Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə19/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

40 


 

9. 

DİGƏR MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

 

 31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

(yenidən 

bəyan edilmiş) 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Pul köçürmə əməliyyatları üzrə hesablaşmalar 

308 

 

34  

163 


Kredit və debet kartları üzrə debitor borcları 

182 


 

41 


 

667 


Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 

-     


1,564 

 

424  

 

  

 

 Cəmi digər maliyyə aktivləri 

490 

 

1,639  

1,254 

 

 Kredit və debit kartlar üzrə debitor borclar digər bankların müştəriləri tərəfindən Bankın ATM-lərindən 

çıxarılmış nağd pul vəsaitləri üzrə digər yerli banklardan alınacaq xalis vəsaiti təşkil edir. 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri  plastik  kartlarla əməliyyatlar  üzrə klirinq  xidmətlərinin  göstərilməsi  üçün  iki  rezident  bankda  yerləşdirilmiş  zəmanət  depozitlərini  və 

ödəniş sistemi üzrə operatorda yerləşdirilmiş zəmanət depozitini əks etdirir. Qrup bu vəsaitlərdən öz 

fəaliyyətini maliyyələşdirmək məqsədilə istifadə etmək hüququna malik olmamışdır. 

 

31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  digər  maliyyə  aktivlərinin  kredit  keyfiyyətinə  görə  təhlili  aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 Pul köçürmə 

əməliyyatları 

üzrə 

hesablaşmalar 

 

Kredit və 

debet kartları 

üzrə debitor 

borcları 

  Məhdudliyyət 

qoyulmuş pul 

vəsaitləri 

 

Cəmi 

 

  

 

  

 

 Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 

 

  

 

  

 

- dərəcələnməmiş 308 

 

182  

 490 

 

  

 

  

 

 Cəmi vaxtı keçməmiş və 

dəyərsizləşməmiş digər maliyyə 

aktivləri 

308 

 

182   

490 

 

 31  dekabr  2010-cu  il  tarixinə  digər  maliyyə  aktivlərinin  kredit  keyfiyyətinə  görə  təhlili  aşağıdakı 

cədvəldə göstərilir: 

 

 

 Pul köçürmə 

əməliyyatları 

üzrə 

hesablaşmalar 

 

Kredit və 

debet kartları 

üzrə debitor 

borcları 

  Məhdudliyyət 

qoyulmuş pul 

vəsaitləri 

 

Cəmi 

 

  

 

  

 

 Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 

 

  

 

  

 

- dərəcələnməmiş 34 

 

41  

1,564 


 

1,639 

 

  

 

  

 

 Cəmi vaxtı keçməmiş və 

dəyərsizləşməmiş digər maliyyə 

aktivləri

 

34 

 

41 

 

1,564 

 

1,639 

 

 Sair maliyyə aktivlərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 29 saylı 

Qeydə baxın. 
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

41 


 

10.  DİGƏR AKTİVLƏR 

 

 31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Müsadirə edilmiş girov 

7,781 

 

4,093  

554 


Maliyyə lizinqinə ötürmə üçün alınmış avadanlıq 

5,749 


 

502 


 

Lizinq məqsədi üçün alınmış avadanlıq üzrə ödənilmiş avanslar 

1,334 


 

3,688 


 

1,179 


Əvvəlcədən ödənilmiş xərclər 

1,031 


 

909 


 

771 


Avadanlıq üçün əvvəlcədən edilmiş ödəniş 

255 


 

480 


 

3,036 


Təxirə salınmış xərclər 

 857 

 

1,445 Sosial Müdafiə Fondunda ödənilmiş avanslar 

 150 

 Əvvəlcədən ödənilmiş sığorta 

 70 

 

132 Tikintisi başa çatmamış əmlakın alqısı üzrə əvvəlcədən 

ödəmələr 

  

27,532 


Digər 

1,039 


 

91 


 

897 


 

 

  

 

  

17,189 

 

10,840 

 

35,546 

 

  

 

  

Dəyərsizləmə ehtiyatı 

(1,533)

  

  

 

  

 

Cəmi digər aktivlər 15,656 

 

10,840 

 

35,546 

 

  

 

  

 

Cari 9,153 

 

6,267  

4,424 


Qeyri-cari 

6,503 


 

4,573 


 

31,122 


 

 

  

 

 Cəmi digər aktivlər 

15,656 

 

10,840  

35,546 

 

 31  dekabr  2011-ci  və  2010-cu  il  tarixlərinə  müsadirə  edilmiş  girovlar  əsasən  fərdi  şəkildə 

dəyərsizləşmiş  debitor  borcları  ilə  əlaqədar  olaraq  Unilizinq  şirkəti  tərəfindən  müsadirə  edilmiş 

avadanlığı  əks  etdirir.  31  dekabr  2011-ci  il  üzrə  dəyərsizləşmə  ehtiyatı  müsadirə  edilmiş  girov  üzrə 

dəyərsizləşməni  əks  etdirir.  Rəhbərlik  həmin  girovun  balans  dəyərinin  onların  31  dekabr  2011-ci  və 

2010-cu  il  tarixlərinə  hazırkı  konsolidə  edilmiş  maliyyə  hesabatlarında  göstərilən  dəyərindən 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmədiyini hesab edir. 

 

Maliyyə  lizinqinə  ötürmə  üçün  alınmış  avadanlıq  sonrakı  maliyyə  lizinq  məqsədləri  üçün  Unilizinq tərəfindən ehtiyatda saxlanan avadanlığı əks etdirir. 

 

Lizinq  məqsədləri  üçün  alınmış  avadanlıq  üzrə  qabaqcadan  ödəmələr  lizinqə  verilmək  üçün  nəzərdə tutulan avadanlıq təchizatçılarına verilmiş qabaqcadan ödəmələri əks etdirir. 

 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 30 saylı Qeyddə açıqlanır.  

 

11.  DİGƏR BANKLARA ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 

 

 

31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Digər bankların qısa müddətli yerləşdirmələri 

1,569 

 

10,124  

4,649 


Digər bankların müxbir hesabları və overnayt depozitləri 

196 


 

4,331 


 

175 


 

 

  

 

 Cəmi digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

1,765 

 

14,455  

4,824 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə