Sağlamlıq hür şey deyil, lakin hər şey sağlamlıqsız heç nədirYüklə 2,8 Kb.

səhifə50/98
tarix10.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   98

 
158 
qabiliyyəti  mükəmməlləşir,  qan  təzyiqi  düzəlir,  cinsi  fəallıq 
yüksəlir və sairə... 
Şeltondan fərqli olaraq bə'zi mütəxəssislər məsləhət görür 
ki,  aclıqla  müalicəyə  keçməzdən  öncə  bir  neçə  gün  yalnız  çiy 
ərzaqla  (qoz-fındıq,mer-meyvə,tərəvəz  və  s.)  qidalanmaq 
lazımdır.Bundan  sonra  imalənin,yaxud  zərərsiz  işlətmə 
dərmanlarının  köməyi  ilə  bağırsağı  yaxşı-yaxşı  təmizləyin.  Bu, 
ona  görə  edilir  ki,  ac  qalarkən  bağırsaqdakı  qida  qalığı  çürümə 
verib qaz əmələ gətirməsin. Uzun müddət ac qalmaqdan qorxan 
adam qısa müddətli acqalmadan istifadə edə bilər, 24, yaxud 36, 
yaxud 48 saat ərzində qidalanmamaq olar. Bunu həftədə 1-2 dəfə 
təkrar etmək məsləhətdir. 
Acqalmaya  günorta  yeməyini  yeyəndən  sonra  başlamaq 
əlverişlidir.  Şam  yeməyindən  imtina  edib  bağırsağı  təmizləmək 
lazımdır.Aclıq  vaxtı  ancaq  su  içmək  olar.Aclıq  qurtarandan 
sonra  yalnız  təzə  çəkilmiş  meyvə  şirəsi,  yaxud  meyvə  qəbul 
etmək  lazımdır.  İlk  günlər  şirəni  yarıbayarı  su  ilə  qarışdırmağı 
unutmayn. 
Xəstələr  və  qocalar,  ələlxüsus  da  ətə  vərdiş  edənlər 
ehtiyatlı  hərəkət  etməli,  aclığa  yaxşı-yaxşı  hazırlaşmalıdır. 
Kəskin dəyişiklik xeyir əvəzinə zərər verə bilər. 
Aclıqla  müalicə  aparan  həkimlərin  hamısı  prinsipcə  eyni 
metoddan  istifadə  etsələr  də,  bu  və  ya  digər  məsələlərdə  (aclıq 
müddəti,sutka  ərzində  içilən  suyun  miqdarı,bağırsağın  yuyul-
ması və s.) fərqlənirlər. Hərənin öz təcrübəsi və öz məktəbi var. 
Faydalı ola biləcəyini nəzərə alaraq, məşhur həkim M.Qartenin 
fıkirlərini də oxucuya təqdim edirik. 
M.Qarten  yazır  ki,  aclıqla  müalicə  çoxlarını  qorxudur. 
Məndən  soruşurlar:yeməsəm,  ayaq  üstə  necə  dayanaram? 
Ölərəm  ki!  Əslində  isə  burada  qorxulu  bir  şey  yoxdur.  «Aclıq 
əzabı»  cəmi  iki-üç  gün-birinci  günlər  çəkir.  Sonra  çox  qəribə 
yüngüllük,  rahathq  və  xoş  ovqat  başlayır.  Bə'zən  beşinci  gün 
adama  iştah  gəlir.  Iradəli  adam  üçün  onu  dəf  etmək  heç  nədir. 
Dözən  adam  sonralar  çox  vaxt  yeməyə  baxmaq  belə  istəmir. 
Bə'zən onda yeməyə qarşı ikrah hissi oyanır. Elə hallar olub ki, 
aclıqla müalicə olunan adam xörək görəndə ürəyi bulanıb. Yaxşı 


 
159 
ovqat-müalicənin sonunadək, həqiqi iştah qayıdana qədər davam 
edir. 
Çox  vaxt  müalicə  olunan  adamın  nəbzi  120-yə  qalxır,  ya 
da 40-a  enir.  Ürək bulanması, baş gicəllənməsi,  ağız boşluğuna 
tüpürcək  dolması,  boğazda  quruluq,  yüngülvari  soyuqdəymə, 
qısa  müddətli  ishal  baş  verir.  Xoşagəlməz  hallardır,  amma 
qorxulu  deyil:  orqanizm  təmizlənir.  Narahat  olmağına  dəyməz. 
Aydın məsələdir ki, aclıq keçirən adam çəkisini itirir. İlk günlər 
çəki  itməsi  sür'ətlə  baş  verir  (kök  adamlar  daha  böyük  sür'ətlə 
arıqlayırlar),  sonra  sür'ət  tədricən  aşağı  düşür.Müalicə  olunan 
şəxs,  orta  hesabla,  sutkada  360-720  q  çəki  itirir.  Çəki  itirmə 
dedik ki, müxtəlif adamlarda müxtəlif cür olur: 180 qramla 1,5 
kiloqram arasında. 
Aclıqla müalicə olunarkən aşağıdakıları bilmək vacibdir: 
1.
 
Orqanizmə  mümkün  qədər  çox  dinclik  vermək.  Xoş 
istirahət.  Lakin  enerjini  qorumağa,  qənaətlə  işlətməyə  lüzum 
yoxdur. 
2.
 
Qısamüddətli  (3-7-10  gün)  aclıq  vaxtı  işləmək  olar  -
orqanizmi yormamaq şərtilə. 
     3. Bədəni, ələlxüsus ayaqları isti saxlamaq. Üşümək olmaz. 
Bədəni soyuqlatmaq təhlükəlidir. 
           4. Suyu yalnız ürəyiniz istəyəndə və meyliniz çəkən qədər 
için.  Çiy  bulaq  suyu  olmasa,  distilə  edilmiş  su  için.Aclıq  vaxtı 
mineral su, şirələr, süd içmək - bütün zəhməti yerə vurar. 
          5.  Aclıq  vaxtı  yoğun  bağırsağı  yumaq  -  müalicəyə  yalnız 
yaxşı tə'sir göstərə bilər. 
       Göründüyü  kimi,  M.Qarten  metodunda  Şelton  metodu  ilə 
uyğun  gələn  cəhətlər  də  var,uyqun gəlməyən  fərqli cəhətlər  də. 
M.Qarten  yazır:  Məndən  tez-tez  soruşurlar:  «İnsan  neçə  gün  ac 
qala  bilər?  Ümumiyyətlə,  neçə  gün  ac  qalmaq  məsləhətdir? 
Cavab verirəm: insan aylarla ac qala bilər. 
İnsan  orqanizmində  kifayət  qədər  gərəksiz  toxumalar 
mövcuddur.  İnsan  qidalanmayanda  -  orqanizm  həmin  gərəksiz 
və  zərərli  toxumaları  daraşıb  yeyir  -  təmizlənmə  belə  baş  verir. 
Bilmək  lazımdır  ki,  orqanizm  aclıq  vaxtı  gərəkli  və  faydalı  heç 
bir şeyi itirmir. Mağaraya girən ayı aylarla «ehtiyat anbarı»ndan 
– öz orqanizmindən qidalanır, bahara çox yüngülləşmiş formada, 


 
160 
gümrah və çevik vəziyyətdə çıxır. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, 
Şeltonun  bir  xəstəsi  94  sutka,  bir  neçə  xəstəsi  70  sutka,  əksər 
xəstələri isə 40-45 sutka ac qalıb. Mən özüm isə hələlik cəmisi 21 
sutka ac qalmışam.Pol Breqq isə qısamüddətli (3-5-10 sutka)  aclıq 
tərəfdarıdı. 
 
Amma,  hər  halda,  hər  şeyin  bir  son  həddi  var.  Qarten 
aclıqda bu həddi belə müəyyənləşdirib: 3 günlə, 45 gün arasında. 
Ağır fiziki işlə məşğul olan adamlar 3-7 gün ac qala bilər. Ağır 
xroniki  xəstələr  isə  tam  sağalmaq  üçün  uzun  müddətli  aclığı 
seçməlidir.  Əks  halda,  belələri  öz  ağır  və  əzablı  yükündən  azad 
ola  bilməzlər.Uzun  müddəti  seçənlər  müalicəni  bu  işdən  başı 
çıxan adamların nəzarəti altında aparmalıdır. Şelton kimi Qarten 
də  xəbərdarlıq  edir  ki,  aclıq  başa  çatdıqdan  sonra  necə  gəldi 
qidalanmaq  təhlükəlidir.Aclıq  günlərinin  sayı  qədər  dieta  saxla- 
maq,  natural  şirələrlə,  meyvə  püresi  ilə,  meyvələrin  özü  ilə  və 
tərəvəzlə  qidalanmaq  lazımdır.Aclıqla  müalicə-bəşəriyət  üçün 
böyük  bəlaya  çevrilmiş  köklüyü  aradan  qaldırdığı  kimi,  çox 
arıqlığı  da  aradan  qaldırır.Qanda  qırmızı-kürəciklərin  sayını 
artırır, normadan yuxarı olan ağ kürəcikləri azaldır, gemoqlabini 
düzəldir, qanı normal hala salır.  
       Deyilənlərə  onu  da  əlavə  edək  ki,  orqanizmin  şlaklardan, 
müxtəlif  bakteriya  və  mikrob  mənbələrindən  təmizlənmə  prosesi 
bir neçə gün ardıcıl ac qaldıqda və yalnız limonlu suyu qurtum-
qurtum  içdikdə  daha  da  güclənir.  Aclığın  dördüncü  günündən 
sonra  bir  qədər  tərəvəz,  meyvə,  yaxud  salat  yemək  olar.  Lakin 
həmin  günün  axşamı  yoğun  bağırsağı  mütləq  əsaslı  surətdə 
təmizləmək lazımdır. Xatırladıram: 2-3 litr suya 1-2 xörək qaşığı 
limon şirəsi və ya alma sirkəsi qatıb imalə etmək. 
XƏSTƏLƏR  ÜÇÜN  DİETA 
     
Təkcə  ümidini  hər  yerdən  üzmüş  uzun  illərin  xəstələri 
deyil, bir çox savadlı və vicdanlı həkimlər də bu qənaətə gəliblər 
ki,  dərmandan  nicat  yoxdur.  Ona  görə  ki,  dərman    səbəbə  qarşı 
deyil, nəticəyə qarşı yönəldilib. Yə'ni: başın ağrıyır - bir həb at, 
ağrı kəssin. Əslində ağrı kəsmir. Sadəcə, sən onu duyan mərkəzi 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   98


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə