International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə106/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:138 K:174
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
232
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
ve  yaşatan  yerleri  oluşturmaktadır.  Her  biri 
geçmişin günümüzde yaşayan bir parçasıdır, 
adeta canlı dokulardır.
Tüm bu analizler ve tespitler doğrultusunda, 
endüstriyel  yapılar  söz  konusu  olduğunda, 
zaman  içerisinde  yapıların  konumlarından 
dolayı  sahip  oldukları  özelliklerin  değişebi-
lir ya da tamamen ortadan kalkabilir olduğu 
söylenebilir. Tarihimizde belli bir süreci pek 
çok  yönleriyle  etkilemiş  olan  endüstrileşme 
ve  bu  dönemin  fiziki  mekâna  yansımaları 
olan  endüstri  yapıları  da  tarihi  kimliği  yan-
sıtan ve oluşturan öğelerden biri olduğu dü-
şünüldüğünde, kentsel belleğin devamlılığını 
sağlamakta önemli yapı taşları olarak ele al-
mak gerekmektedir.
KAYNAKÇA
AYDIN,  D.,  AKSOY,  E.,  (2012).  Nazilli 
Sümerbank  Fabrikası’nın  Sosyal  Te-
sis  Binası’nın  İşlevsel  Dönüşümü  İçin 
Analizler,  Güney  Mimarlık,  TMMOB 
Mimarlar  Odası Adana  Şubesi,  Sayı:  8, 
40-46
AYDIN, Ö. A., GYTE.,  (2014). Koruma-Ya-
şatma İtalya’da Tarihî Endüstriyel Alan-
larin Dönüşümü: Güncel Projeler Üzerin-
den Değerlendirmeler, Mimarlık Dergisi, 
378,  http://www.mimarlikdergisi.com/
index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=
392&RecID=3440, İnternet Erişim Tari-
hi: 26.11.2015
ARKİTERA,  (2011).  Atatürk  Kültür  Mer-
kezi  ve  Merinos  Parkı  Projeden  Ör-
nekler, 
http://v3.arkitera.com/p542-
ataturk-kultur-merkezi-ve-merinos parki.
html?year=&aID=3413,  İnternet  Erişim 
Tarihi: 26.11.2015
BİLGİN, E. A., BAĞBANCI, Ö. K., (2015). 
19. Yüzyil  Endüstri  Mirasi  Örneği  Ola-
rak Tirilye’de  Bir  Zeytinyaği  Fabrikasi, 
Tüba-Ked  Türkiye  Bilimler  Akademisi 
Kültür Envanteri Dergisi, 13 (145-166)
BOZKURT,  C.,  (2015).  Proejeler,  Atatürk 
Kültür  Merkezi  –  Bursa,  http://cafer-
bozkurt.com.tr/,  İnternet  Erişim  Tarihi: 
26.11.2015
BÜYÜKARSLAN,  B.,  GÜNEY,  E.  D., 
(2013).  Endüstriyel  Miras  Yapılarının 
Yeniden İşlevlendirilme Süreci ve İstan-
bul Tuz Ambarı Örneği, Beykent Üniver-
sitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Der-
gisi, Cilt 6(2) 31 – 58
ERCİVAN,  A.,  (2004).  Gazhanelerin  Yeni-
den    İşlevlendirilmesi.  Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar  Üniversitesi,  İç  Mimarlık Ana-
bilim Dalı 
FORUM  YAPISAL  NET.,  (2015).  Bur-
sa  Merinos  Kültür  Merkezi  Ve  Parkı 
Projesi, 
http://forum.yapisal.net/orn-
ek-projeler/7130-bursa-merinos-kultur-


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:138 K:174
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
233
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
merkezi-ve-parki-projesi.html,  İnternet 
Erişim Tarihi: 26.11.2015
GALLERY  –  MERİNOS.  (2015).  http://
galeri2.arkitera.com/main.php?g2_ite-
mId=18117,  İnternet  Erişim  Tarihi: 
26.11.2015
GEMİCİ, B., (2011). Eski Endüstri Alanları-
nın Yeniden İşlevlendirilmesinde Kentsel 
Kalite Ve Değer Artışına İlişkin Kullanı-
cı Algısı: İzmit-Sekapark Örneği, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul
GÖÇER, P. Ö., (2003). Devingen Toplum Es-
nek Mekânlar İster, Arredamento Mimar-
lık, Sayı: 02, s.80-83
ICOMOS.  (2013).  Türkiye  Mimari  Mirası 
Koruma  Bildirgesi,  Uluslararası  Anıtlar 
ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
KARİPTAŞ, F. S. ERDİNÇ, J. E., DİNÇER, 
B. Ö., (2015). Endüstri Mirasın Kentler-
deki  Kültürel  Sürdürülebilirlik  Bağla-
mında İncelenmesi, ISBS-2015, 2. Inter-
national Sustainable Buildings Symposi-
um, 512-516
KOÇAN, N., (2011). Sanayi Alanlarının Dö-
nüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sa-
nayi  Bölgesi,  Karadeniz  Fen  Bilimleri 
Dergisi / The Black Sea Journal of Scien-
ces, 1(3) 124-138
MERİNOS AKKM, (2015). History of Meri-
nos Textile Factory - Bursa http://www.
merinosakkm.com/merinos-tarihi,  İnter-
net Erişim Tarihi 26.11.2015
OĞUZ,  D.,    SAYGI,  H.,  AKPINAR,  N., 
(2010). Kentiçi Endüstri Alanlarının Dö-
nüşümüne  Bir  Model:  İzmit/Sekapark, 
Coğrafi Bilimler Dergisi 8 (2), 157-167
ÖZDEMİR, B. N., (2009). Kültür Ekonomisi 
ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yöne-
timi İlişkisi, Millî Folklor, 21(84):73-86
ÖZDEN,  P.  P.,  (2002).  Yasal  ve  Yönetsel 
Çerçevesiyle Şehir Yenileme Planlaması 
ve Uygulaması: Türkiye Örneği, Doktora 
Tezi,  İstanbul  Teknik  Üniversitesi,  Fen 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
ÖZDEN, P., (2012). Cultre - Led Renegera-
tion Projects in Post – Industrial Areas, 
Sustainable  City  VII,  Urban  Regenera-
tion or Sustainability, 155 (2)823 – 827, 
WIT Press, UK
ÖZER, Y. S., ÖZER, N. O., (2010). Bir Kültür 
Mirasının Çok İşlevli Bir Yapı Komplek-
sine Dönüştürülmesinin Sürdürülebilirlik 
Bağlamında  İncelenmesi;  Fiume Veneto 
Örneği, Megaron dergisi, cilt vol.6, sayı 
no:1
ROBERTS, P., SYKES, H., (2000). The Evo-
lution  Definition  and  Purpose  of  Urban 
Regeneration.  Urban  Regeneration  a 


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə