Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə29/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   92

 
 
122
 
 
 fiqh təlimi 
2. Nəyin üzərinə təyəmmüm etmək düzgündür 
Ümumiyytlə “yer” adlanan hər bir Ģeyin üzərinə təyəmmüm et-
mək  düzgündür.  Məsələn,  torpaq,  qum,  kəsək,  çınqıl,  daĢın  müxtəlif 
növləri, o cümlədən əhəng daĢı, təbaĢir, qara mərmər və s.  
Həmçinin  biĢmiĢ  əhəngin  və  təbaĢirin,  kərpicin  və  s.  bu  kimi 
daĢların da üzərinə təyəmmüm etmək düzgündür
1

Diqqət:  
•  Yer  hökmündə  olmayan  qızıl  və  gümüĢ  kimi  metalların  üzərinə 
təyəmmüm etmək düzgün deyil. Lakin mərmər kimi qiymətli daĢların 
üzərinə təyəmmüm etmək düzgündür
2

•  Beton  və  metlax  daĢların  üzərinə  təyəmmüm  etmək  olar,  lakin 
müstəhəb ehtiyata görə onların üzərinə təyəmmüm edilməsin
3

3.Təyəmmümün qaydası 
Təyəmmümün qaydası bu tərtiblədir: 
I. Təyəmmüm niyyəti etmək.  
II. Ġki əlin içini təyəmmümün düzgün olduğu Ģeylərə vurmaq  
III. Hər iki əlin içini alına və onun iki tərəfinə çəkmək. Yəni, alnın tük 
bitən yerindən qaĢlara və burunun üstünə qədər.  
IV. Sol əlin içini sağ əlin üstünə və sonra sağ əlin içini sol əlin üstünə 
çəkmək. 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 211 və 211-cu suallar.Rəhbərdən soruşulan suallar 
Təharət bölümü, 131-ci məsələ. 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 132-ci məsələ. 
3
 Şəri suallara cavab,481-cu sual. 


 
 
123
 
 
 fiqh təlimi 
V. Vacib ehtiyata görə  yenidən əli yerə vurub, sol əli sağ əlin üstünə 
və sağ əli sol əlin üstünə çəkmək.
1
   
Diqqət:  
• Həm dəstəmaz, həm də qüslün əvəzınə olan təyəmmüm eyni qayda-
dadır.
2
  
• Əgər alnın və ya əlin üstünün hətta kiçik bir hissəsi məsh olunmasa, 
təyəmmüm  batildir.  Bu  iĢ,  istər  qəsdən  olsun,  istər  unutqanlıq  üzün-
dən, istərsə də hökmü bilməməkdən irəli gəlsin. Qeyd etmək lazımdır 
ki, həddən artıq diqqət etmək lazım deyil və əgər “alnın və əlin üstü 
tamamilə məsh olundu” deyilsə, kifayət edir
3

• Əlin üstünün tamamilə məsh olunduğuna əmin olmaq üçün biləkdən 
bir  qədər  yuxarıdan  məsh  etməyə  baĢlamaq  lazımdır.  Lakin  barmaq-
ların arasını məsh etmək lazım deyil.
4
  
4. Cəbirə təyəmmüm 
ġəri vəzifəsi təyəmüm etmək olan Ģəxsin məsh  yeri və  ya məsh çək-
diyi əli sınıq, ya və s. səbəblərə görə sarğı ilə sarınıbsa, sarığını açma-
dan təyəmmüm etməlidir. Yəni sarığını bədənin dərisi kimi qəbul et-
məlidir
1

 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 211-cu sual. Rəhbərdən soruşulan, Təharət 
bölümü,116-cı məsələ.  
2
 Şəri suallara cavab, 211-cu sual.Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü,136-cı məsələ.  
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 132-ci məsələ. 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 138-ci məsələ. 


 
 
124
 
 
 fiqh təlimi 
SUALLAR: 
1. Hansı hallarda təyəmmüm edilir? 
2.  Qüsl  verəcəyi  təqdirdə  xəstələnəcəyini  bilən  şəxs  əgər  sübh 
namazı üçün qüsl əvəzinə təyəmmüm etsə, hökmü nədir? 
3.  Əgər  bir  şəxsə  qüsl  vermək  məşəqqətdirsə,  müstəhəb  qüsl  olan 
cümə qüslü, ziyarət qüslü və s. əvəzinə təyəmmüm edə bilərmi? 
4. Əgər namaz vaxtı dar olsa, cənabətli şəxs təyəmmüm edib napak 
bədən  və  paltarla  namaz  qıla  bilərmi,  yoxsa  namazının  qəzasını 
qılmalıdır? 
5.  Təbaşir  və  əhəng  daşına,  həmçinin  bişmiş  təbaşir  və  əhəngə  və 
kərpicə təyəmmüm etmək olarmı? 
6. Təyəmmümün qaydasını bəyan edin. 
 
 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 83-cü məsələ.  


 
 
125
 
 
 fiqh təlimi 
 
 ĠYĠRMĠ ALTINCI DƏRS 
TƏYƏMMÜM (2
–Təyəmmümün şərtləri 
–Təyəmmümün hökmləri 
 
5. Təyəmmümün Ģərtləri 
 
                                                Üzərinə təyəmmüm 
                                                edilən Ģeyin Ģərtləri:                                                                                                                                                      
 
 
Təyəmmümün Ģərtləri         
   
                                                  
               
                                                                                                                            
                                               
                                                 
    
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Pak olmalıdır
 
Mübah olmalıdır, yəni 
qəsbi  olmamalıdır
 
Təyəmüm üzvlərinin Ģərtləri: bir maneə olmamalıdır
 
Təyəmümün 
qaydasının 
Ģərtləri:
 
Alın və əlin üstü yuxarıdan 
aĢağıya doğru məsh edilməlidir.
 
Tərtibə və muvalata riayət 
olunmalıdır.
 
MübaĢirətə riayət olunmalıdır. 
Yəni, təyəmümü  insan Ģəxsən 
özü və öz iradəsi ilə yerinə 
yetirilməlidir.
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə