Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə8/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

röportaj

röportaj


26

 | 


maksimum

biz


Sigortacılığının PoPüler 

Kavramları: “Sürdürülebilir 

KârlılıK ve büyüme” 

23 yıldır sigorta sektöründe olan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent 

Sönmez, son 5 sene içerisinde en çok karşılaştığı iki kavramı “sürdürülebilir karlılık” 

ve “sürdürülebilir büyüme” olarak ifade ediyor. Levent Sönmez’e göre ülkemiz 

sigortacılığında, bu iki kavramı aynı anda gerçekleştirmek önem arz ediyor.maksimum

biz | 


27

_ Sigortacılar için risk analizinin önemi 

nedir?  Sektör  için  bu  kavram  yeni  bir 

kavram mıdır? 

Ben sigorta sektörüne adım atalı yakla-

şık 23 yıl oldu. Bu 23 yılın özellikle son 

5  yılında  en  çok  duyduğum  ve  şahsen 

benim  de  üzerinde  en  fazla  kafa  yor-

duğum  kavramlar  “sürdürülebilir  kar-

lılık”  ve  “sürdürülebilir  büyüme”.  Bu 

kavramların bu  kadar popüler  olmala-

rının ve üzerlerinde bu kadar durulma-

sının elbette geçerli bir nedeni var; en 

azından ülkemiz sigortacılığında bu iki 

kavramın  aynı  anda  gerçekleşmesinin 

zorluğu.   

Ticari  tüm  ürün  ve  hizmetler,  belli 

bir kâr beklentisiyle satılır. Bu sebeple, 

çok istisnai durumlar hariç, tüm ticari 

işletmelerin en büyük amacı, daha çok 

kar için “daha fazla satmaktır”. Örneğin 

Apple,  sattığı  ürünlerinden  saniyede 

850  dolar  kazanıyor,  aynı  rakam  Sam-

sung  için  580  dolar.  Dolayısıyla,  ister 

Apple ister Samsung olsun, Eti Puf ya 

da BMW olsun hiç farketmez, tüm bu 

firmalar, “bu ürünleri kimlerin alacağı-

nı, nasıl ve nerede kullanacağını pek de 

umursamadan”  tamamen  mümkün  ol-

duğu kadar fazla satmak üzerine odak-

lanırlar  ve  normal  şartlarda  ne  kadar 

çok satarlarsa o kadar fazla kazanırlar. 

Ben başka hiçbir ticari ürün ya da hiz-

met bilmiyorum ki, makul bir gelir elde 

edilememesine rağmen uzun süre rafta 

kalmaya devam etsin. Oysa hepimiz bi-

liyoruz ki, biz sigortacıların  -en azın-

dan  orta  vadede-kârlı  olmayacağını 

öngördüğümüz ya da kâr edip etmeye-

ceğimizi  tam  olarak  kestiremediğimiz 

birkaç tane önemli ürünümüz var ve bu 

Risk analizi, sigorta denen bu kendine has 

ürünün ve yine kendine has fiyatlandırma 

sürecinin olmazsa olmaz parçalarından bir 

tanesi. 

ürünlerimizden ne kadar çok satarsak o 

kadar çok para kazanmamız söz konu-

su değil. Ve yine biliyoruz ki, bu ürün-

leri şu veya bu sebeple satmaya devam 

etmek  zorundayız,  yapabildiğimiz  tek 

şey  elde  ettiğimiz  sonuçlara  göre  ba-

zen  bu  ürünlerin  bir  kısmını  daha  az 

satmaya ya da başka ürünlerle birleşti-

rerek satmaya, bir kısmını ise “herkese 

satmamaya” çalışmak. Bunlar, aynı za-

manda sigortacılığın ne kadar farklı ve 

zor  bir  meslek  olduğunu  gösteren  ve-

riler. Zira biz, her ne kadar hasar dahil 

maliyetlerimizi önceden hesap etmeye 

ve  buna  göre  fiyatlandırma  yapmaya 

yönelik birçok araca ve bilimsel yönte-

me sahip olsak da, bu maliyetlerimizin 

içinde  çok  önemli  bir  yer  tutan  “tah-

min“ ve “projeksiyon” unsuru, başlı ba-

şına bir  “öngörülemezlik” de barındırı-

yor. Maliyet ve fiyatlandırmalarımızın 

doğruluğunun  sağlamasını  ise,  en  iyi 

olasılıkla bir yıl sonra (çoğu zaman çok 

daha uzun sürede) yapabiliyoruz.      

İşte  risk  analizi  de,  sigorta  denen 

bu  kendine  has  ürünün  ve  yine  ken-

dine  has  fiyatlandırma  sürecinin  ol-

mazsa  olmaz  parçalarından  bir  tanesi. 

Daha  çok  sattıkça  daha  çok  kazanma-

nın  (şimdilik)  mümkün  olmadığı  bel-

li  ürünlerimizin  yanında,  biraz  olsun 

para  kazanabileceğimiz  başka  ürünler 

de  satmamız  lazım.  Bu  risk  analizini 

ve  seçimini,  bireysel  ve  kitlesel  ürün-

lerde  tarifeler  yoluyla  yapabildiğimiz 

gibi,  sizin  kastettiğiniz  anlamdaki  fi-

ziksel risk analizini Risk Mühendisliği 

Müdürlüğümüzdeki  mühendis  kökenli 

ve  tecrübeli  risk  mühendislerimiz  ile 

ve daha çok yangın ve mühendislik si-

gortalarına  konu  tesisler  için  yerinde 

ziyaretler  ile  yapıyoruz.  Risk  analizi, 

sigortacı  olarak  bize  doğru  riske  doğ-

ru fiyatlandırma yapma imkanı verdiği 

gibi, başta can ve mal güvenliği olmak 

üzere, işletmelerin sahip olduğu değer-

lerin  korunmasına  ve  istihdamın  can 

damarı  olan  ekonomik  faaliyetlerin 

sekteye uğramadan devam etmesine de 

destek oluyor.   

Sigortacılar  için  en  riskli  sektörler hangileri? Bu sektörler neden riskli?

Genel  olarak,  isim  vererek  sektörlerin 

riskli  olup  olmadığını  söylemek  çok 

doğru  değil.  Her  bir  faaliyet  alanının 

kendine  özgü  ve  doğasında  barındır-

mış  olduğu  farklı  riskler  söz  konusu. 

Sigortacılık mesleği, istatistik biliminin 

de yardımıyla toplanan verilerden yola 

çıkarak,  olasılıklar  üzerine  fiyat/prim 

hesaplaması  yapar  ve  bu  doğrultuda 

ticari  sonuçlar  elde  eder.  Dolayısıyla 

da, küresel kabul görmüş bazı bilimsel 

veriler ve sonuçlar yanında, her sigorta 

şirketinin  kendi  istatistiki  sonuçlarına 

göre  belirlenmiş,  yüksek  ya  da  düşük 

riskli faaliyet kolları da olacaktır. 

_

 Bu noktada, Yangın ve Mühendislik Sigortaları  Müdürlüğü’nün  yaptığı  ça-

lışmalar ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Bireysel  ihtiyaçlara  yönelik  olarak  su-

nulan konut, zorunlu deprem sigortası 

gibi poliçelerden, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin  tüm  sigorta  ihtiyaçları-

nı  paket  olarak  karşılayan  poliçele-

re;  büyük  sınai  tesislerin  henüz  proje 

aşamasındaki  risklerini  sigortalayan 

poliçelerde,  işletmeye  geçtikten  sonra 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə