Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə4/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

gündem

gündem


10

 | 


maksimum

biz


_

  Muhasebe  ve  Mali  İşler  Müdürlü-

ğü’nden  Naci  Yılmaz’ın  şampiyon  ol-

duğu  turnuvamızda,  ikinciliği  Oto  Dışı 

Hasar  Müdürlüğü’nden  Serdar  Bozkuş 

elde etti. Turnuva öncesinde portal üze-

rinden yapılan ankete katılıp şampiyonu 

doğru  tahmin  edenler  arasında  yapı-

lan  çekilişte;  Hukuk  ve  Rücu  İşlemleri 

Müdürlüğü’nden Gökay Nalyapan ve Mu-

hasebe ve Mali İşler Müdürlüğü’nden Ti-

jen Hazır Hoşfikirer, 1 haftalık menü ye-

mek ödüllerini alarak, turnuvamızın diğer 

kazananları  oldular.  Turnuvamız;  Genel 

Müdürümüz  Musa  Ülken  ve  Genel  Mü-

dür Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu’nun da 

katılımları  ile  düzenlenen  tören  ile  nok-

talandı. Derece elde eden arkadaşlarımızı 

başarılarından dolayı kutlarız.

tAvlA turNuVAsI

Renkli anları, bol ödülleri ve en önemlisi hafızalarda 

bıraktığı mutlu anıları ile ilkini düzenlediğimiz tavla 

turnuvamızı, 14 Şubat tarihinde eksi B1’deki fuaye alanında 

yapılan final karşılaşması ile tamamladık. 
maksimum

biz | 


11

Türkiye’nin  en  büyük  teknoloji  etkin-

liklerinden  SAP  İnovasyon  Forum,  14 

Mart’ta  “Doğru  Taktik”  temasıyla  Ha-

liç  Kongre  Merkezi’nde  düzenlendi. 

Türkiye’nin  ve  dünyanın  en  yenilikçi 

teknolojilerine imza atan global liderler, 

BT  profesyonelleri,  SAP  iş  ortakları  ve 

Türkiye’nin öncü kurumlarının bir ara-

ya geldiği etkinlikte;  Yılın İş Zekası Pro-

jesi ödülünü Şirketimiz kazandı. 

Şirketimiz ödülünü; yürüttüğü iş zeka-

YIlIn İş zeKASI öDÜlÜ

ANAdolu siGortA’NIN

sı yeniden yapılanma projesi ile kazandı. 

Bu proje kapsamında şirket bünyesinde-

ki tüm raporların tek bir merkezden yö-

netilmesi  amacıyla  “İş  Zekası  Yetkinlik 

Merkezi”  oluşturuldu  ve  birimin  görev 

tanımları;  tüm  raporların  kayıt  altına 

alınması, veri sahipliğinin belirlenmesi, 

veri sözlüğünün oluşturulması şeklinde 

belirlendi.  Bilgi  İşlemleri  Çözüm  Ge-

liştirme Müdürlüğümüz de bu oluşuma 

teknik altyapı tarafında destek verdi. 

Beyit Tuncer Kasarcı 

(BİTÇGM), Erdinç Gümüş 

(BİTÇGM), Hakan Bilgin 

(YRM), Abdullah Doğuş 

Bakır (BİTÇGM), Önder 

Demirtaş (YRM), Alper 

Özer (BİTÇGM)

Kadri Yazar 

(BİTÇGM), Didem 

Gürgensuyu Ermiş 

(YRM), Ufuk Sunal 

(YRM), Özlem 

Yeğenoğlu (YRM), 

Selin Erimhan 

(BİTÇGM)


Proje  kapsamında  aralarında  teknik 

personel  ve  iş  analistlerinin  de  olduğu 

9  kişilik  bir  ekip  görev  aldı.  Yaklaşık  1 

yıllık  çalışmayla  tamamlanan  sürecin 

en  somut  sonucu,  Yönetim  Raporla-

ması Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ger-

çekleşti.  Bu  sayede  anlık  operasyonel 

raporlar çekilebilirken, operasyonel ra-

porlama ortamındaki dokümanlara iliş-

kin bir rapor kataloğu, veri sahiplikleri 

atandı ve veri sözlüğü oluşturuldu.

Anadolu Sigorta 

adına ödülü alan  

Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

Çözüm Geliştirme 

Müdürümüz Bedri 

Özer, bu projeyle 

şirketimiz için ileriye 

doğru farklı bir adım 

attıklarını vurguladı.gündem

gündem


12

 | 


maksimum

biz


_

 Dergimizin bir önceki sayısında du-

yurduğumuz  öneri  sistemimiz  şirke-

timize  değer  katmaya  devam  ediyor. 

Geçtiğimiz  aylarda  iki  arkadaşımız 

daha sundukları öneriler ile ödüle layık 

görüldüler.

Kurumsal  Sigortacılık  Müdürlüğü 

çalışanlarımızdan Erdem Yetmez, satış 

kanallarımızın iletişim bilgilerini tanım-

lamada  kullanılan,  mevcutta  yer  alan 

“İletişim”  yanı  sıra  “Hasar”,  “Tahsilat” 

gibi  konu  başlıklarının  da  yer  almasını 

ve  acenteye  e-posta  gönderimlerinde 

önerİ 

SİStemİmİz şirketiMiZe 

deĞer kAtIyor

_

 İş Kültür Yayınları, 25-27 Şubat tarih-leri Şirketimizi ziyaret ederek Anadolu 

Sigortalılara  özel  kitap  satış  stantları 

kurdu. Anadolu Sigortalıların büyük ilgi 

gösterdiği etkinlikte 1650’ye yakın kitap 

satılırken en çok rağbet gören kitaplar; 

Çocuk,  İnceleme-Araştırma  ve  Dünya 

Edebiyatı türlerinde oldu.

İş KÜltÜr 

YAYInlArI 

ANAdolu 


siGortA’dAydI

Ödül alan 

çalışanlarımızdan 

Erdem Yetmez, 

Genel Müdürümüz 

Musa Ülken ve 

Genel Müdür 

Yardımcımız Levent 

Sönmez ile...

bu  konu  başlıklarına  göre  seçim  yapı-

labilmesi önerisi ile  personel komitesi 

onayı sonrasında “Teşekkür Belgesi” ve 

bir kitap ile ödüllendirildi.

Bir  diğer  ödül  alan  bir  diğer  çalışa-

nımız olan Oto Hasar Müdürlüğü’nden 

Eyüp  Kaya  ise,  şirket  dışında  iken  de-

netim notları alabilmek, bunları sisteme 

yükleyebilmek  ve  modül  dosyalarına 

onay  verebilmek  için  hasar  denetim 

çalışanlarına  tablet  bilgisayar  alınması 

önerisi ile “Teşekkür Belgesi” ve hediye 

çeki ile ödüllendirildi.

Çalışanlarımızı kutluyoruz.maksimum

biz | 


13

_

  Acentelerimizin  Şirketimizin  hasar uygulamaları,  klozlar  ve  teminat  içerik-

lerimiz  konusunda  bilgi  sahibi  olmaları, 

hasar dosya inceleme süreçlerimizin hızı 

ve poliçe üretim doğruluğu için en önem-

li faktörlerden biridir. Bu sebeple, acente-

lerimizin  sorunları  hakkında  bilgi  sahibi 

olmak  ve  çözüm  önerileri  geliştirmek, 

varsa  eksikliklerin  tespit  edilmesi  için 

2013 yılında belli periyotlarla bilgi payla-

şım toplantıları düzenledik. 

Kurumsal acentelerimiz ve çalıştığımız 

brokerlara  verdiğimiz  eğitimler  sayesin-

de, bilgi paylaşımının artırılmasını sağla-

dık. Yapılan eğitim ve toplantıların hasar 

süreçlerinde, acente ve sigortalılar ile ya-

şanan  anlaşmazlıkların  azalmasına  katkı 

sağladığını gördüğümüzden en kısa süre-

de yeniden başlamak üzere 2014 yılında da 

uygulamaya devam etmeyi planlıyoruz.

_

 İşyeri Paket Yangın Sigorta poliçesiy-le sigortalı olan  Şimşek Bisküvi ve Gıda 

San  A.Ş.’de  22 Nisan 2014 tarihinde yan-

gın hasarı meydana geldi. Oto Dışı Hasar 

Müdürlüğümüz,  Güney  Anadolu  Bölge 

Müdürlüğümüz ve acentemiz Ünver Gü-

ler ile koordineli olarak yapılan görüşme-

ler neticesinde, olay yerine ertesi günün 

erken saatlerinde eksperin acil olarak in-

tikal etmesi ve ekspertiz çalışmasına baş-

lanması sağlanmıştır.

Sigortalımızın faaliyet konusunun gıda 

olması  ve dolayısı ile sigortalı tesisin he-

men eski haline döndürülmesi gerekmesi 

nedeni ile, sigortalımıza bu zor gününde 

yanında olduğumuzu da belirtmek adına 

tüm çalışmalar acil olarak tamamlanarak, 

hasar  dosyası  kısa  sürede  neticelendiril-

miştir.


Genel  Müdürümüz  Musa  Ülken,  Oto 

Dışı  Hasar  Müdürümüz  Murat  Işıklı, 

HASAr 

tOPlAntIlArImIzI GerçekleştiriyoruZ

SİGOrtAlImIzIn HAsArINI Ödedik

Toplantılarımıza Oto 

Dışı Hasar Müdürümüz 

Murat Işıklı, Bölge 

Müdürlerimiz ve 

Oto Dışı Hasar 

Yönetmenleri; Gülden 

Ulualp, Riva S. Adato 

Kırgül,  Ayten Uçak 

katıldı.

Acente  ve  Kanal  Yönetimi  Müdürümüz 

Macit Bal, Güney Anadolu Bölge Müdü-

rümüz Cengiz Kılıç ve İç Anadolu Bölge 

Müdürümüz  Osman  Kenan  Uğur  tara-

fından  sigortalımıza  hem  geçmiş  olsun 

ziyaretinde bulunulmuş hem de 8 Nisan 

tarihinde  8.300.000,00  TL  tutarındaki 

çekin  elden  teslimi  gerçekleştirilerek  si-

gortalımızın üst düzeydeki memnuniyeti 

sağlanmıştır.

Sigortalımız 

(ortada) çekini 

Genel Müdürümüz 

Musa Ülken’den 

aldı.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə