International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə112/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:150 K:251
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
247
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:150 K:251
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
248
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 9. ‘’B’’ Grubu Konut Örneği 
(Kişisel Arşiv)
Resim 10.  ‘’A’’ Grubu Konut Örneği 
(Kişisel Arşiv)


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:150 K:251
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
249
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 11.  ‘’A’’ Grubu Konut Örneği (Kişisel Arşiv)
İç Değerlendirme
İç değerlendirmede değişimin katsayısı, plan 
tipleri ve plan elemanları dikkate alınmakta-
dır.  Değişimin katsayısına 10 puan eklenerek 
elde edilen sonuç plan elemanlarının puanı ile 
çarpılmaktadır. 
İç değişim= ( Kd + Pt ) Pe, “Kd” değişimin 
katsayısı,  “Pt”  plan çeşidinin durumu,  “Pe” 
plan elemanlarının durumudur.
Değişimin katsayısı (Kd): Değişime uğrama-
mış, az değişime uğramış, ciddi değişime uğ-
ramış olan evler sırasıyla üç, iki, bir katsayıla-
rı ile derecelendirilmektedir.
Plan tiplerinin durumu (Pt): Dış holü ve al-
ternatifi olan, iç holü ve alternatifi olan, holü 
koridor olmuş ve belirli bir plana göre yapıl-
mış olmayan plan tipleri olarak sınıflandırılır 
ve  10  puan  verilmektedir.  Eğer  holü  koridor 
şeklinde ise 5 puan verilmektedir. 
Plan elemanlarının durumu (Pe): Geleneksel 
tarzda olan bütün plan elemanları listelenmek-
tedir. Az  rastlanan  plan  elemanlarına  yüksek 
puan  verilirken,  birçok  evde  yaygın  olarak 
karşılaşılan plan elemanlarına düşük puan ve-
rilmektedir.


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:150 K:251
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
250
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Dört puan verilen evlerden; 10 evde eski mer-
diven, 2 evde dekore edilmiş kapı bulunduğu 
tespit edilmiştir.
Üç puan verilen evlerden; 6 evde dekore edil-
miş dolap, 5 evde aynalık, 4 evde lambalık ve 
2 evde divan bulunduğu tespit edilmiştir.
İki puan verilen evlerden; 10 evde yüklük, 9 
evde dekore edilmiş tavan, 9 evde basit dolap, 
5 ocak ve 1 evde gusülhane bulunduğu tespit 
edilmiştir.
Sonuç  olarak,  evin  mimari  değeri  0-35  ara-
sında  ise  D  grubunda;  36-60  arasında  ise  C 
grubunda; 61-120 arasında ise B grubunda ve 
121-220 arasında ise A grubunda sınıflandırıl-
mıştır.


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:150 K:251
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
251
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Tablo 2. Geleneksel Evlerin İç Değerlerini Derecelendirme Kriterleri
Adres
D


ime
 u
ğr
ama

ş
A

de
ği
şi
me
 u
ğr
amı
ş
C
id
di
 d


ime
 u
ğr
amı
ş
D
ış
 h
olü
 v

alt
er
na
tif
i o
la

pla
n
İç
 h
olü
 v

alt
er
na
tif
i o
la

pla
n
H
olü
 k
or
id
or
 o
lm

 p
la
n
Be
lir
li 
bir
 p
la
na
 g
ör

ya

lm
ış
 
ol
m
ay
an
D
ek
or

ed
ilm

 k
ap
ı
Es
ki
 me
rd
iv
en
D
ek
or

ed
ilm

 d
ola
p
La
mb
al
ık
A
yna
lık
Se
dir
 (d
iv
an
)
D
ek
or

ed
ilm

 ta
va
n
Yük
lük
G
us
ül
ha
ne
A
teş
 y
er
i (
oc
ak
)
Ba
sit
 d
ola
p
3
2
1
10
10
5
0
4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Hükümet
1
*
*
*
* *
* 132 A
18
*
*
*
*
*
42 C
20
*
*
1 D
27
*
*
* * *
*
* * *
220 A
Hacı Ali Ağa
8
*
*
* *
* *
* * 154 A
10
*
*
* *
*
88 B
12
*
*
* *
*
*
121 A
14
*
*
*
48 C
16
*
*
* * *
* 108 B
18
*
*
* * *
* *
*
204 A
24
*
*
* *
* * *
168 A
70
*
*
*
4 D
Muttakip
1
*
*
*
48 C
Mali
2B
*
*
*
*
48 C
4
*
*
*
*
8 D
Nalpınar
1
*
*
*
* *
* * 144 A
Hacı Kamber
3
*
*
* * *
* *
143 A
25
*
*
* *
*
*
121 A
Tablo 2
Geleneksel Evlerin İç Değerlerini Derecelendirme Kriterleri
So

Pu
an
D

er
i
Değişimin Katsayıları
Plan Çeşidinin Durumu
Plan Elemanlarının DurumuDostları ilə paylaş:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə