Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universitetiYüklə 3,74 Mb.

səhifə5/151
tarix07.04.2018
ölçüsü3,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   151

15 

 

verilir. Gələcəkdə, geotexnoloji üsulla istismarın üstünlüklərini nəzərə  alaraq,  Azərbaycanın  duz  yataqlarının  da  bu  üsulla 

səmərəli istismarını təmin etmək təklif olunur. 

 

AZƏRBAYCANIN MİNERAL VƏ TERMAL 

SULARI 

 

Tələbə:                                            Elmi rəhbər:                                                                                     

Səfərov Elsevər Polad oğlu            dos. Teymurzadə L.T 

III kurs, qrup 115.5                                     

         

ABŞERON  YARIMADASININ  MİNERAL  SULARI. 

Yarımadada  böyük  sayda  metan  və  kükürdlü  mineral  sular 

vardır.  Bunlardan  ən  məşhuru  Suraxanı  rayonundakı  Zıx 

qəsəbəsində  ve  Sıx  dilindeki  mineral  sulardır.  Onların  hamısı 

yüksək  balneoloji  əhəmiyyətə  malikdirlər.  Masazır  kəndində 

yerləşən  Böyük  Şor  və  Masazır  gölləri  tükənməz  qiymətli 

müalicəvi  palçıq  mənbəyi  sayılırlar.  Abşeron  yarımadasında 

onlarla qiymətli böyük və kiçik göllər mövcuddur. 

NAXÇIVAN 

MUXTAR 

RESPUBLİKASININ MİNERAL  SULARI.  Sularının  müxtəlifliyinə  göre  Naxçıvan 

Muxtar  Respublikası  bir  növ  coğrafi-kimyəvi  muzeydir. 

Daridağ,  Sirab,  Nahacır,  Badamlı  və  Qızılvəng  kimi  bir  növ 

mineral  su  qrupu  balneoloji  içməli  kurortlar  üçün  son  dərəcə 

önəmli hidromineral ehtiyatdırlar. Darıdağ bulaqları ən yüksək 

debitli  arsenli  mineral  sulardır.  Bu  suyun  önəmi  ondadır  ki, 

onun  tərkibində  arsenin  yüksək  faizi  ilə  yanaşı  burada  bor 

turşusu,  litiy,  böyük  miqdarda  karbon  qazı,  yod,  brom,  dəmir 

və  s.  faydalı  elementlər  mövcuddur.  Sirab  suları  Borjomi 

sularının  analoqudur.  Sirab  suları  hidromineral  baza  kimi 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Badamlı suları Narzan mahiyyətli 

sulara aid edilir.Badamlının tərkibində böyük miqdarda karbon 

qazı  vardır.  Onlar  münasib  temperatur  göstəricilərinə  və 

yüksək  debitə  malikdirlər.  Qızılvəng  acı,  duzlu  mineral  su 
16 

 

olaraq  təbiətdə  çox  nadir  hallarda  rast  gəlinir.  Mədəni yumşaldan  xassələri  (sulfat-xlorid-kalsiy-natriy-maqniy)  ilə 

tanınır. 

DAĞLIQ  QARABAĞIN  MİNERAL  SULARI.  Dağlıq 

Qarabağın  əlverişli  meteoroloji  durumu,  çoxsaylı  meyvə 

bağları,  gözəl  içməli  su  bulaqları  və  karbonturşulu  sularının 

varlığı  bu  ərazinin  kurort  əhəmiyyətini  artırır.  Dağlıq 

Qarabağın  məlum  olan  17  mineral  bulağından  ən  çox  diqqəti 

cəlb  edəni  Keçəldağ  və  Şirlan  (Şuşa  rayonu),  Tumi  (Hadrud 

yaxınlığında) və Zardanasəndir (Xocalı rayonu). 

LAÇIN  KƏLBƏCƏR  RAYONUNUN  MİNERAL 

SULARI. Laçın-Kəlbəcər bölgəsinin 63 bulağı Istisu (Kəlbəcər 

rayonu) və  Ilıqsu  (Laçın) növlülərə  bölünür.  Istisu növlü  sular 

üc  müstəqil  qrupla  təmsil  olunurlar.  Bunlar  Yuxarı  Istisu, 

Aşaği  Istisu  və  Bağırsaqdır.  Ilıqsu  bulaqları  Laçın  rayonunda 

1600  m  hündürlükdə  Minkənd  və  Əhmədli  ərazilərində 

yerləşir.  Eyni  zamanda  Minkənd  və  Əhmədli  ərazilərində 

Narzan tipli soyuq mineral su bulaqlarına rast gəlmək olur. 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД ВЫБОРА БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В СЕТЕВЫХ RTK GPS СИСТЕМАХ 

 

Студентка:                                          Научный руководитель: 

Абдуллаева Джамиля Самир г.         доц., Р.А.Эминов 

III курс, группа 388.5 

 

 

 Для 

исследования 

различных 

геофизических 

событий  в  настоящее  время  широко  используются 

статические  GPS  системы,  в  которых  осуществляется 

измерение  фазы  несущего  сигнала.  Для  более  точного 

позиционирования 

используются 

дифференциальные 

схемы,  в  которых  осуществляются  измерения  в  точке, 

координаты  которых  достаточно  известны,  а  также  в 

исследуемой  точке  и  далее  в  результате  вычитания  двух 17 

 

сигналов полностью 

устраняются 

синфазные 

погрешности  в  сигналах  мобильного  приемника  и 

опорной станции.  

Дифференциальные  структуры  GPS  в  настоящее 

время используются в двух вариантах: 

1.

обработка в реальном времени; 

2.

обработка вне реального времени. 

RTK  GPS,  как  и  статические  структуры  GPS 

подвержены  влиянию  многопутности,  а  также  имеют 

остаточную  тропосферную  и  ионосферную  погрешность. 

Погрешность  многопутности  возникает  при  приеме  GPS 

сигнала, отраженного от поверхностей земли, или других 

объектов, находящихся поблизости приемника и приводит 

к  ошибке  позиционирования,  т.е.  к  погрешности 

вычисления  расстояния  от  спутника  до  приемника.  

Погрешность многопутности обычно не превышает 5  см. 

Метод  RTK  GPS  используется  в  таких  областях,  как 

картирование,  проектирование  каналов  и  магистральных 

трубопроводов, 

слежение 

за 

автотранспортом, строительство  дорог,  и  создание  цифровых  моделей 

местности др. Точность RTK GPS систем оценивается как  

  2 см по горизонтали,   4 см по вертикали. Применение 

RTK  метода  в  изыскательских  работах  по  установке 

кадастральных  межевых  знаков  позволило  уменьшить  на 

25 – 50 % расходы, обычно требуемые для осуществления 

наземных изыскательских работ.  

В данной работе предлагается новый метод выбора 

базовых  станций.  Согласно  предлагаемому  методу  при 

выборе  базовых  станций  следует  руководствоваться  

предлагаемыми нами частными критериями: 

1)  Значимость  информации,  выдаваемой  той  или 

иной  базовой  станцией,  зависящая  от  качества 

аппаратуры используемой в станции, от качества условий 

приема спутниковых сигналов и т.д.  


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   151


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə