Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə191/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   223

401 

 

II FƏSĠL 

 

l. RDHA, f. 4, s.2, i. 5, v. 100. 2. Yenə orada, f. 109, s. 1, i. 232, v. 18; f. 195, s. 4, i. 326, v. 3. 

3. Yenə orada, f. 495, s. 4, i. 42, v. 106-197. 

4.

 

"Kommun ist" qəzeti, 1 may 1920-c i il, №1. 5.

 

RDHA, f. 7940, s. 2, i. 809, v. 20-28; i. 11, v. 1. 6.

 

Gü rcüstan Dövlət Tarix Arxiv i (bundan sonra  - GDTA), f. 14, s. 1, i. 5, v. 121-123. 

7.

 ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 12. 

8.

 Yenə orada, v. 16. 

9.

 RDHA,f. 195, s. 1, i. 21, v. 8. 

10. Yenə orada, s. 4, i. 331, v. 28. 

11. Ве ликая  Октябрьская  Социалис тическая  революция  и  победа  

Советской власти в Армении. Ереван, 1957, стр. 372.  

12.  RDHA,  f.  195,  s.  4,  i.  331,  v. 

28.  


12 a. Yenə orada. 

12б.  Великая  Октябрьская  Социалистическая  рево люция  и  победа 

Советской власти в Армении. Ереван, 1957, стр. 372.  

13.


 

Ġstiklal  Harbinde.  BolĢeviklerle  sekiz  ay.  1920-1921.  E.Jeneral 

Veysel Ünüvar. Ġstanbul, 1948, səh. 4. 

14.


 

Yenə orada, səh. 29-30. 

15.

 

RDHA, f. 195, s. 4, i. 268, v. 135-136. 16.

 

Yenə orada, səh. 53. 17.

 

Великая  Октябрьская  Социалистическая  революция  и  победа Советской власти в Армении, стр. 373-374. 

18.


 

Вейсал  Унувар.  В  войне  за  независимость  1920-1921  г.  

Стамбул, 1948 (турецк. яз.). 

19.


 

Yenə orada, səh. 22. 

20.

 

Yenə orada, səh. 50-52. 21.

 

Yenə orada, səh. 79. 21a. ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 121, v. 18. 

22.


 

ARDA, f. 17, s. 1, i. 397 a/ 527, v. 10. 

23.

 

Газета "Известия ВРК...", 26 мая 1920 г., № 8. 24.

 

"Kommun ist" (Erevan) qəzeti, 30 aprel 1930-cu il, № 97. 25.

 

ARDA, f. 27, s. 1, i. 326, v. 62. 26.

 

"Bakı  Rev ko munun  Axbarı"  qəzeti  ("Известия  Бакревкома"), 1920-c i il. 


402 

 

27. 

RDHA, f. 109, s. 3, i. 21/s d. 226, v. 1. 

28.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 122, v. 7. 29.

 

Газета "Известия ВРК...", 27 мая 1920 г., № 9. 30.

 

M.Ə.Rəsulzadə.  "Azərbaycan  Cü mhuriyyəti".  Bakı,  1990,  səh.  69-70. 

31.


 

RDHA, f. 7940, s. 2, i. 80, v. 49-51. 

32.

 

Yenə orada, f. 4, s. 2, i. 5/s., v. 31-32. 33.

 

Yenə orada, v. 6. 34. Yenə orada, v. 49-51. 

35.Yenə orada, v. 31-43. 

36.Yenə orada, f. 195, s. 4, i. 801, v. 70. 

37.Yenə orada, s. 1, i. 8/s, v. 269. 

38.Yenə orada. 

39.Yenə orada, v. 3. 

40.Yenə orada, f. 195, s. 4, i. 942, v. 49; i. 488, v. 150; i. 301, v. 32. 

41.Yenə orada, s. 1, i. 8/s, v. 275. 

42.Yenə orada, f. 7940, s. 2, i. 80, v . 31-43. 

43.Yenə orada, f. 19, s. 2, i. 7/s, v. 204. 

44.Ленинский сборник, XXXV, с тр. 131. 

 

  45.Yenə orada. 46."B.O.C.P... в Армении", 1957 г., стр. 363.  

47. RFPA, f. 17, s. b/№, i. 299, v. 11. 

48.Yenə orada, f. 17, s. b, №, i. 299, v. 11. 

49.Yenə orada. 

50.Yenə orada, i. 94, v. 2. 

51.Yenə orada, f. 17, s. 3, i. 90, s. 1. 

52."B.O.C.P... в Армении", стр. 385. 

53.RFPA, f. 17. s. b/№, i. 299, v. 2. 

54.Yenə orada. 

55.Yenə orada, f. 64, s. 2, i. 65, v. 1-3. 

56.ARDSPĠHA, f. 609, s. 1, i. 32, v. 1-9. 

57.RFPA, f. 2, s. 1, i. 15449, v. 1-5. 

58.Yenə orada, RFDA, f. 143, s. 1, i. 159, v. 20-23. 

59.Yenə orada, v. 3. 

60 Yenə orada. 

61. Yenə orada, v. 4. 

62. Yenə orada, v. 3. 

63. Yenə orada, v. 5. 

64.

 

Yenə orada, f. 3, s. 1, i. 1970, v. 1. 
403 

 

65. 

"Известия ЦК РК(б)П", 12 октября 1920 г., №24.  

66.

 

RFPA, f. 17. s. b/№, i. 299, v. 5. 67.  Цита та  по  кн:  Д.С.Завриев.  К  новейшей  ис тории  северо 

восточных вилайетов Турции. Тбилиси, 1947, стр. 100.  

68.RFPA, f. 7, s. b/№, i. 299, v.9. 

69 Yenə orada, f. 17, s. 2, i. 34,v.3. 

70.

 

Ġ.V.Stalin. Əsərləri, 4-cü c, səh. 476. 71.

 

V.Ġ.Lenin.  ƏTK,  51-ci  c,  səh.  465;  Ġ.V.Stalin.  Əsərləri,  4-cü  c.,səh. 476. 

72.


 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 51-ci c, səh. 372. 

73.

 

ARDSPIHA, f. 1, s. 74, i. 36, v. 8. 74.

 

Yenə orada, v. 1-2. 75.

 

Yenə orada, v. 3. 76.

 

Yenə orada, v. 4. 77.

 

RFPA, f. 3, s. l,i. 1999, v. 1. 78.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 52-ci c, səh. 9. 79.

 

RFPA, f. 3, s. 1, i. 1999, v. 1. 79a . Yenə orada, i. 2004, v. 11. 80.

 

Yenə orada. 81.

 

Yenə orada, f. 17, s. 3, i. 125, v. 1. 82.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 44-cü c, səh. 162. 83.

 

Yenə orada. 84.

 

Газета "Известия ВРК...", 28 мая 1920 г., №10. 85.

 

Yenə orada. 86.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 43. 87.

 

Газета "Азербайджанская бедно та", 16 августа 1920 г., №20.  88.

 

RFPA, f. 17, s. 1, i. 5 (33), v. 2. 89.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 36, v. 5. 90.

 

RFPA, f. 17, i. 6 (44), v. 1. 91.

 

Yenə orada, f. 17, i. 8 (46), v. 2. 92.

 

"Образование СССР". Сб. док. 1917-1924. М., 1949, стр. 247. 93.

 

"История Советской Конституции", стр. 148.  94.

 

Yenə orada, səh. 149. 95.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 45. 96.

 

Yenə orada, i. 122, v. 13. 97.

 

Yenə orada, i. 124, v. 22-23. 98.

 

Образование СССР. Сб. док. 1917-1924, стр. 248. 99.

 

RFPA, f. 85, s. 13, i. 251, v. 1. 100.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 41-ci c, səh. 178. 101.

 

Газета "Азербайджанская бедно та", 4 октября 1920 г ., №59. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə