S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


(2011 A SINIFI)Elektrik yangınları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə31/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39

995(2011 A SINIFI)Elektrik yangınları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
A) Kırmızı kare B) Sarı yıldız C) Kırmızı daire D) Mavi daire
CEVAP D
996(2011 A SINIFI)Bir Orta Gerilim (OG) elektrik sisteminde meydana gelen “Aşırı gerilim”in nedeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” OG hattına yıldırım düşmesi sonucunda meydana gelmiş olabilir.
B)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” sistemde 3-faz toprak arızası sonucunda meydana gelmiş olabilir.
C)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim” tüketicinin çektiği akımdaki artıştan dolayı meydana gelmiş olabilir.
D)Bir OG elektrik sisteminde “Aşırı gerilim”sistemde tek faz toprak arızası sonucunda meydana gelmiş olabilir.
CEVAP A
997(2011 A SINIFI)Üzerinde çalışma yapılacak bir Orta Gerilim
(OG) hattını taşıyan direğe çıkmadan önce alınması gereken önlem ve tedbirler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Neon lambalı bir ıstaka vasıtası ile hatta gerilim kontrolünün yapılması
B)Hattın tüm faz ve nötr iletkenlerinin her iki ucundan topraklanması
C)Üzerinde çalışma yapılacak OG hattı üzerindeki branşmanların devre dışı edilmesi
D)Hattın kaynak tarafındaki kesicilerin açılması ve açık durumda kilitlenmesi ve üzerine uyarı levhasının asılması
CEVAP C
998(2011 A SINIFI)Çalışanların elektrik çarpmasına karşı korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir?
A)Çalışanların üzerinde elektrik olan iletkenlere temas etmelerinin önlenebilmesi için çalışanlarla üzerinde elektrik olan iletkenler arasına koruyucu yalıtım sağlayan bir perdelemenin yapılması
B)Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması
C)Hattın nötr iletkeninin topraklanması
D)Kaynakta küçük gerilim kullanılması
CEVAP B
ERGONOMİ
999) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin fiziksel risk faktörlerinden değildir?
A) tekrarlama B)titreşim C) statik duruşlar D) uygunsuz duruşlar
CEVAP B
Ergonomik risk faktörleri:
** Psikolojik faktörler: zihinsel yüklenme, psikososyal etkiler, organizasyonel etkiler
** Çevresel taktörler: gürültü, sıcaklık ve nem, aydınlatma, titreşim, kimyasallar
**Fiziksel faktörler:tekrarlama, uygunsuz duruşlar,statik duruşlar, aşırı güç, sıkışma
1000)Ergonomi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) "İnsan mühendisliği" veya "işbiiim" olarak da bilinen ergonomi; insan, makine ve işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer özelliklerini inceler.
B) Ergonomi, insan ve çalışma ortamı arasındaki bilimsel ilişki olarak tanımlanabilir.
C) Ergonomi, sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir
D) Ergonomi, işyeri şartlarını,iş taleplerini,kalite politikası ve üretim kapasitelerine uygun hale getirme bilimidir.
CEVAP D
1001) Başlıca konuları arasında; mental iş yükü, karar verme, becerili performans, insan ve bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş sistemi ile bunların insan ve sistem tasarımıyla ilişkili becerileri gibi konular yer almaktadır.Tanımda geçen ergonomi hangisidir?A) antropemtrik ergonomi B) Bilişsel ergonomi C) Örgütsel ergonomi D) Fiziksel ergonomi
CEVAP B...Bilişsel ergonomi
**Fiziksel ergonomi: Fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik karakteristiklerle ilgilenmektedir. Çalışma sırasındaki duruş özellikleri, işlenecek materyalle ilgili işlemler,yinelenen hareketler, işle ilgili kas ve iskelet sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği temel konularını oluşturmaktadır.
**Örgütsel ergonomi: Örgütsel yapılar, politikalar ve süreçler dâhil olmak üzere sosyoteknik sistemlerin en uygun duruma getirilmesiyle ilgilenmektedir. Konuları arasında; iletişim, ekip ve kaynak yönetimi, ekip çalışması, uyumlu çalışma, işbirliği içinde çalışma, iş tasarımı, katılımcı tasarım, çalışma saatlerinin belirlenmesi, toplum ergonomisi, yeni iş paradigmaları,örgütsel kültür, sanal örgütler, tele iş ve kalite yönetimi yer almaktadır.
1002) Hangisi fiziksel ergonominin alanlarından biri değildir?
A) Psikoloji B) Antropometri C) Anatomi D) Biyomekanik
CEVAP A
1003) İnsan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını ve çeşitli standartları belirleyen bir bilim dalıdır. Kişinin ağırlığını, boyunu, gücünü ve hareket sınırlarını belirli hareket noktalarını esas alarak ölçer ve kişilerin birbirleriyle karşılaştırılmalarını sağlar.tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Andragoji B) Antropometri C) Anatomi D) Biyomekanik
CEVAP B
1004) Antropometri ergonominin hangi alanına girer?
A) Fiziksel ergonomi B)Örgütsel ergonomi C) Bilişsel ergonomi D)Toplumsal ergonomi
CEVAP A
1005)Ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse, ........................... ve ....... sınırları arasındaki insan ölçülerine göreölcülendirrne yapılmaktadır.
A)%10-90 B)%10-85 C)%5-95 D)%10-95
CEVAP C
Ergonomiye ait kaynaklarda, genellikle çalışanların % 90 oranındaki bir bölümüne uygun bir ölçülendirme esas alınmaktadır. ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse, % 5 ve 95 sınırları arasındaki insan ölçülerine göre ölçülendirme yapılmaktadır.

1006) Hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?
A) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
B) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
C) Çevresel risklerin azaltılması
D) İşgücükayıplarınınönlenmesi
CEVAP C.
Ergonominin amaçları:
** İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
**İş gücü kayıplarının önlenmesi
**Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
**iş kazaları ve mesleki risklerin azaltılması
**Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
1007) Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için gerekli unsurlardan hangisi yanlıştır?
A) Yükün içeriği
B) Yükün ağırlığı
C) Yükün şekli
D) Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı
CEVAP A
DİĞERLERİ:
** Yükü taşımak için gerekli zaman
**Taşınma uzaklığı
1008) Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg'lık bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?
A) 5 kg B) 55 kg C) 250 kg D) 550 kg
CEVAP D. Kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki oran 1/10 oranında olduğundan
550= [(5+50) x 10] kilogramlık bir yük getirir.
1009) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?
A) 1-2 B) 3-4 C) 3-5 D) 10-20
Cevap C
1010) Oturarak iş görenin en az kaç dakikar ayakta iş görmesi gerekir?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
Cevap B
1011)Ayakta iş görenin en az ne kadar oturarak iş görmesi gerekir?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50
Cevap B
1012) Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?
A) 8-10 B) 10-20 C) 30-40 D) 40-50
Cevap A
1013)(ARALIK 2013 A SINIFI) Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşarak geçimini sağlayan bir çiftçinin çalışma hayatında karşılaşabileceği durumlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tarlasında traktör kullanırken yaşayabileceği bir kaza Tarım Kanunu’na göre iş kazası olarak sayılır.
B) Haşere ilacını açık havada püskürterek ilaçlama yaptığı takdirde kesinlikle kişisel koruyucu donanım kullanmamalıdır.
C) Kendi nam ve hesabına çalışıyorsa meslek hastalığına yakalanması durumunda İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’na göre hakkını araması gerekir.
D) Çalışma hayatında ekipman kullanımı ve ergonomi konularında iş sağlığı ve güvenliği
kurallarını dikkate alması önemlidir.
CEVAP D
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
1014) (ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?
A)Fiziksel ve bilimsel B)Fiziksel ve zihinsel
C)Zihinsel ve bilişsel D)Bilişsel ve sezgisel
CEVAP B
1015) (ARALIK 2013 B SINIFI)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında çalışanların iş ekipmanı kullanımısırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate alınmalıdır?
A)Ergonomi prensipleri
B)Periyodik kontrolü yapan firma
C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler
CEVAP A
1016) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında temel öge olan “Ergonomik ÇalışmaYeri Düzenleme”de, aşağıdakilerden hangisi incelenmez?
A) Entomoloji B) Antropometri C) Fizyoloji D) Psikoloji
CEVAP A
1017) (MAYIS 2013 A SINIFI) Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı olan;kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri,sinyaller, joystickler, araç ve uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılığınıen aza indirmeyi hedefleyen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilişsel Ergonomi B)Örgütsel Ergonomi C)Fiziksel Ergonomi D)Antropometri
CEVAP A
1018) (MAYIS 2013 A SINIFI) Ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Ergonominin temel felsefesi daha çok üretimdir.
B)Ergonominin temel felsefesi “işi, insana uyumlu hâle getirmek”tir.
C)Ergonomi “işe uygun işçiyi işe almayı” temel ilke edinmiştir.
D)Ergonominin temel felsefesi; oturma, ayakta durma ve ağırlık kaldırma gibi işlerde kişinin uygun anatomik pozisyonda duruşunu sağlamak için çalışanların eğitilmesini sağlamaktır.
CEVAP B
1019) (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” birideğildir?
A)Bilinçlendirme ve eğitim
B)Yönetici ve çalışan desteği
C)Ergonomik risklerin önlenmesi ve kontrolü
D)İşyerinin ergonomik riskler yönünden analizi
CEVAP B
1020) (ARALIK 2012 A SINIFI)Ergonomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi gösterge tiplerinden birisi değildir?
A)Niceliksel göstergeler B)Niteliksel göstergeler C)Uyarısal göstergeler D)Biçimsel göstergeler
CEVAP D
1021) (MAYIS 2012 A SINIFI)Ergonomik çalışma yeri düzenlemede kullanılan “sürekli güç sınırı” kavramı aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
A)Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme
B)Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme
C)Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
D)Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
CEVAP C
1022) (ARALIK 2011 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ergonomik alet ve teçhizat tasarımına ilişkin prensiplerden birisi
değildir?
A)İki veya daha fazla aletin fonksiyonu tek bir alette toplanmalıdır.
B)Eller mümkün olduğunca serbest kalmalı ve tutma işi aletlerle sağlanmalıdır.
C)Aletler işin yapılış sırasına göre yerleştirilmelidir.
D)Parmaklara yük dengeli dağıtılmalıdır
CEVAP C
ERGONOMİDE BİTTİ..GECE BİR KONU DAHA BİTİRECEĞİM..
ERGONOMİDEN 1 SORU GELİR...ERGONOMİ BİRAZ DA YORUMA DAYALI.KOLAY BENCE.
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
(Titreşim ve gürültü yönetmelikleri daha önce incelendi.o yüzden diğer unsurlara ağırlık vereceğim)
1023)İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri bulunan fiziksel risk etmeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basınç B) Gürültü C) Titreşim D)İyonize ışınlar
CEVAP B.gürültü
1024) Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından algılanır?
A)0,1Hz- 100 Hz B) 0Hz - 1000Hz C) 1 Hz -1000 Hz D) 100 Hz - 1000 Hz
CEVAP C
İnsanlar, frekansı 1Hz ile 1000 Hz arasındaki titreşimleri algılarlar, bir başka ifadeyle hissederler.
1025) Aşağıdakilerden hangisi titreşimin insan vücuduna etkilerinden biri değildir?
A) Psikolojik B) Patolojik C) Fizyolojik D)histolojik
CEVAP D
1026) Aşağıdakilerden hangisi titreşimden kaynaklanan bir hastalık değildir?
A) Dispne
B) Keinböck hastalığı
C) sırt ve bel ağrıları
D) Raynaud sendromu(beyaz el sendromu)
CEVAP A
1027) Termal konfor aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A) Havanın nemi B) Havanın sıcaklığı C) İyonize ışınlar D) Radyant ısı
CEVAP C
Termal konfor : sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyant ısı
1028)Aşağıdakilerden hangisi hava akım hızı ölçümlerinde kullanılır?
A) Anemometre B) Kuru termometre C) Kalorimetre D) Higrometre
CEVAP A
Hava akım hızı:anemometre
bağıl nem psikometre
radyant ısı: Glop termometre
1029) Vücut sıcaklık regülasyonunun bozulması ile vücut sıcaklığının kaç dereceye ulaşması ısı çarpması oluşur?
A)39°C B) 40°C C) 41 oC D) 45 oC
Cevap C
1030) Hangisi insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktörlerden değildir?
A)Hava akım hızı B) Titreşim C) Hava sıcaklığı D) Radyant ısı
CEVAP B
İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden faktörler. 
**Hava sıcaklığı
**Havanın nem yoğunluğu
**Hava akım hızı
**Radyant ısı
1031) Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alış-verişi denkleminde hangisi yoktur?
A) Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
B) Genleşme yoluyla ısı alışverişi
C) Konvektif ısı yükü
D) Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı

CEVAP B
H=M ± R ± C - E ± D
H = Vücut ısı depolama yükü
M= Metabolik ısı kazancı
R= Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
C= Konvektif ısı yükü
E= Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
D= Kondaktif ısı yükü ( direk temas)
1032)İşyerindeki hava akım hızı hangi değerler arasında olmalıdır?
A) 0,3-0,5 m/s B) 0,1-1 m/s C)1- 2 m/s D) 3-8 m/s
CEVAP A
hava akım hızının saniyede 0,3 ile 0,5 metreyi aşmamasına dikkat edilmelidir.
1033)İşyerindeki bağıl nem hangi değerler arasında olmalıdır?
A) % 30-50 B) % 50-70 C) % 30-80 D) % 80-90
CEVAP C
Bir işyerinde bağıl nem % 30 ile % 80 arasında olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır.
1034)Efektif eşdeğer sıcaklık 30 °C olursa performans yüzde kaç düşer?
A) 5 B) 10 C) 17 D) 30
CEVAP B
29 °C.............. %5
30 °C.............. %10
31 °C.............. %17
32 °C.............. %30
1035)İnsanın bilgileri algılamasındaki en önemli algılayıcı olan göz, algılamanın yüzde kaçını sağlar?
A)40-70 B) 60-70 C) 70-80 D) 80-90
CEVAP D
Bütün algılamanın % 80 - 90'ı göz ile gerçekleşir. iyi bir aydınlatmayla insan performansı % 15 - 40 oranında artabilir.
1036)İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamının, işyeri taban yüzeyine oranı en az kaç olacaktır?
A) 1/4 B) 1/8 C) 1/9 D) 1/10
CEVAP D..1/10
1037)Aydınlatma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks ile aydınlatılacaktır.
B) Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks ile aydınlatılacaktır
C) Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks ile aydınlatılacaktır.
D) Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.
CEVAP D.
Diğerleri:
**Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks ile aydınlatılacaktır.
**Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks ile aydınlatılacaktır.

**Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks ile aydınlatılacaktır.
**Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır

1038)Hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çesidi ve parçacıklı radyasyon çeşididir?
A) mikrodalgalar
B) Radyo dalgaları
C) Alfa Işınları
D) x ışınları
CEVAP C
Konuyla ilgili detaylı açıklama.artık karıştırmasınız.
A........İyonlaştırıcı Radyasyon:
Elektromanyetik radyasyonlar:
 gama,x ışınları
Parçacıklı Radyasyon : Alfa (α) Işınları, Beta (β) Işınları
Serbest Nötronlar
B...........İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlar:
Optik Radyasyonlar:
Ultraviyole ışınları=
 kanserlerinin %80i UV ışınlarından kaynaklanmaktadır.

 EMR Nitelikli Radyasyonlar=Radyo dalgaları, mikrodalgalar, mobil ve cep telefonları, radyo FM ve TV vericileri, radarlar, trafolar, bilgisayarlar, akım taşıyan kablolar bu gruba girmektedirler.
1039)Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarla ilgili hangisi yanlıştır?ÖNEMLİA) Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlı en az miktarı kullanılacaktır.
B) Çalışanların ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç, üç ayda bir defa değerlendirilecektir
C) Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu paravanalar, gama ve kaynak ışınları için, kurşun, beton ve benzeri, beta ışınları ve nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
D) İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak, boşaltılan havanın radyasyon yönünden süzülmesi sağlanacak, temizlik sırasında, özel maskeler kullanılacaktır
CEVAP B.
Çalışanların ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç, ayda bir defa değerlendirilecektir
DİKKAT: BAKINIZ C ŞIKKI AYRI SORU OLARAK A GRUBUNA 2 KEZ SORULDU.
1040)İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği,en az 3metre olacaktır. Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak ve en alçak kısmı,varsa,kirişin alt noktasından .....................santimetreden aşağı olmayacaktır.
A) 120 B) 200 C) 240 D) 300
CEVAP C
1041)İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere,işçi başına en az kaç metreküp olacaktır?
A) 10 B) 12 C) 24 D) 30

CEVAP A
işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında,tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə