Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2018


B-Aktif İşgücü ProgramlarıYüklə 437,26 Kb.
səhifə11/13
tarix14.09.2018
ölçüsü437,26 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

B-Aktif İşgücü Programları


2018 yılı sonunda aktif işgücü programları kapsamında düzenlenmekte olan mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından toplamda en az 480.000 kişinin yararlanması hedeflenmekte olup;

Meslek edindirme kurslarında “yararlanıcı sayısı” hedefi 80.000’dir. İlk altı ayda gerçekleşme 59.651 olarak kaydedilmiştir.

İşbaşı eğitim programlarında “yararlanıcı sayısı” hedefi 300.000’dir. İlk altı ayda gerçekleşme 149.702 olarak kaydedilmiştir.

Girişimcilik eğitim programlarında “yararlanıcı sayısı” hedefi 100.000’dir. İlk altı ayda gerçekleşme 38.835 olarak kaydedilmiştir.

Hedeflere ulaşmak için eğitim bütçesinin kullanılmayan 3.386.640.079,88 TL’lik bölümü kullanıma hazırdır.

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projelerinden 2018 Ocak-Temmuz döneminde 350 engelli ve 250 eski hükümlü vatandaşımız olmak üzere 600 kişinin yararlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Temmuz-Aralık 2018 döneminde aktif işgücü programlarına ilişkin yürütülmesi planlanan diğer faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.


 1. MEGİP Protokolü

İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimin bir arada verileceği yeni bir mesleki eğitim programı olarak Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı Temmuz ayından itibaren İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimler düzenlenecektir.

İŞKUR tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara çocuk bakım desteği sağlanmakta olup bakım desteğinden yalnızca 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilmektedir. 1. Kadınlara Yönelik Çocuk Bakım Desteği Uygulaması

Bu kapsamda Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen en az % 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılarak destekten yararlanmaya hak kazanan kadınlara kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteği verilecektir.

 1. Gençlere Yönelik Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı Uygulaması

Sanayi 4.0 ile gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda geleceğin meslekleri olarak öngörülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb. mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki gençler için 9 aya kadar İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilmekte olup katılımcılara günlük 75 TL cep harçlığı ödenmektedir.

 1. Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi

Dijital dönüşüm ve teknolojik değişimin fırsata çevrilebilmesi ve işgücü piyasası üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla; İŞKUR tarafından gelecekte dönüşüm geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, meslek ve beceriler tespit edilerek işgücü piyasasının bu gelişmelere uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda bilişim sektöründe uzman yetiştirmeye yönelik olarak; Bulut Bilişim Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, ERP Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Oyun Geliştirme Uzmanı gibi mesleklerde işgücü yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 4.150 kişiye yönelik eğitimlere başlanması planlanmaktadır.

 1. Girişimcilik Eğitim Programlarının Yeniden Tasarlanması Projesi

Kurumumuz tarafından 2009 yılından bu yana uygulanan girişimcilik eğitim programlarının nitelik olarak arttırılması amacıyla girişimcilik eğitim programı eğitim modülü ve eğitim sonrası süreçlerin yeniden tasarlanması amacıyla proje hazırlanmış ve hazırlanan bu proje 2018 ve 2019 yıllarında uygulanmak üzere Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilmiştir. Proje Kapsamında; girişimcilik eğitim programlarının metodolojisinin geliştirilmesi, proje kapsamında belirlenecek pilot illerde iş ve meslek danışmanlarına girişimci danışmanlığı eğitimlerinin verilmesi, belirlenecek pilot illerde eğiticilerin eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve program katılımcılarına mentörlük hizmetinin sunulması, ilgili Kurum/Kuruluşlarla işbirliği içerisinde girişimcilere yol haritası niteliğinde bir girişimcilik portalının oluşturulması ve girişimcilere yol haritası niteliğinde bir cep kitapçığının hazırlanması ve basımı, seçilmiş ülkelerde kamu istihdam kurumlarının girişimci adaylarına sunmuş oldukları hizmetlerin analiz edildiği raporun hazırlanması ve basımı faaliyetleri ile iyi Ülke örnekleri için çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi faaliyeti öngörülmektedir.

C-İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri


 1. İş Kulüpleri Projesi

2018 yılı ikinci dönemi bütçe revizyonu gerçekleştirilmesi için Kalkınma Bakanlığı ile resmi süreç başlatılmıştır. Yılsonuna kadar 10 İş Kulübü'nün daha faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Eylül/ Ekim aylarında projeye dahil olacak İl Müdürlükleri için İş Kulübü Liderlik Eğitimi düzenlenecektir. Ayrıca Ekim ayında İrlanda’ya çalışma ziyareti düzenlenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Proje kapsamında mentörlük uygulaması devam ettirilecektir. 1. Engelli İş Koçluğu Projesi

Engelli İş Koçluğu projesi kapsamında yılın ikinci yarısında pilot illerden belirlenen İş ve Meslek Danışmanlarına engellilik, destekli istihdam modeli, çalışma hayatı, işverenlerle iletişim vb. konu başlıklarını içeren eğitimler düzenlenecektir. Böylece İş ve Meslek Danışmanlarının Engelli İş Koçu olarak yetiştirilmesine katkı sunulacaktır. Ayrıca destekli istihdam modelinin iyi ülke uygulamalarının yerinde görülmesi kapsamında yurtdışı çalışma ziyareti planlanmaktadır.

 1. Beceri Envanteri Projesi

Yeni kurgulanan sınıflandırma sisteminin Kurum kayıt ve ilan sayfalarına eklenmesi faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda ilgili birimlerle iş birliği halinde iş arayan kayıt sayfaları, işveren ilan sayfaları ve eşleştirme ekranlarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Projenin ikinci aşamasında ise oluşturulan bu yeni sınıflandırma sistemi kayıtlarının beceri ve nitelik altyapısının çıkarılmasına yönelik iş analizleri ilgili paydaş kuruluşların işbirliğinde proje kapsamında 2020 yılının sonuna kadar yürütülecektir. Beceri envanteri ile iş ve mesleklerin beceri ve nitelik anlamında tanımlanması, bu tanımlamaların kurum faaliyetlerinde kullanılması ile beceri ve nitelik projeksiyonlarının ülke geneli için çıkarılabilmesine imkan sağlanacaktır.

 1. Hedef Kitle Odaklı Nitelikli Danışmanlık Modeli, Profilleme Çalışması, Portföy Çalışması

2018 yılı sonuna kadar Kuruma kayıtlı iş arayanların profilinin çıkarılması, buna dayalı olarak İş ve Meslek Danışmanlarının portföy yapılarının branşlarına uygun olarak revize edilmesi (İş Arayan Danışmanı, İşveren Danışmanı, Meslek Danışmanı, Engelli İş Koçu ve İş Kulübü Lideri) ve 20 ve üzerinde İş ve Meslek Danışmanı çalışan tüm birimlerde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

 1. İş ve Meslek Danışmanları Faaliyet İzleme Sistemi

İl Müdürlükleri için belirlenen 2018 yılı hedefleri kapsamında İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinde görevli İş ve Meslek Danışmanları bazında faaliyetlerin izlenmesi için var olan izleme sistemi revize edilecek ve birimlerin kullanımına açılacaktır. Bu kapsamda, aşağıda yer alan faaliyetlerin danışman bazlı izlenmesi planlanmaktadır:

  • Özel sektörde İşe Yerleştirme

  • Özel sektörde Kadın İşe Yerleştirme

  • Özel sektörde Genç İşe Yerleştirme

  • Özel sektörde Engelli İşe Yerleştirme

  • Özel sektörde Yükseköğretim mezunlarından İşe Yerleştirme

  • Özel sektörde Uzun Süreli İşsizlerden İşe Yerleştirme

  • Özel sektörde İÖ Alanlardan İşe Yerleştirme

  • Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme

  • Görüşme Yapılan Kadın Danışan Sayısı

  • Görüşme Yapılan Genç Danışan Sayısı

  • Görüşme Yapılan Engelli Danışan Sayısı

  • Görüşme Yapılan Uzun Süreli İşsiz Sayısı

  • Görüşme Yapılan İÖ Almış Danışan Sayısı

  • Eğitim Kurumu Ziyareti

  • Ziyaret Edilen İşyeri Sayısı

  • İşyeri Ziyaret Sayısı

  • Mesleki Yönelim Test Bataryası Uygulama Sayısı

  • Grup Görüşme Sayısı

 1. Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Araçlarına Yönelik Çalışmalar

 • Genel Yetenek Test Bataryasına ilişkin güncelleme çalışmalarının tamamlanması ve MEB’e bağlı okullarda ve İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinde ilerleyen dönemlerde «Test Merkezleri» kurulması planlanmaktadır.

 • Mesleki Yönelim Test Bataryasının hedef kitlelere göre özelleştirilmiş raporlama ekranlarının hazırlanması ve dış kullanıcıların da kullanımına açılması yönünde çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

 1. İşbirliği Protokolleri Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Hacettepe Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin yılın ikinci yarısında da aynı şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

 • MEB ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında pilot illerden yapılan çalışmalara ilişkin bir rapor hazırlanacak olup söz konusu rapor doğrultusunda diğer il müdürlüklerinde de protokol çalışmalarının başlatılması öngörülmektedir.

 1. Hizmetiçi Eğitimler

2017 yılı içerisinde Kurum içerisinden ataması yapılan İş ve Meslek Danışmanlarına ve İş ve Meslek Danışmanı Yöneticilerine ilişkin Eylül-Ekim ayları içerisinde iki ayrı eğitim programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

 1. Euroguidance

Euroguidance çalışma planı kapsamında yılın ikinci yarısında;

 • Nitelikli Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Risk Profili Rehberi Hazırlanması, Danışmanlara Eğitim Verilmesi,

 • Yeni Mezun Rehberi Hazırlanması, Danışmanlara Eğitim Verilmesi,

 • Danışmanlık hizmetlerine katkı sunması öngörülen uluslararası yayınlar ve Euroguidance dergilerinin çevirisi,

 • Network toplantıları, çalışma ziyaretleri, ortak aktiviteler ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

 1. Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmalara İşveren Danışmanlığı

Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi verilen firmalara işyeri ziyaretleri, taleplerinin alınması, Kurumumuza kayıtlı olmayan işverenlerin kayıt edilerek İş ve Meslek Danışmanı atanması şeklinde sunulan işveren danışmanlığına devam edilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi alan firmaların listesi aylık olarak İl Müdürlükleriyle paylaşılmaya devam edecektir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə