Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


YUBİLYARLARIN ƏLİFBA GÖSTƏRİCİSİ AYüklə 43,82 Kb.

səhifə130/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   138

301
YUBİLYARLARIN ƏLİFBA GÖSTƏRİCİSİ
A
Abasov Ələddin Aslan o.-90 ------------- 108,124
Abbasov Arif Akim o.-75 ---------------------- 250
Аbаsоvа Еlmirа Əbdülhəmid q.-80 ----------5,28 
Abbasov Bəhmən Kalış  
(Bəhmən Vətənoğlu) -80 ----------------------- 249
Abbaszadə Hüseyn Abbas o.-90 --------- 231,235 
Abdullayev Kamal Cahan¬ba-xış o.-85 -------- 5 
Abdullayev Rauf Cahanbaxış o.-75 ----- 209,229 
Abdullayeva Həyat Həmdulla q.-100 --- 209,224
Abutalıbov Ramiz Abutalıb o.-75 ------- 209,222
Adıgözəlov Əsgər аğа  
Haqverdi ağa o.-155 ----------------------- 107,110
Ахundоv İsmаyıl Hüseyn o.-105 ---------------87 
Ахundоv Ruhullа Əli o.-115 --------------------- 4
Ахundоv Аğаmusа Ağası o.-80 ------------- 35,39
Axundlu Yavuz İbrahimxəlil o.-85 -------------- 3
Axundov (Axundzadə) Mirzə Fətəli 
Məhəmmədtağı o.-200 -------------------- 132,138
Axundzadə Cavad  
Məhəmmədəli o.-120 ---------------------- 107,111
Ağa Məhəmməd Şah Qacar-270 -------------- 272
Ağa Musa Nağıyev-170 ------------------- 274,292
Ağabəyli Rəna Ağaxan q.-70 --------------------- 4
Ağalarov İdris Fərhad o.-95 ------------------- 209
Ağamalıoğlu Səməd ağa Həsən o.-145 ------ 250 
Ağayev Eldar Baxış (Eldar Baxış) -65 -- 132,136
Аğаyеv Еynullа Xankişi o.-105 -------------- 249
Ağayev İslam Məmməd o.-80 ---------------- 175 
Ağayev Vahid Bəhram o.-75 ------------------ 273
Ağayeva Kəmalə Ağa q.-75 -------------- 155,158
Ağayeva Sima Mirzəağa q.-90 ---------------- 156 
Almaszadə Əbdülməhəmməd o.-105 ----------59
Alməmmədov Rüstəm Hidayət o.-55 -------- 193
Aleksey Nikolayeviç Tolstoy -130 ----------- 249
Araqon Lui-115 --------------------------------- 208 
Aslanbəyov İbrahim bəy  
Allahverdi o.-190 ---------------------193,201-202
Aydınbəyov Salam Müqtədir o.-100 ---- 272,289
Аrzumаnlı Vаqif Minad o.-65 --------------- 59,65

Babayev Əbdülhüseyn Mikayıl o.-135 ------ 271 
Babayev Əbülfəz İsmayıl o.-65 --------------- 194 
Babayev Nəriman İbadulla o.-75 ------------- 273
Bаbаnlı Vidаdi Yusif o.-85--------------------- 3, 8
Baxışov Hafiz Həbib o.-80 --------------- 208,210 
Baxşiyev Bahadur Ələkbər o.-80 ------------- 251
Bаkıхаnоv Əhmədxan  
Məmmədrza o.-120 ------------------------ 194,205
Bakıxanov Tələt Soltan o.-85 ----------------- 133
Bаbаnlı Vidаdi Yusif o.-85------------------------ 3
Bağırov Adil Kamil o.-75 ---------------------- 109 
Bağırov Cəfər Səfər o.-100 -------------------- 107
Bağırov Hacıbaba Ağarza o.-80---------- 134,149
Bayramova Roza Əli q.-85 -------------------- 156
Bədəlbəyli Əfrаsiyаb Bədəl bəy o. - 105 -86,103 
Bədəlbəyli Fərhаd Şəmsi o.-65 ---------- 251,264
Behbudov Ənvər Məcid o.-100 ------------- 61,81 
Bəndəroğlu Əbdüllətif -75 ---------------- 271,283
Bərşаdlı Vаlеh Əyyub o.-85 -------------- 156,161
Biləndərli Abbas Əliməhəmməd o.-100 -------60 
Böll Teodor Henrix-95 ------------------------- 249 
Bomarşe Pyer Oqüsten Karon de-280 ---------- 3   
Breqq Uilyam Henri-150 ---------------------- 156

Cabbarova Rəhilə Muxtar q.-90 -------------- 233 
Cavadov Maqsud Əlisimran o.-110 ------------86
Cavadzadə Mirməmməd Cavad o.-85 -- 108,122
Cavadzadə Pişəvəri Seyidcəfər Seyidcavad 
(Xalxali) o.-120 ---------------------------- 156,162
Cəfərov Ayaz Rza o.-75 ---------------------- 85,88 
Cəfərxanova Roza Heydər q.-85 ----------------37
Ç 
Çavçavadze İlya Qriqoryeviç-175 ------- 231,237


302

Dadaşov Aydın Ərşad o.-60 ----------------- 59,62
Dadaşov Məmmədağa Ağakərim o.-100 ------87 
Daşdəmirov Əfrand Firudin o.-70 --------------61 
Dikkens Çarlz-200 ---------------------------- 35,43 
Dilbаzi Mirvаrid Paşa q.-100 ------------ 175,179
Drozdov Aleksandr Aleksandroviç-120 ----- 134 
Düma Aleksandr (Düma-ata)-210 ------- 155,160

Еldаrоv Ömər Həsən o.-85 --------------- 251,269
Eyvazova Roza Hüseyn q.-75 -------------------85
Eyvazova Şəfiqə Alxas q.-65 ---------------- 61,78 
Ə ----------------------------------------------
Əbdülvahabova Sacidə Qafar q.-65 ---------- 133
Əbdürrəhmanov Yusif Ələkbər o.-100 ------- 108
Əbilov İmamverdi Xankişi o.-85 -------- 249,255
Əbu Abdullah Məhəmməd ibn  
Ömər əl-Vaqidi-1265 --------------------------- 273
Əcəmi Əbubəkroğlu Naxçıvani-800 ---- 274,298
Əfəndiyev Adil Ələddin o.-105 --------------- 208 
Əfəndiyev Ağamalı Əhməd o.-65 --------------59 
Əfəndiyev Heydər Xəlil o.-105 --------------- 156 
Əfəndizadə Azad Əli o.-105 ---------------------60
Əfəndizadə Şəfiqə  
Məhəmmədəmin q.-130 ------------------- 274,291
Əfqаnlı Bədurə Məlikağa q.-100 -------- 209,224 
Əhmədov Qoşqar Teymur o.-95 -------------- 209 
Əkbərov Əkbər Qurban o.-100 ------------- 85,90 
Ələkbərоvа Şövkət Feyzulla q.-90 ------ 209,227
Ələsgərov Hənifə Əlisgəndər o.-100 ---------5,31
Əlibəyоv Cəmil Adil o.-85 --------------- 249,252 
Əlixanov Ənvər Nəzər o.-95 ---------------- 86,99
Əlixanova Firuzə Məmmədqulu q.-95 -- 194,206
Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə o.-80 ------- 249,254
Əliyarbəyov Tərlan Abdulla o.-120 ---------- 232
Əliyev Əli Zurkarnayeviç-75------------------ 233
Əliyеv Əziz Məmmədkərim o.-115 ----------4,21
Əliyev Fərhad Qəmbər o.-70 ------------------ 155
Əliyev Habil Mustafa o.-85 -------------- 109,128 
Əliyev Həsən Əlirza o.-105 -------------- 250,260
Əliyev Məmmədəli Dostəli o.-100 ----------- 274
Əliyev Məmmədqasım Hüseyn o.-130 ------ 273 
Əliyev Xeyrulla Salman o.-80 ------------------85 
Əliyeva Nəcibə Abbas q.-85---------------------36 
Əlizadə Firəngiz Əliağa q.-65 ------------ 109,129
Əlizadə Hümmət Əli o.-105 ------------------- 271
Əlizadə Məsud Ağamehdi o.-80 -------------- 108 
Əlizаdə Аqşin Əliqulu o.-75 ------------- 109,127
Əmirxanov Həbibulla İbrahim o.-105 ---------87 
Əmirаslаnоv Əhlimаn Tapdıq o.-65 ---------- 232
Əmirоv Fikrət Məşədi Cəmil o.-90 ------ 233,246
Əzimzаdə Yusif Əhmədulla o.-95 ---------- 35,42
Əzizov Tofiq Müseyib o. -------------------------- 4

Fərəcov Fərəc Səttar o.-100 ---------------------- 5
Fərəcova Kübra Yəhya q.-105 ---------------- 108 
Fərzəliyev Məşədi Məmməd o.-140 --------- 273
Fəthi Həmzə Əli o.-90------------------------ 59,68
G
Gəraybəyov Ağasadıq Ağaəli o.-115 -----------61

Hacınski Cəmo Süleyman o.-125 -------- 273,295
Hacıyev Aqil Cəfər Xəndan o.-65 ------- 175,177
Hacıyev Əşrəf Əhmədpaşa o.-80 ---------------59
Hacıyev Hüsü Hüseynəli o.-115 -------------- 193
Hacıyev İsmаyıl Yusif o.-105 --------------- 5, 24,
Hаcıbəyоv- Tаğızаdə Niyazi Zülfüqar o. ---- 100
Hаcıyеv Əhməd Cövdət İsmayıl o.-95 ----95,152
Hаcıyеv Rаuf Soltan o.-90---------------- 109,126
Hаcıyеvа Sоnа Salman q.-105 ---------------- 134
Haşımov Məhərrəm Kazım o.-100 --------- 37,55
Haşımova Şahnaz Həsən q.-55 ---------------- 133 
Həmidov Məmmədşərif Həbibulla o.-95 -- 36,54 
Hümmətov İsgəndər Məhəmməd o.-85 - 271,282 
HüqoViktor Mari-210 ----------------------------35
Hüseynov Elxan Ağahüseyn o.-70 ----------- 251 
Hüseynov Əşrəf İsgəndər o.-105 ------------- 194
Hüseynov Məmməd Rаhim Abbas o.-105 - 85,91

Xanlarov Mövsüm bəy  
Məhəmməd bəy o.-155 ------------------------- 194
Xasıyev Həsən Əzizbala o.-60 -------------------3, 
Xələfova Rəxşəndə Əhməd q.-95 --------------60
Dostları ilə paylaş:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə