Fitnə şəraİtİndə vəzİfələrYüklə 0,59 Mb.
səhifə1/8
tarix20.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#5918
  1   2   3   4   5   6   7   8Fİtnə şəraİtİndə vəzİfələr
İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Ayətullah Xameneinin çıxışlarından seçmələr


Tərcümə edən: Əlirza Sərablı

Birinci fəsil: Görkəmli və aparıcı şəxslərin vəzifələri


Özünüzə hakim olun, düşmənin əllərini görün!

Mənim ikinci müraciətim siyasi adamlara, namizədlərə, partiya və cinah rəhbərlərinədir. Mən bu ağalara demək istəyirəm ki, bu gün ölkə üçün həssas və tarixi bir gündür. Dünyanın vəziyyətinə baxın. Orta Şərqin vəziyyətinə baxın. Dünyanın iqtisadi vəziyyətinə baxın. Bizim İraq, Əfqanıstan və Pakistan kimi qonşu ölkələrimizin vəziyyətinə baxın. Biz tarixin həssas bir nöqtəsində yerləşmişik. Bizim hamımızın vəzifəmiz budur ki, bu tarixi mərhələdə sayıq, diqqətli və ehtiyatlı olub səhvə yol verməyək. Bu seçki məsələsində xalq həqiqətən öz vəzifəsinə əməl etdi. Vəzifələri seçkilərdə iştirak etmək idi və bunu ən gözəl şəkildə yerinə yetirdilər. Bizim və sizin vəzifələrimiz isə daha ağırdır. Xalqın düşüncəsində hər növ aparıcılığı olan şəxslər – bəziləri bizdən söz eşidən siyasətçilər, partiya liderləri və siyasi cərəyanların rejissorları öz rəftarlarına və sözlərinə çox diqqət yetirməlidirlər. Əgər onlar bir az ifrata varsalar, bu ifratçılığın əhatəsi xalq arasında çox həssas və təhlükəli hadisələrə səbəb olacaq, sonra isə bəlkə özləri də bunu idarə edə bilməyəcəklər. Biz nümunələrini görmüşük. Cəmiyyətdə ifratçılıq yarandıqda hər bir ifratçı hərəkət digərlərinin ifratçılığına səbəb olur. Əgər siyasi elitanın nümayəndələri qanunu ayaq altına qoysalar, yaxud qaş düzəldən yerdə vurub göz çıxarsalar, o zaman istəsələr də, istəməsələr də tökülən qanlar, kobudluqlar və hərc-mərcliklər üçün məsuliyyət daşıyacaqlar. Mən bu cənabların, bu qədim dost və qardaşların hamısına tövsiyə edirəm ki, özünüzə hakim olun, təmkinli olun, düşmənin əllərini, bu gün yavaş-yavaş diplomatiya niqabını da üzlərindən götürüb həqiqi simasını göstərən və pusquda dayanmış ac canavarları görün. Bunları yaddan çıxarmayın.1


Qeyd olunan vəzifələr

1- Ölkənin və regionun həssas şəraitini dərk etmək;

2- Davranışda və sözdə diqqətli, ehtiyatlı və sayıq olmaq, ölkənin həssas şəraitində səhvə düşməmək;

3- Fitnə şəraitində adi xalqa nisbətən siyasətçilərin və partiya başçılarının vəzifələrinin daha ağır olmasına diqqət yetirmək;

4- İfratçılıqdan çəkinmək;

5- Görkəmli və aparıcı adamların ifratçılığının xalq arasında çox həssas və təhlükəli hadisələrə səbəb olacağına və sonra onu idarə edə bilməyəcəklərinə diqqət yetirmək;

6- Hər bir ifratçı hərəkətin digərlərinin ifratçılığına səbəb olmasına diqqət yetirmək;

7- Özünə hakim olmaq;

8- Təmkinli olmaq;

9- Hadisələrdə düşmənin əllərini görmək.


Nəticə alınan vəzifələr

1- Görkəmli və aparıcı şəxslər düşmənin sui-istifadəsinə şərait yaratmamalıdırlar;

2- Görkəmli və aparıcı şəxslər öz hərəkətlərinin aqibətini düşünməlidirlər ki, vəziyyəti düzəltmək yerinə düşmənə zərbə vurmaq fürsəti verməsinlər.

Qanun son sözdür!

Mən bu qardaşlara deyirəm ki, Allah-Taala qarşısındakı məsuliyyət barədə fikirləşin; Allah qarşısında məsuliyyət daşıyırsınız, sizdən soruşacaqlar. İmamın son vəsiyyətlərini xatırlayın; qanun son sözdür. Qanunu son söz bilin. Ümumiyyətlə seçkilər nə üçündür? Seçkilər onun üçündür ki, bütün ixtilaflar seçki qutularında həll olunsun. Xalqın nəyi istədiyi və nəyi istəmədiyi seçki qutularında bəlli olmalıdır, küçələrdə yox. Əgər hər bir seçkidən sonra uduzanlar küçələrdə düşərgə qursalar, tərəfdarlarını küçələrə çağırsalar, sonra udanlar da onlara cavab olaraq düşərgə qursalar və hamını küçəyə çıxarsalar, onda seçkilər nə üçün keçirilirdi? Xalqın təqsiri nədir?! Küçə xalqın iş-güc yeridir, get-gəl etdiyi yerdir, yaşadığı yerdir. Bu xalq nə günah etmişdir ki, biz öz tərəfdarlarımızı onlara göstərməyə çalışaq; o tərəfdə bir cür, bu tərəfdə bir cür?! Zərbə vurmaqdan ötrü aramıza girən terrorçu şəxs üçün siyasi məsələ mühüm deyil. Onun üçün yürüş edən, yaxud mitinq keçirən bu xalqın arasında gizlənməkdən daha yaxşı nə ola bilər?! Əgər bu toplantılar ona imkan yaradırsa, bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Bu hadisələrdə adi camaatdan və Bəsicdən ödürülən bu bir neçə nəfərin cavabını kim verməlidir? Küçədə qarışıqlıqdan istifadə edirlər, Bəsici terror edirlər, polisi terror edirlər; hər halda bunlar bir reaksiyaya səbəb olacaq və bu reaksiya emosional olacaq. Bu reaksiyalar barədə kim düşünməlidir? Bəzi hadisələrə görə insanın bağrı qan olur. Universitet məhəlləsinə gedib gənc tələbələrə, özü də çaxnaşma yaradan yox, mömin və hizbullahçı tələbələrə hücum edir, eyni zamanda rəhbərin lehinə şüar verirlər. Bu hadisələrə görə insanın bağrı qan olur. Seçkilərdən sonra küçədə güc sınamaq düzgün deyil. Bu, seçkilərin və demokratiyanın özünə ziddir.

Mən hamıdan bu işə son qoymalarını istəyirəm. Bu düzgün üsul deyil. Əgər son qoymasalar, o zaman onun nəticələrinin və hərc-mərcliyinin məsuliyyəti onların üzərinə düşəcək.1
Qeyd olunan vəzifələr

1- Seçkilər seçki qutularında həll olunsun;

2- Küçələrdə düşərgə salmaqdan və terrorçulara şərait yaratmaqdan çəkinmək;

3- Seçkilərdən sonra küçədə güc sınamağın düzgün olmamasına, seçki qaydalarına və demokratiyaya zidd olmasına diqqət yetirmək;

4- Qanunu son söz bilmək və ona tabe olmaq.
Nəticə alınan vəzifələr

1- Qanuna tabe olmamaq hərc-mərclik və iğtişaş yaradır;

2- İmamın xəttinin davamçısı olduğunu iddia edən görkəmli və aparıcı adamlar qanunu son söz kimi qəbul etməlidirlər. Əks təqdirdə, onların bu iddiası hiyləgərlik və gözdən pərdə asmaqdır.

Məhəbbət və səmimiyyət yolu açıqdır!

Mən bu dostların, bu qardaşların hamısından istəyirəm ki, qardaş olsunlar, anlaşsınlar, qanuna riayət etsinlər. Qanun yolu açıqdır, məhəbbət və səmimiyyət yolu açıqdır. Bu yolla gedin. Ümidvaram Allah-Taala bu yolla getmək üçün hamıya kömək edəcək. Bəli, hamı ölkənin inkişafını istəyir. Bu qardaşlar qırx milyonluq qələbə bayramını qeyd etsinlər və düşmənin bu bayramı pozmasına qoymasınlar. Düşmən bunu pozmaq istəyir. Əgər başqa yol seçsələr, onda mən yenə gələcək və xalqla bundan da açıq danışacağam.2


Qeyd olunan vəzifələr

1- Anlaşmaq;

2- Qanuna riayət etmək;

3- Məhəbbət və səmimilik yolunu tutmaq.


Nəticə alınan vəzifələr

1- Qanunsuzluqla ixtilaf, ədavət və düşmənlik yaratmayın;

2- Xalqın seçkilərdə ən yüksək səviyyədə iştirak etməsi bayramının düşmən tərəfindən sual altına salınmasında şərik olmayın.

Xalqı parçalamaq olmaz!

Bu son hadisələrdə də biz dedik ki, ölkəmizin əhalisini, əziz xalqımızı iki hissəyə bölməklə, bir qrupu başqa bir qrupun qarşısında qoymağa müxalifəm. Məsələ belə deyil. Çoxlu məsələlərdə xalqın baxışı və nəzəri bir deyil. Amma bunun mənası ziddiyyət, qarşıdurma, toqquşma və yaxalaşma deyil. Biz xalqımızı bir-biri ilə vuruşmağa vadar etməməliyik. Mən hər iki tərəfə nəsihət verirəm ki, gənclərin hisslərini təhrik etməsinlər, xalqı bir-birinin qarşısında qoymasınlar. Xalq birdir, bir imanı, öz quruluşuna qarşı səmimi və yaxşı münasibəti var. Seçkilərdə belə iştirak etmələri bu yaxşı münasibətin əlamətidir. Əgər ümidvar olmasaydılar, əgər etimadları olmasaydı, səsvermədə iştirak etməzdilər. Deməli, bu xalqın öz quruluşu ilə heç bir problemi yoxdur. Bu vahid xalqı iki yerə parçalayıb bölmək, bir qrupu başqa bir qrup əleyhinə təhrik etmək olmaz.1


Qeyd olunan vəzifələr

1- Gənclərin hisslərini təhrik etməyin;

2- Xalqı bir-birinin qarşısında qoymayın;

3- Bir xalqı iki yerə bölüb bir-birinin əleyhinə qaldırmayın.


Nəticə alınan vəzifə

1- Xalqın fikir ayrılığını bir-birinin qarşısında dayanıb dalaşmaya çevirməyin.Qanunsuzluq qanuna dözməkdən qat-qat pisdir!

Məsələləri çözmək üçün qanuni meyar mövcuddur. Əgər qanun hakim olmasa, qanunsuzluqdan hamının başına gələcək fəlakətlər qanunun icrasının bəziləri üçün yarada biləcəyi çətinlikdən olduqca ağır olacaq. Ədalət qanuna riayət etməyi tələb edir. Əgər biz qanuna riayət etməkdən sıxıntı keçirsək, qanuna razı olmaq istəməsək, qanunsuzluqdan bizim başımıza gələnlər qanuna dözməkdən dəfələrlə ağır olacaq. Buna hamı diqqət yetirsin.1


Qeyd olunan vəzifələr

1- Məsələlərin çözümü üçün qanuni meyarın mövcud olduğuna diqqət yetirmək;

2- Diqqət yetirin ki, əgər qanuna tabe olmasanız, qanunsuzluq zamanı daha pisinə dözməli olacaqsınız.

Siyasi və aparıcı adamlar öz işlərinə və sözlərinə diqqət yetirsinlər!

Allahın yardımı, hidayəti və köməyi ilə bizim xalqımız mömin xalqdır; həm ayıqdır, həm mömindir, həm də səhnədə və lazım olan yerdə hazırdır. Biz özümüzü islah etməliyik. Siyasi və aparıcı adamlar öz işlərinə, öz danışıqlarına diqqət yetirsinlər. Bu bütün aparıcı adamlara müraciətdir, xüsusi bir tərəfə, xüsusi bir cinaha deyil. Hamı ehtiyatlı olmalıdır. Hamı bilsin ki, bu xalq bütöv bir xalqdır. Bir tərəfin hisslərini digər tərəfə qarşı təhrik etməsinlər. O birisi də gəlib bu tərəfin hisslərini o tərəf əleyhinə təhrik etməsin. Bunların nəticəsi yoxdur.2


Qeyd olunan vəzifələr

1- Rəftarda və sözdə ehtiyatlı olmaq;

2- Xalqın hisslərini bir-birinin əleyhinə təhrik etməmək.
Nəticə alınan vəzifə

1- Görkəmli və aparıcı adamların islaha və ehtiyata xalqdan daha çox ehtiyacları var.Həmrəylik və ölkəyə etimad bildirmək

Siz yekdil və həmrəy olduğunuzda, ölkənizə və quruluşunuza etimad göstərdiyinizdə insaniyyətdən uzaq olan bu zalım, müdaxiləçi və beynəlxalq şeytanların vəsvəsələri sizə təsir etməyəcək.3


Qeyd olunan vəzifə

1- Birlik, həmrəylik, ölkəyə və quruluşa etimad bildirmək.


Nəticə alınan vəzifə

1- Görkəmli və aparıcı adamlar ölkəyə və quruluşa etimadsızlıqla beynəlxalq zalımların müdaxiləsinə şərait yaratmasınlar.Xaos yaratmaq ən böyük günahdır!

Bu gün cəmiyyəti iğtişaşa və çaxnaşmaya sövq edən şəxs bütün İran xalqının nəzərində mənfur insandır; kim olursa-olsun. Bu xalq yalnız sabitlik və təhlükəsizlik şəraitində hər hansı bir məqsədə nail ola bilər. Təhlükəsizlik olduqda təhsil də var, elm də var, inkişaf da var, sənaye də var, sərvət də var, müxtəlif rahatlıqlar da var, ibadət də var; dünya və axirət təhlükəsizliyin sayəsindədir. Xaos yarandıqda isə bunların hamısı sıradan çıxır. Bir xalqın təhlükəsizliyini pozmaq ən böyük günahdır. Təbii ki, bu haqda göstəriş alan bir muzdur buna qulaq asmayacaq. Biz ona müraciət etmirik. Bizim müraciətimiz aparıcı şəxslərədir. Xalq sayıqdır. Bizim aparıcı adamlarımız da sayıq olsunlar.

Aparıcı şəxslər bilsinlər ki, onlara kömək edən hər bir söz, hər bir hərəkət və hər bir təhlil xalqın əksinə hərəkət etməkdir. Bizim hamımız çox ehtiyatlı olmalıyıq; çox ehtiyatlı olmalıyıq: danışığa, mövqe bildirməyə, deyilib-deyilməyənlərə diqqət yetirməliyik. Bəzi sözləri demək lazımdır; əgər deməsək, vəzifəmizə əməl etməmişik. Bəzi sözləri söyləməmək, deməmək lazımdır. Əgər desək, vəzifənin ziddinə əməl etmiş olarıq.1
Qeyd olunan vəzifələr

1- Cəmiyyəti iğtişaşa və xaosa sövq edən hər bir kəsin xalqın nəzərində mənfur olmasına diqqət yetirmək;

2- Xaosun məmləkətdə bütün işləri sıradan çıxarmasına diqqət yetirmək;

3- Sayıq olmaq;

4- Aparıcı şəxslərdən düşmənlərə kömək edən söz, hərəkət, yaxud təhlil görünməsin;

5- Danışıqlara və mövqelərə diqqət yetirmək;

6- Nəyi deməyin və nəyi deməməyin lazım olduğunu nəzərə almaq.
Nəticə alınan vəzifələr

1- Görkəmli və aparıcı şəxslərin ən mühüm vəzifəsi ölkənin təhlükəsizliyini qorumaqdır və onu pozmaq ən böyük günah sayılır;

2- Görkəmli və aparıcı şəxslər yersiz sükutla, zamansız danışıqla, deməməli olduqları sözləri deməklə və deməli olduqları sözləri deməməklə şəraitin pisləşməsinə kömək etməsinlər.

Meyar insanı bəndəliyə dəvət edən ağıldır!

Aparıcı şəxslər imtahan otağındadırlar. Böyük bir imtahan gedir. Bu imtahandan kəsilməyin nəticəsi yalnız bir il geri düşmək deyil, süqutdur. Əgər buna düçar olmaq istəmiriksə, insanı bəndəliyə dəvət edən ağlı meyar seçməliyik. Ağıl bu siyasətbazlıqları tövsiyə etmir. Bunlar ağlın ziddinədir. Ağıl insanı doğru yola yönəldir. Siyasətbazlıqla ağıllı rəftar etdiklərini düşünənlər səhv edirlər. Xeyr, ağıl Allaha ibadət yolunu açan amildir.1


Qeyd olunan vəzifələr

1- Yol seçimində ağlı meyar etmək;

2- Mövqe seçimində siyasətbazlıqdan çəkinmək.
Nəticə alınan vəzifə

1- Allaha ibadət yolunu açmaq ağıllılıq, Allah bəndəliyinin ziddinə olan hər bir iş və söz ağılsızlıq və siyasətbazlıqdır.Özümüzə müraciət edək, özümüzü aldatmayaq!

Özümüzlə Allah arasında bizim üçün meyar budur ki, bu sözü deməkdə ixlasımızın olub-olmadığına baxaq; görək Allahı düşünürük, yoxsa yox? Mən Allahdan ötrü və Allahın razılığı üçün danışıram, yoxsa sizin diqqətinizi cəlb etməkdən ötrü? Allahdan ötrüdür, yoxsa insanların ürəyindən ötrü? Meyar budur. Özümüzə müraciət edək. İnsan üçün ən yaxşı hakim onun özüdür. Özümüzü aldatmayaq, nə iş gördüyümüzü, nə dediyimizi və hansı hərəkəti etdiyimizi bilək.2


Qeyd olunan vəzifə

1- Dediyimiz sözləri ixlas və Allahın razılığı meyarı ilə ölçmək.


Nəticə alınan vəzifələr

1- Mövqe bildirərkən dinləyicilərin təsiri altına düşməyək;2- Diqqətlə baxıb görək sözlərimiz ixlasla və Allah üçündür, yoxsa yox.

Qorxu insanın dərkini pozur və səhvə bais olur!

Növbəri məsələ budur ki, bizim yalnız əməldə şücaətə ehtiyacımız yoxdur, dərkdə də şücaətə ehtiyacımız var. Fəqihcəsinə dərkdə şücaətə ehtiyac var. Əgər şücaət olmasa, hətta dərkdə - deduksiya müqəddimələrinə dair düzgün dərkdə də problemlər yaranacaq. Bəzən insan böyük müqəddiməni düzgün anlayır, amma kiçik müqəddimədə səhv edir. Din əsaslarına, dini mövzulara, həmin ümumi məfhumlara uyğun olan real nümunələrə - yəni deduktiv müqəddimələrə dair bu düzgün dərk üçün bizim şücaətli olmamız və qorxmamamız lazımdır. Əks təqdirdə, malımızdan, canımızdan, hörmətimizdən qorxu, düşmən qarşısında sükut, şəraitdən qorxu - əgər bu sözü desək, bizə qarşı çıxarlar; əgər bu sözü desək, bizə filan ləkə yapışar - bu qorxular insanın dərkini də pozur. Bəzən insan bu qorxulara və belə mülahizələrə görə məsələni düzgün anlamır, düzgün dərk və həll edə bilmir və səhvə düşür. Odur ki, "Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar" məsələsi çox mühüm məsələdir. "O kəslər ki, Allahın risalətini təbliğ edər, Ondan qorxar və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. Allah özü haqq-hesab çəkməyə kifayətdir".1 Bu şərafətli ayədən bəlli olur ki, təbliğin şərti qorxmamaqdır: "Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar". Deyirsən cənab, əgər bu işi görsəm, dünyada aldana bilərəm. Cavab budur: "Allah özü haqq-hesab çəkməyə kifayətdir". Hesabı Allaha tapşırın, qoyun Allah sizin üçün hesab çəksin. Əgər Allahdan qorxmaq əvəzinə xalqın mühakimələrindən qorxsaq, problem yaranacaq. Çünki Allah-Taaladan qorxmaq təqvadır. Əgər bunu kənara qoyub xalqdan qorxsaq, o zaman Allah-Taalanın dediyi ayırd edən də olmayacaq: "Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla-nahağı ayırd edən (bir nur) verər"2. Bu, təqvadan irəli gəlir. İnsan üçün həqiqətin aydın olması təqvanın nəticəsidir. Mənim fikrimcə bu çox mühüm məsələdir; maldan, candan, xalqın danışmasından, hörmətdən, dedi-qodulardan, sözlərdən, ittihamlardan və bu kimi şeylərdən qorxmaq çox mühüm məsələdir. Bu məsələ o qədər əhəmiyyətlidir ki, Allah-Taala Peyğəmbərinə (s) müraciət edib bu işdən çəkindirir: "(Ey Peyğəmbər!) Xatırla ki, bir zaman Allahın (islam dininə yönəltməklə) nemət verdiyi və sənin özünün (köləlikdən azad etməklə) nemət verdiyi şəxsə (Zeyd ibn Harisəyə): “Zövzəni saxla (boşama), Allahdan qorx!” – deyir, Allahın aşkar etdiyi şeyi (Zeynəbin boşanacağı təqdirdə onu almağın haqda sənə nazil olan vəhyi) ürəyində gizli saxlayır və adamlardan (onların "Peyğəmbər oğulluğunun boşadığı övrətlə evlənir", – deyəcəklərindən) qorxurdun. Halbuki əslində sənin qorxmalı olduğuna ən çox layiq Allahdır. Zeyd zövcəsi ilə əlaqəsini kəsdikdə (onu boşadıqda) səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları övrətlərini boşadıqları zaman onlarla evlənməkdə möminlərə heç bir çətinlik (günah) olmasın! Allahın hökmü mütləq yerinə yetər!"1. Xalqın danışmasını, irəli sürəcəkləri ittihamı nəzərə almaq olmaz: "Sənin qorxmalı olduğuna ən çox layiq Allahdır". Mənim fikrimcə, imamın müxtəlif zəfərlərini o həzrətə ərməğan edən amilllərdən biri onun şücaəti idi. Bu şücaət onun elmi, mənəvi, siyasi və ictimai nailiyyətlərinə, qəlblərin cəlb olunmasına - bu həqiqətən möhtəşəm idi – bais oldu. Onun şücaəti elə bir həddə idi ki, heç bir şeyi nəzərə almırdı. Hər halda fitnə törədənlər görkəmli və aparıcı şəxslərin qəlbində Allah qorxusunun yerinə öz qorxularını oturtmaq, yəni onlardan qorxmalarını istəyirlər: "O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat (Əbu Süfyan və tərəfdarları) sizə qarşı (qüvvə) toplamışdır, onlardan qorxun!” - dedikdə, (bu söz) onların imanını daha da artırdı və onlar: “Allah bizə bəs edər. O nə gözəl vəkildir!” – deyə cavab verdilər"2. Yəni daim bizə deyirlər: "Camaat sizə qarşı (qüvvə) toplamışdır, onlardan qorxun!". Cavabı budur: "Allah bizə bəs edər. O nə gözəl vəkildir". Nəticəsi də budur: "Sonra da Allahın neməti və lütfü sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər"3. Bu hissin, bu dərkin, bu ruhi və mənəvi həqiqətin nəticəsi budur: "Allahın neməti və lütfü sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər". Deməli, bu şücaətə malik olmaq lazımdır.

Düşmən müxtəlif işlər görür, müxtəlif fəaliyyətlər göstərir. Bu gün mənim zənnimcə düşmən təxribatlarının əsas hədəfi aparıcı şəxslərdir; düşmənin hədəfi aparıcı şəxslərdir. Oturub onların zehnini dəyişdirmək üçün planlar cızırlar ki, bununla xalqı özlərinə çəkə bilsinlər. Çünki aparıcı şəxslər nüfuzludurlar və xalq arasında sözləri keçir. Mənim fikrimcə bu gün bizim və sizin əsas vəzifələrimizdən biri budur: Biz müxtəlif məsələlərə qarşı həm özümüzün, həm də dinləyicilərimizin ayıqlığını gücləndirməliyik. İslam inqilabı çox köklüdür, çox güclüdür, onun çox möhkəm təməlləri var, Allah-Taala da bizim dayağımızdır. Mən dəfələrlə imamın dilindən söyləmişəm ki, buyurub: "Mən bu işə başlayan zamandan həmişə bir qüdrət əlinin işləri apardığını hiss etmişəm". Həqiqətən belədir. Bunu o mənə buyurdu. İnsan bu ilahi qüdrət əlini görür. Əlbəttə, bu qüdrət əlinin bizimlə qohumluğu yoxdur; "Kim Allah üçün çalışsa, Allah da onun üçün çalışar"; "Əgər Allaha kömək etsəniz, O da sizə kömək edər"1; "Allah Ona yardım edənlərə mütləq yardım edər".2 Biz ixlasla bu yolun xidmətində durmalıyıq; nəyimiz varsa, bu yola təqdim edək; səyimizi və işimizi bu yola təqdim edək. Allah-Taala da mərhəmət edəcək, lütf göstərəcək. Bu gün də həmin iş görülüb. Allah-Taala mərhəmət etmiş və düşmənin daşı özünə qayıtmışdır, düşmənin oxu onun özünə sarı yönəlmişdir. Onlar yaratdıqları təxribatdan bir nəticə əldə edə bilməmişlər.3


Qeyd olunan vəzifələr

1- Əməldə şücaət;

2- Dərkdə şücaət;

3- Din əsaslarını, dini mövzuları və o məfhumlara uyğun olan real nümunələri düzgün dərk etmək;

4- Müxtəlif qorxulardan - mal, can, hörmət və düşmən qorxusundan çəkinmək, xalqın mühakiməsindən, danışmasından, dedi-qodu, söz və ittihamlardan qorxmamaq;

5- Bəzən insanın qorxmasına və nəyisə nəzərə almasına görə məsələni düzgün anlamayıb səhvə düşdüyünə diqqət yetirmək;

6- Fitnə sahiblərinin görkəmli və aparıcı şəxslərin qəlblərində öz qorxularını Allah qorxusunun yerinə qoymağa çalışmalarına diqqət yetirmək;

7- Müxtəlif məsələlərdə ayıqlığı gücləndirmək;

8- Dinləyicilərin ayıqlığını artırmaq.
Nəticə alınan vəzifələr

1- Görkəmli və aparıcı şəxslər düşmən təxribatlarının daha çox hədəfindədirlər; odur ki, daha ehtiyatlı olmalıdırlar;

2- Həqiqətin dərki üçün təqvanı gücləndirmək və xalqdan qorxunu yox, Allah qorxusunu birinci bilmək lazımdır.

Düşmənin məkrli planlarını anlamaq və ona yardımçı olmamaq

Bu gün düşmənin məkrli və mürəkkəb planı vardır. Biz bu planın hər tərəfini aydın şəkildə görməli və göstərməliyik. Bizim vəzifəmiz budur. Bu gün bizə qarşı hərbi müharibə çox da ehtimal olunmur. Demirik ki, əsla mümkün deyil, amma çox ehtimal olunmur. İndiki müharibənin təhlükəsi isə hərbi müharibədən çox olmasa da, az deyil; əgər daha çox ehtiyat tələb etmirsə, az ehtiyat da tələb etmir. Hərbi müharibədə düşmən bizim sərhədlərimizdəki səngərlərə hücum edir, sərhədlərimizi yarıb keçməyə çalışır. Bu gün yumşaq müharibə adlanan psixoloji müharibədə isə düşmən mənəvi səngərləri dağıtmağa çalışır; imanlara, etiqadlara, iradələrə, bir quruluşun və bir ölkənin əsas təməllərinə hücum edir. Düşmən bunları dağıtmağa və öz təbliğatında müsbət cəhətləri mənfi cəhətlərə çevirməyə çalışır; bir quruluşun fürsətlərini təhdidə çevirmək istəyir. Onlar bu işi görürlər. Bu işdə təcrübələri var, çoxlu zəhmət çəkirlər və əllərində çoxlu imkanlar da var. Gərək düşmənin və düşmənliyin bütün cəhətlərini bilək və ona qalib gələk. Əlbəttə, bizdə Allahın yardımı var, şübhəsiz ki, qeybi köməklər var. İnsan bunu müşahidə edir, lakin ayıq və agah şəkildə meydanda olmayınca, lazımi tədbirləri almayınca ilahi yardım bizə şamil olmayacaq.

Bizim düşmənlərimiz, inqilabın və İslam Respublikası quruluşunun düşmənləri bir neçə xətti əsas tutmuşlar. Bu onların təbliğatlarında və işlərində açıq-aydın görünür, gizli və məxfi məsələlər deyil. Biz bunları daim diqqətdə saxlamalıyıq:

Biri ümid əlamətlərini qırıb sıradan çıxarmaqdır. Onların biri bu seçkilər idi. Xalqın 85 faizinin iştirak etməsi ümidverici bir haldır, mühüm bir işdir. Qeyd etdiyimiz kimi, bir inqilabdan otuz il sonra ölkənin əhalisi gəlib bu inqilabdan yaranmış quruluşa belə böyük səs verir. Bunun bu quruluşa etimaddan və onu sevməkdən başqa bir mənası yoxdur. Bu baş verdi. Yaxud prezidenti belə yüksək səslə seçmələri bənzərsiz bir şey idi. Bu baş verdi. Bu iş ölkədə görüldü. Bu, əhəmiyyəti çox böyük olan müsbət cəhətdir. Onlar bu müsbət cəhəti mənfi cəhətə, ümid amilini şübhə və məyusluq amilinə çevirməyə çalışdılar. Bu iş qərəzlidir.

Ölkədə ümid amilləri çoxdur. Bu gün ölkənin infrastrukturu çox güclüdür. Bu illərdə mühüm işlər görülmüşdür və bu gün ölkə inkişafa doğru sürətli bir hərəkətə hazırdır. Bu gün elmi inkişaflar çox nəzərə çarpır; digər ölkələrin siyasi qərəzi olmayan alimləri də bunu etiraf edirlər. Bir nümunəsini bu gecə televiziyada gördünüz. Kök hüceyrələr məsələsinə toxunaraq etiraf etdilər ki, İranın bu qədər inkişaf etdiyinə inanmazdılar. Deyir mən ötən il də bu elmi konfransda iştirak etdim, bu il də. Bu il ötən illə çox fərqlənmişdir, çox inkişaf etmişdir. Bu bir nümunəsidir. Onlarla belə nümunə var. Bunlar elmi inkişaflardır, ümid amilləridir. Bizim arxamızda və ixtiyarımızda otuzillik bir təcrübə var. Enerjili və təhsilli gənc nəsil səhnədədir və onların hamısı ümid amilləri və müsbət cəhətlərdir. Həm təhsili, həm özünə inamı olan, həm də öz ölkəsini inkişaf etdirə biləcəyini duyan gənc nəslimiz var. Bizim bir mənzərə sənədimiz var və 2025-ci ilə qədər ölkənin inkiaşfları və maddi inkişaflar baxımından xəttimizin harada olduğunu müəyyən etmişdir. Bu çox mühüm məsələdir. Müəyyən edilmişdir ki, hansı mərhələyə çatmalı və hansı yolla hərəkət etməliyik. Bunlar ümid amilləridir, müsbət cəhətlərdir. Bunları məyusluq amillərinə çevirmək istəyirlər. Mənzərə sənədindən söhbət düşəndə deyirlər ki, bu sənədə baxan yoxdur; elmi inkişaflardan söhbət düşəndə deyirlər ki, bunlar çox əhəmiyyətli deyil; seçkilər barədə danışanda bu şübhə və iradları qarşıya qoyurlar; gənclər barədə söhbət olunanda bir tərəfdə bir neçə gəncin qanun pozuntusuna işarə vururlar. Yəni bütün bu müsbət cəhətləri, hamısı ümidverici olan bütün bu dəyərli nailiyyətləri əhəmiyyətsiz göstərməyə çalışırlar. Digər tərəfdən, bunun qarşısında təbii ki, mövcud olan kiçik mənfi cəhətləri böyüdür, yaxud kiçik olmasa da, hər halda onları böyüdürlər; olduğundan bir neçə dəfə böyük göstərir, ümidsizlik yaradır, quruluşa qarşı bədbin təsəvvürləri gücləndirirlər. Özünüz görürsünüz. Bu ümidsizliyi zorla cəmiyyyətə sırımaq istəyirlər. Cəmiyyət ümidsiz olanda hərəkətdən dayanır, yaradıcı və aparıcı adamlar, gənc və aktiv qüvvələr təcrid olunurlar, kənara çəkilirlər, əlləri işə getmir, həmkarlıqlar azalır, cəmiyyət dinamikliyini itirir. Düşmənin xətlərindən biri budur. Daim vəziyyətin çıxılmaz olduğunu təlqin edirlər. Bir zaman deyirdik ki, radiolarda təbliğat aparırlar, bu gün isə yalnız radio deyil. Bir zaman deyirdik ki, onlarla radio, bu gün isə söhbət minlərdən gedir; radio var, televiziya var, internet səhifələri var. Müəyyən mərkəzlərdən idarə olunan bütün bu təbliğatlar daim vəziyyətin çıxılmaz, böhranlı və ümidsiz olduğunu təlqin edirlər; nə qədər alınsa, nə qədər dinləyici cəlb etsələr və onlar üçün inanılası görünsə, bu sahədə işləyirlər. Bu, düşmənin xətlərindən biridir.

Düşmənin əsas xətlərindən biri təfriqə məsələsidir. Siz haqlı olaraq onun üzərində dayandınız, məruzədə də deyildi. Dini ekspertlərin son bəyanatında da birlik məsələsinə toxunulmuşdu. Bu çox mühüm məsələdir. Xalqın birliyi və təfriqə yaratmaq üçün görülən işlər çox mühüm məsələlərdir. Biz xalqın ümumi birliyinin əlamətlərini görməkdəyik. Siz ramazan ayında cümə namazlarını gördünüz, Qüds gününü gördünüz, Fitr bayramı namazlarını gördünüz. Necə möhtəşəm! Yalnız Tehranda yox, Məşhəddə, İsfahanda, Kermanda, Təbrizdə və müxtəlif bölgələrdə də misilsiz izdihamlar göründü. Bəlkə də İslam tarixi boyu heç zaman Fitr bayramı namazı belə əzəmətli və möhtəşəm keçməmişdi; yalnız bir şəhərdə yox, bir ölkənin müxtəlif yerlərində. Bu gün bizdə bunlar var. Bunların hamısı xalqın birliyinin və həmrəyliyinin əlamətidir, xalqın cüzi fikir ayrılıqlarına rəğmən, təmayül və mənsubiyyətdə yekdil olduğu müştərək bir mərkəzin mövcudluğunu göstərir. Xalqın qəlbi bu mərkəzə yönəlmişdir. Bu mərkəz də dindir, İslam prinsipləridir, uca dəyərlərdir, Allahın dinidir. Bu çox mühüm məsələdir. Hamı bu birliyi gördükdə onun qarşısında baş əyməlidir. Lakin təəssüf ki, cəhalət və qəflət səbəbindən bəzilərinin ayrılıqdan dəm vurduğunu görürük. Bu işlər həqiqətən digər səbəblərdən daha çox qafillikdən irəli gəlir. Bu, mühüm məsələdir.

Dini birlik, milli birlik, siyasi üsul birliyi yaratmaq məsələsi mühüm məsələlərdir. Çalışmaq lazımdır. Düşmənin xətlərindən biri təfriqə yaratmaqdır. Harada imkanları çatsa, hansı səviyyədə bacarsalar, müxtəlif təbəqələrdə - məmurlarda, xalqda, ruhani qrupları arasında, universitet qrupları arasında, digər ictimai qrup, cəmiyyət və məzhəblər arasında ixtilaf yaratmaq istəyirlər. Siz cəmiyyətdə bunun çoxlu nümunələrini görürsünüz. Düşmən təfriqə yaratmaq yolunu tutub. Bu da bir məsələ.

Dördüncü məsələ bizim fikrimizcə düşmənin sərmayə qoyduğu başqa bir xətdir: xalqın zehnini düşmənlərdən yayındırmaq. Biz cəmiyyətdə yaranan çoxlu problemlərdə və müxtəlif çatışmazlıqlarda daxildəki şəxsi və ictimai təqsirləri inkar etmirik; bunda heç bir şübhə yoxdur, kimsə bunu inkar etmir. "Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdan, sənə üz verən hər bir pislik isə özündəndir"1. Bu bəllidir. Düşmən bizə zərbə vurdusa və bu zərbə təsirli oldusa, bu da özümüzdəndir; bunda şübhə yoxdur. Ühüd döyüşündə düşmən hücum edib zərbə vuranda əslində müsəlmanlar özləri zərbə vurdular. Bu məlumdur, amma məsələ burasındadır ki, insan zərbə vurulmasını istəmirsə, düşmənin əlini görməlidir. Vurulmamaq üçün diqqətli olmağın şərtlərindən biri bizə zərbə vurmaq istəyən düşməni görməkdir. Bunu unutmaq olmaz. Xüsusən görkəmli və aparıcı şəxslərə düşmənin təsirini unutdurmaq düşmənin təlqin və təbliğ etdiyi xətlərdən biridir. Şübhəsiz ki, bu iş üçün müxtəlif yollar vardır. Kimsə düşməndən danışan kimi deyirlər ki, siz hər şeyi düşmənin boynuna atırsınız. Bəli, düşmən var, nə üçün onu görmürük? Nə üçün burada seçkilərdən sonra düşmənin bizim ixtilafımızdan, müxtəlif hadisə və müsibətlərdən yaranan böyük sevincini görmürük? Səbəbkar şəxsləri həvəsləndirirlər. Orada böyük bir ölkənin başçısı adamların adlarını çəkir. Bu, düşmənlik yaratmaq deyil bəs nədir?! Quruluşun əleyhdarlarının adlarını çəkib tərifləyir və deyirlər ki, biz onun şücaətinə heyran olduq. Nə üçün? Çünki onların xoşuna gələn bir söz demişdir. Bunları görmək, bunlara diqqət yetirmək və düşmənin düşmənliyini yaddan çıxarmamaq lazımdır.

Əlbəttə, onun düşmənliyi gözləntidən kənar deyil, bizim diqqətsizliyimiz gözləntidən kənardır. İngiltərə dövlətinin ölkəmizlə münasibətlərinin iki yüz illik arxivi başdan-ayağa qaradır. Həqiqətən bir nöqtə və bir yer yoxdur ki, İngiltərə dövlətinin İran xalqının xeyrinə kiçik bir addım atdığını göstərmək mümkün olsun. Nə olubsa, zərər və böyük zərbələr olmuşdur. Bunlar İran xalqının tərəfdarı olduqlarını deyirlər; ABŞ hökuməti İran xalqının tərəfdarı olduğunu elan edir. Bu o deməkdir ki, biz İslam Respublikası quruluşuna qarşı pis münasibətdəyik, amma xalqı sevirik. Xalq bu quruluşladır. Bu quruluş xalqdan ayrı deyil. Bu, düşmənin hiylələridir. Bunları görmək və anlamaq lazımdır. O əlbəttə ki, düşmənliyini edir; təbii məsələdir. Amma bizim onun düşmənliyini anlamamağımız və yaddan çıxarmağımız qəbulediləsi deyil. Bir də görürsünüz ki, biz düşmənin "puzzle"si daxilindəyik. "Puzzle"də xırda hissələri bir-birinin yanına düzürlər və bir şəkil alınır. Bu zaman hissələrdən birini də biz təmin edirik. Bu çox pis haldır. Biz onun hissələrini təmin edən olmamalıyıq. Ayrı-ayrı hərflərdən ibarət olan bu hissələri bir-birinin yanına düzəndə bir söz alınır. Düşmən belə bir "puzzle" düzəldib ki, içindən bir söz çıxarsın. Bu hərflərin bir neçəsini də biz qoyaq?! Bundan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Söhbət bundan gedir. Biz düşmənin "puzzle"sini tamamlamamalıyıq. Düşmənin gördüyü və görmək istədiyi işi bilməli, açıq məqsədlərini və rolunu görməliyik.

Bu gün düşmən və müxaliflər əleyhinə ən təsirli beynəlxalq silah təbliğat silahıdır, media silahıdır. Bu gün bu ən güclü silahdır, atom bombasından da pis və təhlükəlidir. Seçkilərdən sonrakı iğtişaşlarda düşmənin bu silahını görmədiniz? Düşmən bu silahla bizim hadisələrimizi anbaan izləyir və fitnəkarlara tövsiyələr verirdi: "Həqiqətən şeytanlar sizinlə mücadilə etmək üçün öz dostlarına ilham edirlər". Daim öz dostlarına ilham edirdilər. Bu düşmənin roludur. Düşmənin rolunu bundan da aydın və aşkar fərz etmək olarmı?!

Ayıq olmaq lazımdır. Cəmiyyətin aparıcı şəxslərindən, siyasi cərəyan və qruplardan gözlənilən budur ki, bu hadisələrlə, düşmənin bu xətləri ilə ayıq şəkildə rəftar etsinlər. Əgər ayıqlıq və mübarizə əzmi olsa, bizim rəftarlarımızın çoxu dəyişə bilər. O zaman vəziyyət daha yaxşı olar. Bəzi işlər ayıqlığın olmamasına görədir.

Biz qeyd olunan bu başlıqları - düşmənin bu xətlərini öz əməlimizdə və sözlərimizdə nəzərə almalıyıq. Əgər bir fikir bildirmək istəyiriksə, bunları nəzərə alaraq bildirməliyik; əməl və hərəkət etmək istəyiriksə, bunları nəzərə alaraq etməliyik; görək düşmənə kömək edirik, yoxsa yox. Bu mənim fikrimcə mühüm amildir.1


Qeyd olunan vəzifələr

1- Düşmənin məkrli planlarının müxtəlif cəhətlərini tanımaq və tanıtdırmaq;

2- Ayıq və agah şəkildə səhnədə olmaq;

3- Düşüncə ilə əməl etmək;

4- Dini, milli və siyasi üslub birlikləri yaratmağa çalışmaq;

5- Bizə zərbə vurmaq istəyən düşmən qarşısında ayıq olmaq;

6- Düşməni unutmamaq;

7- Düşmənin hiylələrini anlamaq;

8- Düşmənin işlərini təkmil etməmək;

9- Düşmənin ən təhlükəli silahı olan təbliğat və media silahından ehtiyatlı olmaq;

10- Hadisələrə və düşmən xətlərinə qarşı ayıq rəftar etmək;

11- Əməl və hərəkətlərimizi ölçmək, düşmənə kömək edib-etməməyimizi meyar götürmək.


Nəticə alınan vəzifələr

1- Düşmənin yumşaq müharibədə izlədiyi yol və xətlər tam aydındır. Aparıcı şəxslər özlərini bilməzliyə vurmasınlar;

2- Ölkənin görünən inkişaflarını və yaranmış ümidləri inkar edib vəziyyəti bərbad göstərməsinlər;

3- Xalqın quruluşa vurğunluğunu və seçkilərdə bənzərsiz iştirakını korlamasınlar.Aparıcı şəxslər sərhədlərini müəyyən etsinlər və ikibaş danışmasınlar!

Xalqın düşmənləri vəziyyətin şəffaflığından narahatdırlar, şəffaf vəziyyətə dözə bilmirlər, vəziyyətin dumanlı olmasını istəyirlər. Dumanlı şəraitdə öz məqsədlərinə yaxınlaşa və İran xalqının hərəkətinə zərbə vura bilirlər. Dumanlı şərait sözügedən fitnə zamanıdır. Fitnənin mənası budur ki, bir qrup adam dost görkəmi və düşmən niyyəti ilə meydana atılıb mühiti qarışdırsın, bu qarışıq mühitdə əsl düşmən öz simasını gizlədib meydana atıla və zərbə vura bilsin. Əmirəlmöminin (ə) buyurub ki, nahaq çılpaq və xalis şəkildə gəlsə, haqqı istəyənlər çaşmazlar, onun nahaq olduğunu anlayarlar. Əgər haqq da açıq şəkildə meydana çıxsa, düşmən onu haqq olmadığına görə ittiham edə bilməz. Fitnəkar isə bir qədər haqdan və bir qədər nahaqdan götürüb bir-birinə qarışdırır. O zaman haqqı axtaran şəxslər də çaşır.1 Fitnə budur.

Bəs belə bir məsələ qarşısında çıxış yolu nədir? Sağlam ağıl və şəriət qətiyyətlə bəyan edir ki, çıxış yolu haqqı açıq şəkildə söyləməkdən ibarətdir. Siz seçki bəhanəsi ilə bir hərəkətin başlandığını, sonra bir düşmən adamının bu dumanlı şəraitə qoşulduğunu, sözü və şüarı daxilindən xəbər verən düşmən adamının meydana girdiyini gördüyünüzdə xətti müəyyən edin, sərhədi aydınlaşdırın. Hamının, ən çox da aparıcı şəxslərin üzərinə vəzifə düşür; aparıcı şəxslərin arasında da hamıdan çox dinləyicisi, hamıdan çox eşidəni olanların. Gərək sərhədlər aydınlaşsın və kimin nə dediyi bəlli olsun. Nahaq özünü meydanın toz-dumanı arasında gizlədib zərbə vura bilməsin və haqq cəbhəsi haradan zərbə vurulduğunu görsün. Buna görə aparıcı şəxslərin ikibaş danışması düzgün deyil. Aparıcı şəxslər sözlərini aydın deməli və izah etməlidirlər. Bu, xüsusi bir siyasi cinaha məxsus deyil, İslam quruluşu daxilində olan bütün cinahlar dünya hegemonlarının dəstəyinin məqbul olub-olmadığını açıq şəkildə müəyyən etsinlər. Hegemon başçılar, zalımlar, İslam ölkələrini işğal edənlər, Fələstində, İraqda, Əfqanıstanda və digər yerlərdə məzlum insanları qətlə yetirənlər gəlib meydana atıldıqda, danışdıqda, mövqe bildirdikdə İslam Respublikası quruluşunda olan şəxslərin buna qarşılıq mövqeyi bəlli olmalıdır. Ondan üz çevirib "mən sizin düşməninizəm", "mən sizə müxalifəm" - deməyə razıdırmı?

Fitnə mühitində kimlərsə dilləri ilə açıq şəkildə İslamı və İslam Respublikası quruluşunun şüarlarını inkar etdikdə, əməlləri də respublikanı və seçkiləri sual altına saldıqda, bu məsələ cəmiyyətdə aşkar olduqda aparıcı şəxslərdən gözlənilən budur ki, mövqelərini müəyyən etsinlər. İkibaşlı danışmaq fitnəni aradan qaldırmağa və şəffaflıq yaratmağa yox, mühitin dumanlanmasına kömək edir. Şəffaflıq düşmənin düşməni, düşmənə maneədir, dumanlı mühit isə düşmənə kömək edir. Bunun özü bir meyardır. Kim şəffaflığa kömək edir və kim dumanlılığa kömək edir; hamı bunu nəzərə alsın və meyar seçsin.2


Qeyd olunan vəzifələr

1- Haqqı açıq şəkildə demək və ikibaşlı danışmamaq;

2- Özünün düşmənlə sərhədini müəyyən etmək;

3- Dünya hegemonlarının himayəsi qarşısında açıq şəkildə qəbul, yaxud rədd mövqeyini elan etmək;

4- Hegemon dövlət başçılarının və İslam ölkələrinin işğalçılarının qarşısında mövqe müəyyənləşdirmək;

5- Dilləri ilə açıq şəkildə İslamı və İslam Respublikası quruluşunun şüarlarını inkar edən, əməlləri respublikanı və böyük seçkiləri sual altına salan şəxslər qarşısında mövqe müəyyənləşdirmək;

6- Fitnə dövründə ikibaşlı danışmağın mühiti bulaşdırmağa və düşmənə kömək etməsinə diqqət yetirmək;

7- Şəffaflıq yaratmağın düşmənin düşməni və onun üçün maneə olduğuna diqqət yetirmək.


Nəticə alınan vəzifələr

1- Aparıcı və görkəmli şəxslər nə qədər məşhur olsalar, nə qədər çox dinləyiciləri olsa, vəzifələri bir o qədər ağırdır;

2- Aparıcı və görkəmli şəxslərin ən mühüm vəzifəsi haqqı açıq şəkildə demək, düşmən və hegemonlarla sərhədi müəyyənləşdirməkdir;

3- Görkəmli və aparıcı şəxslərin və cinahların quruluşun düşmənlərindən, zalım və işğalçılardan üz çevirməməsi düşmənlərlə həmkarlıq və onlara köməkdir; istəsələr də, istəməsələr də.Hegemon başçıların və azğın insanların dəstəyi aparıcı adamları oyatmalıdır!

İnqilab, imam və İslam üçün çalışan şəxs onun sözünün və hərəkətinin bu prinsiplər əleyhinə bir istiqamətin yaranmasına bais olduğunu görən kimi cəld ayılmalıdır. Nə üçün ayılmırlar? İslam Respublikasının ən əsas şüarı olan "İstiqlaliyyət, Azadlıq, İslam Respublikası" şüarından "İslam" sözünün çıxarıldığını eşidən kimi özlərinə gəlməli, getdikləri yolun səhv olduğunu bilməli və kənara çəkilməlidirlər. Fələstinin xeyrinə və işğalçı sionizm rejiminin əleyhinə olan Qüds günündə işğalçı sionizm rejiminin xeyrinə və Fələstinin əleyhinə şüar verildiyini gördükdə ayılıb özlərini kənara çəkməli və deməlidirlər ki, xeyr, biz biz bu cərəyanla deyilik. Dünyanın zalım və hegemon başçılarının, həm indi, həm də son 100-200 illik tarixdə zülmün tərənnümü olan ABŞ, Fransa, İngiltərə və bu kimi dövlət başçılarının bunları dəstəklədiklərini gördükdə ayılmalı və işlərində nöqsanın olduğunu anlamalıdırlar. Bütün azğın insanların – şah tərəfdarlarının, kommunistlərin, ölkədən qaçan rəqqas və sapqın müğənnilərin bunları dəstəklədiklərini gördükdə ayılmalı, gözləri açılmalı, anlamalı və işlərində nöqsanın olduğunu bilməlidirlər; dərhal dönüb deməlidirlər ki, xeyr, biz sizin dəstəyinizi istəmirik. Nə üçün çəkinirlər?! Ağıllılıq bəhanəsilə bu aydın həqiqətləri görməzliyə vurmaq olar ki, biz ağıl işlədirik?! Bu xalqın, bu ölkənin, İslamın və inqilabın düşmənlərinin sizi özlərindən bilib əl çalmaları sizin də bundan xoşlanmanız ağıllılıqdır?! Bu, ağlın qarşı nöqtəsidir. Ağıl budur ki, sizin iddia etdiyiniz əsasların əksinə bir şey görən kimi tez özünüzü kənara çəkib deməlisiniz ki, yox, biz yoxuq; imamın şəklinin təhqir olunduğunu görən kimi məsələni inkar etmək yerinə işi qınamalı və qınamaqdan da çox, məsələnin mahiyyətini, həqiqətini başa düşməlisiniz, düşmənin necə plan hazırladığını və məqsədinin nə olduğunu bilməlisiniz. Bu cənablar bunları bilməlidirlər. Mən təəccüb edirəm. Şah dövründə bu cənabların bəzisinə inqilaba görə bir şillə də dəyməyib; inqilabın sayəsində ad-san qazanıblar, hər şeyləri inqilabdandır. Görürsünüz ki, inqilabın düşmənləri necə parladılar, hazır oldular, sevincək və gülə-gülə sıraya düzüldülər. Hər halda, bunları görürsünüz. Özünüzə gəlin, ayılın.

Siz bizim köhnə qardaşlarımızsınız. Bunların bəziləri bir zaman imamı müdafiə etdiklərinə görə təhqirlə də üzləşirdilər. Amma indi bunların adlarını şüar edənlər, bunların şəkillərini qaldıranlar, bunların adlarını uca tutanlar tam qarşı tərəfdə durub imamın, inqilabın və İslamın əleyhinə şüar deyir, ramazan ayında açıq-aşkar oruclarını yeyirlər. Bunları ki, görürsünüz; onda kənara çəkilin. Seçkilər bitdi. Seçkilər ümumi idi, düzgün idi və onda nöqsan tapıb sübut edə bilmədilər. İddia etdilər, fürsət verildi. Dedik ki, gəlin göstərin, sübut edin; sübut edə bilmədilər, gəlmədilər. Məsələ bitdi. Qanun tələb edir ki, insan seçilmiş prezidenti qəbul etməsə də, qanuna hörmət etməli və tabe olmalıdır. Təbii ki, heç kim seçilmiş prezidentin yüz faiz mütləq yaxşılıqdan və seçilməyən tərəfin mütləq qəbahətdən ibarət olduğunu deyə bilməz. Hamının yaxşı cəhəti də var, pis cəhəti də; bu tərəfin də, o tərəfin də həmçinin. Qanun meyardır. Nə üçün belə olur? Nə üçün? Bu, nəfsin əməlidir.

Bunlar yalnız bu günə məxsus deyil. İnqilabın əvvəllərini xatırlayanlar bilirlər. İnqilabın ilk onilliyində və imamın həyatı dövründə onun dostlarından və yaxınlarından olan bəzi şəxslər imamın qarşısında dayandılar, imamla mübarizəyə qalxdılar, imamı diz çökürməyə, o böyük və ilahi insanın hərəkətinin səhv olduğunu sübut etməyə cəhd etdilər, lakin sonra təcrid olundular, inqilab bunları tərk etdi. İmamın yaxınlarından, dostlarından olan bu şəxslər ya düşmənə sığındılar, ya inqilaba qarşı çıxdılar, ya ona zərbə vurdular; bu qədər tənəzzül etdilər. Bunlar bizim hamımız üçün ibrət olmalıdır; başa düşməliyik.1


Qeyd olunan vəzifələr

1- İmamın şəklini cırmaq, oruc yemək, inqilabın və onun prinsipləri əleyhinə şüar vermək kimi əksinqilabçı hərəkətləri görən kimi dərhal kənara çəkilməlisiniz;

2- Əgər kənala çəkilib quruluşun müxalifləri ilə sərhədinizi müəyyən etməsəniz, inqilabdan günbəgün təcrid olunacaqsınız;

3- Şübhə yaradan sözlərdən istifadə etmək və həqiqətləri dəyişdirmək fitnəyə bais olur.


Nəticə alınan vəzifələr

1- İslamı şüarlarından çıxarmış şəxslərdən üz çevirmədən quruluşu və inqilabı sevdiklərini iddia edənlər xalqı aldadırlar;

2- İşğalçı sionizm rejiminin xeyrinə və Fələstinin əleyhinə şüar verənlərdən uzaqlaşmamaq yanlış və ağıldan uzaqdır;

3- 100-200 il öncədən bu günədək zülmün və hegemonluğun tərənnümü olan ABŞ, Fransa, İngiltərə və bu kimi dövlət başçılarından uzaqlaşmamaq ağıldan deyil.
Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə