Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə41/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
132
26. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
Faiz dərəcəsi riski. Qrup üstünlük təşkil edən bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə
təsiri nəticəsində riskə məruz qalır. Faiz marjaları belə dəyişikliklər nəticəsində arta bilər, lakin gözlənilməyən dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə
azala və ya zərər yarada bilər. Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2005-ci il tarixinə Qrupun məruz qaldığı faiz dərəcəsi riskləri əks olunur.
Cədvəldə müqavilə əsasında faiz dərəcələrinin dəyişdirilməsi tarixlərinə və ya ödəmə tarixlərinə görə (hansı daha tez olarsa) Qrupun aktiv
və passivlərinin bölgüsü göstərilir.
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 
edilənədək 
və 1 aydan 
az
1-6 ay 
ərzində
6-12 ay 
ərzində
1 ildən  
çox
Qeyri-
monetar
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
1,291,850
-
-
-
-
1,291,850
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
329,705
-
-
-
-
329,705
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
102,420
30,296
83,540
55,426
-
271,682
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
742,246
283,261
1,047,219
1,319,625
-
3,392,351
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanılan
investisiya kağızları
-
32,748
-
-
-
32,748
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investi-
siyalar
-
-
-
-
6,817
6,817
Törəmə müəssisənin alqısı nəticəsində yaranan
qudvil
-
-
-
-
7,300
7,300
İnvestisiya mülkiyyəti
-
-
-
-
5,658
5,658
Binalar və avadanlıqlar
-
-
-
-
386,617
386,617
Digər aktivlər
-
-
-
-
51,817
51,817
Aktivlərin cəmi
2,466,221
346,305
1,130,759
1,375,051
458,209
5,776,545
Passivlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
10,124
12,457
21,310
-
-
43,891
Müştəri hesabları
2,368,344
231,304
154,424
1,788,796
-
4,542,868
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
4,215
-
-
206,718
-
210,933
Borc götürülmüş digər vəsaitlər
-
310,406
-
-
-
310,406
Digər passivlər
157,364
10,568
4,911
-
28,428
201,271
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
-
-
-
-
49,663
49,663
Passivlərin cəmi
2,540,047
564,735
180,645
1,995,514
78,091
5,359,032
Xalis həssaslıq boşluğu
(73,826)
(218,430)
950,114
(620,463)
380,118
417,513
31 dekabr 2005-ci il tarixinə məcmu  
həssaslıq boşluğu
(73,826)
(292,256)
657,858
37,395
417,513


Maliyyə hesabatları 2005
133
26. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2004-cü il tarixinə Qrupun məruz qaldığı faiz dərəcəsi riskləri əks olunur. Cədvəldə müqavilə əsasında faiz
dərəcələrinin dəyişdirilməsi tarixlərinə və ya ödəmə tarixlərinə görə (hansı daha tez olarsa) Qrupun aktiv və passivlərinin bölgüsü göstərilir.
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 
edilənədək 
və 1 aydan 
az
1-6 ay 
ərzində
6-12 ay 
ərzində
1 ildən  
çox
Qeyri-
monetar
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
1,113,792
-
-
-
-
1,113,792
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
346,623
-
-
-
-
346,623
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
134,508
98,042
87,605
55,385
4,437
379,977
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
469,343
647,406
239,721
508,590
167,557
2,032,617
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanılan
investisiya kağızları
36,043
88,936
-
-
-
124,979
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə
investisiyalar
-
-
-
-
7,377
7,377
Törəmə müəssisənin alqısı nəticəsində yaranan
qudvil
-
-
-
-
7,300
7,300
İnvestisiya mülkiyyəti
-
-
-
-
9,068
9,068
Binalar və avadanlıqlar
-
-
-
-
249,380
249,380
Digər aktivlər
-
-
-
-
51,994
51,994
Aktivlərin cəmi
2,100,309
834,384
327,326
563,975
497,113
4,323,107
Passivlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
17,618
662
392
-
-
18,672
Müştəri hesabları
1,875,598
477,186
1,160,580
192,254
-
3,705,618
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
-
-
-
212,314
-
212,314
Borc götürülmüş digər vəsaitlər
5,573
2,080
7,287
16,730
-
31,670
Digər passivlər
-
-
-
-
66,878
66,878
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
-
-
-
-
21,894
21,894
Passivlərin cəmi
1,898,789
479,928
1,168,259
421,298
88,772
4,057,046
Xalis həssaslıq boşluğu
201,520
354,456
(840,933)
142,677
408,341
266,061
31 dekabr 2004-cü il tarixinə məcmu  
həssaslıq boşluğu
201,520
555,976
(284,957)
(142,280)
266,061
Qrup əsasən bazar faiz dərəcələri dəyişdikdə yeni faiz dərəcələri hesablanan aktiv və passivlər nəticəsində pul vəsaitləri hərəkətinin faiz
dərəcəsi riskinə məruz qalır. Bu cür aktiv və passivlər aşağıdakı cədvəldə əsasən qısa müddətdə faiz dərəcələrinin dəyişdirilmə tarixləri üzrə
göstərilir. Qrup, sabit faiz dərəcələrilə aktiv və passivlərin cəlb edilməsi nəticəsində ədalətli dəyər faiz dərəcəsi riskinə məruz qalır. Bu aktiv
və passivlər yuxarıdakı cədvəldə əsasən uzun müddətdə yenidən qiymətləndirilmiş dəyərdə təqdim edilmişdir. Praktikada müqaviləyə uyğun
olaraq aktivlər və passivlər üçün təsbit edilən faiz dərəcələrinə cari bazar şərtlərini əks etdirmək üçün adətən yenidən baxılır.
İdarə heyəti, faiz dərəcələrinin dəyişməsinin uyğunsuzluq səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə daim nəzarət edir. hər hansı bir
hecinq vasitəsi mövcud olmadıqda, Qrup adətən öz mövqelərinin faiz dərəcələrinə uyğun olmasına çalışır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə