S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


)(ARALIK 2013 BSINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkinYüklə 3,2 Mb.
səhifə38/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

1263)(ARALIK 2013 BSINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yetkili kişilere ne sıklıkta yaptırılır?
A) Aylık olarak B) Yıllık olarak C) 5 yıllık olarak D) 10 yıllık olarak
CEVAP B
1264)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin havalandırması ile ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A) Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması
B) Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları işin dikkate alınması
C) Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokular ortam dışına atılması
D) Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılması
CEVAP C
1265)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması açısından dikkat edilmesi gereken koşullardan birisi değildir?
A)Her zaman mekanik havalandırma yerine doğal havalandırma tercih edilerek ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturulmaz.
B)Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.
C)Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunmasısağlanır.
D)Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır
CEVAP A
BU KONUYU ÖZETLEYELİM HER SENE GELMİŞ NEREDEYSE
Yönetmelikten alıntı

Kapalı işyerlerinin havalandırılması
** Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanlarınyaptıkları iş dikkate alınır.
** Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu,duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur.
** Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır.
** Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır
.

1266)(MAYIS 2013 B SINIFI)Yeraltı maden ocakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grizu ölçmelerinde eser miktarda bile olsa metan saptanan ocaklar, grizulu ocak kabul edilir.
B) Havalandırma esas itibarıyla yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C) Eğimi hiç bir kısımda % 10’u geçmeyen, kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına olanak bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler, havalandırma bakımından düz sayılır.
D) Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda, metan oranı % 1,5’i, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçemez.
CEVAP B.aşağıdan yukarı.
Bakın diğer şıklar doğru .dolaysıyla madenle ilgili hap bilgiler..adamların bilmemizi istediği şeyler.sadece yanlış cevaba odaklanmayın..diğer şıkları ezberleyin.
ÖNEMLİ BİLGİLER
**Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar.
**maden yönetmeliğinden
Kapalı işyerlerinin havalandırılması
- Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması durumunda arızayı bildiren uyarı sistemi bulunur.
- Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olur. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler derhal dışarı atılır.
BU KONUDA BİTMİŞTİR.%95 BİTTİ..(GENEL SORULAR HARİÇ.)GERİ KALAN BUGÜN BİTER..YARIN EZBERE BAŞLANABİLİR.
UZAMASININ SEBEBİ GERÇEKTEN VAKİT ALAN İŞ OLMASI VE BENİM GÜNDELİK HAYATLA İLGİLİ YAPMAM GEREKENLER.BUNDAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİM...BUGÜN TAMAMIYLA BİTER.BİR ŞEY KALMADI.
.

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
eklemeler yapılacaktır
1267) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3 metreden yüksek olan yerlerde güvenlikağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır
B) çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 80 cm yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır.
C) Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmamalıdır.
D) Yük taşıyan iskelelerde alet ve mal zemenin düşerek kazaya sebep ol masını önlemek için döşeme dış kısmına 15santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konulmalıdır, iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuiuksuz yapılmamalıdır.
CEVAP B
çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1 metre yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır.
1268)İskeleler ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İskele çalışanlarının emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır. Böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları koşumlar ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır
B) iskele üzerinde emniyet kemeri kullanan işçiler yalnız başlarına çalışmamalıdır
C) Boru veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmaiıdır. Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır
D) Hızı saatte 80-100 km olan rüzgârlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj,bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.
CEVAP D.40 - 50 km rüzgarlı havada çalışma yapılmaz
1268)hangisi platformlarda alınması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?
A)Platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır.
B)Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.
C)Platformlar düşmeyi önlemek için mümkün olduğunca dar olacaktır.
D)Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
CEVAP C
Platformlarda alınması gereken güvenlik önlemleri : 
*üzerinde bulunabilecek azami yüke dayanacak şekilde yapılacaktır,
* çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
* çıkış ve inişler güvenli şekilde yapılacaktır.
* altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
* kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.
* Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilecektir.
*Çalışanlar bu konuda özel olarak eğitilecektir.

1269)hangisi tam vücut kemer sistemleri ile ilgili özellikleri kapsayan standarttır?
A) TS EN 245 B) TS EN 352 C)TS EN 361 D)TS EN 471
CEVAP C..TS EN 361 Standardı
1270) yüksekliği tabandan itibaren kaç metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri
kullanacaklardır?

A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4
CEVAP B. 3 metre
1271)işyerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin çatıları, ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar, en az ......................... santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır.
A) 350 B)300 C)250 D)200
CEVAP A.350 cm
1272)Yüksekte yapılan geçici işlerle ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?
A)Uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılmalıdır.
B)Uygun ergonomik koşullarda yapılması sağlanamıyorsa, ki şisel koruma önl emlerine öncelik verilecektir.
C)Kullanılan araçlar, yakın birtehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılacaktır.
D)Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır.
CEVAP B
1273)Yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak işçide olması sağlanacaktır.
B)Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim altnda yürütülecektir.
C) Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yükler en az iki yerden kılavuzlanacak ve açık havada kullanılması sağlanacaktır.
D)Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı , kendisini besleyen güç kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden işçileri korumak için uygun önlemler alınacaktır.
CEVAP C
Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulacaktır. İşçileri riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.

1274)İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
B) İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecektir.
C)İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır.
D)İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır.
Cevap C
seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılacaktır. Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.
1275)Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.
B)İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun biryere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.
C)Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.
D)Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.
CEVAP D
sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacaktır.
1276)Yüksekte çalışmak için düzenlenecek formlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Personel yüksekte çalışma izin formu
B) Dış cephe asansörü kontrol formu
C) Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu
D) Personel yapılacak işler formu
Cevap D
1277)Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir?
A)Yüksekte çalışmalarda.
B)Hareketli iş ekipmanlarında.
C) Sabit platform yapılamayan durumlarda.
D)Kaldırma araçlarında.
Cevap D
1278)Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir
B)İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
C)İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır.
D)Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir.
Cevap A.ahşap yada çelik borulardanda olabilir
1279)El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?
A)Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde.
B)Kısa süre kullanılacaksa.
C)Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.
D)İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında.
Cevap A
1280) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar kapsamında iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 metreden dar ve korkuluklu yapılmalıdır
B) Korkuluk kullanılmayacaksa geçit geniş yapılmalıdır
C) 50 santimetreden dar olmamalıdır
D) 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır
Cevap D
BU KONUDA BU KADAR.DAHA EVVEL İŞLENEN YÖNETMELİKLERİN İÇİNDE VARDI ..İLAVE OLDU..DEVAM EDİYORUZ

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde işlendi.ilaveler olacak.belki benzer sorularda olabilir kusura bakmayınız
1281) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az kaç kilogram yük taşıyacaktır?
A) 500 B)400 C)300 D)200
CEVAP B.500 KG
1282)Aşağıda merdivenlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır.
B) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2 santimetre olacaktır
C) altı basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır
D) Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır
CEVAP C
Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır
1283)Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A)Çatı merdiveni B) Korkuluk C)Platform D) Uzatma merdiven
CEVAP A.çatı merdiveni
1284)Asağıdakilerden hangisi kazı islerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?
A)İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama üç metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir.
B)Kazı isteri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır.
C) Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz.
D)Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazia olamaz.
CEVAP A
yapı alanının çevresi ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilir
1285)Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacaktır?
A) 100 B) 150 C) 200 D) 300
CEVAP B
**150 cm den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 cm yukarı çıkarılacaktır.
1286)Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılmalıdır.
B)Patlatmadan sonra en az on dakika geçmeden patlatma yapılan yere girilmesi yasaktır.
C)Patlatmadan sonra patlatma yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilmelidir.
D)Patlatma ilgili hususlar yapı iş defterine yazılmalıdır.
CEVAP B
** en az bir saat geçmeden ve yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı saptanmadan kuyu, tünel,galeri ve benzeri yerlere girilmesi yasaktır
1287)Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olmalı ve motorla işletilmelidir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 50
CEVAP C...25 metre
1289)Ahşap iskelelerin sökülmesine ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır
B) Sökülmüş olan malzeme doğrudan yere atılacaktır.
C) iskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya sırayla sökülecektir.
D) Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınamaz
CEVAP C
**Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli şekilde indirilecek ve uygun biryere istif edilecektir.
1290)Çelik borulu iskelelerde düşey ve yatay borulardaki ekler en çok kaç metrede bir yapılacaktır?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 10
CEVAP C ...6 metrede biryapılacaktır
1291)Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır?
A)5 B)10 C)15 D)25
CEVAP B
10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır.
1292)4 metreden uzun taşınır merdivenler ve el merdivenleri aşağıdaki malzemelerden hangisinden yapılamaz?
A)Çelik boru B)Çelik profil C) Alüminyum alaşım D) Tahta
CEVAP D.tahtada 4 metre sınırı var
1293)Yıkım işlerinde yıkılacak kısmın etrafında en az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır?
A) Yapı yüksekliğine eşit B) 100 metre C) 200 metre D) Yapı yüksekliğinin iki katına eşit
CEVAP D

1294)Kapalı alanlardaki potansiyel tehlikelerde hangileri vardır?
I. Küf ve spor gibi solunum sistemini tahri ş edebilen biyolojik maddeler
II. yanıcı ve zehirli atmosfer oluşumu
III. Korozif tehlikeler
IV. yetersiz aydınlatma
A)I ve II B)I,II ve III C) II,III ve IV D) HEPSİ
CEVAP D.mantıken çıkartılabilir.
1295) Aşağıdaki!erden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel korunma önlemlerinden değildir?
A) Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havaland ırma tesisatı yapıImalıdır.
B) Her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
C) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmalıdır.
D) Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılmalıdır
CEVAP C
Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmamalıdır.
1296)Yüzeyinde hidroklorik asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan İş parçaları, kaynak öncesi bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde, kaynak esnasında hangi zehirli gaz oluşur?
A) Hidrojen B) karbondioksit C)Fosgen D) Fosfor oksit
CEVAP C
1297)Kapalı ve daralanlarda yapılan kaynak işlemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bir kişi dışarıda beklemelidir.
B)Havalandırma yapılmalıdır.
C)Oksijen verilmelidir.
D)Uygun maske ve solunum cihazı kullanmalıdır.
CEVAP C. hiç bir şekilde oksijen verilmez
1298)Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kapalı alanlarda çalışmalarda kullanılacak aydınlatma lambası 24 volt olmalıdır,
B)Metan oranı % 1 ,5 olduğunda elektrikli aletlerle çalışılabilir.
C)Oksijen oranı % 19'dan az olan ortamdaki hava kirli hava sınıfına girer.
D)Kapalı alanlarda kaynakişlemi yapmadan önce ortam havasının temizlenmesi gerekir
CEVAP B. genel havasındaki metan oranı % 1,5'u geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir
1299)kapalı alanlarda yapılan işlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalışmalarında, yalnız doğru akım kullanılacaktır
B)Benzin, mazot ve benzeri yakıtla çalışan motorlu arabalar, patlayıcı maddelerin, tozların ve parlayıcı buharların bulunduğu yerlerin yakınında, binaların içlerinde, vasıtaların akaryakıt depolarının doldurulduğu kapalı yerlerde kullanılmayacaktır.
C) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılacaktır.
D) Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi 20 santigrat dereceden az ve 50 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır
CEVAP D.15-30 derece arasında olacak

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə