International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə51/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:154 K:254
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
105
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
a) Yapının ön cephesinden bir görünüş
b) Yapının zemin kat planı
Resim 3. Bağlamın Konsepte Dönüşmesi 
(Url3)
Resim 3’de yer alan örnekte bağlamın konsept 
aracılığıyla biçimi elde etmede öncelikli rol 
oynadığı  görülmektedir.  İstanbul’da  Göksu 
Deresi kıyısında yer alan ofis yapısının su ve 
sokak  arasında  kalmış  uzun  ince  arsası  mi-
marın  tekne  konseptini  geliştirmesini  sağla-
mıştır. Tekne konsepti yapı yer ilişkisi içinde 
“arkadaki eğrisel sokakla bu su arasında ince-
cik bir tekne gibi…” şeklinde yorumlanırken, 
mimarın  ifadelerinde  tekne  ve  su  ilişkisinin 
cephede  ahşap  ızgaraların  etkisiyle  iskeleyi 
andırarak  karakterize  edildiği  belirtilmiştir 
(Url3).  Bunların  yanı  sıra  yere  ait  tarihi  ve 
kültürel bağlamın konsepte etkisi yapıda yalı 
çağrışımını yapan biçim ve oranlarla birlikte 
malzeme kullanımında izlenebilmektedir.
Tasarımcıya ait Parametreler
Geçmiş deneyimleri, kişisel nitelikleri, için-
de  bulunduğu  sosyal  ve  fiziksel  çevrenin 
koşulları  tasarım  süreci  içinde  tasarımcıyı 
yönlendirir.  Bu  koşullar  yaratıcı  imgelem, 
davranışlar, soyut ve somut kavramlar olarak 
tasarım  düşüncesinin  oluşumuna  dahil  olur 
(Uraz, 1993: 1-6). Bu kavramlar tasarımcının 
problemi  algılayışını  etkileyerek  geliştire-
ceği  tasarımın  farklılaşmasını  sağlar. Ayrıca 
deneyimlerin ve kişisel özelliklerin etkisiyle 
beliren mimari üslup ve tasarım anlayışı öz-
gün mimari çözümler için bir diğer kriterdir. 
Resim  4’de  mimarın  deneyimlerinin,  üslup 
ve yaklaşımının aynı konuda farklı zaman di-
limlerinde inşa edilmiş iki yapısında biçimsel 
benzerliğe olan etkisi ifade edilmeye çalışıl-
maktadır. 
a
b
Resim 4. a) Vitra Tasarım Müzesi, 1989, 
(Url4)
b)  Guggenheim  Müzesi,  1997,  (Url5)  ,  F. 
Gehry
Diğer  taraftan  mimarın  tasarımına  yön  ve-
ren  konsept  kimi  zaman  program  ve  bağla-
ma  doğrudan  işaret  etmeden  kavramları  ki-


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:154 K:254
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
106
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
şisel olarak yorumlamasıyla sadece mimarın 
kendinden  kaynaklanarak  oluşmuş  olabilir. 
Örneğin  Fuksas’ın  kongre  merkezi  ve  oteli 
tasarımında kongre salonu büyük bir boşlu-
ğun içinde kendi formuyla havada asılı gibi 
durarak  biçimlendirilmiştir.  Mimarın  adeta 
bir sinir dokusunu saran ve koruyan doku gibi 
kongre merkezini saran ve içine alan büyük 
boşluğu  Theca,  kongre  salonunu  ise  bulut 
konsepti ile oluşmuştur  (Resim 5), (Url 6). 
Burada konseptin programdan ya da bağlam-
dan doğrudan gelmediği, mimarın kendi yo-
rumuyla belirdiği görülmektedir. 
Resim 5. Tasarımcıya Ait Konsept (Url6)
Mimarinin amacı mekân yaratmak bunun so-
nucunda da biçim oluşturmaktır. Biçim iki bo-
yutlu ya da üç boyutlu olarak vücut bulabilir. 
Biçimin elde edilmesinde konsepti oluşturan 
kavramlar bakımından içerik ve bağlam aynı 
olsa  da  mimarın  yorumu  biçimin  farklılaş-
masını sağlar. Resim 6’da verilen görsellerde 
aynı bağlam ve problem için üç farklı tasa-
rımcının geliştirdiği durak tasarımları görül-
mektedir. Görsellerde  Avusturya, Krumbach 
şehrinde 2014 yılında yedi mimar tarafından 
tasarlanan yedi adet otobüs durağından üç ta-
nesi yer almaktadır. 
a
 “Salon”
b
“Kolon 
Ormanı”
c
“Alp Dağları”
Resim 6. Aynı Bağlam ve Problemi Farklı 
Tasarımcıların Yorumlayışı (Url7)
Resim 6’da A görselinde tasarımcı konsepti 
tasarım probleminin içeriğinden oluşturmuş-
tur. Durağın bir bekleme alanı olmasını, bek-
leme ve oturma ilişkisi içinde ele alarak tasa-
rım konseptini “salon” olarak belirlemiştir.  B 
görselinde ise tasarımcı konu ve içeriği ken-
dine özgü yorumlayarak bağlamdan bağımsız 
bir  şekilde  konsepti  “kolon  ormanı”  olarak 
tanımlamıştır. Bu örnekte durak için alışıla-
geldik  korunaklı  bir  bekleme  alanı  oluşma-
makla  birlikte,  kolon  ormanında  tırmanma-
yı  sağlayan  basamaklarla  yükselerek  taşıtın 
gelişini  görebilmek  mümkündür.  C  görse-
linde  ise  konsept  tamamen  bağlamdan  elde 
edilmiştir. Alplerin eteğinde yer alan şehirde 
mimar tasarımı için bağlamdan yola çıkarak 
“Alp Dağları” konseptini belirlemiş ve durağı 
dağ formunda bir kabuk ile biçimlendirmiştir. 
Örneklerden anlaşıldığı gibi her bir tasarımcı 
problemi ve bağlamı kendince yorumlayarak 


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə