International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə113/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:150 K:251
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
252
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Genel Değerlendirme
Tarihsel açıdan eski olmak olumlu bir faktör-
dür. Böyle bir mimari değerlendirmede tarih-
sel olarak eski evlere daha fazla puan veril-
mesi gerekmektedir. Bu çalışmada, binaların 
yapım  tarihleri  kesin  olarak  belirlenemeye-
ceği  için  iç  ve  dış  karakterlerin  yardımıyla 
bir  varsayım  da  bulunmak  amaçlanmıştır. 
Bölgedeki  binaların  yaşı  ile  ilgili,  bölgede 
yaşayan  insanlardan  sözlü  olarak  edinilen 
bilgilere göre alt sınıflar daha basit evler inşa 
ederken,  üst  sınıflar  zengin  cephe  düzenine 
sahip evler inşa etmişlerdir. Belli bir mimari 
karaktere  sahip  olmayan  bazı  evlerin,  gele-
neksel evler kadar eski tarihe dayandığı söy-
lenmektedir. Mimari karaktere dayalı varsa-
yımlar yardımıyla yapılan tarihsel değerlen-
dirmeler yanlış sonuçlar ortaya çıkarabileceği 
düşüncesiyle  çalışma  kapsamında  bina  yaşı 
dikkate alınmamıştır. Bunun yerine tarihi de-
ğerleri niteliğinde aranmış ve mimari özellik-
lerin tespiti ile sonuca gitmek hedeflenmiştir. 
Bu şekilde sınıflamalar ve değerlendirmeler 
yapılmıştır.
SONUÇ
Bu çalışma, Türkiye de korunması amaçlanan 
tarihi yerleşimlerdeki geleneksel evlerin mi-
mari açıdan değerlendirilmesi için alternatif 
bir öneri sunmayı amaçlamıştır. Önerilen bu 
yöntem, koruma planları hazırlanmak istenen 
tarihi  bölgelere  ait  değerlendirme  için  yol 
göstermektedir.
Yöntemin  geçerliliği  benzer  tarihi  bölge-
lerde  daha  farklı  uygulamalarla  test  edilme 
imkânına sahiptir. Bu derece önemli testlerin 
Türkiye’de tarihi yerleşmelerdeki geleneksel 
evlere  ait  mimari  değerlerin  doğru  tespitle 
sonuçlanacağı düşünülmektedir. Bu
 
değerler 
orijinal cephe düzenleri, plan tipleri, mimari 
elemanlar ve onların tamamen katkıda bulun-
duğu  tarihi  çevredir. Tespit, A-D  dört  farklı 
değer grubunun oluşturduğu bir sınıflandırma 
tarafından  takip  edilmektedir.  Bu  gruplama, 
koruma için karar alırken fayda sağlamakta-
dır.  Bu gruplama tipinin önemi tarihi çevreyi 
oluşturan  binalarda  mimari  özelliklerin  po-
tansiyelini belirlemektedir. 
Bu  uygulama,  binaların  restorasyon  proje-
lerinin  detaylarını  aydınlatacak  ilk  verilere 
ulaşması, uzman ekibin belirlenmesinde sis-
tematik bir yaklaşım ve gerekli ekipman sağ-
laması, gerekli zaman ve maliyeti belirlemesi 
açısından faydalı görülmektedir.
Sonuç olarak, bu araştırmadan beklenen fay-
da koruma planlarında sistematik bir çalışma 
süreci oluşturmak için veri sağlamaktır.
KAYNAKLAR
AHUNBAY,  Z.,  (1996).  Tarihi  Çevre                                                       
Koruma Ve Restorasyon, Yem Yayınları, 
İstanbul


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:150 K:251
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
253
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
BAHAR,  H.,  (1994).  Takkeli  Dağ  (Kevele 
Kalesi)  ve  Konya  Tarihi  Bakımından 
Önemi,  S.Ü.  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü 
Dergisi, s.3, 313-321, Konya
ERDEM,  R.,  ve  diğ.,  (2010). A.,  Sille,  Bir 
Koruma  Geliştirme  Planı  ve  Sonrası, 
S.Ü. Müh.‐Mim. Fak. Dergisi, c.25, s.34-
37, Konya
İPEKOĞLU,  B.,  (2006).  An  Architectural 
Evaluation  Method  For  Conservation 
Of Traditional Dwellings, Building And 
Environment, s. 41, 386–394
KULELİ,  E.,  (1998).  Özgün  İşlevini 
Sürdüremeyen 
Anıtların 
Yeniden 
Kullanım Sorunları, DEÜ, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir
KÜÇÜK,  M.,  (2001).  Mevlânâ  Sille’ye 
Uğradı, Popüler Tarih, Eylül 2001, 82‐85, 
Konya
KONYALI,  İ.H.,
  (1997).  Abideleri  ve 
Kitabeleri İle  Konya Tarihi,  Enes  Kitap 
Sarayı, Burak Matbaası, Ankara
ÖZER,  B.,  (1989).  Olumlu  ve  Olumsuz 
Uygulanışlarıyla  Mimari  Yaratmada 
Tarih ve Geleneğin Yeri, Yapı Dergisi, s. 
35, 36-38, İstanbul
ÖZÖNDER, H., (1998). Sille (Tarih‐Kültür‐
Sanat), Konya
SARIKÖSE,  B.,  (2009).  Sille  Bin  Yıllık 
Birliktelik Tarihçesi ve Sosyo‐Ekonomik 
Yapısı, Çizgi Kitabevi, Konya
TEKELİ,  İ.,  (1989).  Kentsel  Korumada 
Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler, 
Türkiye  II.  Dünya  Şehircilik  Günü 
Kolokyumu, Ankara
ULUSOY,  A.,  (1951).  Sille,  Yeni  Kitap 
Basımevi, KonyaDostları ilə paylaş:
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə