68 Avtomatsko upravuvanje I programiranje IV alb inddYüklə 335,51 Kb.

səhifə1/44
tarix14.09.2018
ölçüsü335,51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


PETAR BOSHKOVSKI
UDHËHEQJA DHE 
PROGRAMIMI AUTOMATIK
PËR VININ IV – TEKNIK I MAKINERISË
Shkup, 2013


Autor:
Petar Boshkovski
Recensentë:
1. Prof. dr. Stojçe Deskoski
2. Mr. Metodija Popovki
3. Elizabeta Trajkovska, inxh. e dipl. e mak.
Përkthyes: 
Mr. Solidar Sulejmani
Redaktor profesional
Prof. Dr. Abdyl Koleci
Lektore
Arjeta Çajlani
Botues:
Ministria e Arsimit dhe Shkencë e Republikës së Maqedonisë 
Shtypi: Grafi cki centar dooel, Shkup
Tirazhi: 34 
Me aktvendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë numër 
22-4332/1 të datës 29.07.2010, lejohet përdorimi i këtij libri.
CIP – 
   
   
 
 “
.
 
” , 
681.5(075.3)

 
   
 : 
 
 IV 
 / 
 
. - 
 : 
   
   
   
 

2010. - 200 
. : 
. ; 30 

. 200
ISBN 978-608-226-067-9
COBISS.MK-ID 84234762


PËRMBAJTJA
1. LLOJET E RREGULLIMIT AUTOMATIK
1.1       Udhëheqja automatike te makinat metalogdhendëse
……………
  3
1.2       Makinat automatike me bartësit numerik të programit,
makinat e rregulluara numerike (MRRN) 
……………
  5
1.2.1    Struktura e makinave numerike MRRN
……………
  7
1.2.2    Përdorimi i makinave numerike në industri
……………
10
1.2.3    Përparësitë dhe mangësitë e C-MAKINAT NUMERIKE 
……………
12
1.3       Zdrukthat rregullues industrial numerik
……………
13
2. 
 
SISTEMI PËR PËRPUNIM INDUSTRIAL  
2.1       Zdrukthi industrial CNC 16А20 / FANUC- SYSTEM 0TE
……………
19
2.2       Karakteristika e 16А20 / FANUC-0TE
……………
22
3. 
 
NJËSIA UDHËHEQËSE   
3.1       Llojet e njësive udhëheqëse
……………
27
3.1.1    Ndarja e УЕ në bazë të udhëheqjes
……………
28
3.1.2    Komponentët e njësive udhëheqëse
……………
31
3.1.3   Mënyra e punës së njësisë udhëheqëse
……………
31
3.2       Interpolacioni
……………
32
3.3       Lidhja në mes njësisë udhëheqëse dhe makinës
……………
34
4.   
 
NJËSIA UDHËHEQËSE  FANUC - SYSTEM OTE
4.1       CRT/MDI – paneli
……………
38
4.1.2    CRT/MDI – sustat
……………
38
4.1.3     Sustat funksionale
……………
40
4.1.4     Sustat për futjen e informatave
……………
41
4.2        Paneli udhëheqës makinerik
……………
45
4.2.1     Komandat e panelit udhëheqës makinerik
……………
45
4.3        Modet e punës me njësinë udhëheqëse
……………
48
4.3.1    HOME modi
……………
49
4.3.2    Modi JOG 
……………
50
4.3.3    Modi MPG STEP 
……………
50
4.3.4    Modi MDI  
……………
51
4.3.5    Modi EDIT  
……………
53
4.3.6    Modi AUTO  
……………
55
4.4 
Monitori (displeji) i njësisë rregullues 
……………
57
4.4.1    Pamja e monitorit në modin EDIT 
……………
57
4.4.2    Paraqitja e gjendjes së memories  
së njësisë rregulluese  
……………
58
4.4.3    Paraqitja e gjendjes momentale e mbajtësit  
             të veglës (sistemit matës të makinës)
……………
59
4.4.4    Paraqitja e alarmeve
……………
60
4.5        Теstimi i programit
……………
61


5.  PROGRAMIMI NË FANUC SYSTEM - 0TE
5.1       Hyrje në programin  FANUC SYSTEM –   0TE
……………
67
5.2       Orari i programimit
……………
67
5.3    Struktura e programit
……………
68
5.4       Sjellja në rreth e dhëmbëzorëve të kokës shtrënguese
……………
69
5.5    Аdresat dhe urdhëresat e për programim
……………
70
5.5.1    S-аdresa, dhënia e numrit të rrotullimeve 
……………
71
5.5.2    Dhënia e shpejtësisë së gdhendjes me 
            kontrollimin e shpejtësisë konstante të gdhendjes - G96
……………
71
5.5.3    Dhënia e numrit të rrotullimeve - G97
……………
73
5.5.4    F – аdresa, dhënia e lëvizjes
……………
73
5.5.5    T – adresa, defi nimi i veglave
……………
74
5.5.6   G – adresa, funksioni përgatitor-kryesor 
……………
78
5.5.7   M – adresa, funksionet ndihmëse
……………
80
5.5.8    X adresa – lëvizja e mbajtësit të veglës nëpër aksin X
……………
82
5.5.9   Z adresa – lëvizja e mbajtësit të veglës nëpër aksin Z
……………
82
5.5.10 N adresa, numri i rendit programues, blloku
……………
83
5.6       Lista programore
……………
85
5.6.1    Futja e të dhënave në listën programuese  
me pikë decimale
……………
87
5.7       Sistemi koordinativ te C-MAKINAT NUMERIKE
……………
88
5.7.1    Pikat nulti dhe bazike të makinës numerike 
……………
90
1.  Pika zero e makinës - M
……………
92
2.  Pika zero e mjetit punues
……………
92
3.  Pika zero e programit
……………
94
4. Pika fi llestare e veglës
……………
94
                            5.  Pika referente e makinës
……………
94
                            6.  Pika për pranim dhe rregullim i veglës
……………
95
                            7.  Mesi i kokës revolvere
……………
95
6. URDHRA (FUNKSIONE) PËR PROGRAMIMIN E 
     FANUC SYSTEM - OTE
6.1       Funksionet kryesore (G) dhe ndihmëse (M)
……………
103
6.1.1    Pozicionimi, G00
……………
103
6.1.2    Interpolimi linear (lëvizja punuese), G01
……………
104
6.1.3    Funksionet për kyçje dhe shkyçje
             të sistemit për ftohje - M08, M09
……………
107
6.1.4    Programimi relativ G91,
programimi absolut G90
……………
108
6.1.5    Interpolacioni rrethor – G02, G03
……………
110
6.1.6    Ndërprerja e përkohshme e mbajtësit të veglës - G04
……………
116
6.2    Cikli i përpunimit
……………
118
6.2.1    Ciklet e forta
……………
118
6.2.2    Cikli i gdhendjes për përpunim të zgjatur - G90 
……………
118
6.2.3    Cikli i gdhendjes për përpunim të tërthortë - G94
……………
122
6.2.4    Cikli i gdhendjeve të vinteve – G92 
……………
125
6.3       Kompensimi i rrezes së veglës - G40, G41, G42 
……………
127
6.4      Ciklet paraprogramuese
……………
129
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə