Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə88/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   158

Biblioqrafiya 
 
349
/İ.Sabirov, M.Baxışov //Qobustan.- 2004.- №4.- S.24-33. 
 
2005 
3652. Nemət, M. Bir daha “Diri Baba Türbəsi” haqqında: [Şamaxı r-
nun Mərəzə kəndi] /M.Nemət //Qobustan.- 2005.- №2.- S.75-78. 
 
2006 
3653. Rüstəmli, N. Yalçın qayalı füsunkar Lahıc: [İsmayıllı r-nu] 
/N.Rüstəmli //Respublika.- 2006.- 21 sentyabr.- S.5. 
 
2007 
3654. Cəbiyeva, T. Sağan qalası haqqında təfərrüatlar: [Şamaxıda 
yerləşən qədim abidə] /T.Cəbiyeva //Yaddaş.- 2007.- 31 may.- S. 8. 
3655. Diri baba türbəsində ətraf ərazi bərpa edilir: [Şamaxı r-nun 
Mərəzə kəndi] //Palitra.- 2007.- 10 yanvar.- S.13. 
3656. Əhmədov, A. Buğurt qalası: [Şamaxı  şəhərinin yaxınlığında] 
/A.Əhmədov //Vətən uğrunda.- 2007.- 10-16 fevral.- S.8.  
3657. Xan,  İ.  Şamaxıda ustad Sabirin məqbərəsi nəzarətsiz qalıb 
/İ.Xan //Təzadlar.- 2007.- 8-15 may.- S.6. 
3658. Qurbanoğlu, N. Bir qalanın sirri: Və ya Buğurt qalasında 
“oxuduğumuz” tarix: [Şamaxı  şəhərinin yaxınlığında] /N.Qurbanoğlu 
//Yaddaş.- 2007.- 1 mart.- S.9. 
3659. Mirzəliyev, C. 600 yaşlı “Diri Baba: “Diri Baba” YUNESKO-
nun Mədəni  İrs siyahısına salınmağa layiqdir: [Şamaxı r-nun Mərəzə 
kəndi] /C.Mirzəliyev //Yaddaş.- 2007.- 12 aprel.- S.9. 
3660. Şamaxıda orta əsrlərə aid abidə  aşkarlanıb //Şərq.- 2007.- 
21 iyun.- S.12; Üç nöqtə.- 2007.- 21 iyun.- S.2. 
3661. Şirinov, E. Tariximizin daş yaddaşı: [Şamaxı r-n Mədəniyyət 
və Turizm şöbəsinin əməkdaşı Rəfail Tağızadə ilə tarixi abidələr haqqında 
söhbət] /E.Şirinov //Təzadlar.- 2007.- 22-29 may.- S.10. 
3662. Tağıyev, C. Salam Diri Baba: [Şamaxı r-nun Mərəzə kəndində 
yerləşən türbə ziyarətgah haqqında] /C.Tağıyev //Mədəniyyət.- 2007.- 28 
sentyabr.- S.7. 
 
2008 
3663. Həmzəyev, Ş. Diri Baba: [Şamaxı r-nun Mərəzə kəndində yer-
ləşən türbə-ziyarətgah haqqında] /Ş.Həmzəyev //Azərbaycan.- 2008.- 13 
iyul.- S. 8. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
350 
3664. Tağızadə, R. Şamaxı abidələrinin dili /R.Tağızadə //Mədə-
niyyət.- 2008.- 12 iyun.- S.8. 
3665. Yavəroğlu, S. “Diri baba” sirri: [Şamaxı r-nun Mərəzə 
kəndində yerləşən türbə-ziyarətgah haqqında] /S.Yavəroğlu //Mədəniy-
yət.- 2008.- 4 sentyabr.- S.11. 
 
2009 
3666. Babadağ - müqəddəs zirvə:  [İsmayıllı r-nunda] //Mədəniy-
yət.- 2009.- 2 oktyabr.- S.16. 
3667. Qəniyev, N. İsmayıllıda “Qalalar günü” təntənə ilə qeyd edilib 
/N.Qəniyev //525-ci qəzet.- 2009.- 22 may.- S.7.  
3668. Müsəlman aləminin  ən böyük rəsədxanası:  Şamaxı Astro-
fizika Rəsədxanası yenidən qurulur //Ekran-efir.- 2009.- 31 iyul.- S.2. 
 
2010 
3669. “Mis kimi qoxan” sehirli məkan – Lahıc: Sirlərin tarixi, 
tarixin sirri: [İsmayıllı r-nun Lahıc kəndinin tarixi yerləri və misgərlik 
sənəti haqqında] //Azadlıq.- 2010.- 24-25 oktyabr.- S. 13. 
 
2011 
3670. Aydın. Azərbaycandakı alban abidələri xalqımızın mədəni irsi-
nə aiddir: [İsmayıllı şəhərində “Azərbaycan torpaqlarına erməni iddiaları-
nın gerçək tarixi faktları əks etdirən təkzibedilməz dəlillərlə ifşası” layihə-
si çərçivəsində keçirilən növbəti tədbir haqqında] //İki Sahil.- 2011.- 24 
iyun.- S. 15.  
3671. Gülüstan qalasına aparan  gizli yol aşkara çıxarılmışdır
[Şamaxı r-nundakı Gülüstan qalasında Şamaxı-Ağsu Arxeoloji Ekspedisi-
yası  tərəfindən aparılan qazıntı haqqında] //Azərbaycan.- 2011.- 13 
avqust.- S.3.  
3672. Mehralıyev, S. Sirlər türbəsi – “Diri baba”: [Şamaxı r-nun 
Mərəzə  kəndində yerləşən türbə-ziyarətgah haqqında] /S.Mehralıyev 
//Mərkəz. - 2011.- 17 iyun.- S.8. 
3673. Nəsirli, T.  Ağsu müasir və abad görkəmi ilə göz oxşayır: 
[şəhərin tarixi və abidələri haqqında] /T.Nəsirli //Mövqe.- 2011.- 19 
noyabr - S. 10;13. 
3674. Şamaxı Gülüstanında bir  qala var...: [Şamaxıda yerləşən 
“Gülüstan” qalası haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 12 fevral.- S.13. 
 


Biblioqrafiya 
 
351
2012 
3675. Ağsuda Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə aid 
konfrans keçirilib //525-ci qəzet.- 2012.- 19 aprel.- S.7.  
3676. Ağsuda XVI əsrə aid qədim məscid tapılıb: [Ağsu şəhərinin 
Şıxməzid məhəlləsindəki türbə yerinə baxış keçirərkən] //Xalq Cəbhəsi.- 
2012.- 20 iyul.- S.15.  
3677. Ceyhun. Cavanşir qalasına mədəni irs turu təşkil olunub: 
[“Şirvan xəzinəsinə aparan yollar” mədəni irs turları  çərçivəsində 
İsmayıllı r-nun Talıstan kəndi  ərazisində yerləşən Cavanşir qalasına] 
/Ceyhun //Mədəniyyət.- 2012.- 29 avqust.- S. 8.  
3678. Cəbiyev, Q.  Dəfinələr sorağında : [AMEA Arxeologiya və 
Etnoqrafiya  İn-tu Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının rəisi, t.e.d. Qafar 
Cəbiyevlə müsahibə] /Q.Cəbiyev; müsah. apardı Piriyev Qüdrət //Xalq 
qəzeti.- 2012.- 25 iyul.- S.5.  
3679. Ən qədim ibadət ocaqlarımızdan biri Şamaxı Cümə 
məscidi  //Azadlıq.- 2012.- 1 mart.- S.14. 
3680. Fəxriyyə. Şamaxıdakı Şirvanşahlar sarayının qalıqları maraqlı 
turizm obyekti ola bilər /Fəxriyyə //Mədəniyyət.- 2012.- 10 avqust.- S. 9.  
3681.  Gülüstan qalası öz sirrini açır: Arxeoloji ekspedisiyalardan 
maraqlı xəbərlər var //Ayna.- 2012.- 18 avqust.- S. 20.  
3682. Kərpic memarlığının öz gözəlliyi var: Ağsuda bu məsələ 
alimlərin diqqət mərkəzində idi: [Ağsuda keçirilən “Tarixi şəhərlərimizdə 
kərpic memarlığı” adlı konfrans haqqında] //Ayna.- 2012.- 21 aprel.- S. 
20.  
3683. Qiyasi, C. Şamaxı Cümə  Məscidi - on üç əsrin ibadət yeri 
/C.Qiyasi  //Dördüncü Beynəlxalq Avrasiya  Arxeologiyası konfransı: 
tezislər /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; Azərb. Resp., 
Ağsu Rayon İH; Mədəni  İrsin Öyrənilməsinə Kömək  İctimai Birliyi 
(MİRAS) [və b.].- [Azərbaycan], 2012.- S.19. 
3684. Mənsimov, E.  Ağsuda XVI əsrə aid məscid tapılıb 
/E.Mənsimov //Kaspi.- 2012.- 12 sentyabr.- S.15.  
3685. Şamaxıda  Şirvanşahlar dövlətinin  ən böyük sarayı  aşkar 
olunmuşdur //Xalq qəzeti.- 2012.- 2 avqust.- S. 6; Mədəniyyət.- 2012.- 3 
avqust.- S.5; Kaspi.- 2012.- 2 avqust.- S.16. 
3686. Şamaxıdakı “Gülüstan” qalasında  XI-XII  əsrlərə aid 
müxtəlif tikililər və maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar edilib //Xalq 
qəzeti.- 2012.- 22 iyul.- S. 5. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
352 
3687. Şirvan xəzinəsi”nə gedən  yol Buğurd qalasından keçir
[Şamaxı r-nu] //Azərbaycan.- 2012.- 16 avqust.- S. 11.  
3688. “Tarixi  şəhərlərimizdə  kərpic  memarlığı”:  Ağsuda 
“Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü”nə  həsr olunmuş konfrans: 
[Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Ağsu Rayon İH-nin və “Miras” 
Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı 
ilə  Ağsuda “Tarixi şəhərlərimizdə  kərpic memarlığı” mövzusunda 
konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2012.- 20 aprel.- S.4.  
3689. Umbayev, Z. Ağsu türbələri /Z.Umbayev //Dördüncü Bey-
nəlxalq Avrasiya  Arxeologiyası konfransı: tezislər /Azərb. Resp. Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyi; Azərb. Resp., Ağsu Rayon İH; Mədəni İrsin 
Öyrənilməsinə Kömək  İctimai Birliyi (MİRAS) [və b.].- [Azərbaycan], 
2012.-S.74. 
3690. Zərbəliyev, C. Diri Baba türbəsi: [Şamaxı r-nun Mərəzə 
kəndindəki türbə-ziyarətgah haqqında] /C.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 
2012.- 10 fevral.- S.13.  
3691. Zərbəliyev, C.  İsmayıllı - qalalar diyarı /C.Zərbəliyev 
//Mədəniyyət.- 2012.- 29 avqust.- S.8.  
3692. Zülfiyev, S. Sulut: Tarix və mədəniyyət abidələri: [İsmayıllı r-
nu  ərazisindəki tarixi abidələr haqqında] /S.Zülfiyev //Mədəni həyat.- 
2012.- № 2.- S.86-88. 
 
2013 
3693. Zərbəliyev, C. Yurdumuzun hər daşında bir tarix yaşayır: 
Mədəni irs sahəsində regional layihələr: [Ağsuda “Beynəlxalq abidələr və 
tarixi yerlər günü”nə həsr olunmuş konfrans və arxeoloji tur təşkil edildi] 
/C.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2013.- 15 mart.- S. 15. 
 
2014 
3694. İbrahimov, R. Qafqazın ən qədim müsəlman məbədi...: 1300 
illik tarixə malik Cümə  məscidi haqqında müfəssəl məlumatlar: [Şamaxı 
şəhərində yerləşən Cümə  məscidi haqqında] /R.İbrahimov //Bizim yol.- 
2014.- 1 aprel.- S.13.  
  
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə