Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə60/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   158

Biblioqrafiya 
 
237
vanşahlar sarayı] // Kaspi.- 2010.- 12 oktyabr.- S.8.  
2386.  Məmmədova, T. Tariximizin yaddaşı,  İçərişəhərin baş tacı: 
Şirvanşahlar sarayı /T.Məmmədova //Mədəniyyət.- 2010.- 14 may.- S.8. 
2387. Musayeva, G. “İçərişəhəri tanıyaq, tanıdaq və qoruyaq” layi-
həsinə start verilib /G.Musayeva //525-ci qəzet.- 2010.- 13 may.- S.7.  
2388. Nərimanlı, A. Qız Qalasının fəthi /A.Nərimanlı //Paritet.- 
2010.- 16-17 dekabr.- S.16 
2389. XV əsrin incisi: [Şirvanşahlar sarayı haqqında] //Mədəniyyət.- 
2010.- 8 yanvar.- S. 16.  
2390.  Rəfiq, G. Sükut qalası, yoxsa kosmos? Bakının simvolu olan 
Qız qalasının daha bir sirri /G.Rəfiq //Bizim yol.- 2010.- 30 oktyabr.- S.13. 
2391. Yaşar, Y.  İçərişəhərin dağılan tarixi: [tanınmış ziyalı, tarixçi 
Nəsir Ağayevlə söhbət] /Y.Yaşar //Olaylar.- 2010.- 12 fevral.- S.12. 
2392. YUNESKO-nun dəstəyi ilə İçərişəhərə həsr olunan beynəl-
xalq seminar keçiriləcək: [YUNESKO-nun təşkilati dəstəyi ilə “İçərişə-
hər irsinin konservasiyası inkişafında “Tarixi Şəhər Landşaftı” yanaşması 
tətbiqi” mövzusunda beynəlxalq seminarın keçirilməsi haqqında] //Palit-
ra.- 2010.- 12 oktyabr.- S.12. 
 
2011 
2393. Abdulla, A. Bakı - qədim  şəhər...:  Şəhərin tarixiliyini qədim 
abidələr əks etdirir /A.Abdulla //Mövqe.- 2011.- 14 aprel.- S.13.  
2394. Ayxan. 120 yaşlı bina təmir edildi: [İçərişəhərdə yerləşən 
abidələrdə aparılan bərpa və konservasiya işləri haqqında] /Ayxan 
//Ekspress.- 2011.- 9 fevral.- S.14.  
2395. Azərbaycan emblemi: Qız Qalası //Şərq.- 2011.- 11 mart.- 
S.5; 12 mart.- S.5. 
2396. Bəkirova, N. Müqəddəs məkan – xanəgah: Əsrlərin yadigarı: 
[İçərişəhərdə yerləşən Sıratağlı dini-memarlıq kompleksi haqqında] 
/N.Bəkirova //Azərbaycan.- 2011.- 18 may.- S.11. 
2397. Bir qalanın sirri - Qız Qalası //Zaman.- 2011.- 22-24 
oktyabr.- S.3. 
2398. Cəbrayıloğlu, E. Aşurbəyovun qeyri-adi arzusu: Dörd adı, bir 
məqsədi olan nadir məscidin tarixi: [Əjdərbəy məscidi haqqında] 
/E.Cəbrayıloğlu //Ədalət.- 2011.- 24 dekabr.- S.10. 
2399. Çərkəzoğlu,  Ə.  Çiskinli gündə nisgilli gəzinti: [İçərişəhər 
haqqında] /Ə.Çəzkəzoğlu //Zaman.- 2011.- 12-14 fevral.- S.2.  
2400. İsgəndərov,  Ə.  Qız Qalası haqqında  əfsanələr /Ə.İsgəndərov 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
238 
//Pəncərə: mədəniyyətə baxış.- 2010.- №23.- S.70-77. 
2401. Qız qalasında muzey konservasiyası işlərinə başlanılmışdır 
//Azərbaycan.- 2011.- 15 iyun.- S.13.  
2402. Rafiqqızı, N. Bakı karvansaraları nadir memarlıq üslubuna 
malikdir: Azərbaycana gələn nüfuzlu qonaqlar Multani və Buxara 
karvansaralarına da baş çəkirlər //Olaylar.- 2011.- 16 mart.- S. 13.  
2403. Rafiqqızı, N. Qaladan atılan ölüm: [Qız Qalası haqqında] 
/N.Rafiqqızı //Olaylar.- 2011.- 9 fevral.- S.13. 
2404. Rafiqqızı, N. Bibiheybət dünya səviyyəli ziyarətgaha çevri-
ləcək: Xalq arasında bu ziyarətgaha hər zaman çox güclü inam olub 
/N.Rafiqqızı //Olaylar.- 2011.- 3 mart.- S.13. 
2405. Rafiqqızı, N. Ziyarətgahlarımız – Bibiheybət /N.Rafiqqızı 
//Olaylar.- 2011.- 2 sentyabr.- S.4. 
2406. Sultanova, A.  Qız Qalası - məbəd, rəsədxana, yoxsa isteh-
kam?: Tarixi abidələrimiz /A.Sultanova //Mövqe.- 2011.- 16 aprel.- S.4. 
2407. Sultanova, P. Cismani paklıq mənbəyi mənəvi-mədəni dəyərə 
çevriləndə...: [XVI əsr memarlıq abidə Hacı Qayıb hamamı haqqında] 
/P.Sultanova //525-ci qəzet.- 2011.- 13 may.- S.6.  
2408. Sultanova, P.  Qız Qalası: qədim və  əbədi daş möcüzə 
/P.Sultanova //525-ci qəzet.- 2011.- 6 may.- S.6.  
2409. Sultanova, P.  Şirvan  şahlarının  əzəmətli məkanı: keçmişdən 
gələcəyə misilsiz yadigar kimi...: [Şirvanşahlar sarayı haqqında] /P.Sul-
tanova //525-ci qəzet.- 2011.- 14 aprel.- S.6.  
2410. Şirvanşahlar saray kompleksi //Şərq.- 2011.- 29 mart.- S.5. 
2411.  Zümrüd.  “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu  İdarəsi 
fəaliyyət göstərməyə başlayıb /Zümrüd //Səs.- 2011.- 9 fevral.- S.12. 
 
2012 
2412. Cabbarov, M.  İçərişəhər – dünya mədəni irsinin nadir incisi 
/M.Cabbarov //Respublika.- 2012.- 26 dekabr.- S.5. 
2413. İçərişəhərlə tanışlıq: [Azərbaycan Respublikasında rəsmi 
səfərdə olan Xorvatiya Respublikasının Prezidenti İvo Yosipoviç və xa-
nımı Tatyana Yosipoviç İçərişəhərdə tarixi-memarlıq abidələri ilə tanış 
olmuşlar] //Azərbaycan.- 2012.- 14 mart.- S.4.  
2414. Mehparə.  İçərişəhər abidələrinin qorunmasında müasir tex-
nologiyaların tətbiqi: [t.e.d., tanınmış arxeoloq Kamil İbrahimovun söy-
lədikləri] /Mehparə //Mədəniyyət.- 2012.- 29 fevral.- S. 8. 
2415. Nərimanoğlu, M. Şəhər içərisində unikal şəhər: [“İçərişəhər” 


Biblioqrafiya 
 
239
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu haqqında] //Azərbaycan. - 2012.- 28 
noyabr.- S.11.  
2416. Qazızadə, N. Bizim köhnə  şəhərimiz: [İçərişəhərin abidələri 
haqqında] /N.Qazızadə //Yeni Azərbaycan.- 2012.- 9 fevral.- S.6. 
2417. Sarıyeva,  İ. YUNESKO-nun İrs siyahısında azərbaycançılıq 
izləri...: [İçərişəhər kompleksi haqqında] /İ.Sarıyeva //Bakı xəbər.- 2012.- 
13 sentyabr.- S.15. 
2418. Zərbəliyev, C.  Şahzadə Stefanini Bakıya nə  gətirmişdi?: 
Əcnəbi qonaqlar sufizmlə bağlı memarlıq abidələrinə xüsusi xidmət 
göstərirlər /C.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2012.- 14 mart.- S.13.  
 
2013 
2419. Abdullayeva, S. UNESCO İçərişəhərə “gücləndirilmiş müha-
fizə” statusu verib: [Parisdə YUNESKO-nun Silahlı münaqişələr zamanı 
mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə Komitəsinin 8-ci sessiyası keçirilib] 
/S.Abdullayeva //525-ci qəzet.- 2013.- 21 dekabr.- S.15. 
2420. Aygün. Bu şəhərə “Sehirli xalat”sız da getmək mümkündür: 
[“İçərişəhər” Dövlət Tarix-memarlıq qoruğu haqqında] /Aygün //Olaylar.- 
2013.- 10 yanvar.- S.11.  
2421. Aygün. Burada Vətən tarixinin bir parçası yatır: [Şirvanşahlar 
Sarayı Kompleksinə aid abidələr haqqında] /Aygün //Olaylar.- 2013.- 1 
may.- S.8.  
2422.  Azəri, L. Abşeronun daş yaddaşının üç səhifəsi: [rayonun qə-
dim qalaları haqqında] /L.Azəri //Mədəniyyət.- 2013.- 4 sentyabr.-  S.12-13. 
2423. Bakının qədim abidələri: Sınıqqala məscidi //Zaman.- 2013.- 
31 iyul.- S.7. 
2424. Cabbarov, M. İçərişəhərin canlı şəhər olması və burada insan-
ların yaşaması bir abidə kimi İçərişəhəri unikallaşdırır: [Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin rəisi Mikayıl Cabbarovun müsahibəsi] /Mikayıl Cabba-
rov //Səs.- 2013.- 16 aprel.- S.14-15; Yeni Azərbaycan.- 2013.- 16 aprel.- 
S.12  
2425. Ceyhun.  “İçərişəhər” beynəlxalq layihədə: [Yunanıstanın 
Bizans və Post Bizans Abidələri üzrə Avropa Mərkəzi “Qara dəniz hövzə-
si transsərhəd  əməkdaşlıq proqramı” çərçivəsində layihə] /Ceyhun //Mə-
dəniyyət.- 2013.- 8 fevral.- S.6.  
2426. İçərişəhərə “gücləndirilmiş mühafizə” statusu verildi: [Pa-
risdə YUNESKO-nun Silahlı münaqişələr zamanı  mədəni mülkiyyətin 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
240 
qorunması üzrə Komitəsinin 8-ci sessiyası keçirilib] //Ədalət.- 2013.- 20 
dekabr.- S. 5; Palitra.- 2013.- 20 dekabr.- S. 4. 
2427. İçərişəhərin qorunması  və konservasiyasına görə beynəl-
xalq mükafat //Mədəniyyət.- 2013.- 22 noyabr.- S. 6. 
2428. İsgəndərov, A. Milli dirçəliş  və  Təzəpir məscidi /A.İsgən-
dərov //525-ci qəzet.- 2013.-4, 5,13,14,15,19 iyun.- S. 6.  
2429. İsgəndərov, A. Təzəpir məscidi: dini-ruhani ocaq, milli mənə-
viyyat abidəsi və parlaq memarlıq  əsəri kimi /A.İsgəndərov //525-ci 
qəzet.- 2013.- 23,24,26 aprel.- S.6; 1,2,3 may.- S.6; 4,11 may.- S.22.  
2430. İxtiyarqızı, N.  Qız Qalası bağlanır: Abidənin 2009-cu ildən 
start götürən bərpa və konservasiya işləri bu ilin sentyabr ayında tam 
olaraq başa çatacaq /N.İxtiyarqızı //Həftə içi.- 2013.- 22 yanvar.-S.8. 
2431.  Məmmədli, H. Azərbaycanın UNESCO ilə  əməkdaşlığının 
yeni uğurlu nəticələri: Bu günlərdə UNESCO tərəfindən Şirvanşahlar sa-
rayı və Qız Qalası ilə birlikdə İçərişəhərə “gücləndirilmiş mühafizə” sta-
tusu verilib /H.Məmmədli //Yeni Azərbaycan.- 2013.- 25 dekabr.- S.8.  
2432. Nuriyev, S. Tariximizin şahidi İçərişəhər: [“İçərişəhər” Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu  İdarəsinin rəisi Samir Nuriyevlə müsahibə] 
/S.Nuriyev //Səs.- 2013.- 22 avqust.- S.7. 
2433. Paşa Həyat”ın dəstəyi ilə  “İrs Publishing House” çap evi 
tərəfindən “Qədim qalanın yuxuları” adlı kitab nəşr olunub
[YUNESKO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş İçərişə-
hər memarlıq abidəsinə aid] //Xalq qəzeti.- 2013.- 22 may.- S. 7.  
2434. Prezident  İlham  Əliyev Qız Qalasında həyata keçirilən 
konservasiya işləri və yeni yaradılan muzey ekspozisiyası ilə tanış ol-
muşdur //Azərbaycan.- 2013.- 31 dekabr.- S. 1. 
2435. Qədim qalanın yuxuları”nı danışan kitab: [İçərişəhərə həsr 
olunan eyniadlı kitab haqqında] //Xalq qəzeti.-2013.- 30 may.- S.8. 
 
2014 
2436. Bu qala – bizim qala: Bakının qədim tarixi rəmzi yenidən qa-
pılarını ziyarətçilərin üzünə açıb: [Prezident İlham Əliyev və xanımı Meh-
riban Əliyeva Qız Qalasında həyata keçirilən konservasiya işləri və yeni 
yaradılan muzey ekspozisiyası ilə tanış olublar] //Mədəniyyət.- 2014.- 8 
yanvar.- S.16. 
2437. Əliyev,  İ. “Tarixi abidələr baxımından Abşeron unikal ərazi-
dir”: Müsahibimiz Abşeron arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri, t.e.n. İ.Əli-
yevdir /müsah. apardı X.Günəş //Palitra.- 2014.- 2 sentyabr.- S.13. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə