Şəmil SadiqYüklə 1,83 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə51/57
tarix17.11.2018
ölçüsü1,83 Mb.
#80079
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   57

189 
 
nın insanlığı onun qanının kirlənməsindən sonra təhlükə-
yə çevrildi. Dünyanın sirrini bilən bütün təşkilatların mü-
barizəsi elə bu qan məsələsidir. Bir qisminin məqsədi qa-
nına qan qarışmayan insanları araşdırmaq, qorumaq, təh-
lükədən  uzaqlaşdırmaqdır,  digər  qismi  isə  bunları  yox 
etmək, Tanrının yaratdıqlarına müdaxilə etmək, onu yön-
ləndirməkdir. 
Sən elə bilirsən ki, bütün millətlərdə olan qız alıb-ver-
mə adəti təsadüfidir? Yox, bu, insanın yaddaşına yazılmış 
koddur. Bax indi də bəzi kəndlərimizdə başqa millətə qız 
vermir və ya onlardan qız almırlar. Elə bilirsən, bu, İslam-
la bağlıdır? Bu, ulularımızın təhtəlşüurunuza yazdığı cid-
di  tapşırıqdır.  Amma  fikir  verirsənmi,  bu  əriməkdə,  yox 
olmaqdadır.  Bu  qarışıqlıq  çoxaldıqca  dünyanın  da  sonu 
yaxınlaşır.  Araşdırsan,  görərsən  ki,  ədəb-ərkan,  mərifət, 
əxlaq,  dürüstlük,  mərdlik  ancaq  əski  adət-ənənələrimizi 
özündə  yaşadan  kəndlərimizdə  qalıb.  Dağ  rayonlarımız-
da  kişilərin  boy-buxununa,  cüssəsinə  fikir  versən  görər-
sən ki, onlarda hələ də əzəmətlik sönməyib, oğul. Bunun 
səbəbi qanlarının təmiz qalmasıdır. Dünyanın alt qatların-
da gedən savaş məhz bu qan məsələsidir. Buna adi söhbət 
kimi baxma.  
Oğul, hər bir dövlətin bazis və üst qurum deyilən bir 
idarəçilik  forması  var.  Bu,  dövlətlərin  elmi  idarə  olunma 
formasıdır. Bazisə ordu, iqtisadiyyat daxildir. Üst qurum-
da isə həmin dövlətin ideoloji şüuru, fəlsəfəsi, dini baxış-
ları dayanır. Bax hər bir güclü dövlət öz siyasətini, siyasi 
manerasını  bu  üstqurum  əsasında  formalaşdırır.  Üst  qu-
rum da özü özlüyündə dövlətin xüsusi bir qarantı rolun-
da olur. 


190 
 
“Dədə Qorqud”da   “Təpəgöz”  boyu təsadüfi olaraq 
yaranmayıb,  oğul.  Bax  gördünmü,  oğuzlara  (Ağüzlərə) 
bəla hardan gəldi? İçindən. Öz içində olan düşmənin çöl-
də  olan  düşməndən  nə  qədər  güclü  olduğuna  fikir  ver-
dinmi?  Bunu  Dədə  Qorqud  Bayandır  xana    çox  söylədi. 
Təpəgöz türk belindən gələn, anası yad qızı olan bir məx-
luq idi. Ona görə bəla kəsildi oğuzlara – Ağüzlərə – təmiz 
insanlara. Həm də ən böyük bəla. Dastanda olan bu fikir 
kodla verilib. Kodla bizə gəlib çatıb. Əslində “Dədə Qor-
qud”  dastanı  bizim  gördüyümüz  dastan  kimi  olmayıb, 
oğul. Onu heyvan cinsindən yarananlar dəyişdirib, təhrif 
edərək bizə bu cür təqdim edib. Onun əsli hələ də Avro-
pada  –  Vatikan  arxivindədir.  O  kitabların  üzə  çıxması 
dünyanın  əsl  sahibinə  tapşırılması  deməkdir.  Onlar  o  ki-
tabları  verməyəcək,  amma  biz  almalıyıq.  Kitab  dəyişdiri-
ləndə o kodları oxuyacaq adamların sağ qalmadığını zənn 
etdilər.  Süjeti  qırdılar,  ideyanı  qarışdırdılar.  Mükəmməl 
bir  tarixi  qarmaqarışıq  bir  şəkildə  bizə  təqdim  etdilər, 
oğul.  Onun  əlyazmasında  başqa  mətləblərdən  danışılır. 
Qan  məsələsi  qabardılır.  Türkə  işarə  edilir  ki,  sənə  gələn 
zərbə zatıqırıqlardan gələcək. Təpəgözün mələk kimi təq-
dim edilən anası, əslində heyvan cinsindən olan varlıq idi. 
Onlar  kitabı  dəyişdirərək  bizə  verdilər.  Görürsənmi,  Də-
dəm Qorqudun kitabı nə qədər qarma-qarışıqdır? Hələ də 
baş çıxarda bilmirik ki, dastandakı oğuzlar kimlərdir. Mü-
səlmandırlar,  xristiandırlar,  nədirlər,  heç  nə  bilinmir. 
Çünki aradakı bəzi mətnləri ixtisar ediblər.  
O  tarixi  gizlədirlər.  Sən  elə  bilirsən  ki,  Əsli  ilə  Kərə-
min qovuşa bilməməsinə səbəb din oldu? Yox, oğul, yox, 
din deyildi onlara qovuşmağa qoymayan, xalqın təfəkkü-
ründə yaşayan kod idi buna qarşı çıxan. Ən son anda isə 


191 
 
Kərəm od tutub yandı, oğul. Bunlar hamısı simvollar idi, 
simvollar.  Bu  rəmzi  işarələr  silsilə  olduğu  üçün  onları 
oxumaq  çətin  olur.  Bunların  hamısını  ardıcıl  oxusan,  öz 
tarixini,  keçmişini bilərsən, oğul. Elə Aşıq Qərib də yarı-
na qovuşa bilmədi,  Nərimanov da Bahadurla Sonanı bir-
ləşdirmədi.  Buna  xalq  razı  ola  bilməzdi.  “Şeyx  Sənan” 
pyesini yadına sal. Hüseyn Cavid də o mövzuya bilərək-
dən toxundu. O da bizi qandırmaq istədi, oyandırmaq is-
tədi.  Gənclərimiz  bilmir,  anlamır,  yad  millətin  qızlarına 
meyil salırlar, əylənirlər, amma düşünmürlər ki, onlardan 
törəyənlər  sonradan  elimizə  bəla  olur.  Necə  ki,  Osmanlı 
imperiyasının yıxılmasına, zəifləməsinə səbəb oldu, eləcə 
də  ucaltmaq  istədiyimiz  ideologiyanın  çökməsinə,  dağı-
dılmasına səbəb olur qarışıq qan məsələsi.  
Diqqət etsən, görərsən ki, türk kişiləri öz qadınlarına 
tətbiq  etmədiklərini,  digər  xalqların  qadınına  tətbiq  edir-
lər.  Cinsi  əlaqənin  formaları  türklərdə  bir  cürdür.  Digər 
formaları  isə,  başqa  xalqlarda  olan  ənənədir.  Bizim  də 
ənənəmizə  hücum  etməkdədir.  Kamasutra  kimin  kitabı-
dır,  oğul?  Kimin  olursa-olsun  amma  bizim  deyil.  Sənin 
dədələrindən qalan kitablar tarixdir, döyüşkənlikdir, elm-
dir, fəlsəfədir. Heç xatırlayırsanmı türklərə aid olan kitab-
larda  hansısa  erotikadan  danışılsın?  Görürsən,  Kamasut-
radakı pozaları, sırf heyvani pozalardır. Hislər zövqə de-
yil,  əzaba  qarışıq  yaranır.  Saf  türk  ailəsində  bunların  heç 
birindən istifadə edilmir. O vəhşi xalqlara xas olan ənənə-
dir.  Bu  məsələ  ərəblərdə,  bir  çox  Avropa  dövlətlərində, 
Afrikada  daha  geniş  yayılıb.  İndi  başa  düşürsənmi,  türk 
kişiləri digər xalqların qadınları ilə müxtəlif pozalara niyə 
maraq göstərir? Bu şəhvani hislər türkün bəlasıdır. Çünki 
insan həmişə qadağalara qarşı meyilli olub və belə də da-Yüklə 1,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   57
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə