68 Avtomatsko upravuvanje I programiranje IV alb inddYüklə 335,51 Kb.

səhifə2/44
tarix14.09.2018
ölçüsü335,51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

6.4.1    Cikli për përpunim të ashpër të jashtëm të zgjatur, G71
……………
130
6.4.2    Cikli për përpunim të lëmuar të jashtëm të zgjatur, G70
……………
133
6.4.3    Cikli për përpunim të ashpër të jashtëm të tërthortë, G72
……………
134
6.4.4    Cikli për gërryerjen gjatësore të kanalit - G74
……………
135
6.4.5    Cikli për gërryerje të kanalit me diametër të jashtëm, G75
……………
137
6.4.6    Cikli i profi luar - G73 
……………
140
6.4.7    Cikli për gdhendje të vintit - G76
……………
141
6.4.8    Cikli për shpim të thellë - G83
……………
142
6.4.9    Cikli i gdhendjes së vintit - G84
……………
142
7. 
 
PROGRAMIMI I BREJTËSIT INDUSTRIAL CNC
7.1       Temat kryesorë
……………
147
7.2       Pikat karakteristike të brejtësit CMC
……………
148
7.3       Sistemi koordinativ i brejtësit CNC
……………
149
7.4       Koordinimi i rrezes së brejtësit  G41, G42, G40
……………
149
7.5       Kompensimi i gjatësisë së veglës  G43, G44, G49
……………
150
7.6       Funksionet kryesore
……………
152
7.6.1    Pozicionimi G00 
……………
151
7.6.2    Lëvizja punuese G01
……………
151
7.6.3    Interpolacioni rrethor - G02, G03
……………
152
7.6.4    Gdhendja e vintit - G33
……………
153
7.6.5    Kthimi automatik i veglës në pika referente  
             nëpërmjet pikës ndërmjetësuese - G28
……………
153
7.7       Ciklet e paraprogramuara të përpunimit  
             te gjetësi CNC industrial
……………
154
7.7.1    Zgjedhja e rrafshit  - G17, G18, G19
……………
155
7.7.2    Cikli i shpimit, G81
……………
155
7.7.3    Cikli i shpimit me ndërprerje kohore - G82
……………
156
7.7.4    Cikli për shpim të thellë me ndërprerje kohore - G83
……………
156
7.7.5    Cikli i gdhendjes së vintit G84
……………
157
7.7.6    Cikli i zgjerimit G85
……………
157
8. 
 
GRUPET E URDHRAVE PËR NJËSITË UDHËHEQËSE
8.1        Grupet e urdhrave për njësitë udhëheqëse FANUC
……………
161
8.2        Grupet e urdhrave për njësitë udhëheqëse  SIEMENS 810/840D
……………
163
9. PROGRAMIMI AUTOMATIK
9.1        CAD/CAM  teknologjitë
……………
169
9.1.1    Zhvillimi historik
……………
160
9.1.2    CAD teknologjitë
……………
170
9.1.3    CAМ  dhe CNC teknologjitë
……………
170
9.2       Shembulli programor për programimin automatik me  
             shfrytëzim të CAD/CAM teknologjitë
……………
171
             
Literatura e shfrytëzuar
……………
199


PARATHËNIE
Libri “Udhëheqja dhe programimi automatik” është dedikuar për 
nxënësit e vitit të katërt nga profi li arsimor teknik i makinerisë nga pro-
fesioni i makinerisë. Përmbajtjet mësimore të cilat janë prezantuar në 
këtë libër, janë vazhdim logjik i lëndës mësimore “Udhëheqja dhe pro-
gramimi automatik” të vitit të tretë, në të cilën mësohen bazat e CNC te-
knologjisë. Është bërë përpjekje që në këtë libër materiali maksimalisht 
të afrohet deri te nxënësit në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme.
Libri është rezultat i punës shumëvjeçare të autorit në fushën e 
CNC teknologjisë, si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik. Në këtë 
libër janë implementuar dituritë nga përcjellja e kontuinuar e trendeve 
bashkëkohore në segmentin e udhëheqjes dhe programimit automatik. 
Në atë janë përpunuar edhe CAD/CAM teknologjitë më bashkëkohore 
si segment i pakalueshëm në fushën e programimit të CNC makinave 
industriale.
Gjatë zgjedhjes së materialit është mbajtur llogari për pajisjen e 
shkollave, si dhe për standardet e caktuara, me qëllim që ky libër të jetë 
i zbatueshëm në mësimin real.
Përmbajtjet e prezantuara në këtë libër do t’u ndihmojnë nxënës-
ve që ta kuptojnë parimin e udhëheqjes dhe programimit automatik 
të CNC makinave industriale, si dhe zbatimin e CAD/CAM teknologjive 
bashkëkohore nga kjo fushë shumë e rëndësishme e makinerisë.
E shfrytëzoj këtë rast që t’u falënderohem recensuesve për vërejt-
jet dhe sugjerimet e tyre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori


Llojet e regullimit automatik
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
1
1
LLOJET E REGULLIMIT AUTOMATIK
QËLLIMET
Nxënësi të: 
Njohë llojet e rregullimit automatik në makinerinë prodhuese. Të 
krahasojë bartësit numerik dhe jonumerik të programit. Të njohë dhe 
të dallojë udhëheqjen e MAKINAVE NUMERIKE. Të identifi kojë dhe të 
sqarojë elementet kryesore funksionale të një makine numerike. Të bëjë 
përshkrimin e specifi kave të konstruksioneve. Të njohë përdorimin e 
makinave numerike në industri, me përparësitë dhe mangësitë e tyre. 
Të analizojë MAKINAT NUMERIKE industriale. 


Udhëheqja dhe programimi automatik
Llojet e regullimit automatik
2
Teknik i makinerisë


Llojet e regullimit automatik
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
3
1.  LLOJET E RREGULLIMIT AUTOMATIK
1.1.  Rregullimi automatik te makinat metalgdhendëse 
Të gjitha lëvizjet e makinave metalgdhendëse mund të ndahen në 
dy grupe: 
  - punuese 
dhe
  - ndihmëse. 
Me lëvizjet punuese sigurohet përpunim i drejtpërdrejt i lëndës 
punuese ku gjatë këtyre lëvizjeve të mjetit të punës janë në kontakt të 
drejtpërdrejt. 
Me lëvizjet ndihmëse bëhet pozicionimi i mjeteve apo lëndës pu-
nuese për fi llimin e përpunimit, ndërsa gjatë përpunimit lëvizjet ndihmë-
se e defi nojnë trajektoren e “kalimit”, gjegjësisht rrugëtimin e përpuni-
mit. Grupi i dytë i lëvizjeve ndihmëse i dedikohet funksioneve ndihmëse 
të makinave si: shtrëngimi dhe lëshimi i lëndës punuese; ndërrimi i mje-
teve të punës gjatë ciklit të përpunimit; ndërrimi i regjimeve të caktuara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lëvizja kryesore 
punuese
lëvizja ndihmëse
pozicionimi
pozicionimi
zhvendosja
lëvizja 
kryesore 
punuese
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə