T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)


KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN/TÜRKİYE MECLİSİ (KCK/TM) FAALİYETLERİYüklə 14,1 Mb.
səhifə11/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   278
KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN/TÜRKİYE MECLİSİ (KCK/TM) FAALİYETLERİ ;
KCK’nın 1. maddesinde sistemin adı başlığı altında “KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN’dır. Kısaltılmış adı KCK’dır” şeklinde yönetim sisteminin belirlendiği,

KCK’nın 2. maddesinde sistemin niteliği belirtilirken “ KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN DEMOKRATİK, TOPLUMCU, KONFEDERAL BİR SİSTEMDİR” hususu belirtilerek, 3. maddesinde ableminin 21 ışından oluşan sarı güneş içerisinde kırmızı yıldız olduğu, bayrağının ise yeşil zemin üzerinde, kırmızı yıldızların yer aldığı, 21 ışınlı sarı güneşten oluştuğunun ifade olunduğu,

KCK’nın 4. maddesinde genel örgütsel değerlendirmeler yapılarak “b” fıkrasında “KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN; BİR DEVLET SİSTEMİ OLMAYIP, HALKIN DEVLET OLMAYAN VE SINIRLARI ESAS ALMAYAN DEMOKRATİK BİR SİSTEM OLDUĞUNDAN, BAŞTA KADINLAR, GENÇLER VE EMEKÇİLER OLMAK ÜZERE HALKIN TÜM KESİMLERİNİN, HALK VE TOPLULUKLARIN KENDİ DEMOKRATİK ÖRGÜTLENMESİNİ YARATMASINI, POLİTİKAYI DOĞRUDAN VE ÖZGÜR, EŞİT KCK YURTTAŞLIĞI TEMELİNDE YERELDE KENDİ ÖZGÜR YURTTAŞLIK MECLİSLERİNDE ÖZGÜR VE YETERLİLİK İLKESİNE GÖRE YAPMASINI SAĞLAMAK” şeklinde tanımlamıştır.

KCK’nın 6. maddesinin “a” bendinde “KCK YURTTAŞLARI BAŞKA YURTTAŞLIKLARDA EDİNEBİLİRLER” şeklinde yurttaşlık sınırlarının genişletildiği,

Devam eden 7,8,9. maddelerde örgütsel amaçlara dayalı temel hak, özgürlükler ve görevlerden bahsedildiği,

KCK’nun 10. maddesinin “b” bendinde sözde KCK yurttaşları için “BASKI VE SÖMÜRÜYE KARŞI DİRENMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”, “c” bendinde “MEŞRU SAVUNMA SAVAŞI HALİ DURUMUNDA YURTSEVERLİĞİN BİR GEREĞİ OLARAK YURDUN, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNULMASINA AKTİF KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR” şeklinde yükümlülükler getirildiği,

Bu şekilde kırsalda örgüt adına silahlı faaliyet gösteren, örgütün silahlı kanadını oluşturan ve HPG (Hezen Parestina Gel) diye bilinen örgüt mensuplarına meşru bir zemin hazırlanmaya çalışıldığı,

KCK’nın 11. maddesinde bu yapının kurucusu ve önderinin yasadışı PKK terör örgütünün hükümlü teröristbaşı Abdullah ÖCALAN olduğundan bahsedildiği,

KCK’nın 12. maddesinde örgütün sözde yasama meclisi olarak değerlendirilen KCK’in yapısı ve çalışmasından bahsedilip,

KCK’nın 13. maddesinde örgütün sözde yürütme konseyinin yapısının belirlendiği, anılan maddenin “e” fırkasında, yürütme konseyinin alan merkezleri ve koordinasyon esasına göre kendini örgütleyip çalışmalarını yürüttüğünden bahsedilerek faaliyet noktalarını İDEOLOJİK ALAN, SİYASAL ALAN, SOSYAL ALAN, EKONOMİK ALAN VE HALK SAVUNMA ALAN MERKEZLERİ şeklinde belirleyerek devam eden cümlede “... KÜRDİSTANIN DÖRT PARÇASI VE YURT DIŞI SAHALARARINA GÖRE KURULMUŞ KOORDİNASYONLARI İLE KADIN VE GENÇLİK KOORDİNASYONLARIDIR. ALAN MERKEZLERİ VE KOORDİNASYONLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARI YÜRÜTME KONSEYİ BAŞKANLIĞI KOORDİNE EDER” şeklinde düzenleme yaptığı,


KCK’nın eyalet ve bölge örgütlenmesi üst başlığındaki 21. maddesinde “Ülkenin coğrafi ve etnik-kültürel özelliklerine göre ayrıştırılması ile eyalet-bölgeler oluştur ve bu temelde örgütlenerek demokratik konfederalizm sistemi içinde yer alır. Eyalet-bölgelerin karar organı eyalet-bölge meclisleridir. Meclislerin sayı ve bileşimleri nüfus yoğunluğu ve örgütlülük durumuna göre belirlenir. Eyalet-bölge meclislerinin üye sayılarının yarısı doğrudan ve eyalette yaşayan halk tarafından serbest seçimle, diğer yarısı ise söz konusu eyalet- bölgedeki özgür toplum meclisleri ve konfederalizmin bileşen ve örgütlerinin durumlarına göre uygun düzenlenmiş kota sistemi ile belirlenir. Çalışma düzeninde KCK ve Halk Meclisi sistemlerini esas alır.
Eyalet-bölge meclisi söz konusu eyaletteki halkın yaşamının ve mücadelesinin gerektirdiği kararları oluşturmakla görevlidir. Yılda iki kez toplanır ve gündemini tamamlayana kadar çalışır. Eyalet meclisi eyalet koordinasyonunu seçer ve faaliyetlerini denetler” şeklinde düzenleme yaptığı,

KCK sözleşmesinin yukarda yazılı bulunan 21. Maddesindeki eyalet bölge örgütlenmesi kapsamında aynı sözleşmenin 18 ve 22. Maddeleri gereğince bir örgütsel yapının oluşturulduğu, bu örgütsel yapının KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN/ TÜRKİYE MECLİSİ (KCK/TM) şeklinde isimlendirildiği,


PKK KONRA-GEL adına faaliyet yürüten KCK/TM örgütsel yapısının ülkemizde örgüt adına örgütsel faaliyetler düzenlemek için KCK sözleşmesinin 14. Maddesi gereğice “SİYASİ, EKOLOJİK VE YEREL YÖNETİMLER, HUKUK, DIŞ İLİŞKİLER, AZINLIKLAR VE İNANÇ GRUPLARI” gibi alan merkezlerini kurarak yapılandırdıkları,
KCK/TM üyelerinin KCK terör örgütünün örgütsel faaliyetlerini organize ettikleri, eylemler ve yapmış oldukları faaliyetler ile ilgili toplantılar yaparak karar aldıkları, yerel yönetimler üzerinde KCK yapısından kaynaklanan sözde yetkilerini kullanarak yerel yönetimleri yönlendirdikleri, Kent meclislerini oluşturarak İDEOLOJİK ALAN, SİYASAL ALAN, SOSYAL ALAN, EKONOMİK ALAN VE HALK SAVUNMA ALAN MERKEZLERİ’ni kurup GENÇLİK (YDGM) VE KADIN ÖRGÜTLENMELERİNİ devam ettirdikleri,
Yasadışı KCK terör örgütünün 17 Mayıs 2005 tarihindeki genel kurulunda, bölücü amaçlarını gerçekleştirmek maksadı ile sözde örgütün Anayasası olarak kabul ettikleri KCK (Koma Civaken Kürdistan – Kürdistan Halklar Topluluğu) Sözleşmesini yayınlayarak kabul ettikleri, bu sözleşme ile yasadışı örgütün, bir devlet sistemi gibi yapılandırma amacı taşıyıp, örgütün birimleri ve örgüt üyelerini sistematik bir yapı oluşturmayı amaç edindiği görülmekle,
Demokratik Toplum Kongresi, kuruluş ve işleyişi bakımından KCK yapısı içerisindeki sistematiğin bir parçası olduğu, ayrıca terör örgütü liderinin vermiş olduğu talimat niteliğindeki avukat görüşme notlarından da DTK’nın kuruluş ve işleyiş açısından, sistemin 4 ayağındaki paradigmalarından biri olduğunu beyan ettiği
Tespit edilmiştir.
KCK terör örgütünün Ülkemizdeki oluşumlarını koordine eden KCK/TM yapılanması içinde eylemleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak yapılan aramalarda elde edilen;
DEMOKRATİK KENT MECLİSİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YASASI (DKM)
KAYNAK: Bu yasa Demokratik Toplum Sözleşmesine dayanır.

TANIM:


Tarihsel kominal değerler ile günümüz mücadele birikim ve değerlerinin toplumsal dönüşüm iradesine dönüştüğü; demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasına göre şekillenen yerel halk yapılanmasıdır. Bundan dolayı, doğrudan katılım esası üzerinden halkın sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, eylemsel vb. her alanda kendi kendini yönettiği ve iradeleştiği Komala sisteminin yereldeki (kentteki) en üst örgütlenme modelidir.

Demokratik Kent Meclisi; toplum üstü bir organizasyon olan devletin, halklar üzerindeki idari ve politik etkinliğini kıran, gerçek bir sivilizasyonun temel araç, yol ve yöntemidir. Aynı şekilde, kurulu sistem alternatifi olan sivil toplum organizasyonlarının komınal demokratik işleyiş esası üzerinden halkın dışa dönük kendi öz örgütlülüğüdür.

Bütün bu nedenlerden ötürü, kentin bütün yerleşim alanlarına ilişkin etkin politikalar üretme ve tüm sorunlarının tartışılıp çözüme götürüldüğü en üst karar organı olma özelliğine sahiptir.

Köy-sokak komünleri, ilçe ve kent meclislerinin dayandığı felsefenin özü de; devletçi zihniyeti aşarak toplumsal ilişkiler düzeneği yaratıp, halkın demokratik örgütlenme ve karar gücüne dayanan derinleşmiş radikal demokrasiyi köy-sokak komünlerinden başlayarak, tüm kente yayma hamlesinin başlangıç aşamasıdır

Canlı bir diyalektik anlayışına dayanan bu organlar, iktidarcı-devletçi toplum sistemlerini korumak için konan kural ve kanunların değiştirilemez olduğu anlayışını demokratik bir değişime ve dönüşüme uğratacak dinamizme de sahiptir.

Köy-sokak komünleri, mahalle, ilçe ve kent meclisleri bir devlet yapılanması değildir. Herkesin, her toplumsal grubun içinde yer alabileceği demokratik bir örgütlenmedir. Demokratik otorite ve demokratik yönetim anlamına gelir. Aynı zamanda Kent toplumunun demokratik yönetimini ifade eder. En küçük yerleşim birimi olan köy- sokak komünleri, mahalle, ilçe ve kent meclisleri biçiminde örgütlenir. Bu meclisler, demokratik seçimlerle iş ve rol bölüşümüne dayalı Kent Konseyi’ni seçerler. Böylece icra organlarını yaratırlar. öz yeterlilik ve öz yönetim ilkesini esas alır. Karar gücünün komün ve yerel halk meclislerine dayandığı bir temel üzerinden gelişir.

Herkesin kendisini bir komünde ifade edebildiği, yer aldığı bir yapılanmadır. Bütün toplumsal sorunlarla ilgili örgütlenmeler geliştirir. Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, güvenlik veya öz savunma sorunlarının çözümünü devlette değil, kendi özgücünde arar. Tarım komünleri, köy komünleri, mahalle komünleri, kooperatif ve birlikler vb. biçiminde örgütlenerek kendi özgücünü yaratır. Meclisler her alanda komisyonlaşmalara giderek sorunlarının çözümünü yerelden başlatır ve bu sorunların çözümüne tüm kent bileşenlerini katar. Böylece köy komününden, kent meclisine kadar bir dayanışma gücü açığa çıkarılır.

Dolayısıyla demokratik Toplum sistemi doğrudan demokrasiyi kurmanın adıdır ve Kent Meclisi de bunun yerel ayaklarından birini, yani temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Toplumun kendisinin demokrasi yaratacağını ve bunun için etnisite, mezhep, kültürel gruplar, emekçiler, kadın, gençlik gibi toplumun bütün kesimlerini içine alan ve çevre, akla gelebilecek her toplumsal olay ve olgu ile ilgili komınal örgütlenmeye gider. Bunların örgütlenmelerini kapsayan bir kominler toplamını, topluluk demokrasisini oluşturur ve bu toplulukların bir arada eşit ve özgür yaşamasını sağlar. Burjuva sistemlerdeki devletçi, sınıfsal sınırları aşmayan batı liberalizmine dayalı temsili demokrasi yerine,  doğrudan demokrasiyi esas alan, toplum odaklı ve devleti aşmayı hedefleyen sivil toplum örgütleriyle de beslenerek, radikal demokrasiyi esas alan halkların siyasal alternatifidir.

Demokratik Toplum Konfederalizmi söz ve karar gücünü tabana dayandırarak yerel demokratik yaşamları kominal-konfederal ilişki ile birleştirip güçlerini arttırma ve daha kapsamlı sorunlara çözüm bulmanın örgütlü ifadesidir. Böylece merkezileşmeye dayanan siyaset tarzını aşarak halkın güçlenişi bir siyaset tarzının gelişmesini yaratan, yerel dar görüşlülüğün ve farklı bir iktidarcı zihniyetin hortlamaması açısından da yerelleri ortaklaşma ve dayanışmaya çeken birlikçi bir sistemin adıdır. Bu sistemle bireyin siyasete ve çevresine yabancılaşması sona erdirilerek, özgüven ve öz iradeye dayanan canlı bir siyasal yaşamın ve özgür yurttaşlığa dayanan kardeşliğin gelişmesinin sağlanacağı bir sistemdir.  

Bu sistem aynı zamanda şiddete dayalı halka yönelimler karşısında halkların kendisini koruma ve geleceğe taşıma bakımından bir savunma örgütlenme olması anlamına da taşımaktadır.

Halklar kendi demokrasi mücadelesi ve emeği ile verili toplumsal yaşamı açarak demokratik ve özgür yaşama dayalı yeni bir toplumsal yaşamı rahatlıklar kurabilirler.

Bu anlamda geliştirilen demokratik sistem, özgürlüklerin geliştiği çok verimli bir vaha haline gelecektir. Bu yapılanma kominal demokrasiye göre örgütlenmiş, sivil-yatay toplulukların, toplumsallaşmanın oluşumu, eşit özgür bir arada yaşaması, kendisini devlete ihtiyaç duymadan iş ve rol koordinasyonları ile demokratik koordine yönetimlerine ulaştırmalarına sağladığı gibi karşılıklı sorumluluğa dayalı, dayanışmacı kominalist bir toplumsal yaşamı da örme kararlılığı anlamına gelecektir. Demokrasinin derinleşmesi, özgürlüklerin de gelişmesini getirecektir. Böylelikle Kürt, Türk ve diğer tüm halkların ve azınlıkların tarihinde var olan tüm güzel değerlerin yeniden yeşermesi ve yeni ahlakın geliştiği yeni bir çağın başlangıcının öz dinamiğidir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1:


DEMOKRATİK KENT MECLİSİNİN (DKM) AMAÇLARI
a) Özgür Yurttaş bilinciyle, hiyerarşik devletçi iktidar anlayışını reddeder. Asil olan iktidar araçlarını tekeline almak değil, toplumun demokratik dönüşümünü sağlamaktır. Demokratik toplumsal yapılanmayı iktidar ve hiyerarşiden yalıtır. Sistem alternatifi olarak oluşan demokratik yurtsever kurumların özgünlüklerine dokunmadan, sosyal-siyasal parçalanmışlıklarını giderir ve toplumsal temsiliyet ilkesi üzerinden yapısal bir bütünselliğe ulaşır. Halkın toplumsal ihtiyaçları ile meclis ve meclis bileşenlerinin kurumsal ihtiyaçları üzerinden bir eşgüdüm sağlar.

b) Demokratik Kent Meclisinin asıl amacı, kendi kendine yeterliliğini sağlayarak halkımızı kendini yönetir hale getirmektir. Toplumsal ekolojik denge ile toplumsal cinsiyet özgürlükçülüğü önemser, bunu kominal sistemin temeli haline getirir.

c) Halklarımızın birey ve toplum olmaktan kaynaklı haklarını kullanır. Hiçbir baskı ve sömürü biçimini kabul etmez.

d) Söz konusu Kentte yaşayan halkların, çok yönlü uygulanan asimilasyon politikaları sonucu yaşanan kültürel erimeye karşı demokratik ulusal ve toplumsal kimliğini açığa çıkarmayı, bunu kişi ve kurumsal aidiyet ve hukukunu belirleyerek örgütsel bir güce dönüştürmeyi esas alır. Belli aşamalarla kurumsal aidiyeti halk tabanı  ile birleştirmek ve ikinci yönü ile halkı karar mekanizmasına dahil edip, demokratik halk otoritesini açığa çıkarmayı amaç edinir.

e) Demokratik Kent Meclisi, özgür Yurttaşlar Topluluğunu açığa çıkarmayı ve öz itibariyle özgür Yurttaşlar Meclisi’ni tüm alanlara yaymayı temel amaç edinir.

f ) Tüm kurumları ve yurttaşları kendi özgünlükleri, renkleri ve yetenekleri ile farklı kanallarda ortak mekanizmada birleştirip sonuç alıcı bir örgütlenmeye gitmeyi esas alır. Tabandaki talepleri temsiliyet noktasında ortak bir mekanizmada birleştirmek, bir nevi tabansal ihtiyaç ve talepleri esas alan bir tarzla halkın öz iradesini sağlıklı bir şekilde demokratik bir yönetime kavuşturmayı amaç edinir.

g) Demokratik Kent Meclisi, öncelikli olarak ildeki tüm demokratik yurtsever kurumları demokratik bir mekanizmada bir araya getirmeyi hedefler. Çok başlılığa son vermeyi ve diğer halk delegelerinin de katılımını sağlayarak mevcut Kent Meclisi mantığına merkezi bir düzlemde tanımlayıp aşama aşama ilçe meclisleri, mahalle meclisleri ve köy-sokak komin ve ocakları inşa ederek konfederal örgütlenme sistemini tabana doğru yaymayı esas alır. Bu mecliste kurumsal temsiliyet, kurumların karar mekanizmasında yer alan kişiler esas alınarak belirlenir.

h) Demokratik kent meclisi; konfederal hukuk ve örgütlenme mantığını bir sisteme oturtmayı amaç edinir.

ı) Kent Meclisi; doğrudan demokrasiyi kurmayı, halkın kendisini yönetmesini, söz karar yetkisini halkın kullanmasını, siyaseti temsili güçlere bırakmadan doğrudan halkın kendisinin yapmasını esas alır.

i) Kenti oluşturan bütün toplumsal kesimlerin dil, din, kültür, tarih, ulus, cins, kimlik ve etnik azınlık gözetmeksizin eşitliği esas alan adil, eşitlikçi ve özgür bir yaşamı kurmanın ve geliştirmenin en yetkin aracı olarak çalışmasını örgütler.

j) Kent sınırları dahilinde ve o coğrafya üzerinde yaşayan bütün halkların ve azınlıkların ve kültürlerin demokratik ortak biraradalığını, kardeşliğini bu temelde toplumsal barışı savunur ve güçlendirir. Halkların demokratik haklar mücadelesini her yönlü gelişimini esas alır.

k) Demokratik konfederal örgütlenmenin başlıca ilkeleri olan özyeterliliği, karşılıklı başlılığı, tamamlayıcılığı, ortaklığı ve dayanışmayı esas alarak ortaya çıkan toplumun iradi gücünü demokratik otorite sayar.

l) Merkeziyetçi, devletçi, hiyerarşik yönetim yapılanmalarına ve zihniyetine karşı alternatif demokratik toplumsal güç odağı olarak kendini örgütler.

m) Demokratik Ekolojik ve Cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir toplumsal inşa için çalışmayı hedef edinir.

n) Taban örgütlenmeleri olarak komin, ocak, meclis, toplumsal her ihtiyaca ilişkin kurulan demokratik sivil toplum örgütlenmelerini meclisi oluşturan halkın iradesi olarak görür.

o) özgür yurttaş bilincine sahip her bireyi demokratik sistemin inşa edilmesinde vazgeçilmez bir özne olarak görür.

ö) Anti demokratik yönelimlere, milliyetçi-ırkçı saldırılara ve her türden şiddete karşı demokratik mücadeleyi, özsavunmayı esas alır.

p) Kürt sorununun barışçıl demokratik özerk biçimde çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için çalışır. Halkların demokratik ulusal mücadelesini tanır.

r) Tek dil, tek bayrak ve tek ulus egemenliğine dayalı ulus-devlet anlayışını; ayrılıkçılığın, ötekileştirmenin, asimilasyonun, milliyetçiliğin ve bölünmenin nedenleri olarak kabul eder. Buna karşı demokratik ulus anlayışını esas alarak halkların birbiriyle hoşgörü ve saygı ortamında halkların kendisi için kabul ettiği tüm ulusal önderleri sözkonusu halk için demokratik ulusal değerler olarak kabul eder.

s) Kadın ve gençliği demokratik konfederal örgütlenmenin vazgeçilmez öncü gücü olarak tanır. Kadın özgürlüğünü demokratik toplumun esas ölçütü ve gerekçesi olarak benimser.

ş) Devleti yıkma ve devlet karşıtlığını esas alma yerine, daha az devlet daha çok toplum, daha az devlet daha çok demokrasi, daha az devlet daha çok özgürlük ve halk iradesi olarak halkların kendi yönetim ve yaşam sistemini kurmasını benimser. 

t) Demokratik Kent Meclisi; bu kentte ve bu kente ait yerleşim yerlerinde ikame eden tüm etnik ve dini azınlıkların (Asuri-Süryani, Ermeni, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü vd, Alevilik, İzidilik, İsevilik, Musevilik vd) haklarını tanımayı ve bunun için mücadele etmeyi kent meclisinin güçlenmesinin bir ilkesi olarak görür ve amaç edinir. Etnik ve mezhepsel çatışmaları reddeder. Ayrıca dinlerin kültürel barışçıl özünü öne çıkararak, dinin siyasete alet edilerek mezhepsel ve dinsel çatışmaları körüklemesini bir insanlık suçu olarak görür. 

u) Kura ve rekabete dayalı para-sermaye ekonomisini toplum dışı bir üretim tarzı olarak radikal eleştirir, bunun yerine analık emelinden başlayarak öz yeterliliğe dayalı organik tarımdan başlamak üzere kooperatifleşmeleri, atölyeleri vb üretim biçiminin gelişimini hedefler. Toplumun ihtiyacına göre üretimi esas alır.
Madde 2:

DKM’NİN GÖREVLERİ  


a) Demokratik Kent Meclisi kentteki en üst karar organıdır

b)  DKM, halkların demokratik yaşamının ve mücadelesinin gerektirdiği kararları oluşturmakla görevlidir

c) DKM;  Daimi Komisyon esasına göre çalışır.

d) Kent meclisinde bulunan kurumların gerçekleştirecekleri çalışmalar ve kararlar kurumsal temsilciler aracılığı ile kent meclisine iletilir ve kent meclisi ortak bir sistem ve planlamaya tabii tutup son halini verir.

e) Tüm kurumlar kent meclisine karşı sorumludurlar. üç ayda bir örgütsel, ekonomik ve kadrosal durumları hakkında kent meclisini bilgilendirirler. Altı aylık ara dönem toplantısına rapor sunarlar.

f) Tüm meclis üyeleri ve kurumlar, Kent Meclisinin aldığı kararları kendi alanlarında uygulamakla sorumludurlar ve bu eksende çalışırlar.

g) İki kez üst üste gerekçesiz toplantılara katılmayan meclis üyesinin üyeliği otomatik olarak düşer.

h) Demokratik Kent Meclisinin aldığı kararları ve projeleri uygulamayı öncelikli görev olarak ele almayan ve uygulamayan meclis üyesinin durumu değerlendirilir ve üyeliği gözden geçirilir. Bu uygulama tüm Kent Meclisi Üyeleri için geçerlidir.

ı) Demokratik Kent Meclisi, dönemin emrettiği demokratik eylem çizgisini her yönüyle temsil etmeyi,  kentin özgünlüğüne uygun bir planlama ve kararlaşmaya ulaşmayı, kentin her alanında ve en üst düzeyde örgütlenme ve pratik öncülük etme düzeyine kavuşmayı esas alır.

i) Halkımızın içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel kaotik yaşamını rahatlatacak küçük ve lokal de olsa çeşitli projeler geliştirmeyi ve uygulamayı görev sayar. Bu amaçla kimi sosyal aktiviteler geliştirmeyi ve kooperatif türü oluşumlara gitmeyi hedefler.

j) Demokratik Kent Meclisi; meclis başkanlık divanının, aldığı kararları hayata geçirecek Kent Konseyini ve meclis daimi komisyon üyelerini, ayrıca kent seçim komitesini seçer.

k) Gerekli görüldüğü hallerde yargı kurumunun hakimlerini de seçer.

l) Demokratik kent meclisi; meclis divanının, kent konseyinin seçtiği diğer organların çalışmalarını demokratik kominal konfederal ilkeler temelinde denetler, sunduğu belgeleri inceleyerek karara bağlar, bu denetlemeyi demokratik kent meclisi iç tüzüğü mekanizması yoluyla yerine getirir.

m) Hem kent halklarının hem de birlikte yaşadığı halkların özgür ve demokratik ilerleyişine ve mücadelesine ilişkin gerekli kararları alır, plan ve projeleri çıkarır, kent sınırlarını aşan ve geneli ilgilendiren bütün konuları parça meclisine öneri ve tavsiye mahiyetinde sunar.

n) Kenti ilgilendiren bütün karar ve projeler parça meclisine sunulur,  parça meclisinin itirazı olan konuları kent meclisine iade eder, kent meclisi yeniden görüşür. Parça  meclisi; uygun görmediği kararı kısmen değiştirebilir ya da onaydan geçirmeyebilir.

o) Belediye veya parça milletvekili seçimi; köy veya sokak komünü, kasaba, ilçe, mahalle meclislerinin önerdiği milletvekili ya da belediye başkan aday adayları bu kurumların sözcüleri tarafından işleyiş sıra esasına göre kent meclis divanına sunulur. Kent meclisi toplanarak adaylar hakkında düşünce belirtir, uygun görülmeyen adaylar gerekçeleriyle beraber ilgili kurumlara bilgilendirilir. Uygun görülenler seçime tabi tutulur. Seçilen adaylar kent meclisince parça meclisine sunulur. Parça meclisinde onaylanan adayın kesin onayı için en üst genel iradi organlara sunularak onayı kesinleşir. Kent Meclis Divanı; adaylara ilişkin tabanda yapılan (köy, kasaba, ilçe, mahalle) eğilim yoklama (toplantılar, anket ve sandık usulü vb) sonuçları hakkında meclisi bilgilendirir. Aday belirlemede bu yoklama sonuçları dikkate alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 3:


Demokratik Kent Meclisin Oluşumu ve üyelik    

     


a) Demokratik Toplum Sözleşmesine dayalı olarak oluşur.

b) Kentin nüfus oranına ve demokratik örgütlenme düzeyine bağlı olarak Demokratik Kent Meclisi seçilmiş 150–200 arası  (yüz elli - iki yüz) kişiden oluşur.

c) Demokratik Kent Meclisi; Söz konusu kentin sınırları dahilindeki bütün yerleşim yerlerinde(sokak, mahalle, semt, ilçe, kasaba, köy) seçimle belirlenen delegelerden ve o alanda bulunan komünlerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden, belediye meclislerinin demokrat üyelerinden oluşur.

d) Seçim usulleri seçim yasasında belirlenmiştir. Bu hükümlere göre seçimler yapılır. Seçimlerde %40 cins kotası esas alınır.

e) Delege sayısı mahallelerin, semtlerin, ilçelerin, kasaba ve köylerin büyüklüğüne ve nüfus yoğunluğuna göre belirlenen bir kotayla belirlenerek, seçilen delege iki yıl boyunca seçildiği bölgenin temsilcisi olarak meclis üyeliğini yürütür.

f) Kurumlardan doğru gelecek delegeler Kent Meclisi ile kurumsal ihtiyaçlar üzerinden belirlenir. Bütün delegeler söz, karar ve yetki açısından eşit haklara sahiptirler

g) Delegelik sistemi; Kurum delegeliği, Halk delegeliği, Doğal delegelik biçiminde oluşur. Yereldeki seçilmiş milletvekili, varsa belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri,  yereldeki çalışmalarda yer alan merkezi yapılarımız içinde görevli olan kadrolar, doğal delegelik esasları üzerinden katılırlar.

h) Halk delegeleri, delegelik tanımına uyan ve herhangi bir tüzel kişiliği bulunmayan bireylerden oluşur.

i) Kurum delegeleri, kurumların demokratik yöntemlerle kendi iç işleyişlerine göre belirleyecekleri ileri düzeyde temsiliyet nitelikleri bulunan yetkin kişilerden oluşur.

j) Doğal delegeler; seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, KONGRE üyelerinden oluşur.

k) Demokratik Kent Meclisi’nin açılış toplantısı; Demokratik Toplum Meclisi Divanı’ndan veya KONGRE’ den en az bir üyenin katılımıyla geçici Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulur. Bu geçici Demokratik Kent Meclisi Başkanlık divanı, Kent delegelerinden de seçilen iki kişiyle oluşturulur ve Demokratik Kent Meclis’inin açılışı gerçekleştirilerek gündeme geçilir. Bu geçici Başkanlık Divanı bir defaya mahsus olmak üzere Meclisi yönetir.

l) İlk meclis kurulunda Kent Meclis Başkanı, Kent Meclisi Başkanlık Divanı ve Daimi Komisyon üyeleri seçilir. Her komisyon, kurul sonrasında kendi sözcülerini belirler ve çalışmalarına başlarlar.

m) Demokratik Kent Meclisi; DKM divanı tarafından idare edilir.
Madde 4:

KAPSAMI:  Toplumsal sözleşmeyi kabul eden bütün kurum, örgütler, siyasi partiler ve bireyler çalışma ve örgütlenme kapsamı içindedir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə