oladi.

Bolaning otasi va onasidagi o’zaro munosabatlar hamda er-xotinlik rollarini idrok qilishda shakllanadigan tasavvurlar ularning verbal nutqida ham o’z tasavvurini topadi: “Men o’g’il bolaman, katta bo’lsam dadamday kuchli va katta bo’laman”, “ona bo’laman, mening bolalarim bo’ladi”, “Men ham oyimdek chiroyli va aqlliman”, “Oyim meni tuqqanidek, mening ham qornimdan chaqaloq tug’iladi”, “Oyimdek nafis va chiroyli”.

Birinchidan, bu bolaning er-xotin juftligidagi o’zaro munosabatlarini faol o’zlashtirganini ko’rsatadi.

Ikkinchidan, bunday munosabatlar, bolaga ijtimoiy muhit, birinchi navbatda ota-ona, oilasi, ota-onadan tashqari er-xotin, erkaklik yoki ayollik muhitidan andoza olishi uchin oila eng qulay muhit ekanligini isbotlaydi.Albatta, biz ayni zamonda ommavi axborot vositalari ta’sirida ma`naviy qadriyatlarni idrok qilish jarayoni murakkab tus olganligini ham inobatga oldik. Shunday qilib, maktabgacha bo’lgan yoshdagi bolalikning oxiriga kelib, ishonch xosil qildikki, bu bosqichda deyarli barcha (90%) bolalarda hodisalar, bilimlar va e’tiqodlar sinfini fikran taqdim etish sifatida mantiqiy va ichki ziddiyatlarsiz gender sxemasi shakllanadi va bu xulosa rus tadqiqotchisi D.Martini [63] ishlarida ham tasdig’ini olgan edi.Biz ushbu holatning o’zi va boshqalar haqidagi, bolalar va kattalar haqidagi tasavvurni qamrab oluvchi, tasavvurlar tizimining to’liqligi, hajmliligi va unversalligini ta’minlashga asos bo’lishi lozim va zarur deb hisoblaymiz. Kelajakdagi “Men” obrazi, aksincha, an’anaviy jinsga xos bo’lganxislatlar bilan boshqa axloqiy-ma’naviy tasavvurlarning uyg’unlashganligi sababli, bolada, ayniqsa, qiz bolalarda axloqiy va an’anaviy jinsiy-tipik jihatlar ham kuzatiladi. Ayrim qizlarda (10%) bu obraz yangi shakllangan ayollikning ijtimoiy-madaniy stereotipi bilan bog’langanligini ham kuzatdik: “Chiroyli, g’mxo’r va ishbilarmon bo’laman”, “Aqlli va nafosatli bo’laman”, “Kuchli va mag’rur bo’laman”, “Mashina haydashim kerak”, “Hamma narsani bilish va yaxshi o’qish lozim”, “Supurishi, changlarni artishi lozim” kabi.

Pedagogik psixologiyada bola jamiyat tomonidan ahamiyatga ega bo’lgan katta yoshdagi shaxslar (ota-onalar va tarbiyachilar) misolida beriluvchi “erkin” bolalar o’yinlari motivlari, maqsad va usullari bir necha bor tahlil qilindi hamda syujet tarkibini shakllantirish, turli o’yin rollarini olish va o’ynash qobiliyatni rivojlantirish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Biroq bu yerda shuni aytib o’tish kerakki, turli o’yin harakatlari, ya’ni o’yin usullarini maqsadli yo’naltirilgan holda shakllantirish dastlab me’yorlashtiruvchi omilsifatida xizmat qiladi, bunda katta yoshdagilar o’yin uchun sharoitlar yaratishdan tashqari, uning, xususan gender farqlari haqidagi tasavvurlarni steriotiplashtiradi va ularni tarbiyachi shaxsining xosliklariga yaqinlashtiradi. (K.Yung, O.Veyninger, S.Bem, A.Klizovskiy, B.E.Kagan va bosh.). Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalarning tarbiya muassasalaridagi katta guruhlarda nutqqni rivojlantirish bo’yicha mashg’ulotlarda yaqqol misol tariqasida an’anaviy jinsga xos bo’lgan faoliyat va steriotip jinsga oid bo’lgan kasblar bilan shug’ullanayotgan ikkala jins vakillari tasvirlagan kartochkalar taklif etiladi, bu yerda ayol tikuvchi, sut sog’uvchi, sotuvchi, o’qituvchi, kutubxonachi rolida, erkak esa quruvchi, haydovchi, pochtachi, fatograf, rassom rolida namoyon bo’ladi. Tadqiqotimizda ishtirok etayotgan androgonlik sifatlari yaqqol ifodalangan onalarning bolalari ushbu stereotip syujetlarni quyidagicha sharhlaydilar: “Mening oyim tikmaydi, ammo u suratga oladi”, “Bizda esa dadam emas, oyim mashina haydaydi”, “Oyimning o’ziuyni ta’mirlaydi”.

Maktabgacha yoshdagi bolaning “Men” obrazini tadqiq etganimizda qo’lga kiritgan natijalarning asosini tashkil etgan “Sen kimsan?”, “Kel, tanishaylik!” metodikasi yuqorida tahlil etilgan xulosalarni asosan tasdiqladi. Xususan, o’z huquq va burchlari haqidagi savollarga javob berar ekan, o’g’il va qiz bolalr onaga uy ishlarida yordam berish bo’yicha aniqroq javob berdilar, bunda aniq harakatlarni sharhlash ularga qiyinchilik tug’dirmadi: “polni artish”, “o’rinni yig’ishtirish”, baliqni boqish”, “gullarga suv quyish” – burch va gender steriotiplari tizimidan tashqarida yotuvchi imkoniyatlar: “televizor tomosha qilish”, “kompyuter o’yinlari o’ynash”, “sayr qilish”. Faqat onalari uy bekasi bo’lgan qizlarda sof feminin javoblar noan’anaviy ayollik burchlari bilan uyg’un e’tirof etiladi: “shirin ovqat tayyorlash”, “hammaning qornini to’ydirish”, “aqlli bo’lish”,“hamma narsani bilish”, og’il bolalarda esa “uy supurish, tozalash” kabi ishlar ham qayd etildi.

Shundan so’ng biz, er-xotinning oilaviy qadriyatlar muvofiqlik darajasining ifodalanganligi hamda nikoh juftliklarida onalar va otalarning ota-ona – bola munosabatlari muvofiqlik darajasining harxil ekanligini ko’rdik.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə